Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego"— Zapis prezentacji:

1 Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego
REALIZACJA ZADANIA NR 3 POPRZEZ Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy - zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp..”

2 MIEJSCE REALIZACJI DZIAŁAŃ: sala widowiskowa, boisko szkolne, sale lekcyjne Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

3 W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:
Spotkanie uczniów z klas I-VI z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Spotkanie uczniów klas VI z ratownikami medycznymi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Spotkanie uczniów klas I – VI z pracownikami Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Spotkanie uczniów klas I – VI z ratownikiem WOPR w Lublinie.

4 W roku szkolnym 2012/2013 Ad. 1 w ramach spotkań z pracownikiem policji:

5 W KLASACH I – IV W październiku i grudniu odbyły się spotkania na temat: bezpieczne zachowanie na ulicy, w drodze do szkoły i do domu; bezpieczne zachowanie się w sytuacjach zagrożenia (zaczepki słowne przez nieznajomego, zabawa z kolegami w różnych niebezpiecznych miejscach, pozostanie samemu w domu).

6

7 W KLASACH V W dniu 4.03.2013r. odbyło się spotkanie na temat:
zagrożenia płynące z internetu (zawieranie niebezpiecznych znajomości na portalach społecznościowych, przeglądanie stron dla dorosłych); odpowiedzialność nieletniego za niezgodne korzystanie z internetu (umieszczanie zdjęć i filmów bez zgody zainteresowanych osób, nielegalne kopiowanie i ściąganie plików); niezgodne z prawem zawieranie przez nieletnich umów kupna, sprzedaży.

8

9 W KLASACH VI W dniu 6.02.2013r. odbyło się spotkanie na temat:
odpowiedzialność karna nieletniego wobec prawa (zachowania i działania w różnych miejscach: park, ulica, przystanek autobusowy, osiedle, szkoła, sklep); odpowiedzialność za posiadanie narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów; zagrożenia wynikające z wstępowaniem do sekt.

10 Ad. 2 w ramach spotkań z ratownikiem medycznym:

11 W KLASACH I – III W dniu r. odbyło się szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadził ratownik medyczny - pracownik Pogotowia Ratunkowego. uczniowie, poznali zasady udzielania pierwszej pomocy.

12 W KLASACH IV - V W kwietniu w ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: prezentacja multimedialna; ćwiczenia praktyczne (wzywanie pomocy w nagłych przypadkach, ułożenie poszkodowanych – pozycja bezpieczna, opatrywanie ran).

13

14 W KLASACH VI W dniu r. zaproszeni ratownicy medyczni wspólnie z przeszkolonymi uczniami, biorącymi czynny udział w zajęciach dodatkowych z pierwszej pomocy przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zawierało część praktyczną i teoretyczną: teoretyczna – prezentacja multimedialna, zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w sytuacji omdlenia, utraty przytomności i złamania - scenka; praktyczna – urazy, przenoszenie poszkodowanych, pozycja bezpieczna, ćw. na manekinie – RKO.

15

16

17 Ad. 3 w ramach spotkań z pracownikiem straży pożarnej:

18 W KLASACH I – VI W dniu r. odbyło się spotkanie z pracownikami straży pożarnej. Tematyka: pożar - zachowanie, zagrożenia, postępowanie; najczęstsze przyczyny powstawania pożarów; zasady ewakuacji; środki i sprzęt gaśniczy.

19

20 Poprzez uczestnictwo w przygotowanych spotkaniach
uczniowie: Utrwalili zasady bezpieczeństwa ruchu na drodze Poznali właściwy sposób zachowania się w razie ataku psa Zostali uwrażliwieni na właściwe zachowanie się w domu podczas nieobecności osób dorosłych Poznali zagrożenia wynikające z kontaktów z osobami nieznajomymi Utrwalili numery alarmowe i zostali poinstruowani jak prawidłowo zgłaszać zagrożenie.

21 6. Uświadomili sobie, które z ich zachowań i zachowań innych osób są niewłaściwe i mogą stwarzać zagrożenie dla innych Poznali jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane wykroczenia Nauczyli się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i uświadomili sobie jak istotna jest to umiejętność. Opracowanie: mgr Iwona Pajdosz mgr Katarzyna Najman mgr Małgorzata Nabit mgr Ewa Rosuljaŝ


Pobierz ppt "Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google