Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych 12 – 21 października 2011 roku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych 12 – 21 października 2011 roku 1."— Zapis prezentacji:

1 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych 12 – 21 października 2011 roku 1

2 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Youth@Work Program Youth@Work skierowany jest do osób młodych podejmujących pierwsze zatrudnienie, rozważających założenie własnej działalności gospodarczej oraz zainteresowanych działalnością społeczno – zawodową. Celem programu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz inspirowanie do podejmowania aktywności na rynku pracy. 2

3 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Wspólna płaszczyzna działania: Inicjatywa pn. Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi szczególnie trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy szczególnie trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy wysoki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw (99,9%) wysoki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw (99,9%) Przesłanki : 3

4 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Wykres: Struktura bezrobotnych w województwie warmińsko- mazurskim według grup wiekowych (wrzesień 2011) 24,6%, 24,3% Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata wynosi 24,6%, wśród osób w wieku 20-24 lata – 24,3% (dane wg BAEL, II kwartał br.) 22,3% Osoby w wieku 18-24 lata we wrześniu stanowiły 22,3% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w woj. warmińsko-mazurskim. 4

5 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Do realizacji w ramach Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych zaplanowano: Międzynarodową Konferencję Inaugurującą EDPM pod tytułem: Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Kariery Panele dyskusyjnych z zakresu przedsiębiorczości Warsztaty doradczych Czy nadaję się na przedsiębiorcę? Konkurs wiedzy o przedsiębiorczości Spotkania doradców zawodowych w szkołach poświęcone tematyce przedsiębiorczości 5

6 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 W celu organizacji Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych powołany został KOMITET ORGANIZACYJNY KOMITET ORGANIZACYJNY w którego skład weszli przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Uniwersytet u Warmińsko-Mazurskiego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego; Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomi TWP w Olsztynie 6

7 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 PATRONAT HONOROWY Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wojewoda Warmińsko-Mazurski PATRONAT MEDIALNY 7

8 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Promocja EDPPM 3 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa poświęcona wydarzeniom związanym z EDPPM. W promocję wydarzenia zaangażowały się nie tylko lokalne media, ale także niezależne portale internetowe zajmujące się tematyką rynku pracy. 8

9 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 jako jedyne wydarzenie w województwie warmińsko-mazurskim zostało wpisane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do oficjalnego kalendarza wydarzeń realizowanych w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych 9

10 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 12 października 2011 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM odbyła się międzynarodowa konferencja inaugurująca Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych pn. Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie W konferencji udział wzięło 713 osób. 10

11 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Celem konferencji było wypromowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, przedstawienie dobrych krajowych i europejskich praktyk oraz przykładów tworzenia własnych przedsiębiorstw przez młodych ludzi. 11

12 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Gośćmi konferencji byli m. in. Czesława Ostrowska - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Urszula Pasławska - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Agnes Bradier – przedstawiciel Komisji Europejskiej Przedstawiciele regionów współpracujących z WUP Olsztyn z Włoch, Ukrainy i Rosji Przedstawiciele międzynarodowej organizacji JA-YE Przedstawiciele samorządu województwa Rektorzy, prorektorzy, kanclerze uczelni wyższych Przedstawiciele Kuratorium Oświaty Doradcy Eures z 10 krajów UE Kadra zarządzająca W-M i Komendy Głównej OHP Dyrektorzy szkół i nauczyciele Doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, przedstawiciele poradni, organizacji i stowarzyszeń Młodzież szkolna, akademicka i poszukująca pracy z terenu Warmii i Mazur 12

13 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Konferencję rozpoczął występ chóru Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, który pod batutą Pani Agaty Wilińskiej odśpiewał hymn Unii Europejskiej 13

14 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Wystąpienia inaugurujące konferencję: Zdzisław Szczepkowski Zdzisław Szczepkowski - powitanie gości Urszula Pasławska Urszula Pasławska – cele stawiane przed Europą przez Strategię Europa 2020, w tym na rzecz rozwoju MŚP Agnes Bradier - Agnes Bradier - programy skierowane do młodych osób aktualnie i w najbliższej przyszłości będą realizowane i rekomendowane przez Komisję Europejską 14

15 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 PRELEGENCI: dr Elżbieta Lorek dr Elżbieta Lorek (Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) – młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur prof. dr hab. Józef Górniewicz prof. dr hab. Józef Górniewicz (rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) – różne aspekty przedsiębiorczości akademickiej – dobre praktyki Oldo Vanous Oldo Vanous (Junior Achievement Young Enterprise ) – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży uczącej się 15

