Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZNIE DO RAJÓW PODATKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZNIE DO RAJÓW PODATKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZNIE DO RAJÓW PODATKOWYCH

2

3 „SZKODLIWA KONKURENCJA PODATKOWA” OFFSHORE FINANCIAL CENTER
TAX HAVEN OFFSHORE HAVEN OFFSHORE TAX PARADISE RAJ PODATKOWY

4 RAJ PODATKOWY, A SZKODLIWA KONKURENCJA PODATKOWA

5 „RAJ PODATKOWY” Definicja historycznie starsza
1. Raj podatkowy (ang. „tax haven”) - kraj lub obszar, którego system prawny gwarantuje osobom fizycznym i prawnym korzyści podatkowe w zakresie podatku dochodowego lub spadkowego oraz daje szanse na obejście obciążeń podatkowych we własnym kraju względnie na zapłacenie w nim relatywnie niższego podatku. To pojęcie nie istnieje na gruncie polskiego prawa, jest pojęciem doktrynalnym

6 2. OFFSHORE FINANCIAL CENTER – CENTURM FINANSOWE
2. OFFSHORE FINANCIAL CENTER (OFC) – Kraj lub obszar, który gwarantuje osobą fizycznym lub prawnym więcej niż tylko korzystne rozwiązania z zakresu podatków. (szersze rozumienie „raju podatkowego”

7 SZKODLIWA KONKURENCJA PODATKOWA
Jest to termin prawny… Prawo polskie posługuje się tym pojęciem jedynie na gruncie podatków dochodowych Przepisy ustaw o podatkach dochodowych odwołują się do rozporządzenia MF z dnia 16 maja 2005 roku zawierającą listę 40 państw stosującą szkodliwą konkurencję podatkową* Listy tej nie można zakwalifikować jako poprawnej definicji legalnej państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową OECD – szkodliwa konkurencja podatkowa stanowi „mniejsze zło” w porównaniu do rajów podatkowych, które są kwalifikowaną formą tego zjawiska – stanowią większe zagrożenie dla prawidłowego poboru wpływów podatkowych państwa. *ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych(Dz. U. z dnia 30 maja 2005 r.)

8 SZKODLIWA KONKURENCJA PODATKOWA
Wszelkie działania państw bądź terytoriów niezależnych podatkowo będące następstwem stosowania postanowień ich własnego prawa podatkowego, których celem jest przyciągnięcie na terytorium ich władztwa podatkowego podmiotów mających siedzibę (miejsce zamieszkania zagranicą lub będącego w ich dyspozycji kapitału* * R.A. Nawrot „Szkodliwa konkurencja podatkowa” Wyd. Diffin Warszawa 2011 r.

9 „LISTY RAJÓW PODATKOWYCH”
Praktyka sporządzania takich list pochodzi z krajów anglosaskich Zakwalifikowanie państw jako rajów podatkowych może mieć dwojaką podstawę: 1. Na mocy ustawy /w Polsce poprzez enumeratywne wyliczenie państw w rozporządzeniu 2. Poprzez potwierdzoną praktykę wykorzystywania ustawodawstw podatkowych tych państw w celu uniknięcia podatku. Może to mieć odzwierciedlenie w postępowaniu urzędów podatkowych, orzecznictwie etc.

10 Najważniejsze sposoby definiowania rajów podatkowych:
1. Przyjęciu, że za raj podatkowy uważa się państwo nakładające podatki poniżej określonej stawki (wysokości) podatku 2. Sporządzaniu list państw-rajów podatkowych, wyróżniamy: CZARNE SZARE BIAŁE

11 CZARNE LISTY RAJÓW PODATKOWYCH
Zazwyczaj jest to lista państw nie nakładająca żadnych podatków lub bardzo niskie czy uznanych za raje podatkowe jedynie w pewnym zakresie Listy takie obowiązują w Hiszpanii, Niemczech, Nowej Zelandii, Włoszech I tak np. Niemiecka lista wymienia m.in takie kraje jak: Andorę, Wyspy kanału La Manche (tj. Jersey, Guernsey, Sark, Aldereney), Campione, Gibraltar, Luxemburg, Lichtenstein, Wyspę Man, Szwajcarię, Honkong, Jamajkę…

12 SZARE LISTY RAJÓW PODATKOWYCH
Znane są ustawodawstwu podatkowemu Nowej Zelandii i Wlk. Brytanii Występują „obok” tzw. Czarnych list rajów podatkowych Grupują państwa, do których przepisy antyrajowe mają zastosowanie jedynie incydentalnie Na Nowozelandzkiej „szarej liście” znalazły się Australia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Japonia, Wlk. Brytania, USA. W Wlk. Brytanii na szarej liście znajdują się m.in. Holandia, Argentyna, Malta, Singapur, Kenia, Irlandia, Portugalia.

