Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUSKOPOL S.A..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUSKOPOL S.A.."— Zapis prezentacji:

1 BUSKOPOL S.A.

2 Historia Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1945 roku jako Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno - Melioracyjnych, a od 1952 roku jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. W 1991 roku Przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę pracowniczą i przejęło cały majątek, oraz wszelkie zobowiązania po byłym przedsiębiorstwie państwowym. W czerwcu 2006 r. firma BUSKOPOL Spółka z o.o. stała się jedną z firm Grupy KEM z Dąbrowy Górniczej. W 2004r "Buskopol" Sp z o.o. uzyskało certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska. Dzięki certyfikatowi klienci będą mogli być pewni, że współpracują z firmą rzetelną i przede wszystkim zarządzaną w oparciu o międzynarodowe standardy jakości. W dniu r Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" Spółka z o.o. zmienia nazwę na "BUSKOPOL" S.A.

3 Historia Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1945 roku jako Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno - Melioracyjnych, a od 1952 roku jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. W 1991 roku Przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę pracowniczą i przejęło cały majątek, oraz wszelkie zobowiązania po byłym przedsiębiorstwie państwowym. W czerwcu 2006 r. firma BUSKOPOL Spółka z o.o. stała się jedną z firm Grupy KEM z Dąbrowy Górniczej. W 2004r "Buskopol" Sp z o.o. uzyskało certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska. Dzięki certyfikatowi klienci będą mogli być pewni, że współpracują z firmą rzetelną i przede wszystkim zarządzaną w oparciu o międzynarodowe standardy jakości. W dniu r Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" Spółka z o.o. zmienia nazwę na "BUSKOPOL" S.A.

4 Generalne wykonawstwo:
kanalizacje sanitarne i deszczowe, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i ujęcia wody pitnej, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, jazy, stopnie wodne i mosty, regulacje rzek, melioracje gruntów ornych i łąk, rekultywacje terenów pogórniczych, drogi, chodniki, place utwardzone,

5 Realizacje W ostatnich 7 latach wykonaliśmy jako generalni wykonawcy lub podwykonawcy ponad 450km sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (m.in. w Busku-Zdroju 39km, w Radomicach i Łabędziowie 27km, w Pińczowie 40km, w Nowym Korczynie 26km, w gminie Kije łącznie w dwóch etapach 38km, w Mniowie 13km, a także

6 na terenach zurbanizowanych aglomeracji śląskiej - w Rybniku (dzielnice Zebrzydowice, Niewiadom, Niedobczyce,Paruszowiec, Piaski ) łącznie 32km, w Gliwiach kanalizację sanitarną i deszczową 30km, w Bytomiu 8km kanalizacji sanitarnej i 12km wodociągu, w Siewierzu 6km kanalizacji, a w Kędzierzynie Koźlu 16km oraz w powiecie końskim miejscowości Kornica, Rogów i Koczwara łącznie 27km.

7 BUSKOPOL wykonał 70 tys. m2 dróg gminnych głównie na terenie województwa świętokrzyskiego (łącznie z mostami i kładkami dla pieszych). Wykonaliśmy również kilka obiektów służących celom wypoczynku i rekreacji jak boiska sportowe (w Szczaworyżu), tereny rekreacyjne przy rezerwacie przyrody „Karabosy”, park z placem zabaw oraz zbiornikiem wodnym na terenie Słupii Jędrzejowskiej oraz Parku Zdrojowy „Za Maskalisem” w Busku- Zdroju o powierzchni ponad 10 ha i wartości blisko 3,5 mln zł.

8 Od roku 1997 nasze przedsiębiorstwo wykonało większość (około 50km) remontów wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły (północna strona) na odcinku od Nowego Korczyna do Sandomierza.

9 Zadania trwające lub ukończone W ciągu ostatnich czterech lat.

10 Budowa kanalizacji w Rybniku - awaryjny zbiornik ścieków Ø1600 L=22m do przepompowni P3.

11 Kanalizacja w miejscowości Gliwice Dolna Wieś - na zdjęciu separator.

12 Kanalizacja podciśnieniowa i oczyszczalnia ścieków w Nowym Korczynie.

13 Przepompownia ścieków w miejscowości Umianowice - Gmina Kije.

14 Kanalizacja sanitarna w Rogowie.

15 Budowa kanalizacji deszczowej w Kędzierzynie Koźlu.

16 Kanalizacja sanitarna w Rybniku.

17 Kanalizacja sanitarna w Bytomiu.

18 Wodociąg w Bytomiu – na zdjęciu reduktor ciśnienia wraz z odstojnikiem.

19 Oczyszczalnia ścieków w Lubczy gmina Wodzisław.

20 Odbudowa śluzy wałowej w miejscowości Łęka – gmina Nowy Korczyn.

21 Zgrzewanie doczołowe rur wodociągowych - Bytom.

22 Budowa kanalizacji deszczowej w Kędzierzynie Koźlu.

23 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 "BUSKOPOL" S.A. zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników inżynieryjnych i administracyjnych. Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową i materiałową oraz współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi i inżynieryjnymi, co pozwala skutecznie prowadzić działalność zarówno na terenie województwa Świętokrzyskiego jak i w innych rejonach kraju. Spółka oferuje  przewierty sterowane  przeciski rurami stalowymi   inspekcje TV rurociągów  transport naczepą niskopodwoziową   produkcję prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 

24 do prowadzenia prac metodą bezwykopową.
Posiadamy wiertnice hydrauliczne poziome PBA85 i PBA40 firmy Perforator GmbH do prowadzenia prac metodą bezwykopową.

25 "BUSKOPOL" S.A. ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój,
woj. świętokrzyskie, tel./fax (041) , , Wykonał: mgr inż. Grzegorz Bątkowski


Pobierz ppt "BUSKOPOL S.A.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google