Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

e-Akademia Przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "e-Akademia Przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 e-Akademia Przyszłości

2 e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych ( ICT ), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania Modernizacja treści i metod kształcenia . Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/ Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/ 2013. Misja projektu Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

3 Cel Projektu Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie: • Porozumiewanie się w języku ojczystym • Porozumiewanie się w językach obcych • Kompetencje matematycznie i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne • Kompetencje informatyczne • Umiejętność uczenia się • Kompetencje społeczne i obywatelskie • Inicjatywność i przedsiębiorczość. W ramach Projektu opracowany zostanie ,, Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych ‘’, który określi: • Jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe • Jak pracować z uczniami zdolnymi • Jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie szóstej klasy osiągnęli najniższe wyniki.

4 „Autobusy ludziom się (nie) kłaniają”
e-Akademia Przyszłości LOKALNE ZESPOŁY PROJEKTOWE Projekt Edukacyjny rok szkolny 2010/2011

5 Lista Lokalnych problemów
Po przeprowadzeniu rozmów z koleżankami, kolegami, z rodzicami, sąsiadami, mieszkańcami wsi i miasta Nysa, opracowaliśmy listę lokalnych problemów: • dokończenie budowy chodników na wsiach • systematyczne czyszczenie koryt rzecznych, rowów • koszenie traw na boiskach wiejskich, w rowach i na placach zabaw • brak wyposażenia OSP • położenie nowych nawierzchni na drogach • uciążliwa działalność nocnych lokali • efektywna działalność świetlic wiejskich • spóźnianie się autobusów PKS • zbyt mała liczba kursów PKS

6 Lista Lokalnych problemów
Dla nas, młodzieży, ważnym problemem jest spóźnianie się autobusów PKS oraz zbyt mała ilość kursujących na trasach naszych dojazdów do Nysy. Wybierając szkołę gimnazjalną w Nysie, mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli korzystać z różnych dodatkowych zajęć w szkole i poza nią. Niestety, rozwijanie naszych zainteresowań ograniczone jest, w dużej mierze przez brak wystarczającej ilości autobusów. Te, które kursują, a jest ich zbyt mało, są bardzo przeciążone pasażerami. Chcąc wrócić po dodatkowych zajęciach do domu, musimy czekać bardzo długo na autobus bądź muszą przyjeżdżać po nas rodzice ( nie zawsze mogą). W związku z tym, grono młodzieży nie ma możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Istnieje też problem przyjazdu rano autobusów na czas, według rozkładu jazdy. Przez zatłoczone drogi autobusy notorycznie spóźniają się, a przez to my tracimy część lekcji. Istnieje tutaj niezadowolenie obustronne: nas uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.

7 Opiekunowie: Jolanta Wojtków Aneta Kendik

8 Opis problemu Dla nas, młodzieży, ważnym problemem jest spóźnianie się autobusów PKS i MZK oraz zbyt mała ilość kursujących na trasach naszych dojazdów do Nysy. Wybierając szkołę gimnazjalną w Nysie, mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli korzystać z różnych dodatkowych zajęć w szkole i poza nią. Niestety, rozwijanie naszych zainteresowań ograniczone jest, w dużej mierze przez brak wystarczającej ilości autobusów. Te, które kursują, a jest ich zbyt mało, są bardzo przeciążone pasażerami. Chcąc wrócić po dodatkowych zajęciach do domu, musimy czekać bardzo długo na autobus bądź muszą przyjeżdżać po nas rodzice ( nie zawsze mogą). W związku z tym, grono młodzieży nie ma możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Istnieje też problem przyjazdu rano autobusów na czas, według rozkładu jazdy. Przez zatłoczone drogi autobusy notorycznie spóźniają się, a przez to my tracimy część lekcji. Istnieje tutaj niezadowolenie obustronne: nas uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców. CELE PROJEKTU: • umiejętność pracy w grupie • zwrócenie uwagi władz na istniejący problem • planowanie pracy oraz autoprezentacji • pozyskiwanie informacji z różnych źródeł • posługiwanie się technologią informacyjną

9 W celu zrealizowania naszego projektu, przygotowaliśmy pytania do wywiadu i sond ulicznych, które zadaliśmy pasażerom oraz kierowcom autobusów MZK i PKS Oto wyniki :

10 Ankieta i sondaż uliczny z pasażerami :

11 Na jakiej trasie i o których godzinach najbardziej brakuje autobusów?
Najbardziej brakuje autobusów na trasach: Nysa – Burgrabice, Biskupów Nysa – Głuchołazy Nysa – Kijów Najlepiej, żeby dodano kursy autobusów w godzinach popołudniowych, kiedy jest potrzeba pozostania w Nysie dłużej, np. aby zrobić zakupy. Nie ma też kursów koło południa. Wszystkie jadą rano i w godzinach 14 – 15.

