Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodka Radioizotopów POLATOM"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodka Radioizotopów POLATOM
Osiągnięcia naukowe Ośrodka Radioizotopów POLATOM Dr hab. inż. Renata Mikołajczak Sympozjum NCBJ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

2 Zespół badawczy OR POLATOM
Zakład Badawczy (radiofarmaceutyki, źródła promieniowania) LWR – Laboratorium Wzorca Radioaktywności (metrologia radionuklidów) Zakład Kontroli Jakości (laboratoria analityczne) 1 profesor, 4 dr hab., 5 dr, łącznie z kadrą techniczną około 40 pracowników Tematyka: Opracowania technologii wytwarzania radiofarmaceutyków i źródeł do brachyterapii, Badania nad nowymi preparatami do celowanej diagnostyki i terapii izotopowej Rozwój metod analitycznych i pomiarowych Science, Image of the day! White matter fibers of the human brain are tracked with diffusion tensor imaging Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

3 Publikacje 2012 44Sc-DOTA-BN[2-14]NH2 in comparison to 68Ga-DOTA-BN[2-14]NH2 in pre-clinical investigation. Is 44Sc a potential radionuclide for PET? E. Koumarianou et al Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 (2012) 2669 Repeated cycles of peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) - Results and side-effects of the radioisotope (90)Y-DOTA TATE, (177)Lu-DOTA TATE or (90)Y/(177)Lu-DOTA TATE therapy in patients with disseminated NET. D. Pach et al. Radiother. Oncol. Vol. 102 (2012) 45-50 Results of an international comparison for the activity measurement of 177Lu, B.E. Zimmerman et al. Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 No 9 (2012) 1825 Standardization of the 85Sr solution by three methods, R. Broda et al Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 No 9 (2012) Structure and Properties of WO3-ZrO2Gel Composites as Potential Catalysts for Hydrocarbons Isomerisation process, E. Iller et al Archiv. Metall. Mat. Vol. 57 No 2 (2012) Imaging of inflamed carotid artery atherosclerotic plaques with the use of 99mTc-HYNIC-IL-2 scintigraphy in end-stage renal disease patients, M. Opalinska et al Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging Vol. - No e pub (2012) Comparison of chromatographic methods for quality control of DMSA complexes with 99mTc and 188Re at (III) and (V) oxidation states, P. Garnuszek et al Nucl Med Rev Vol. 15 No 2 (2012) Radiopharmaceuticals in Cardiology, R. Mikołajczak, P. Garnuszek Nucl Med Rev Vol. 15 No 1 (2012) 39-45 Search of radiation hormesis in plants: irradiation of the cress (Lepidium sativum L.), K.W. Fornalski et al Nukleonika Vol. 57 No 3 (2012) 421 Nanodosimetry of Auger Electrons - experiment and modelling, S. Pszona et al Radiat. Meas. Vol. 47 (2012) Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

4 Dzięki intensywnej współpracy krajowej i międzynarodowej
jesteśmy znaczącym partnerem naukowym Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

5 COST CM1105 - Functional Metal Complexes that Bind to Biomolecules
Programy COST COST TD Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery Przedstawiciele OR POLATOM w Management Committee TD1004 i CM1105 - W 2012 r organizowaliśmy spotkanie międyznarodowej grupy roboczej WG1 „Imaging reporters for theragnostic agents“ programu COST TD1004, Warszawa, Hotel Harenda COST CM Functional Metal Complexes that Bind to Biomolecules Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

6 Badania podstawowe – NCN Opus
Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych p.t.„Badania in vitro i in vivo wpływu radiometali na zdolność obrazowania receptorów CCK2R przez znakowane analogi gastryny”; termin realizacji: – r.; umowa z NCN Nr UMO-2011/03/B/ST5/02734 z dnia r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

