Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Osiągnięcia naukowe Ośrodka Radioizotopów POLATOM Sympozjum NCBJ, 28.06.2013 Dr hab. inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Osiągnięcia naukowe Ośrodka Radioizotopów POLATOM Sympozjum NCBJ, 28.06.2013 Dr hab. inż."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Osiągnięcia naukowe Ośrodka Radioizotopów POLATOM Sympozjum NCBJ, Dr hab. inż. Renata Mikołajczak

2 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Zespół badawczy OR POLATOM Science, Image of the day! White matter fibers of the human brain are tracked with diffusion tensor imaging Zakład Badawczy (radiofarmaceutyki, źródła promieniowania) LWR – Laboratorium Wzorca Radioaktywności (metrologia radionuklidów) Zakład Kontroli Jakości (laboratoria analityczne) 1 profesor, 4 dr hab., 5 dr, łącznie z kadrą techniczną około 40 pracowników Tematyka: (1)Opracowania technologii wytwarzania radiofarmaceutyków i źródeł do brachyterapii, (2)Badania nad nowymi preparatami do celowanej diagnostyki i terapii izotopowej (3)Rozwój metod analitycznych i pomiarowych

3 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Publikacje Sc-DOTA-BN[2-14]NH 2 in comparison to 68 Ga-DOTA-BN[2-14]NH 2 in pre-clinical investigation. Is 44 Sc a potential radionuclide for PET? E. Koumarianou et al Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 (2012) 2669 Repeated cycles of peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) - Results and side-effects of the radioisotope (90)Y-DOTA TATE, (177)Lu-DOTA TATE or (90)Y/(177)Lu-DOTA TATE therapy in patients with disseminated NET. D. Pach et al. Radiother. Oncol. Vol. 102 (2012) Results of an international comparison for the activity measurement of 177 Lu, B.E. Zimmerman et al. Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 No 9 (2012) 1825 Standardization of the 85 Sr solution by three methods, R. Broda et al Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 No 9 (2012) Structure and Properties of WO 3 -ZrO 2 Gel Composites as Potential Catalysts for Hydrocarbons Isomerisation process, E. Iller et al Archiv. Metall. Mat. Vol. 57 No 2 (2012) Imaging of inflamed carotid artery atherosclerotic plaques with the use of 99m Tc-HYNIC-IL-2 scintigraphy in end-stage renal disease patients, M. Opalinska et al Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging Vol. - No e pub (2012) Comparison of chromatographic methods for quality control of DMSA complexes with 99m Tc and 188 Re at (III) and (V) oxidation states, P. Garnuszek et al Nucl Med Rev Vol. 15 No 2 (2012) Radiopharmaceuticals in Cardiology, R. Mikołajczak, P. Garnuszek Nucl Med Rev Vol. 15 No 1 (2012) Search of radiation hormesis in plants: irradiation of the cress (Lepidium sativum L.), K.W. Fornalski et al Nukleonika Vol. 57 No 3 (2012) 421 Nanodosimetry of Auger Electrons - experiment and modelling, S. Pszona et al Radiat. Meas. Vol. 47 (2012)

4 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Dzięki intensywnej współpracy krajowej i międzynarodowej jesteśmy znaczącym partnerem naukowym

5 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM COST TD Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery -Przedstawiciele OR POLATOM w Management Committee TD1004 i CM W 2012 r organizowaliśmy spotkanie międyznarodowej grupy roboczej WG1 Imaging reporters for theragnostic agents programu COST TD1004, Warszawa, Hotel Harenda COST CM Functional Metal Complexes that Bind to Biomolecules Programy COST

6 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Badania podstawowe – NCN Opus Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych p.t.Badania in vitro i in vivo wpływu radiometali na zdolność obrazowania receptorów CCK2R przez znakowane analogi gastryny; termin realizacji: – r.; umowa z NCN Nr UMO- 2011/03/B/ST5/02734 z dnia r.