13 BIAŁE LISTY RAJÓW PODATKOWYCH
Są to te kraje które rajami podatkowymi nie są, tj. nie mają do nich zastosowania przepisy antyrajowe Na Brytyjskiej tzw. Białej liście znajdują się m.in. Korea, Polska, Bułgaria, Czechy, Dania

14 Czym powinien się charakteryzować nasz raj podatkowy ? ;]

15 1. Co najmniej dwukrotnie niższy, bezwzględny poziom opodatkowania tego samego przedmiotu dochodu
2. Brak współpracy takiego państwa (terytorium) w zakresie spraw podatkowych i karnoskarbowych z odpowiednimi organami państwa macierzystego

16 3. A także powinien spełniać określone prawne kryteria takie jak:
Liberalne prawo dewizowe Restrykcyjne przepisy dot. tajemnicy bankowej i regulacje krajowego prawa karnego odnośnie naruszenia tej tajemnicy Brak albo niewielka liczba umów podatkowych z innymi państwami Stabilność systemu prawnego i politycznego. Relatywnie niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej Akceptacja statusu cudzoziemca Brak ograniczeń w dostępie do kapitału i możliwości zakupu nieruchomości 4. Dodatkowo trzeba uwzględnić czynniki o charakterze infrastrukturalno – geograficznym Położenie w pobliżu rynków i centrów światowej finansjery Rozwiniętą infrastrukturę szczególnie sektor bankowy Dobrą komunikację – szczególnie lotniczą Wykwalifikowaną kadrę pracowników i usług o charakterze doradczym Wysokie oprocentowanie lokat bankowych np. Szwajcaria Niski poziom inflacji

17 METODY WYKORZYSTYWANIA RAJÓW PODATKOWYCH

18 SPÓŁKI ZALEŻNE W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH
SPÓŁKI KRAJOWE SPÓŁKI MIĘDZYNARODOWE

19 SPÓŁKA „C” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Nie możemy uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej, a tylko certyfikat inkorporacji od władz Emiratu. SPÓŁKA „C” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 1. Wniesienie aportem przez udziałowców 100% udziałów w zamian za udziały spółki „B” wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności). Aportem mogą być m.in. rzeczy ruchome (ruchomości), nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość. SPÓŁKA „B” na Cyprze Cypr można zastąpić spółką w Luksemburgu lub Finlandii  1. Wniesienie aportem przez udziałowców 100% udziałów w zamian za udziały spółki „B” SPÓŁKA „A” w POLSCE

20 SPÓŁKA „C” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
I udziałowiec spółki „C” 1. Wniesienie aportem przez udziałowców 100% udziałów w zamian za udziały spółki „B” II udziałowiec spółki „C” SPÓŁKA „B” na Cyprze Cypr można zastąpić spółką w Luksemburgu lub Finlandii  Objęcie przez udziałowców funkcji dyrektorów spółki C i pobór z niej wynagrodzenia niepodlegającego opodatkowani ani w Polsce ani w ZEA. 1. Wniesienie aportem przez udziałowców 100% udziałów w zamian za udziały spółki „B” SPÓŁKA „A” w POLSCE

21 Znaczenie umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu na tle rajów podatkowych

22 Inaczej „kupczenie umowami” Nabywanie korzyści umownych
Treaty shopping Inaczej „kupczenie umowami” Nabywanie korzyści umownych Jest to dokonywanie określonych operacji finansowych, które poprzez zastosowanie postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania prowadzą do uzyskania korzyści podatkowej. Pojęcie odnosi się do praktyki osób, które nie są zasadniczo podmiotami takiej umowy. Pojęcie odnosi się do praktyki osób, które nie są zasadniczo podmiotami takiej umowy.

23 METODA DIRECT – CONDUIT
Dostrzegamy możliwość akumulacji zysku w państwie „B” i postanowiliśmy „pokupczyć” tą umową :D ZAŁOŻENIA: PAŃSTWO „C” PAŃSTWO „A” - Ustawodawstwo państwa „B” przewiduje zwolnienie od podatku z dywidendy - Zakładamy spółkę „Kokodżambo” - Zakładamy spółkę-córkę „Banan” - u.o.p przewiduje zwolnienie od podatku potrącanego w państwie „A” na dywidendy wypłacane przez spółkę w „A” „Kokodżambo” Przenosi 100% udziałów w Bananie do Cytrynki Zawierają między sobą u.o.p udziały - Spółka „Kokodżambo ma 100% udziałów w spółce „Banan” PAŃSTWO „B” RAJ PODATKOWY Jeśli spółka „Banan” zdecyduje się wypłacić dywidendę to na mocy u.o.p pomiędzy państwem „A”, a państwem „B” – udziałowcy tzn. spółka – córka „Cytrynka” jest zwolniona od podatku w zakresie dywidend otrzymywanych od będącej w całości jej własnością spółki-córki (spółki „Banan”) - Zakładamy spółkę-córkę „Cytrynka” - „Cytrynka” staje się 100% udziałowcem spółki banan

24

25

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ;) R.A Nawrot, „Szkodliwa konkurencja podatkowa” wyd. Diffin, Warszawa 2011 J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Warszawa 1996 T. Lipowski „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania” wyd. LEX, Warszawa 2005

27 KNPF nie przywłaszcza sobie praw do obrazków umieszczonych w niniejszej prezentacji.
© 2012 Koło Naukowe Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG.


Pobierz ppt "WPROWADZNIE DO RAJÓW PODATKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google