Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Główczewski Kuratorium Oświaty w Gdańsku F o r u m O k r ę t o w e

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Główczewski Kuratorium Oświaty w Gdańsku F o r u m O k r ę t o w e"— Zapis prezentacji:

1 Ocena pożądanych i możliwych zmian profilu okrętowego kształcenia zawodowego
Jan Główczewski Kuratorium Oświaty w Gdańsku F o r u m O k r ę t o w e 29 marca 2007 roku

2 Stan szkolnictwa okrętowego województwa pomorskiego
na poziomie ponadgimnazjalnym

3 ZESTAWIENIE WYNIKÓW REKRUTACJI W LATACH 2002/2006

4 TECHNIKUM

5 TECHNIKUM

6 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CYKL 2 LETNI

7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CYKL 3 LETNI

8 Wykaz szkół zawodowych branży okrętowej w roku szkolnym 2006/2007:
Szkoły ponadgimnazjalne młodzieżowe

9 Szkoły ponadgimnazjalne młodzieżowe
4 - letnie Technikum: liczba oddziałów / liczba uczniów Lp. Zawód Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV 1. technik budownictwa okrętowego [05] 1/ 30 1/ 25 1/ 17 1/ 10 2. 1/ 22 3. technik mechanik okrętowy [03] 1/ 26 1/ 24 4. technik elektronik [07] specjalizacja: automatyka przemysłowa 1/ 28 2/ 52 2/ 47 2/ 53 5. technik mechanik [20] specjalizacja: budowa maszyn i urządzeń okrętowych 1/ 19 1/ 18 6. technik mechatronik [50] 1/ 34 1/ 32 7. 1/ 23 R a z e m 6/167 7/171 7/142 5/105 1. - Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni 3. - Zespół Szkół Morskich w Gdańsku 2,4,5,6 - Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM” w Gdańsku 7 - Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku

10 monter kadłubów okrętowych 721[02] 1/ 36 1/ 24 2. 3/ 65 1/ 13 3.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 – letnia: liczba oddziałów / liczba uczniów Lp Zawód Kl. I Kl. II 1. monter kadłubów okrętowych [02] 1/ 36 1/ 24 2. 3/ 65 1/ 13 3. monter systemów rurociągowych 713[04] 1/ 33 Razem 134 37 1.- Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku 2, 3 - Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

11 SZKOŁY dla DOROSŁYCH

12 3 - letnie Technikum Uzupełniające dla absolwentów ZSZ: liczba oddziałów / liczba słuchaczy
Lp. Zawód Forma: stacjonarna sem. II sem. IV sem. VI 1. Technik budownictwa okrętowego 1/ 15 1/ 17 2. 1/ 19 3. Technik mechanik 1/ 10 1/ 5 Razem 19 25 23 1, 3 - Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku 2.- Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

13 Zawód Forma: stacjonarna sem. II sem. IV 1. monter kadłubów okrętowych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 - letnia: liczba oddziałów / liczba słuchaczy Lp. Zawód Forma: stacjonarna sem. II sem. IV 1. monter kadłubów okrętowych 1/ 25 2. 1/ 34 Razem 59 1.- Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku 2.- Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

14 Zawód Forma: stacjonarna sem. I sem. III sem.VI
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 - letnia: liczba oddziałów/liczba słuchaczy Lp. Zawód Forma: stacjonarna sem. I sem. III sem.VI 1. ślusarz 1/ 14 1/ 15 1. -Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

15 KLASYFIKACJA ZAWODÓW Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195, z późn. zm).

16 Inne zawody, których absolwenci mogą być wykorzystani w przemyśle okrętowym
TECHNIKUM Lp. Zawody wg klasyfikacji 1. Technik elektryk 311[08] 2. Technik informatyk 312 [01] 3. Technik nawigator morski 314[01] 4. Technik żeglugi śródlądowej 314[02] 5. Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]

17 ZASADANICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Lp. Zawody wg klasyfikacji okres kształcenia 1. Mechanik monter maszyn i urządzeń [02] 2. Elektromechanik [05] 3. Monter mechatronik [03] 4. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych [01] 3 5. Mechanik precyzyjny [03]

18 UMOWY o PRACĘ w CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Rozporządzenie R.M. z dnia r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. Nr 60, poz. 278), Rozporządzenie R.M. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. Nr 197, poz. 1663).