16 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 PRELEGENCI: Wiesław Drożdżyński Wiesław Drożdżyński – (Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie) - finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Stig Hulten Stig Hulten (Tietgen Business College – Dania) – rozwój kompetencji wśród młodych przedsiębiorców 16

17 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 PRELEGENCI Moja droga do sukcesu (młodzi przedsiębiorcy z krajów UE): Lisnic Eugeniu Lisnic Eugeniu - JirmaN Engineering – Rumunia Tomasz Ziajka Tomasz Ziajka - Nettom – Polska 17

18 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Konferencję uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca WARMIA 18

19 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY, EDUKACJI I KARIERY Podczas Targów swoją ofertę prezentowało 52 wystawców, zarówno z kraju, jak i z zagranicy: pracodawcy lokalni z branży budowlanej, meblarskiej, usługowej oraz informatycznej reprezentanci urzędów pracy oraz agencji krajowego pośrednictwa pracy przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień z Olsztyna doradcy EURES z 10 krajów UE przedstawiciele agencji pracy z Holandii oraz Danii przedstawiciele uczelni wyższych 19

20 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY, EDUKACJI I KARIERY Podczas targów pracy można było skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, psychologów, prawników prawa pracy oraz ekspertów w kwestii zakładania działalności gospodarczej, jej rozliczania a także finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych możliwych źródeł. Porad udzielali eksperci m.in. z Izby Skarbowej, Urzędu Miasta, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, banków oraz z różnego rodzaju instytucji i fundacji wspierających przedsiębiorczość. 20

21 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 W Targach udział wzięło 2 300 osób. 21

22 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 PANELE DYSKUSYJNE PANELE DYSKUSYJNE Równolegle z Targami, w 3 salach wykładowych trwały PANELE DYSKUSYJNE z udziałem m.in. przedstawicieli młodzieżowej organizacji Junior Achievement Young Enterprise Europe, doradców Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, przedstawicieli władz uczelnianych oraz innych ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości i biznesu. 22

23 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Jak odnieść sukces? Jak odnieść sukces? – uczestnikami panelu byli polscy i zagraniczni przedsiębiorcy z branży m.in. informatycznej, złotniczej i budowlanej. Celem tego panelu było zaprezentowanie działalności osób, które odniosły sukcesy w biznesie i na rynku pracy Przedsiębiorczość i mobilność zawodowa, geograficzna na terenie UE Przedsiębiorczość i mobilność zawodowa, geograficzna na terenie UE - doradcy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz przedstawiciele Business Center Bornholm. Podczas spotkania eksperci przedstawili podstawowe kroki i procedury zakładania własnej firmy w Danii, Niemczech, Rumunii i Szwecji. Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość akademicka - przedstawiciele organizacji biznesowych, socjologowie, przedstawiciele UWM oraz przedstawiciele organizacji studenckich m.in. Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) Panele dotyczyły 3 tematów: PANELE DYSKUSYJNE 23

24 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 PANELE DYSKUSYJNE Wszystkie panele odbyły się w dwóch sesjach godzinowych, w których łącznie udział wzięło około 710 osób – młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. 24

25 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 WARSZTATY Czy nadaję się na przedsiębiorcę W godzinach 13.30 – 17.30 odbywały się również warsztaty doradcze Czy nadaję się na przedsiębiorcę prowadzone przez doradców zawodowych z urzędów pracy i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Uczestnicy warsztatów mogli określić i omówić swoje umiejętności i cechy osobowościowe w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz sprawdzić, czy w porównaniu do cech dobrego przedsiębiorcy mają szansę osiągnąć sukces w biznesie. 25

26 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 WARSZTATY Uczestnicy warsztatów: młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego województwa studenci olsztyńskich uczelni wyższych młodzi ludzie poszukujący pracy W sumie odbyło się 11 warsztatów, w których udział wzięło 186 młodych osób. 26