7 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Badania stosowane ERA-NET TRANSCAN, FP7 Nowy projekt: GRAN-T-MTC Phase I clinical trial using a novel CCK-2/gastrin receptor-localizing radiolabelled peptide probe for personalized diagnosis and therapy of patients with progressive or metastatic medullary thyroid carcinoma, w realizacji którego uczestniczyć będzie Ośrodek Radioizotopów POLATOM. Liderem projektu jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oprócz dwóch ośrodków z Polski projekt realizować będą ośrodki badawcze z Austrii,Grecji, Słowenii, Niemiec i Włoch. European Research Area Network funded by the European Commission under FP7

8 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Projekty koordynowane Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej No – Development of 68 Ga based PET-Radopharmaceuticals for Management of Cancer and other Chronic Disease No – Therapeutic radiopharmaceuticals based on 177 Lu- and 90 Y- labelled monoclonal antibodies and peptides: development and preclinical evaluations No – Accelerator-based Alternatives to Non-HEU production of 99 Mo/ 99m Tc

9 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ALTECH – od projektu MAEA do NCBiR No – Accelerator-based Alternatives to Non-HEU Production of 99 Mo/ 99m Tc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ALTECH Alternatywne metody produkcji technetu-99m; termin realizacji: – r.; umowa z NCBiR Nr PBS1/A9/2/2012 z dnia r. Projekt realizowany w konsorcjum: NCBJ, UW, IChTJ NCBJ jest Liderem projektu

10 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Projekty koordynowane Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej INT Supporting Small Scale, non-Highly Enriched Uranium (non-HEU) Mo-99 Production Capacity Building (rozpoczęty w lutym 2013) Peaceful Uses Initiative (PUI) project that will be implemented via regular programme and TC sub-projects Konsekwencją naszego zaangażowania we wcześniejszy projekt: IAEA CRP Nr Developing techniques for small scale indigenous Molybdenum 99 production using Low Enriched Uranium (LEU) fission or neutron activation jest zaproszenie do nowego projektu:

11 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Projekt celowy Badania i wdrożenie do produkcji izotopów do terapii guzów neuroendokrynnych objęty działaniem 1.4. i 4.1. POIG Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z PARP Nr UDA- POIG /09-00 UDA-POIG /09-00 z dnia r., łączna wartość tys PLN 1.w styczniu 2012 r. zakończono etap badawczy projektu 2.w czerwcu 2013 r zakończono etap wdrożeniowy projektu

12 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Ochrona własności intelektualnej Opracowane przez NCBJ OR POLATOM prekursory radiofarmaceutyczne ItraPol i LutaPol spełniają wysokie wymagania jakościowe stawiane tego typu produktom radiofarmaceutycznym. Zgłoszenie patentowe P (2011) Sposób otrzymywania itru-90 do celów medycznych z mieszaniny strontu-90 i itru-90 Wzór użytkowy W (2011) Zasobnik do napromieniania materiałów tarczowych]. Wzór użytkowy W (2011) Pojemnik do transportu radioizotopów. Świadectwo Rejestracji No (2013) Wspólnotowego Znaku Towarowego LutaPol

13 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Wdrożenie ItraPolu i LutaPolu – dokumentacja rejestracyjna dla obu prekursorów ItaPol i LutaPol Kilka tomów dokumentacji, przygotowanej zgodnie z wymaganiami europejskimi zawiezione do URPL

14 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ItraPol i LutaPol – prekursory na medal Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusseIs Innova 2012 innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem

15 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ItraPol i LutaPol – produkty na medal Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusseIs Innova 2012 innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych Izotopy na medal – wytwarzane w Polsce izotopy podstawą dla nowych leków terapii onkologicznej na świecie izotopy-podstawa-nowych-lekow-onkologicznych.html

16 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ItraPol i LutaPol – produkty na medal Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusseIs Innova 2012 innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych Izotopy na medal – wytwarzane w Polsce izotopy podstawą dla nowych leków terapii onkologicznej na świecie izotopy-podstawa-nowych-lekow-onkologicznych.html Izotopy wytwarzane w Polsce posłużą do otrzymania radiofarmaceutyków Wytwarzane w Polsce izotopy podstawą nowych leków onkologicznych

