Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 6 SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY. J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 2 PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSE PUBLICZNE FISKALIZM KRZYWA LAFFERA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 6 SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY. J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 2 PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSE PUBLICZNE FISKALIZM KRZYWA LAFFERA."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 6 SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY

2 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 2 PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSE PUBLICZNE FISKALIZM KRZYWA LAFFERA RÓWNOWAGA BUDZETOWA DŁUG PUBLICZNY WYDATKI SZTYWNE EFEKT WYPYCHANIA TARCZA PODATKOWA EWAZJA PODATKOWA RAJE PODATKOWE

3 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 3 LITERATURA 1.J.Bossak,Systemy gopodarcze a globalna konkurencja,SGH,Warszawa,2006 2.Tax Systems 2005,OECD 3.World Tax Reform,OECD 4.A.Gomułowicz,J.Małecki Podatki i prawa podatkowe,Poznan 2000 5.OECD in Figures 2005,OECD 6.Eurostat

4 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 4 SYSTEMY PODATKOWE I BUDŻETOWE. PLAN SYSTEMY PODATKOWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMACH PODATKOWYCH I POZIOMIE FISKALIZMU SYSTEMY PODATKOWE I BUDŻETOWE A SPRAWNOŚĆ,RÓWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZA FISKALIZM SOCJALNY.KONSEKWENCJE MAKRO I MIKRO PROBLEMY DEFICYTU BUDZETOWEGO I DŁUGU PUBLICZNEGO NA ŚWIECIE

5 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 5 UDZIAŁ WYDATKOW BUDŻETOWYCH W PKB %

6 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 6 SYSTEM PODATKOWY TO KOMPROMIS CZYNNIKÓW SPOŁECZNYCH, EKONOMICZNYCH, POLITYCZNYCH SYSTEM PODATKOWY JEST WYPADKOWĄ CZYNNIKOW HISTORYCZNYCH, POTRZEB ROZWOJOWYCH I PREFERENCJI SPOŁECZNYCH SYSTEM PODATKOWY OKRESLAJĄ USTAWY TO WEWNETRZNIE SPÓJNY,TWORZACY LOGICZNĄ CAŁOŚĆ ZESTAW REGULACJI PODATKOWYCH, INSTYTUCJI I MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJACYCH SFINANSOWANIE ZADAŃ PAŃSTWA

7 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 7 PRZESŁANKI BUDOWY SYSTEMU PODATKOWEGO PRZESŁANKI SPOŁECZNE, POLITYCZNE I EKONOMICZNE STABILNOŚĆ SYSTEMU WYDAJNOŚĆ PODATKOWA SPRAWIEDLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CIĘŻARU UWARUNKOWANIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE GRANICE OPODATKOWANIA

8 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 8 KIERUNKI EWOLUCJI SYSTEMÓW FISKALNYCH NA ŚWIECIE SILNY WZROST OPODATKOWANIA I TRANSFERÓW SOCJALNYCH (1960-1990 ) WZROST DOCHODÓW Z PODATKÓW POŚREDNICH (VAT) REDUKCJE STAWEK PODATKU CIT POSZERZENIE BAZY PODATKOWEJ OGRANICZENIE PRZYWILEJÓW PODATKOWYCH WZROST AKCYZY I PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI ZWOLNIENIA DOCHODÓW KAPITAŁOWYCH TRAKTAT Z MAASTRICHTA RÓWNOWAGA BUDŻETOWA KONKURENCJA PODATKOWA A FDI

9 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 9 SYSTEM PODATKOWY A PRZEDSIĘBIORSTWO PODATEK CIT PODATEK CIT A KREDYTOWA TARCZA PODATKOWA VAT I AKCYZA A POPYT KONSUMPCYJNY ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE, UBEZPIECZENIA I OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA PRACODAWCÓW A KOSZTY PRACY I KONKURENCYJNOŚĆ CENOWA INNE PODATKI EFEKTYWNOŚĆ PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA POZIOM I STRUKTURA WYDATKOW BUDŻETOWYCH A KONIUNKTURA I WARUNKI KONKURENCJI

10 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 10 FISKALIZM SYSTEM I POLITYKA PODATKOWA POWODUJĄCA OBNIŻENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I DOBROBYTU PONIŻEJ POTENCJALNIE MOŻLIWEGO POZIOMU STAN W KTÓRYM POZAEKONOMICZNE PRZESŁANKI POWODUJĄ WZROST OPODATKOWANIA PONAD POZIOM OPTYMALNY NIERACJONALNY EKONOMICZNIE WZROST UDZIALU PAŃSTWA W PODZIALE DOCHODU NARODOWEGO WYSOKI UDZIAŁ PODATKÓW W PKB I TENDENCJA TO ICH WZROSTU

11 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 11 SKUTKI FISKALIZMU KRZYWA LAFFERA OGRANICZENIE WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZAKRESU DZIAŁANIA MECHANIZMU RYNKOWEGO SPADEK SKŁONNOŚCI DO OSZCZĘDZANIA, INWESTOWANIA, PRACY OSŁABIENIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI EWAZJA PODATKOWA I ROZWÓJ SZAREJ STREFY ODPŁYW KAPITAŁU ZA GRANICĘ ZAKŁÓCENIE WARUNKÓW KONKURENCJI NASILENIE KORUPCJI, WZROST INGERENCJI PAŃSTWA W GOSPODARCE