12

13

14

15

16

17

18 Wywiad z kierowcami PKS i MZK

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Na jakich trasach brakuje autobusów?
Najwięcej na trasie Nysa – Opole, Szklary, Bielice, Sławniowice, Gaworowice i wiele innych. Do niektórych wsi w ogóle nie dojeżdżają autobusy, np. do Słupic. Jakie są najczęstsze przyczyny ewentualnych spóźnień autobusów? W miastach są to korki. Jest coraz więcej samochodów, które utrudniają ruch w mieście, no i niestety, brak kultury jazdy u naszych kierowców. Nie chcą przepuszczać autobusów wiedząc, że mamy wyznaczony czas przyjazdu i odjazdu. Ponadto częstą przyczyną są roboty drogowe, na które nie mamy wpływu.

28 WIZYTA U PANI BURMISTRZ
r. odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych zespołów projektowych Gimnazjum nr 1 w Nysie z Panią burmistrz – Jolantą Barską. Uczniowie przedstawili Pani burmistrz listę problemów lokalnej społeczności. Młodzi ludzie szczególnie zainteresowali się słabą znajomością historii miasta rodzinnego przez mieszkańców Nysy, małą wiedzą na temat życia i twórczości rodowitych nysian oraz sławnych osób związanych z tym miastem. Ponadto młodzież zwróciła uwagę na niewystarczającą ilość autobusów kursujących na trasach dojazdu młodzieży i dorosłych do Nysy oraz spóźniania się autobusów MZK i PKS. Uczestnicy projektów będą zbierać i opracowywać materiały dotyczące wyżej wymienionych problemów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Nysie, a także przedstawione społeczności szkolnej i lokalnej. Pani burmistrz przychylnie odniosła się do podjętych działań młodzieży, jak również udzieliła kilku fachowych rad.

29

30 ŁAMBINOWICE 5 lutego 2011 roku, członkowie naszej grupy projektowej wybrali się do Łambinowic, do wójta gminy – pana Tomasza Karpińskiego. Spotkanie przebiegło sprawnie i konkretnie. Przedstawiliśmy panu wójtowi listę lokalnych problemów, lecz najbardziej skupiliśmy się na dojazdach młodzieży i dorosłych do Nysy. Ucieszyło nas to, że wójt przychylnie odniósł się do problemów, z którymi przeszliśmy, co więcej – oznajmił, że interweniował już w tej sprawie. Poinformował nas także o możliwości zwiększenia ilości kursów na trasie Nysa – Bielice oraz o ewentualnych busach dojeżdżających do każdej wsi gminy Łambinowice, co miałoby ułatwić ludziom dojazd do pracy, szkoły, lekarza… Wójtowi zaimponowała nasza waleczność, wytrwałość i determinacja przy realizacji podjętego projektu. Spotkanie zakończyło się symbolicznym uściskiem dłoni.

31 KOPERNIKI I NADZIEJÓW 4 marca 2011 roku, przedstawiciele naszej grupy projektowej spotkali się z sołtysami Kopernik i Nadziejowa, aby zapoznać przedstawicieli władz z listą problemów lokalnej społeczności. Podczas spotkania obie strony podzieliły się spostrzeżeniami dotyczącymi komunikacji miejskiej i pozamiejskiej. Panie sołtys zapewniły o poruszeniu przedstawionych przez nas problemów odpowiednim władzom, by w jakimś stopniu pomóc pasażerom w jak najlepszych dojazdach do Nysy.

32 Z WIZYTĄ U STAROSTY 28 marca 2011 roku, członkowie naszej grupy projektowej, wybrali się na spotkanie ze starostą powiatu nyskiego, Adamem Fujarczukiem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego spotkania. Udało nam się dużo zdziałać. Przedstawiliśmy panu staroście listę naszych problemów lokalnych, szczególnie starając się dowiedzieć, co można byłoby udoskonalić w komunikacji miejskiej i pozamiejskiej. Zwróciliśmy także uwagę na brak autobusów na trasie Słupice – Nysa. Pan starosta zapewnił nas, że zwróci się w tej sprawie do odpowiedniego organu. Ponadto zostaliśmy poproszeni o to, abyśmy po przeprowadzeniu ankiet z kierowcami i pasażerami ponownie przyszli do pana starosty, aby zapoznać go z efektami naszej pracy – być może ludzie odpowiedzialni za komunikację miejską i pozamiejską skorzystają z zebranych przez nas informacji, aby wszystkim podróżowało się bardziej komfortowo. Na koniec naszego spotkania pan starosta obdarował nas kalendarzami powiatu nyskiego.

33

34 MZK 4 maja 2011 roku odbyło się spotkanie członków grupy projektowej z panią Anną Pyką, prezes MZK, na które zaproszone zostały także osoby odpowiedzialne w firmie za jakość usług. Pani prezes została zapoznana z celami naszego projektu, do którego odniosła się bardzo przychylnie, jak również z wynikami ankiet, sond ulicznych i wywiadów przeprowadzonych z pasażerami i kierowcami autobusów. Uczestnicy spotkania mieli także okazję podyskutować oraz wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi interesujących ich problemów. Zaproponowano nam, abyśmy zaprojektowali nowy rozkład jazdy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, poruszone zostały konkretne problemy związane z komunikacją autobusową. Pani prezes zapewniła nas, że nasze uwagi i wyniki badań wpłyną na podniesienie standardu usług MZK.

