Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC Projekt Współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC Projekt Współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1

2 WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC Projekt Współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Oś priorytetowa: Rozwój społeczno – gospodarczy Temat osi priorytetowej: Projekty sieciowe

3 PARTNERSTWO: Partner Wiodący – Gmina Porąbka Partnerzy projektu: Miasto Turzovka Gmina Kozy

4 FINANSOWANIE: Ogólna wartość projektu: 352.926,00 euro Dofinansowanie: 299.987,10 euro Finansowanie na poszczególnych partnerów projektu : Gmina Porąbka 186.010,00 euro (158.108,50 – 85% dofinansowania EFRR) Miasto Turzovka 162.022,00 euro (137.718,70 – 85% dofinansowania EFRR) Gmina Kozy 4.894,00 euro (4.159,90- 85% dofiansowania EFRR)

5 IDEA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - duża częstotliwość występowania sytuacji powodziowych po obu stronach granicy spowodowanych rzekami Soła, Kysuce i lokalnymi potokami górskimi, - braki w specjalistycznym wyposażeniu przeciwpowodziowym polskich i słowackich jednostek straży pożarnej, - wcześniejsza organizacja wspólnych zawodów pożarniczych oraz uczestnictwo w uroczystościach strażackich, - opracowanie wspólnej koncepcji projektu pn.: Współpraca strażaków bez granic.

6 Zagrożenie Powodzią

7

8

9 REALIZACJA ĆWICZEŃ 2011/2012 - Na początku realizacji projektu dokonano zakupu sprzętu multimedialnego w postaci laptopa, rzutnika multimedialnego i aparatu fotograficznego, który został wykorzystany przy prowadzeniu wspólnych zajęć. - Od maja do września 2011 r., w oparciu o program szkoleń przygotowany przez Gminę Kozy, przeprowadzony został cykl ćwiczeń teoretycznych obejmujący 12 spotkań prowadzonych w dwóch 26 osobowych grupach. Tematyka związana była z ratowaniem ludzi i zwierząt; usypywaniem wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzek, stawów i jezior; działaniami ratowniczymi oraz skażeniami środowiska podczas powodzi.

10 - Kolejny etap realizacji projektu obejmował organizację po polskiej i słowackiej stronie granicy 8 ćwiczeń taktyczno- operacyjnych w tych samych grupach, które realizowane były od października 2011 do maja 2012 roku. Tematyka opierała się o zdobytą wcześniej wiedzę i dotyczyła: - Wzajemnego współdziałania służb ratowniczych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej; - Wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratownictwa, w tym: pomp wysokiej wydajności, zapór przeciwpowodziowych, rękawów strażackich, jednostek pływających. W obu przypadkach zajęcia prowadzone były w obrębie rzek Soła i Kysuce, Potoku Mała Puszcza oraz Jeziora Międzybrodzkiego.

11 Ćwiczenia z GOPR-e

12 Zajęcia Praktyczne w Turzovce.

13 Zajęcia Praktyczne w Porąbce

14

15

16 ZAKUP SPRZĘTU PRZEZ GMINĘ PORĄBKA I MIASTO TURZOVKA

17 Samochody

18

19 Ponton i Sanie Lodowe

20 Uroczystość

21 REZULTATY PROJEKTU

22 Urząd Gminy Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka Polska Strona internetowa : www.porabka.pl Prelegent prezentacji: Kazimierz Gałuszka - Koordynator Projektu Strona projektu www.strazacybezgranic.porabka.pl

23 Dziękujemy Projekt Współpraca strażaków bez granic współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC Projekt Współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google