Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY
WYKŁAD 6 SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY

2 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSE PUBLICZNE FISKALIZM KRZYWA LAFFERA RÓWNOWAGA BUDZETOWA DŁUG PUBLICZNY WYDATKI SZTYWNE EFEKT WYPYCHANIA TARCZA PODATKOWA EWAZJA PODATKOWA RAJE PODATKOWE J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

3 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
LITERATURA J.Bossak,Systemy gopodarcze a globalna konkurencja,SGH,Warszawa,2006 Tax Systems 2005,OECD World Tax Reform,OECD A.Gomułowicz,J.Małecki Podatki i prawa podatkowe,Poznan 2000 OECD in Figures 2005,OECD Eurostat J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

4 SYSTEMY PODATKOWE I BUDŻETOWE. PLAN
SYSTEMY PODATKOWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMACH PODATKOWYCH I POZIOMIE FISKALIZMU SYSTEMY PODATKOWE I BUDŻETOWE A SPRAWNOŚĆ ,RÓWNOWAGA I DYNAMIKA GOSPODARCZA FISKALIZM SOCJALNY .KONSEKWENCJE MAKRO I MIKRO PROBLEMY DEFICYTU BUDZETOWEGO I DŁUGU PUBLICZNEGO NA ŚWIECIE J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

5 UDZIAŁ WYDATKOW BUDŻETOWYCH W PKB %
J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

6 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
SYSTEM PODATKOWY TO KOMPROMIS CZYNNIKÓW SPOŁECZNYCH, EKONOMICZNYCH, POLITYCZNYCH SYSTEM PODATKOWY JEST WYPADKOWĄ CZYNNIKOW HISTORYCZNYCH, POTRZEB ROZWOJOWYCH I PREFERENCJI SPOŁECZNYCH SYSTEM PODATKOWY OKRESLAJĄ USTAWY TO WEWNETRZNIE SPÓJNY,TWORZACY LOGICZNĄ CAŁOŚĆ ZESTAW REGULACJI PODATKOWYCH, INSTYTUCJI I MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJACYCH SFINANSOWANIE ZADAŃ PAŃSTWA J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

7 PRZESŁANKI BUDOWY SYSTEMU PODATKOWEGO
PRZESŁANKI SPOŁECZNE , POLITYCZNE I EKONOMICZNE STABILNOŚĆ SYSTEMU WYDAJNOŚĆ PODATKOWA SPRAWIEDLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CIĘŻARU UWARUNKOWANIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE GRANICE OPODATKOWANIA J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

8 KIERUNKI EWOLUCJI SYSTEMÓW FISKALNYCH NA ŚWIECIE
SILNY WZROST OPODATKOWANIA I TRANSFERÓW SOCJALNYCH ( ) WZROST DOCHODÓW Z PODATKÓW POŚREDNICH (VAT) REDUKCJE STAWEK PODATKU CIT POSZERZENIE BAZY PODATKOWEJ OGRANICZENIE PRZYWILEJÓW PODATKOWYCH WZROST AKCYZY I PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI ZWOLNIENIA DOCHODÓW KAPITAŁOWYCH TRAKTAT Z MAASTRICHTA RÓWNOWAGA BUDŻETOWA KONKURENCJA PODATKOWA A FDI J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

9 SYSTEM PODATKOWY A PRZEDSIĘBIORSTWO
PODATEK CIT PODATEK CIT A KREDYTOWA TARCZA PODATKOWA VAT I AKCYZA A POPYT KONSUMPCYJNY ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE, UBEZPIECZENIA I OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA PRACODAWCÓW A KOSZTY PRACY I KONKURENCYJNOŚĆ CENOWA INNE PODATKI EFEKTYWNOŚĆ PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA POZIOM I STRUKTURA WYDATKOW BUDŻETOWYCH A KONIUNKTURA I WARUNKI KONKURENCJI J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

10 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
FISKALIZM SYSTEM I POLITYKA PODATKOWA POWODUJĄCA OBNIŻENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I DOBROBYTU PONIŻEJ POTENCJALNIE MOŻLIWEGO POZIOMU STAN W KTÓRYM POZAEKONOMICZNE PRZESŁANKI POWODUJĄ WZROST OPODATKOWANIA PONAD POZIOM OPTYMALNY NIERACJONALNY EKONOMICZNIE WZROST UDZIALU PAŃSTWA W PODZIALE DOCHODU NARODOWEGO WYSOKI UDZIAŁ PODATKÓW W PKB I TENDENCJA TO ICH WZROSTU J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

