Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia- wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos)- książka oraz graphein- pisać, opisywać. Bibliografia- to uporządkowany spis książek lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia- wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos)- książka oraz graphein- pisać, opisywać. Bibliografia- to uporządkowany spis książek lub."— Zapis prezentacji:

1

2 Bibliografia- wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos)- książka oraz graphein- pisać, opisywać. Bibliografia- to uporządkowany spis książek lub innych dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne. Bibliografię załącznikową sporządza się dla ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki pracy. Wszystkie dane do opisu należy przyjmować ze strony tytułowej, jej odwrotnej strony lub metryczki książki (zamieszczonej na początku lub końcu książki).

3 PN-ISO 690: 2002 – Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN-ISO-2: 1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

4 BIBLIOGRAFIĘ PODMIOTOWĄ (literaturę podmiotu) - zalicza się do niej teksty, którymi poświęcamy naszą pracę. Teksty podstawowe - literackie; teksty zasadnicze dla omówienia danego problemu. BIIBLIOGRAFIĘ PRZEDMIOTOWĄ (literaturę przedmiotu) - zalicza się do niej teksty, które stanowią wykorzystywane opracowania, czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. słowniki, encyklopedie, artykuły z czasopism, strony internetowe, książki itp.).

5 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.

6 Elementy opisu: Tytuł książki. Pod red. Imię i nazwisko redaktora. Kolejność wydania. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania. ISBN. Przykład: Mały słownik kultury dawnych Słowian. Pod red. Ludwika Leciejewicza. Wyd.3. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990. ISBN 83-07-02947-2.

7 Kompedium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor- Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup.. Wrocław: PWN, 1972. ISBN 83-0113589-1. Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci. Tłum. i opr. Stanisław Barańczak. Warszawa: PWN, 1999. ISBN 83-07-03689-2.

8 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł utworu (rozdziału). W: Nazwisko i imię autora: Tytuł książki jako całości. Kolejność wydania. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania. ISBN, strony na których zamieszczony jest fragment. Przykład: Norwid Cyprian Kamil: Bema pamięci żałobny rapsod; Do obywatela Johna Brown. W: Norwid Cyprian Kamil: Pisma wierszem i prozą. Wyd.3. Warszawa: Wiedza powszechna, 1984. ISBN 83-4578-37-5, s. 44- 61.

9 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora fragmentu (rozdziału) wydania zbiorowego: Tytuł fragmentu. W: Tytuł dzieła zbiorowego. Imię i nazwisko redaktora. Kolejność wydania. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania. ISBN, strony na których zamieszczony jest fragment. Przykład: Janaszek-Ivanickova Helena: Krystalizacja i rozwój mitów Żeromskiego po roku 1918. W: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Pod. Red. Haliny Krichner i Zbigniewa Żabickiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. ISBN 83-7654-23-56, s. 380-382.

10 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu.Tytuł czasopisma Rok wydania, Numer czasopisma, strony (na których zamieszczony jest artykuł). Przykład: Kołątaj Włodzimierz: Tak powstały piramidy. Wiedza i życie 2002, nr 7, s. 50-55. Jaworki Marcin: Różewicz - ostatni modernista. Polonistyka 2005, nr 5, s. 18-24.

11 Elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udzieliła wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma rok, numer, numery stron. Przykład: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Petlina. Polityka 2004, nr 3, s. 58-59.

12 Elementy opisu: Autor; Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca, Data wydania [data dostępu]. ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-07231-3.

13 Przykład: Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 19 kwietnia 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolcze snosc/hlasko/osmy.html

14 Przykład: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 13 maja 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk.

15 Elementy opisu: Autor artykułu: Tytuł artykułu. W: Tytuł dokumentu macierzystego (książki, bazy danych, czasopisma) [online]. Data dostępu. Dostępny w Internecie: http://www. Przykład: Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: Konspekt 2005, nr 2 [online]. [dostępny 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konsekt/22/Karpiel.htm.ISSN 1509-6726http://www.wsp.krakow.pl/konsekt/22/Karpiel.htm.ISSN 1509-6726.

16 Przykład: Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda: Vision Film, 2000. kas. VHS.

17 Przykład: Bach Jan Sebastian: Brandemburg Concertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa, Pomaton EMI, 1999. Płyta CD. Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze [Dokument dźwiękowy]. Warszawa, Polskie Nagrania, 1988, Taśma magnetofonowa.

18 Przykład: Varmer Johames: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. Kraków: Universitas, 2005, s. 327.

19 Przykład: Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy… [reklama prasowa]. Filipinka 2004, nr 9, s.5. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [rekl. telewiz.]. Warszawa: TVP, 2005. Reklama słodyczy [dok. dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007.

20

21

22


Pobierz ppt "Bibliografia- wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos)- książka oraz graphein- pisać, opisywać. Bibliografia- to uporządkowany spis książek lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google