12 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 12 ŚREDNIE PODATKI OD DOCHODÓW KORPORACJI. PROCENTY.2005 WĘGRY 18 BRAZYLIA 25 TAIWAN 25 SINGAPUR 22 SZWECJA 28 UK 31 CHINY 33 ROSJA 13+7 NIEMCY 38 KANADA 36 FRANCJA 42 IRLANDIA 12,5 USA 32+6 JAPONIA 42 WŁOCHY 40 POLSKA 19

13 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 13 PODATKI A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA KRAJU STOPA NOMINALNA A EFEKTYWNA PODATKÓW SPECJALNE STREFY PODATKOWE PRZEJRZYSTOŚĆ I STABILNOŚĆ PODATKI CIT A INNE PODATKI I KOSZTY KOSZTY PRACY A PŁACE RENTOWNOŚĆ NETTO I RYZYKO A INWESTYCJE POZAPODATKOWE CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ KRAJU

14 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 14 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH. STAWKI I PROGI 2005

15 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 15 UDZIAŁ PODATKÓW OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH I NIERUCHOMOŚCI W PKB ROSJA 5.4 TAIWAN 4.8 KANADA 3.7 UK 3.7 LUKSEMBURG 3.2 JAPONIA 3.2 KOREA 3.1 USA 3 SZWAJCARIA 2.5 FRANCJA 2.5 WŁOCHY 2.3 SZWECJA 2.1 HISZPANIA 2 HOLANDIA 2 SINGAPUR 1.6 BRAZYLIA 1.4 POLSKA 1.1 NIEMCY 1.0

16 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 16 STAWKA PODSTAWOWA PODATKU VAT. 2004 AUSTRIA 20 DANIA 16 WĘGRY 15 POLSKA 22 FRANCJA 19 WŁOCHY 20 UK 17 HOLANDIA 19 SZWECJA 25 NIEMCY 16 HISZPANIA 16 IRLANDIA 19 FINLANDIA 22 LUKSEMB. 15 CHINY 8 BELGIA 21 USA* 5 JAPONIA* 5

17 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 17 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2004

18 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 18 UDZIAŁ I STRUKTURA WYDATKÓW SOCJALNYCH W BUDŻECIE FEDERALNYM USA 1940-2005

19 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 19 SKŁADKI PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.UDZIAŁ W PKB UE-15 14,3 FRANCJA 18,6 NIEMCY 18,5 WĘGRY 13.7 JAPONIA 10,8 UK 8 USA 7.1 POLSKA 7.5 CHINY 0 INDIE 0 ROSJA 1 HOLANDIA 1.6 KOREA 3 IRLANDIA 5.3 SINGAPUR 20 SZWECJA 7

20 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 20 UE PODATKI POŚREDNIE W 1970 WPROWADZENIE VATu OD 1980 1% VATU DO WSPÓLNEGO BUDZETU UE. UDZIAŁ PODATKU VAT W BUDZECIE UE TO PONAD 40%.WPŁATY BEZPOSREDNIE 50%,CŁA 15% 1993 HARMONIZACJA VATU. 1993 UJEDENOLICENIE ZASAD PODATKU AKCYZOWEGO (PALIWA,ALKOHOL,TYTOŃ) 1993 HARMONIZACJA VATU A JRE. 1993 LIKWIDACJA WEWNETRZNYCH ODPRAW CELNYCH

21 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 21 UE PODATKI BEZPOŚREDNIE DUŻE ZRÓZNICOWANIE I PROGRESJA PIT OGRANICZONY POSTĘP W HARMONIZACJI WYMAGANA JEDNOMYSLNOŚĆ UE RÓZNORODNOŚĆ PROGÓW PODATKOWYCH 1990 DYREKTYWY W SPRAWIE OPODATKOWANIA ZYSKOW KAPITAŁOWYCH TENDENCJA ZMNIEJSZANIA PODATKÓW OD PRZEDSIĘBIORSTW IRLANDIA I EUROPA WSCHODNIA: DUMPING PODATKOWY RAJE PODATKOWE W EOG (LUKSEMBURG, SZWAJCARIA)

22 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 22 STRUKTURA DOCHODÓW PODATKOWYCH KRAJÓW OECD PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH CA 30% PODATEK DOCHODOWY OD KORPORACJI CA 7-8% SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA CA 23% (PRACOWNICY 8.5% I PRACODAWCY 14.5%) NAJWYŻSZY UDZIAŁ SKŁADEK DO PENSJI WE WŁOSZECH NAJNIŻSZY W USA, JAPONII SREDNI W NIEMCZECH, FRANCJI WZROST ZNACZENIA SKŁADEK PRACOWNICZYCH