11 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
SKUTKI FISKALIZMU KRZYWA LAFFERA OGRANICZENIE WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZAKRESU DZIAŁANIA MECHANIZMU RYNKOWEGO SPADEK SKŁONNOŚCI DO OSZCZĘDZANIA , INWESTOWANIA, PRACY OSŁABIENIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI EWAZJA PODATKOWA I ROZWÓJ SZAREJ STREFY ODPŁYW KAPITAŁU ZA GRANICĘ ZAKŁÓCENIE WARUNKÓW KONKURENCJI NASILENIE KORUPCJI, WZROST INGERENCJI PAŃSTWA W GOSPODARCE J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

12 ŚREDNIE PODATKI OD DOCHODÓW KORPORACJI. PROCENTY.2005
WĘGRY BRAZYLIA TAIWAN SINGAPUR SZWECJA UK CHINY ROSJA NIEMCY KANADA FRANCJA IRLANDIA ,5 USA JAPONIA WŁOCHY POLSKA J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

13 PODATKI A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA KRAJU
STOPA NOMINALNA A EFEKTYWNA PODATKÓW SPECJALNE STREFY PODATKOWE PRZEJRZYSTOŚĆ I STABILNOŚĆ PODATKI CIT A INNE PODATKI I KOSZTY KOSZTY PRACY A PŁACE RENTOWNOŚĆ NETTO I RYZYKO A INWESTYCJE POZAPODATKOWE CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ KRAJU J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

14 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH. STAWKI I PROGI 2005
J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

15 UDZIAŁ PODATKÓW OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH I NIERUCHOMOŚCI W PKB
ROSJA TAIWAN KANADA UK LUKSEMBURG JAPONIA KOREA USA SZWAJCARIA FRANCJA WŁOCHY SZWECJA HISZPANIA HOLANDIA SINGAPUR BRAZYLIA POLSKA NIEMCY J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

16 STAWKA PODSTAWOWA PODATKU VAT. 2004
AUSTRIA DANIA WĘGRY POLSKA FRANCJA WŁOCHY UK HOLANDIA SZWECJA NIEMCY HISZPANIA IRLANDIA FINLANDIA LUKSEMB CHINY BELGIA USA* JAPONIA* J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

17 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2004
J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

18 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
UDZIAŁ I STRUKTURA WYDATKÓW SOCJALNYCH W BUDŻECIE FEDERALNYM USA J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

19 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
SKŁADKI PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.UDZIAŁ W PKB UE ,3 FRANCJA ,6 NIEMCY ,5 WĘGRY JAPONIA ,8 UK USA POLSKA CHINY INDIE ROSJA HOLANDIA KOREA IRLANDIA SINGAPUR SZWECJA J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

20 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
UE PODATKI POŚREDNIE W WPROWADZENIE VATu OD % VATU DO WSPÓLNEGO BUDZETU UE. UDZIAŁ PODATKU VAT W BUDZECIE UE TO PONAD 40%.WPŁATY BEZPOSREDNIE 50%,CŁA 15% 1993 HARMONIZACJA VATU. 1993 UJEDENOLICENIE ZASAD PODATKU AKCYZOWEGO (PALIWA,ALKOHOL,TYTOŃ) 1993 HARMONIZACJA VATU A JRE. 1993 LIKWIDACJA WEWNETRZNYCH ODPRAW CELNYCH J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

21 UE PODATKI BEZPOŚREDNIE
DUŻE ZRÓZNICOWANIE I PROGRESJA PIT OGRANICZONY POSTĘP W HARMONIZACJI WYMAGANA JEDNOMYSLNOŚĆ UE RÓZNORODNOŚĆ PROGÓW PODATKOWYCH 1990 DYREKTYWY W SPRAWIE OPODATKOWANIA ZYSKOW KAPITAŁOWYCH TENDENCJA ZMNIEJSZANIA PODATKÓW OD PRZEDSIĘBIORSTW IRLANDIA I EUROPA WSCHODNIA: DUMPING PODATKOWY RAJE PODATKOWE W EOG (LUKSEMBURG, SZWAJCARIA) J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

22 STRUKTURA DOCHODÓW PODATKOWYCH KRAJÓW OECD
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH CA 30% PODATEK DOCHODOWY OD KORPORACJI CA 7-8% SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA CA 23% (PRACOWNICY 8.5% I PRACODAWCY 14.5%) NAJWYŻSZY UDZIAŁ SKŁADEK DO PENSJI WE WŁOSZECH NAJNIŻSZY W USA, JAPONII SREDNI W NIEMCZECH, FRANCJI WZROST ZNACZENIA SKŁADEK PRACOWNICZYCH J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

23 STRUKTURA DOCHODÓW PODATKOWYCH KRAJÓW OECD
J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

24 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH KRAJÓW OECD
38% KONSUMPCJA RZĄDOWA 40% TRANSFERY SOCJALNE OBSŁUGA DŁUGU 12%, ZRÓŻNICOWANIE INWESTYCJE 6-8% (USA 4,JAPONIA 22%) SUBSYDIA 2.5 % ZDROWIE 8%.(USA 14%.FRANCJA 9.8%,NIEMCY 7.7%) EDUKACJA 5%.(KANADA 7.2% A NIEMCY 3.7%) W 80% WYDATKI NA EDUKACJĘ POKRYWA PAŃSTWO OBRONA 4-6 % J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

