Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Raj podatkowy (ang. tax haven) - kraj lub obszar, którego system prawny gwarantuje osobom fizycznym i prawnym korzyści podatkowe w zakresie podatku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Raj podatkowy (ang. tax haven) - kraj lub obszar, którego system prawny gwarantuje osobom fizycznym i prawnym korzyści podatkowe w zakresie podatku."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 1. Raj podatkowy (ang. tax haven) - kraj lub obszar, którego system prawny gwarantuje osobom fizycznym i prawnym korzyści podatkowe w zakresie podatku dochodowego lub spadkowego oraz daje szanse na obejście obciążeń podatkowych we własnym kraju względnie na zapłacenie w nim relatywnie niższego podatku. To pojęcie nie istnieje na gruncie polskiego prawa, jest pojęciem doktrynalnym Definicja historycznie starsza

6 2. OFFSHORE FINANCIAL CENTER (OFC) – Kraj lub obszar, który gwarantuje osobą fizycznym lub prawnym więcej niż tylko korzystne rozwiązania z zakresu podatków. (szersze rozumienie raju podatkowego

7 Jest to termin prawny… Prawo polskie posługuje się tym pojęciem jedynie na gruncie podatków dochodowych Przepisy ustaw o podatkach dochodowych odwołują się do rozporządzenia MF z dnia 16 maja 2005 roku zawierającą listę 40 państw stosującą szkodliwą konkurencję podatkową* *ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych(Dz. U. z dnia 30 maja 2005 r.) Listy tej nie można zakwalifikować jako poprawnej definicji legalnej państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową OECD – szkodliwa konkurencja podatkowa stanowi mniejsze zło w porównaniu do rajów podatkowych, które są kwalifikowaną formą tego zjawiska – stanowią większe zagrożenie dla prawidłowego poboru wpływów podatkowych państwa.

8 * R.A. Nawrot Szkodliwa konkurencja podatkowa Wyd. Diffin Warszawa 2011 r. Wszelkie działania państw bądź terytoriów niezależnych podatkowo będące następstwem stosowania postanowień ich własnego prawa podatkowego, których celem jest przyciągnięcie na terytorium ich władztwa podatkowego podmiotów mających siedzibę (miejsce zamieszkania zagranicą lub będącego w ich dyspozycji kapitału*

9 Praktyka sporządzania takich list pochodzi z krajów anglosaskich Zakwalifikowanie państw jako rajów podatkowych może mieć dwojaką podstawę: 1. Na mocy ustawy /w Polsce poprzez enumeratywne wyliczenie państw w rozporządzeniu 2. Poprzez potwierdzoną praktykę wykorzystywania ustawodawstw podatkowych tych państw w celu uniknięcia podatku. Może to mieć odzwierciedlenie w postępowaniu urzędów podatkowych, orzecznictwie etc.

10 Najważniejsze sposoby definiowania rajów podatkowych: 1. Przyjęciu, że za raj podatkowy uważa się państwo nakładające podatki poniżej określonej stawki (wysokości) podatku 2. Sporządzaniu list państw-rajów podatkowych, wyróżniamy:

11 Zazwyczaj jest to lista państw nie nakładająca żadnych podatków lub bardzo niskie czy uznanych za raje podatkowe jedynie w pewnym zakresie I tak np. Niemiecka lista wymienia m.in takie kraje jak: Andorę, Wyspy kanału La Manche (tj. Jersey, Guernsey, Sark, Aldereney), Campione, Gibraltar, Luxemburg, Lichtenstein, Wyspę Man, Szwajcarię, Honkong, Jamajkę… Listy takie obowiązują w Hiszpanii, Niemczech, Nowej Zelandii, Włoszech

12 Znane są ustawodawstwu podatkowemu Nowej Zelandii i Wlk. Brytanii Grupują państwa, do których przepisy antyrajowe mają zastosowanie jedynie incydentalnie Na Nowozelandzkiej szarej liście znalazły się Australia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Japonia, Wlk. Brytania, USA. W Wlk. Brytanii na szarej liście znajdują się m.in. Holandia, Argentyna, Malta, Singapur, Kenia, Irlandia, Portugalia. Występują obok tzw. Czarnych list rajów podatkowych

13 Są to te kraje które rajami podatkowymi nie są, tj. nie mają do nich zastosowania przepisy antyrajowe Na Brytyjskiej tzw. Białej liście znajdują się m.in. Korea, Polska, Bułgaria, Czechy, Dania