19 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
Realizowana jest formie: zajęć praktycznych, praktyk zawodowych. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988). Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 192, poz. 1875).

20 WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM
Rozporządzenie R.M. z dnia r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z późn. zm).

21 Jakość kształcenia w szkolnictwie zawodowym
Podstawy kształcenia w zawodzie, standardy wymagań egzaminacyjnych oraz system zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jako gwarancja jakości kształcenia. Najwyższa jakość kształcenia: - optymalne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, - najlepsze przygotowanie do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

22 Rekomendacja możliwych i pożądanych zmian
w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem profilu okrętowego 1. Należy wykorzystać następujące zjawiska i działania: - odwrót od niekorzystnych opinii (szkoły zawodowe generują bezrobocie) o skuteczności kształcenia zawodowego, dzięki trwającej koniunkturze ekonomicznej; - wymuszanie zmian w sferze wyposażenia technodydaktycznego szkół oraz metodyki kształcenia zawodowego, dzięki konsekwentnie wdrażanej reformie kształcenia zawodowego w szczególności w zakresie standaryzacji i systemu egzaminów zewnętrznych.

23 2. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą koncepcje racjonalizacji sieci szkół zawodowych w kierunku specjalizacji. Projektowanie kierunków kształcenia zawodowego w perspektywie kilku lat jest nadal utrudnione i w większym stopniu powinno się opierać na informacjach o inwestycjach i trendach rozwojowych lokalnej gospodarki. Stocznie powinny udzielać informacji pozwalających racjonalnie planować rekrutację w poszczególnych zawodach.

24 3. Należy wspierać system doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kontynuować szkolenia dla nauczycieli – egzaminatorów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nie mniej ważne jest wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W tym przypadku możliwe i pożądane są różne formy wsparcia ze strony stoczni (staże, konferencje, konsultacje, doradztwo specjalistyczne materiały itp.).

25 4. Szkoły zawodowe prowadzą marketing edukacyjny, który nie jest w pełni skuteczny i wymaga wsparcia zakładów pracy. Nadal należy rozwijać system doradztwa zawodowego ukazujący uczniom gimnazjum i ich rodzicom predyspozycje do nauki i pracy w zawodzie oraz możliwości uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Bez udziału stoczni w promowaniu swoich miejsc pracy nie będzie możliwe zwiększenie rekrutacji do szkół.

26 5. Należy rozwijać pozytywną współpracę między szkołami, pracodawcami, Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie lepszego przygotowania uczniów i słuchaczy szkół zawodowych do podjęcia pracy. Ośrodki egzaminacyjne muszą funkcjonować przy stoczniach. Przedstawiciele stoczni powinni uczestniczyć jako obserwatorzy w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Konsekwentnie informować pracodawców o współodpowiedzialności za przygotowanie dokumentacji programowych kształcenia zawodowego, formułowaniu standardów wymagań oraz dostępie do nowych technologii uczniów i słuchaczy. Wspierać innowacje dotyczącą kształcenia w zawodzie monter kadłubów okrętowych.

27 Publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego powinny szerzej wykorzystywać możliwości nadawania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaszkolnym, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

28 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r.
w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU. Nr 31, poz. 216) wprowadziło możliwość wydawania Zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Kwalifikacje będzie można dookreślić dzięki opracowanym 53 standardom kwalifikacji zawodowych oraz 200 standardom, przygotowywanych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Projektu Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”.


Pobierz ppt "Jan Główczewski Kuratorium Oświaty w Gdańsku F o r u m O k r ę t o w e"

Podobne prezentacje


Reklamy Google