Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji.

Коpie: 1
ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji."— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu b) co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi d) charakterystykę energetyczną budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokość taryf i opłat,

2 ZAKRES AUDYTU Inwentaryzacja c.d.: e) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - opis tej modernizacji, f) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów, g) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku, h) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji i) charakterystykę instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne, j) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne

3 ZAKRES AUDYTU 6. zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji, 7. dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego 8. opisu technicznego, niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji. 5. ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

4 Kolejność czynności przy opracowaniu audytu en. Budynku. inwentaryzacja budowlana –Poznanie bezpośrednie budynku- wizja lokalna,( technologia, problemy eksploatacyjne, rozmowy z zarządcą i z mieszkańcami zdjęcia budynku, –Zapoznanie się z posiadaną dokumentacją: książka obiektu budowlanego (data oddania: zapisy z przeprowadzonych remontów; uwagi służb kontrolujących) dokumentacja projektowa ( architektoniczna, instalacyjna, geodezyjna; inwentaryzacje, -Zebranie danych: - lista mieszkań z F uż, ; ilości mieszkańców -Zestawienie faktur za ciepło za 2-3 lata, -Zestawienie zużycia cwu. lub zużycie wody do podgrzania,( lub faktury za gaz – z określeniem grupy taryfowej W1..... -Zużycie paliwa –w przypadki kotłowni ( amortyzacje urządzeń, koszty stałe i zmienne, ceny paliwa,

5 inwentaryzacja budowlana -techniczna –Instalacji c.o. –Instalacje cwu, –Rodzaj wentylacji ( stopień szczelności stolarki i budynku), Instalacje wentylacyjne, –Zapoznanie się z węzłami wymiennikowymi, rozdzielaczowymi, stanem przewodów c.o. – jaki zakres jest do wykonania, jakie są możliwości modernizacji, Kolejność czynności przy opracowaniu audytu en. Budynku.

6 Obliczenie jednostkowych opłat za zużycie ciepła O Z i O M. dla poszczególnych rodzajów energii. Obliczenie skorygowanych wartości jednostkowych opłat za zużycie ciepła średnich ważonych O Z i O M. energii uwzględniających udziały kubaturowe ( lub powierzchniowe) Zi ogrzewanych mieszkań, dla stanu przed termomodernizacją dla poszczególnych rodzajów energii. Zestawienie kubatur ( F uż ) i obliczenie udziałów we współwłasności i w ogrzewaniu Zi w stanie przed termomodernizacją.

7 ZAKRES AUDYTU - PODSUMOWANIE 1.Strona tytułowa 2.Karta audytu 3.Dokumenty i dane źródłowe 4.Inwentaryzacja techniczno-budowlana 5.Ocena stanu technicznego 6.Zestawienie ulepszeń 7.Dokumentacja optymalizacji 8.Opis techniczny wybranego wariantu

8 4. Dane klimatyczne i wyznaczanie liczby stopniodni Sd dla przegród zewnętrznych Tablica danych klimatycznych zawiera: -t e (m) -średnia wieloletnia temp. miesiąca m, a w przypadku stropów nad nieogrzewanymi piwnicami lub pod nie ogrzewanymi poddaszami – temperatura wynikająca z obliczeń bilansu cieplnego budynku, w o C -Ld(m) – liczbę dni ogrzewania w miesiącu m, -L g – liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym Lg - Sd = [two – te(m)]Ld(m) {dzień*/rok} m=1 -t wo – obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego

9 6. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji 1.Wyznaczanie miesięcznej raty kapitałowej A ( wraz z odsetkami): A = 0,80 * S * q m (q -1) / (q m -1 ) - przy odliczeniu uzyskanej premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% wartości kredytu; A = 1,00 * S *q m (q -1) / (q m -1 ) - dla kredytu bez przyznanej premii ; Gdzie: q=1 + r/12 – parametr zależny od r = …% - oprocentowanie kredytu bankowego, m- okres spłaty kredytu; S – kwota kredytu uzgodniona z bankiem

10 1.SPBT – prosty okres zwrotu inwestycji ( wskaźnik statyczny) SPBT = N U / O rU Wskaźniki dynamiczne: 2.NPV – zaktualizowana wartość inwestycji netto: NPV = Kt *at - Nu NPV 0 PLN max Gdzie Kt – obniżenie kosztów eksploatacyjnych w roku t 3. IRR – wewnętrzna stopa zwrotu – jest to wartość stopy oprocentowania przy której NPV = 0 PLN, czyli: IRR = r NPV = 0 6. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji

11 4. NPVR – wskaźnik wartości bieżącej NPVR = NPV / Nu 5. Efektywność ekonomiczna inwestycji termomodernizacyjnej Ef = (NPV / K) x Es 1.K – część kosztów inwestycji finansowana kredytem Es – wyliczona oszczędność energii w standardowym sezonie grzewczym [ kWh/m 2 ]

12 6. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji 6. Efekt energetyczny E i ( zmniejszenie strat energii pierwotnej dla lokalnego źródła ciepła) oblicza się ze wzoru: i w E I = ----------------- *100% i w ) Gdzie: w – sprawność eksploatacyjna źródła dla stanu przed termomodernizacją, i – sprawność eksploatacyjna źródła dla rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego


Pobierz ppt "ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google