14

15 1. Co najmniej dwukrotnie niższy, bezwzględny poziom opodatkowania tego samego przedmiotu dochodu 2. Brak współpracy takiego państwa (terytorium) w zakresie spraw podatkowych i karnoskarbowych z odpowiednimi organami państwa macierzystego

16 3. A także powinien spełniać określone prawne kryteria takie jak: Liberalne prawo dewizowe Restrykcyjne przepisy dot. tajemnicy bankowej i regulacje krajowego prawa karnego odnośnie naruszenia tej tajemnicy Stabilność systemu prawnego i politycznego. Brak albo niewielka liczba umów podatkowych z innymi państwami Relatywnie niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej Akceptacja statusu cudzoziemca Brak ograniczeń w dostępie do kapitału i możliwości zakupu nieruchomości 4. Dodatkowo trzeba uwzględnić czynniki o charakterze infrastrukturalno – geograficznym Położenie w pobliżu rynków i centrów światowej finansjery Rozwiniętą infrastrukturę szczególnie sektor bankowy Dobrą komunikację – szczególnie lotniczą Wykwalifikowaną kadrę pracowników i usług o charakterze doradczym Wysokie oprocentowanie lokat bankowych np. Szwajcaria Niski poziom inflacji

17

18

19 SPÓŁKA C w Zjednoczonych Emiratach Arabskich SPÓŁKA B na Cyprze SPÓŁKA A w POLSCE 1. Wniesienie aportem przez udziałowców 100% udziałów w zamian za udziały spółki B Cypr można zastąpić spółką w Luksemburgu lub Finlandii wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności). Aportem mogą być m.in. rzeczy ruchome (ruchomości), nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość. Nie możemy uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej, a tylko certyfikat inkorporacji od władz Emiratu.

20 SPÓŁKA C w Zjednoczonych Emiratach Arabskich SPÓŁKA B na Cyprze SPÓŁKA A w POLSCE 1. Wniesienie aportem przez udziałowców 100% udziałów w zamian za udziały spółki B Cypr można zastąpić spółką w Luksemburgu lub Finlandii II udziałowiec spółki C I udziałowiec spółki C Objęcie przez udziałowców funkcji dyrektorów spółki C i pobór z niej wynagrodzenia niepodlegającego opodatkowani ani w Polsce ani w ZEA.

21

22 Jest to dokonywanie określonych operacji finansowych, które poprzez zastosowanie postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania prowadzą do uzyskania korzyści podatkowej. Pojęcie odnosi się do praktyki osób, które nie są zasadniczo podmiotami takiej umowy.

23 METODA DIRECT – CONDUIT ZAŁOŻENIA: - Zakładamy spółkę Kokodżambo PAŃSTWO A PAŃSTWO C PAŃSTWO B RAJ PODATKOWY - Ustawodawstwo państwa B przewiduje zwolnienie od podatku z dywidendy Zawierają między sobą u.o.p - u.o.p przewiduje zwolnienie od podatku potrącanego w państwie A na dywidendy wypłacane przez spółkę w A Dostrzegamy możliwość akumulacji zysku w państwie B i postanowiliśmy pokupczyć tą umową :D - Zakładamy spółkę-córkę Banan - Zakładamy spółkę-córkę Cytrynka - Spółka Kokodżambo ma 100% udziałów w spółce Banan udziały Kokodżambo Przenosi 100% udziałów w Bananie do Cytrynki - Cytrynka staje się 100% udziałowcem spółki banan Jeśli spółka Banan zdecyduje się wypłacić dywidendę to na mocy u.o.p pomiędzy państwem A, a państwem B – udziałowcy tzn. spółka – córka Cytrynka jest zwolniona od podatku w zakresie dywidend otrzymywanych od będącej w całości jej własnością spółki-córki (spółki Banan)

24

25

26 R.A Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa wyd. Diffin, Warszawa 2011 J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Warszawa 1996 T. Lipowski Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wyd. LEX, Warszawa 2005 http://www.rajepodatkowe.com.pl/rejestracja.html http://www.sflegal.pl/zmiana-polsko-cypryjskiej-umowy-o-unikaniu- podwojnego-opodatkowania/ http://www.spolka-na-cyprze.pl/zmiana-umowy.html http://www.podwojneopodatkowanie.pl http://www.offcen.pl/ http://www.taxresearch.org.uk/Blog/ http://offshore.s710.com/raje-podatkowe-pdf/#more-334

27


Pobierz ppt "1. Raj podatkowy (ang. tax haven) - kraj lub obszar, którego system prawny gwarantuje osobom fizycznym i prawnym korzyści podatkowe w zakresie podatku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google