Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC
Projekt Współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Oś priorytetowa: Rozwój społeczno – gospodarczy Temat osi priorytetowej: Projekty sieciowe

2 PARTNERSTWO: Partner Wiodący – Gmina Porąbka Partnerzy projektu:
Miasto Turzovka Gmina Kozy

3 FINANSOWANIE: Finansowanie na poszczególnych partnerów projektu :
Ogólna wartość projektu: ,00 euro Dofinansowanie: ,10 euro Finansowanie na poszczególnych partnerów projektu : Gmina Porąbka ,00 euro ( ,50 – 85% dofinansowania EFRR) Miasto Turzovka ,00 euro ( ,70 – 85% dofinansowania EFRR) Gmina Kozy 4.894,00 euro (4.159,90- 85% dofiansowania EFRR)

4 IDEA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
- duża częstotliwość występowania sytuacji powodziowych po obu stronach granicy spowodowanych rzekami Soła, Kysuce i lokalnymi potokami górskimi, - braki w specjalistycznym wyposażeniu przeciwpowodziowym polskich i słowackich jednostek straży pożarnej, - wcześniejsza organizacja wspólnych zawodów pożarniczych oraz uczestnictwo w uroczystościach strażackich, - opracowanie wspólnej koncepcji projektu pn.: „Współpraca strażaków bez granic”.

5 Zagrożenie Powodzią

6

7

8 REALIZACJA ĆWICZEŃ 2011/2012 - Na początku realizacji projektu dokonano zakupu sprzętu multimedialnego w postaci laptopa, rzutnika multimedialnego i aparatu fotograficznego, który został wykorzystany przy prowadzeniu wspólnych zajęć. - Od maja do września 2011 r., w oparciu o program szkoleń przygotowany przez Gminę Kozy, przeprowadzony został cykl ćwiczeń teoretycznych obejmujący 12 spotkań prowadzonych w dwóch 26 osobowych grupach. Tematyka związana była z ratowaniem ludzi i zwierząt; usypywaniem wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzek, stawów i jezior; działaniami ratowniczymi oraz skażeniami środowiska podczas powodzi.

9 - Kolejny etap realizacji projektu obejmował organizację po polskiej i słowackiej stronie granicy 8 ćwiczeń taktyczno-operacyjnych w tych samych grupach, które realizowane były od października 2011 do maja 2012 roku. Tematyka opierała się o zdobytą wcześniej wiedzę i dotyczyła: Wzajemnego współdziałania służb ratowniczych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej; - Wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratownictwa, w tym: pomp wysokiej wydajności, zapór przeciwpowodziowych, rękawów strażackich, jednostek pływających W obu przypadkach zajęcia prowadzone były w obrębie rzek Soła i Kysuce, Potoku Mała Puszcza oraz Jeziora Międzybrodzkiego.

10 Ćwiczenia z GOPR-e

11 Zajęcia Praktyczne w Turzovce.

12 Zajęcia Praktyczne w Porąbce

13 Zajęcia Praktyczne w Porąbce

14

15 ZAKUP SPRZĘTU PRZEZ GMINĘ PORĄBKA I MIASTO TURZOVKA

16 Samochody

17 Samochody

18 Ponton i Sanie Lodowe

19 Uroczystość

20 REZULTATY PROJEKTU

21 Prelegent prezentacji: Kazimierz Gałuszka - Koordynator Projektu
Urząd Gminy Porąbka ul. Krakowska Porąbka Polska Strona internetowa : Prelegent prezentacji: Kazimierz Gałuszka - Koordynator Projektu Strona projektu

22 Dziękujemy Projekt „Współpraca strażaków bez granic” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google