25 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
RÓWNOWAGA BUDŻETOWA KEYNESIZM A RÓWNOWAGA BUDŻETOWA PRZYCZYNY WZROSTU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WZROST ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH A RÓWNOWAGA BUDŻETOWA NIERÓWNOWAGA BUDŻETOWA A POLITYKA MONETARNA I KURSY WALUT GLOBALIZACJA A RÓWNOWAGA BUDŻETOWA GLOBALIZACJA A DYSCYPLINA MONETARNA I BUDZETOWA J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

26 NIERÓWNOWAGA BUDŻETOWA I JEJ SKUTKI
NARASTANIE DŁUGU PUBLICZNEGO WZROST KOSZTÓW OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZEGO OGRANICZENIE ROLI I EFEKTYWNOŚCI RYNKU WZROST INGERENCJI EKONOMICZNEJ PAŃSTWA WZROST RYZYKA FINANSOWEGO OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI I KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA PRZEDSIEBIORSTW (EFEKT WYPYCHANIA) OSŁABIENIE SKUTECZNOŚCI POLITYKI MONETARANEJ PAŃSTWA TENDENCJA DO WZROSTU FISKALIZMU PRESJA INFLACYJNA WZROST POZIOMU STÓP PROCENTOWYCH J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

27 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
DŁUG PUBLICZNY NARASTANIE DŁUGU PUBLICZNEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH, FRANCJI, NIEMCZECH DŁUG PUBLICZNY W JAPONII OGRANICZENIA PRAWNE DŁUGU PUBLICZNEGO DŁUG PUBLICZNY W KRAJACH ROZWIJAJACYCH SIĘ WASHINGTON CONSENSUS A DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG PUBLICZNY KOSZTY FINANSOWE DŁUGU PUBLICZNEGO J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

28 PRZYCZYNY I SKUTKI DEFICYTU I DŁUGU PUBLICZNEGO
POLITYKA PRZEMYSŁOWA POLITYKA SPOŁECZNA ETATYZACJA NIESPRAWNOŚĆ SYSTEMU GOSPODARCZEGO EFEKT WYPYCHANIA INFLACJA WZROST RYZYKA SPADEK ATRAKCYJNOSCI INWESTYCYJNEJ J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

29 WSKAZNIKI KONWERGENCJI DLA KRAJÓW UE. 2002
J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

30 EWAZJA PODATKOWA I SZARE STREFY
EWAZJA UNIKANIE PŁACENIA PODATKÓW NA GRANICY PRAWA FISKALIZM A EWAZJA TNC A TRANSFER PRICING PRZEJRZYSTOŚĆ SYSTEMU PODATKOWEGO A EWAZJA RYZYKO A KOSZTY SZARA STREFA A OPODATKOWANIE J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

31 AMERYKANSKI SYSTEM BUDŻETOWY
J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

32 W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE
RAJE PODATKOWE RAJE PODATKOWE NISKIE PODATKI,WYSOKA JAKOŚĆ USLUG ,INFRASTRUKTURY ICT BEZPIECZENSTWO,GWARANCJE SEKTOR FINANSOWY A RAJE DZIALALNOŚC OF-SHORE A UNIKANIE OPODATKOWANIA TYPY RAJÓW PODATKOWYCH STREFY EKONOMICZNE DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJZ A RAJE PODATKOWE W LUKSEMBURGU, CYPRU,MADERY, GUERNSEY, LICHTENSTEINU I WYSPY MAN SKUTKI LIKWICAJI RAJOW PODATKOWYCH W EUROPIE J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

33 SYSTEM BUDŻETOWY UNII EUROPEJSKIEJ
UDZIAŁ BUDZETU UNII W PKB UNII ZRODLA DOCHODÓW BUDŻETU UNIJNEGO PŁATNICY NETTO I BENEFICJENCI STRUKTURA PRZEDMIOTOWA WYDATKÓW PROCEDURY UNIJNE FUNDUSZ ROZWOJU BUDZET NA LATA J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

34 SYSTEM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE

35 SYSTEM FINANSOW PUBLICZNYCH JAPONII
OKRES ROWNOWAGI BUDZETOWEJ SYSTEM UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH I ROWNOWAGA BUDZETOWA STARZENIE SIĘ SPOLECZENSTWA DEFICYT BUDZETOWY A DEFLACJA REFORMY PREMIERA J.KOIZUMIEGO LIKWIDACJA SYSTEMU MARUYU I FILPu J.BOSSAK W-6 SYSTEMY FISKALNE I BUDŻETOWE


Pobierz ppt "SYSTEMY FISKALNE PODATKI I BUDŻETY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google