17 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ItraPol i LutaPol – produkty na medal Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusseIs Innova 2012 innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych Izotopy na medal – wytwarzane w Polsce izotopy podstawą dla nowych leków terapii onkologicznej na świecie izotopy-podstawa-nowych-lekow-onkologicznych.html Izotopy wytwarzane w Polsce posłużą do otrzymania radiofarmaceutyków Wytwarzane w Polsce izotopy podstawą nowych leków onkologicznych Polskie leki izotopowe artykułu na łamach Gazety Farmaceutycznej. Polski reaktor jądrowy ratuje życie chorym na raka

18 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ItraPol i LutaPol – produkty na medal Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusseIs Innova 2012 innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Medal-Awarded Isotopes for Production of New Radiopharmaceuticals for Cancer Treatment New cancer drugs based on isotopes produced in Poland

19 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ItraPol i LutaPol – produkty na medal Projekt ItraPol & LutaPol, prekursory 90 Y i 177 Lu do zastosowań w radioterapii onkologicznej został doceniony również przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM System zarządzania w LWR PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Certyfikat akredytacji nr AP 120 Aktywność promieniotwórcza: Wzorcowanie roztworów promieniotwórczych Wzorcowanie źródeł punktowych i objętościowych pojedynczego radionuklidu oraz multigamma Wzorcowanie mierników aktywności z komorami jonizacyjnymi Natężenie emisji powierzchniowej: Wzorcowanie źródeł powierzchniowych

21 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM System zarządzania w LWR Przedłużenie akredytacji na okres Rozszerzenie akredytacji o wzorcowania za pomocą metody spektrometrii Wszystkie metody wzorcowania wykorzystywane w laboratorium są teraz objęte akredytacją

22 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Projekty międzynarodowe LWR Działalność w ramach European Metrology Research Programme ( ) JRP ENV09 Metrology for Radioactive Waste Management JRP IND04 Ionising Radiation Metrology for the Metallurgical Industry

23 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Główne prace badawcze LWR Budowa nowego układu do bezwzględnych pomiarów aktywności Łączy możliwości wszystkich trzech obecnych układów Państwowego Wzorca W pełni cyfrowa analiza sygnałów Fotopowielacz toru beta Komora optyczna Detektor scyntylacyjny z NaI(Tl)

24 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Nowe projekty badawcze opracowanie metody otrzymywania koniugatu DOTA-antiCD20 (DOTA- Rytuksymab) Wielofunkcyjne NanoSondy

25 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Projekty z naszym udziałem realizowane w innych jednostkach Usługa badawcza p.t. Elektrochemiczne metody wydzielania metali z odpadów promieniotwórczych będąca częścią zadania badawczego Nr 4 p.t. Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi realizowanego w ramach strategicznego projektu badawczego p.t. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej: termin realizacji: – r.; umowa z IChiTJ Nr 198/04-120/2011 z dnia r. Nr N N Optymalizacja metody dozymetrii wewnętrznej przed leczeniem radioizotopowym guzów neuroendokrynnych. Realizowany w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym Nr N N Wizualizacja zmian rozrostowych za pomocą scyntygrafii receptorowej analogiem GLP-1 znakowanej izotopem 99m Tc jako potencjalne narzędzie diagnostyki i planowania terapii u chorych onkologicznych. Realizowany przez Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum

26 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Pomysł na projekt – CERAD na mapie IB CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie White matter fibers of the human brain are tracked with diffusion tensor imaging Imaging of GLP-1 receptor expressing tumors Wykorzystanie potencjału: OR POLATOM, reaktora MARIA, Centrum Informatycznego Świerk, wnioskujemy o nowy cyklotron 30 MeV

27 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Wymagania stawiane lekom Jakość Skuteczność Bezpieczeństwo stosowania ICH M4Q ICH M4S ICH M4E

28 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Współpraca krajowa i międzynarodowa European Research Area Network funded by the European Commission under FP7 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM Osiągnięcia naukowe Ośrodka Radioizotopów POLATOM Sympozjum NCBJ, 28.06.2013 Dr hab. inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google