7 Badania stosowane ERA-NET TRANSCAN, FP7
Nowy projekt: GRAN-T-MTC “Phase I clinical trial using a novel CCK-2/gastrin receptor-localizing radiolabelled peptide probe for personalized diagnosis and therapy of patients with progressive or metastatic medullary thyroid carcinoma”, w realizacji którego uczestniczyć będzie Ośrodek Radioizotopów POLATOM. Liderem projektu jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oprócz dwóch ośrodków z Polski projekt realizować będą ośrodki badawcze z Austrii,Grecji, Słowenii, Niemiec i Włoch. European Research Area Network funded by the European Commission under FP7 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

8 Projekty koordynowane Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
No – Development of 68Ga based PET-Radopharmaceuticals for Management of Cancer and other Chronic Disease No – Therapeutic radiopharmaceuticals based on 177Lu- and 90Y- labelled monoclonal antibodies and peptides: development and preclinical evaluations No – Accelerator-based Alternatives to Non-HEU production of 99Mo/99mTc Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

9 ALTECH – od projektu MAEA do NCBiR
No – Accelerator-based Alternatives to Non-HEU Production of 99Mo/99mTc ALTECH „Alternatywne metody produkcji technetu-99m”; termin realizacji: – r.; umowa z NCBiR Nr PBS1/A9/2/2012 z dnia r. Projekt realizowany w konsorcjum: NCBJ, UW, IChTJ NCBJ jest Liderem projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

10 Projekty koordynowane Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
Konsekwencją naszego zaangażowania we wcześniejszy projekt: IAEA CRP Nr „Developing techniques for small scale indigenous Molybdenum 99 production using Low Enriched Uranium (LEU) fission or neutron activation” jest zaproszenie do nowego projektu: INT Supporting Small Scale, non-Highly Enriched Uranium (non-HEU) Mo-99 Production Capacity Building (rozpoczęty w lutym 2013) Peaceful Uses Initiative (PUI) project that will be implemented via regular programme and TC sub-projects Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

11 Projekt celowy „Badania i wdrożenie do produkcji izotopów do terapii guzów neuroendokrynnych” objęty działaniem 1.4. i 4.1. POIG Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z PARP Nr UDA-POIG /09-00 UDA-POIG /09-00 z dnia r., łączna wartość tys PLN w styczniu 2012 r. zakończono etap badawczy projektu w czerwcu 2013 r zakończono etap wdrożeniowy projektu Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

12 Ochrona własności intelektualnej
Opracowane przez NCBJ OR POLATOM prekursory radiofarmaceutyczne ItraPol i LutaPol spełniają wysokie wymagania jakościowe stawiane tego typu produktom radiofarmaceutycznym. Zgłoszenie patentowe P (2011) Sposób otrzymywania itru-90 do celów medycznych z mieszaniny strontu-90 i itru-90 Wzór użytkowy W (2011) Zasobnik do napromieniania materiałów tarczowych]. Wzór użytkowy W (2011) Pojemnik do transportu radioizotopów. Świadectwo Rejestracji No (2013) Wspólnotowego Znaku Towarowego LutaPol Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

13 Wdrożenie ItraPolu i LutaPolu – dokumentacja rejestracyjna dla obu prekursorów ItaPol i LutaPol
Kilka tomów dokumentacji, przygotowanej zgodnie z wymaganiami europejskimi zawiezione do URPL Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

14 ItraPol i LutaPol – prekursory na medal
Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BrusseIs Innova 2012” innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

15 ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych „Izotopy na medal – wytwarzane w Polsce izotopy podstawą dla nowych leków terapii onkologicznej na świecie” Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BrusseIs Innova 2012” innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

16 ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych „Izotopy na medal – wytwarzane w Polsce izotopy podstawą dla nowych leków terapii onkologicznej na świecie” „Izotopy wytwarzane w Polsce posłużą do otrzymania radiofarmaceutyków” ”Wytwarzane w Polsce izotopy podstawą nowych leków onkologicznych” Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BrusseIs Innova 2012” innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