27 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Młodzież /przedsiębiorczość na europejskim rynku pracy 13 października 2011 roku Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech prezentacji na temat : Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Danii - przedstawiciel Business Center Bornholm oraz organizacji YA-YE, Ukraińska młodzież na rynku pracy – reprezentant Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Młodzież na rynku pracy Federacji Rosyjskiej – przedstawiciel Agencji ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja z udziałem doradców EURES z krajów UE m.in. z Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Węgier, Słowenii, Holandii, Portugalii i Polski oraz pozostałych uczestników szkolenia - przedstawicieli 19 lokalnych urzędów pracy, OHP, reprezentantów urzędu pracy z Rosji oraz gości z Danii i Ukrainy, przy udziale studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób. 27

28 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zadanie konkursowe polegało na analizie tekstu źródłowego oraz udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na Pytania zawarte w formularzu konkursowym. Tekst źródłowy zawierał opis sytuacji, w której młody człowiek zakłada działalność gospodarczą. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego regionu Warmii i Mazur. W konkursie udział wzięło 2 734 uczniów. 28

29 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 540 18 laureatom. Spośród 1 540 poprawnie wypełnionych formularzy konkursowych Komisja przyznała nagrody 18 laureatom. Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie Nagrody zostały wręczone podczas konferencji Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie 29

30 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości, podczas których zespoły doradców zawodowych z urzędów pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz OHP prowadzili z uczniami dyskusje nt. obszarów ważnych z punktu widzenia zakładania własnej działalności oraz cech sprzyjających i utrudniających działania przedsiębiorcze. Zostało utworzonych 25 zespołów, zorganizowano 166 warsztatów. Ogółem w spotkaniach z doradcami udział wzięło 5 424 uczniów Ogółem w spotkaniach z doradcami udział wzięło 5 424 uczniów. Spotkania z uczniami 12-21 października 2011 roku 30

31 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 W wydarzeniach zorganizowanych w ramach Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych udział wzięło w sumie 12 147 osób. 31

32 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Nasze refleksje: Targi Pracy, Edukacji i Kariery wykazały: Duże zainteresowanie zatrudnieniem za granicą (2 300 uczestników oraz 895 do tej pory złożonych CV) Duże zapotrzebowanie na indywidualne konsultacje z ekspertami biznesu, rynku pracy oraz porady zawodowe, psychologiczne i prawne Dyskusje panelowe wykazały: Dużą potrzebę informacji na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej podczas studiów Stereotypowe myślenie na temat prowadzenia własnej działalności Duże zapotrzebowanie na informacje z zakresu procedur związanych z założeniem i prowadzeniem swojego biznesu oraz uzyskania finansowego wsparcia Relatywnie duże zainteresowanie młodzieżą sprawami przedsiębiorczości (ponad 700 uczestników) 32

33 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 NASZE REFLEKSJE c.d. Warsztaty doradcze wykazały: Niską samoocenę cech przedsiębiorczych – (wzbudzenie motywacji poprzez konfrontację samooceny z opinią specjalisty ) Duże zainteresowanie określeniem swojego potencjału zawodowego Duże zapotrzebowanie na informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy 33

34 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 REKOMENDACJE Organizowanie wydarzeń zapewniających kompleksowe wsparcie – (w ramach EDPPM zapewniono profesjonalne kompleksowe wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących aktualnej i przyszłej sytuacji zawodowej (konferencja, targi, panele, warsztaty) Nawiązanie współpracy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES z krajami trzecimi, w tym Rosją i Ukrainą w zakresie migracji zarobkowej, w kontekście objęcia obwodu kaliningradzkiego przepisami o ruchu przygranicznym UE oraz potencjalnej akcesji Ukrainy do UE Wzmocnienie rekomendacji Komisji Europejskiej przyjętej w 2006 r., by uczniowie od najmłodszych lat uczyli się w szkołach, jak zakładać własne firmy Ujęcie, w programie nauczania na każdym etapie nauki w szkole: - kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozumianych jako: aktywność w działaniu, kreatywność, przystosowywanie się do zmian, dostrzeganie i wykorzystanie szans i możliwości, podejmowanie ryzyka, odpowiedzialność - edukacji finansowej rozumianej jako: szacunek do pieniędzy, kultura oszczędzania, odporność na reklamę Wzbudzenie zainteresowania praktyką Europejskich Służb Zatrudnienia wśród państw Europy Wschodniej w kontekście objęcia obwodu kaliningradzkiego przepisami o ruchu przygranicznym 34

35 EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Dziękuję za uwagę! Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 35


Pobierz ppt "EURES Working Party 7 – 9 November 2011 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych 12 – 21 października 2011 roku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google