Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Pozostała alokacja - ogólna charakterystyka projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Pozostała alokacja - ogólna charakterystyka projektów."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Pozostała alokacja - ogólna charakterystyka projektów możliwych do realizacji Szkolenie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Bielsko-Biała 21.03.2011 r.

2 Pozostała alokacja

3 1.1 – projekty rezerwowe, na 2 projekty wydano już Decyzje, na 3 projekt jest już 1 429 037 EUR w ramach oszczędności 1.2 – zostaje 2 314 394,09 EUR 1.3 – projekty rezerwowe, na razie bez oszczędności 2.1 – zostaje 3 258 389,92 EUR, partner odstąpił od realizacji projektu 2.2 – projekty rezerwowe, oszczędności na 1. projekt 2.3 – zostaje 2 638 460,56 EUR 3.1 – zostaje 868 208,89 EUR 3.2 – zostaje 889 543,53 EUR Alokacja po posiedzeniu KM w Opolu

4 dotacja > 30 000 euro na projekt projekt to całość złożona z działań realizowanych przez partnerów z CZ i PL wspólna polsko-czeska koncepcja konieczna spójność logiczna działań CZ i PL budżet projektu musi być adekwatny do alokacji (projekty z całego pogranicza konkurują ze sobą) Przygotowanie dobrego projektu - zasady ogólne

5 KM zatwierdza projekty, które otrzymały min. 70 punktów, bardzo istotna transgraniczność projektu (co projekt da drugiej stronie ?) = 50/100 pkt. zbyt duży budżet może zdyskwalifikować projekt, Przygotowanie dobrego projektu - zasady ogólne

6 personel projektu musi posiadać umiejętności gwarantujące komunikację z partnerem – ważne zdolności językowe i wyczucie różnic kulturowych, projekt przygotowany wspólnie z partnerem – ważne zaufanie ! (dołączyć dokumentację spotkań: zdjęcia, protokoły itp.), zrównoważone partnerstwo – korzyści po obu stronach granicy, Przygotowanie dobrego projektu - zasady ogólne

7 dać projekt do przeczytania osobie niezaangażowanej w jego przygotowanie, lepiej tłumaczyć z polskiego na czeski (polska wersja językowa zawsze dłuższa), wersje językowe wniosku muszą być zgodne – ważne profesjonalne tłumaczenie (przeczytać projekt wspólnie z partnerem i/lub tłumaczem), Przygotowanie dobrego projektu - zasady ogólne

8 wymiana doświadczeń (przenoszenie doświadczeń na drugą stronę granicy), wspólne kadry i ich wymiana, przybliżanie kultury, tradycji, języka kraju partnerskiego, włączenie do projektu partnerów z innych regionów (ale nie za wszelką cenę), inne elementy wspólne (np. logo, nazwa), Elementy wzmacniające projekt

9 nie przeszacowywać wydatków, wydatki muszą być niezbędne do realizacji celów projektu i uzasadnione z punktu widzenia współpracy polsko-czeskiej, dokładnie opisywać wydatki stosując stawki właściwe dla danego miejsca i czasu, zachować odpowiednie proporcje wydatków nieinwestycyjnych i inwestycyjnych, Przygotowanie budżetu

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W BIELSKU-BIAŁEJ POWT RCz-RP 2007-2013


Pobierz ppt "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Pozostała alokacja - ogólna charakterystyka projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google