35

36

37 9 Dolna Wieś MZK NYSA Kolejowa • Nowowiejska (pętla) Nowowiejska (CN)
Ceny biletów sprzedawanych przez kierowcę normalny ulgowy Linia numer 9 Kierunek s. miejska 2,60 zł 1,40 zł Dolna Wieś s. gminna 3,00 zł 1,60 zł strefa pozagminna 4,20 zł 2,20 zł Nowowiejska (pętla) godz. W DNI ROBOCZE SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA Nowowiejska (CN) Morcinka 4 Reymonta 5 31 Gdańska 6 14 39 Nowowiejska (EKO) 7 16 43 T Nowowiejska N/Ż 8 20 Jagiełły 1 36 Jagiełły 2 10 Jagiełły (rzeka) 11 Mazowiecka N/Ż 12 03 Kolejowa 13 49 Piastowska Bank 17 T 53 Szopena Poczta 15 17 Gierczak 34 T Mickiewicza skrzyżowanie 48 Sudecka Gimnazjum 18 59 C Sudecka Rolnik 19 Mickiewicza Mickiewicza Stęczyńskiego 21 Mickiewicza Transbud 22 Zamłynie 23 LEGENDA OZNACZEŃ T - kurs przez ul. Sudecką C - kurs tylko do Mickiewicza skrzyżowanie

38 PKS 6 maja 2011 roku, przedstawiciele grupy projektowej udali się na spotkanie z panem Stanisławem Arczyńskim ,prezesem PKS Nysa. W spotkaniu uczestniczyła pani Beata Juralewicz, prokurent P Nysa. Po przedstawieniu celów naszego projektu i wizyty, zapoznano zebranych z wynikami ankiet, sond ulicznych, wywiadów przeprowadzonych z pasażerami oraz kierowcami komunikacji autobusowej. Młodzież podczas wymiany spostrzeżeń miała okazję zapytać kompetentnych przedstawicieli PKS o nurtujące ich problemy. Na koniec spotkania wszyscy doszli do wniosku, że warto rozmawiać, a dobra wola osób odpowiedzialnych za komunikację autobusową pozwoli na zwiększenie ilości pasażerów korzystających z usług PKS Nysa.

39

40 Kłodzko - Mielec Przystanek Czas --- 09:20 09:43 09:56 10:11 10:25
przyjazdu odjazdu 1 Kłodzko D. A. --- 09:20 2 Złoty Stok ul. Kłodzka 09:43 3 Paczków P.DW. 09:56 4 Otmuchów P.DW. 10:11 5 Nysa D. A. 10:25 10:40 6 Prudnik D.A. 11:05 11:10 7 Głogówek P.DW. 11:38 8 Kedzierzyn - Koźle D. A. 12:12 12:15 9 Gliwice D. A. 13:10 13:15 10 Katowice D. A. 14:00 14:30 11 Chrzanów D. A. 15:05 12 Kraków R.D.A. 15:55 16:30 13 Kraków, Prokocim-Szpital 16:48 14 Bochnia, Plac Gen. Pułaskiego 17:31 15 Brzesko D.A. 17:47 16 Tarnów, D.A. 18:15 18:30 17 Janowiec 18:58 18 Radomyśl Wielki P.DW. 19:08 19 Wadowice Górne SKRZ. 19:18 20 Mielec, Rynek 19:27 21 Mielec, D.A. 19:30 INFORMACJE

41 Dzięki naszemu projektowi osiągnęliśmy wielki sukces
Dzięki naszemu projektowi osiągnęliśmy wielki sukces. Nauczyliśmy się pracować w grupie i wspólnie rozwiązywać problemy. Zwróciliśmy uwagę władz lokalnych na problemy związane z komunikacją autobusową widziane oczami młodzieży. Apelujemy więc o: więcej kultury i tolerancji ze strony nie tylko kierowców, ale i także pasażerów dostrzeżenie przez osoby odpowiedzialne za komunikację brak kursów autobusów do niektórych miejscowości podejmowanie przez osoby odpowiedzialne za komunikację autobusową wspólnych decyzji dotyczących tras autobusów, rozkładu jazdy pamiętanie, że w czasie wakacji również dorośli i młodzież chcą korzystać z komunikacji autobusowej zwrócenie uwagi na przyczynę spóźniania autobusów ze względu na niską kulturę innych użytkowników dróg, którzy nie ustępują pierwszeństwa kierowcom autobusów dopasowanie ilości kursów w godzinach szczytu zrozumienie przez pasażerów, że komunikacja autobusowa ma służyć wszystkim, bez względu na wiek, gusta muzyczne i indywidualne potrzeby przeprowadzanie raz w roku wśród pasażerów i kierowców anonimowej ankiety dotyczącej zadowolenia z korzystania z komunikacji autobusowej to, aby nasz projekt „Autobusy ludziom się (nie) kłaniają” nie został tylko projektem

42 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "e-Akademia Przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google