17 ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych „Izotopy na medal – wytwarzane w Polsce izotopy podstawą dla nowych leków terapii onkologicznej na świecie” „Izotopy wytwarzane w Polsce posłużą do otrzymania radiofarmaceutyków” ”Wytwarzane w Polsce izotopy podstawą nowych leków onkologicznych” „Polskie leki izotopowe” artykułu na łamach Gazety Farmaceutycznej. „ Polski reaktor jądrowy ratuje życie chorym na raka” Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BrusseIs Innova 2012” innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

18 ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Medal-Awarded Isotopes for Production of New Radiopharmaceuticals for Cancer Treatment New cancer drugs based on isotopes produced in Poland Na 61 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BrusseIs Innova 2012” innowacyjność naszego projektu została bardzo wysoko oceniona przez Międzynarodowe Jury i nagrodzona srebrnym medalem Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

19 ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Projekt „ItraPol & LutaPol, prekursory 90Y i 177Lu do zastosowań w radioterapii onkologicznej” został doceniony również przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

20 System zarządzania w LWR
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Certyfikat akredytacji nr AP 120 Aktywność promieniotwórcza: Wzorcowanie roztworów promieniotwórczych Wzorcowanie źródeł punktowych i objętościowych pojedynczego radionuklidu oraz multigamma Wzorcowanie mierników aktywności z komorami jonizacyjnymi Natężenie emisji powierzchniowej: Wzorcowanie źródeł powierzchniowych Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

21 System zarządzania w LWR
Przedłużenie akredytacji na okres Rozszerzenie akredytacji o wzorcowania za pomocą metody spektrometrii  Wszystkie metody wzorcowania wykorzystywane w laboratorium są teraz objęte akredytacją Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

22 Projekty międzynarodowe LWR
Działalność w ramach European Metrology Research Programme ( ) JRP ENV09 „Metrology for Radioactive Waste Management” JRP IND04 „Ionising Radiation Metrology for the Metallurgical Industry” Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

23 Główne prace badawcze LWR
Fotopowielacz toru beta Komora optyczna Detektor scyntylacyjny z NaI(Tl) Budowa nowego układu do bezwzględnych pomiarów aktywności Łączy możliwości wszystkich trzech obecnych układów Państwowego Wzorca W pełni cyfrowa analiza sygnałów Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

24 Nowe projekty badawcze
opracowanie metody otrzymywania koniugatu DOTA-antiCD20 (DOTA-Rytuksymab) Wielofunkcyjne NanoSondy Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

25 Projekty z naszym udziałem realizowane w innych jednostkach
Usługa badawcza p.t. „Elektrochemiczne metody wydzielania metali z odpadów promieniotwórczych” będąca częścią zadania badawczego Nr 4 p.t. „Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi” realizowanego w ramach strategicznego projektu badawczego p.t. „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”: termin realizacji: – r.; umowa z IChiTJ Nr 198/04-120/2011 z dnia r.  Nr N N Optymalizacja metody dozymetrii wewnętrznej przed leczeniem radioizotopowym guzów neuroendokrynnych. Realizowany w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym Nr N N Wizualizacja zmian rozrostowych za pomocą scyntygrafii receptorowej analogiem GLP-1 znakowanej izotopem 99mTc jako potencjalne narzędzie diagnostyki i planowania terapii u chorych onkologicznych. Realizowany przez Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

26 Pomysł na projekt – CERAD na mapie IB
CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie Wykorzystanie potencjału: OR POLATOM, reaktora MARIA, Centrum Informatycznego Świerk, wnioskujemy o nowy cyklotron 30 MeV Imaging of GLP-1 receptor expressing tumors White matter fibers of the human brain are tracked with diffusion tensor imaging Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

27 Wymagania stawiane lekom
Jakość Skuteczność Bezpieczeństwo stosowania ICH M4Q ICH M4S ICH M4E Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

28 Współpraca krajowa i międzynarodowa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju European Research Area Network funded by the European Commission under FP7 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM


Pobierz ppt "Ośrodka Radioizotopów POLATOM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google