23 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 23 STRUKTURA DOCHODÓW PODATKOWYCH KRAJÓW OECD

24 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 24 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH KRAJÓW OECD 38% KONSUMPCJA RZĄDOWA 40% TRANSFERY SOCJALNE OBSŁUGA DŁUGU 12%, ZRÓŻNICOWANIE INWESTYCJE 6-8% (USA 4,JAPONIA 22%) SUBSYDIA 2.5 % ZDROWIE 8%.(USA 14%.FRANCJA 9.8%,NIEMCY 7.7%) EDUKACJA 5%.(KANADA 7.2% A NIEMCY 3.7%) W 80% WYDATKI NA EDUKACJĘ POKRYWA PAŃSTWO OBRONA 4-6 %

25 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 25 RÓWNOWAGA BUDŻETOWA KEYNESIZM A RÓWNOWAGA BUDŻETOWA PRZYCZYNY WZROSTU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WZROST ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH A RÓWNOWAGA BUDŻETOWA NIERÓWNOWAGA BUDŻETOWA A POLITYKA MONETARNA I KURSY WALUT GLOBALIZACJA A RÓWNOWAGA BUDŻETOWA GLOBALIZACJA A DYSCYPLINA MONETARNA I BUDZETOWA

26 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 26 NIERÓWNOWAGA BUDŻETOWA I JEJ SKUTKI NARASTANIE DŁUGU PUBLICZNEGO WZROST KOSZTÓW OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZEGO OGRANICZENIE ROLI I EFEKTYWNOŚCI RYNKU WZROST INGERENCJI EKONOMICZNEJ PAŃSTWA WZROST RYZYKA FINANSOWEGO OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI I KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA PRZEDSIEBIORSTW (EFEKT WYPYCHANIA) OSŁABIENIE SKUTECZNOŚCI POLITYKI MONETARANEJ PAŃSTWA TENDENCJA DO WZROSTU FISKALIZMU PRESJA INFLACYJNA WZROST POZIOMU STÓP PROCENTOWYCH

27 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 27 DŁUG PUBLICZNY NARASTANIE DŁUGU PUBLICZNEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH, FRANCJI, NIEMCZECH DŁUG PUBLICZNY W JAPONII OGRANICZENIA PRAWNE DŁUGU PUBLICZNEGO DŁUG PUBLICZNY W KRAJACH ROZWIJAJACYCH SIĘ WASHINGTON CONSENSUS A DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG PUBLICZNY KOSZTY FINANSOWE DŁUGU PUBLICZNEGO

28 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 28 PRZYCZYNY I SKUTKI DEFICYTU I DŁUGU PUBLICZNEGO POLITYKA PRZEMYSŁOWA POLITYKA SPOŁECZNA ETATYZACJA NIESPRAWNOŚĆ SYSTEMU GOSPODARCZEGO EFEKT WYPYCHANIA INFLACJA WZROST RYZYKA SPADEK ATRAKCYJNOSCI INWESTYCYJNEJ

29 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 29 WSKAZNIKI KONWERGENCJI DLA KRAJÓW UE. 2002

30 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 30 EWAZJA PODATKOWA I SZARE STREFY EWAZJA UNIKANIE PŁACENIA PODATKÓW NA GRANICY PRAWA FISKALIZM A EWAZJA TNC A TRANSFER PRICING PRZEJRZYSTOŚĆ SYSTEMU PODATKOWEGO A EWAZJA RYZYKO A KOSZTY SZARA STREFA A OPODATKOWANIE

31 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 31 AMERYKANSKI SYSTEM BUDŻETOWY

32 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 32 RAJE PODATKOWE NISKIE PODATKI,WYSOKA JAKOŚĆ USLUG,INFRASTRUKTURY ICT BEZPIECZENSTWO,GWARANCJE SEKTOR FINANSOWY A RAJE DZIALALNOŚC OF-SHORE A UNIKANIE OPODATKOWANIA TYPY RAJÓW PODATKOWYCH STREFY EKONOMICZNE DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJZ A RAJE PODATKOWE W LUKSEMBURGU, CYPRU,MADERY, GUERNSEY, LICHTENSTEINU I WYSPY MAN SKUTKI LIKWICAJI RAJOW PODATKOWYCH W EUROPIE

33 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 33 SYSTEM BUDŻETOWY UNII EUROPEJSKIEJ UDZIAŁ BUDZETU UNII W PKB UNII ZRODLA DOCHODÓW BUDŻETU UNIJNEGO PŁATNICY NETTO I BENEFICJENCI STRUKTURA PRZEDMIOTOWA WYDATKÓW PROCEDURY UNIJNE FUNDUSZ ROZWOJU BUDZET NA LATA 2007-2013

34 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 34 SYSTEM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

35 J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 35 SYSTEM FINANSOW PUBLICZNYCH JAPONII OKRES ROWNOWAGI BUDZETOWEJ SYSTEM UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I ROWNOWAGA BUDZETOWA STARZENIE SIĘ SPOLECZENSTWA DEFICYT BUDZETOWY A DEFLACJA REFORMY PREMIERA J.KOIZUMIEGO LIKWIDACJA SYSTEMU MARUYU I FILPu


Pobierz ppt "WYKŁAD 6 SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY. J.BOSSAKW-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE 2 PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSE PUBLICZNE FISKALIZM KRZYWA LAFFERA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google