Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan działań 2013 Walne Zgromadzenie 18.04.2012r. Gdańsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan działań 2013 Walne Zgromadzenie 18.04.2012r. Gdańsk."— Zapis prezentacji:

1 Plan działań 2013 Walne Zgromadzenie 18.04.2012r. Gdańsk

2 Najważniejsze zadania Rok tematyczny pracy w PFWB zostanie poświęcony zagadnieniu starości. Ewaluacja dotychczasowej Strategii i wytycznie nowych kierunków rozwoju PFWB Zorientowanie na realizację projektu systemowego 1.18 – realizacja pilotażowego wdrożenia standardów usług dla ludzi bezdomnych oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności a także opracowanie ostatecznej wersji Modelu GSWB Rozwój działalności gospodarczej w PFWB Inne strategiczne działania – poza projektem systemowym

3 Biuro Kadra - Biuro PFWB 2013 – do czerwca 2013 – 12 osób (9 pełnych etatów, 3 na ½ etat), od czerwca do listopada 2013 - 9 etatów i 5 ekspertów na ½ etat/ucp

4 Rozwój Instytucjonalny Spotkania Prezydium/Rady (4 spotkania) Spotkania Zarządu (10 spotkań – co miesiąc) Walne Zgromadzenie Członków PFWB (4.13) Spotkania Grupy Rozwoju Instytucjonalnego (do ustalenia Walne) – Grupa strategiczna Działalność gospodarcza Ewaluacja strategii i wytyczenie nowej strategii rozwoju PFWB Spotkania wszystkich grup eksperckich łącznie (do ustalenia Walne) Naprawa kwestii płacowych 2007-2010 (maj 2013) Spotkania PFWB – wymiana wiedzy i doświadczeń członków PFWB połączone z integracją członków (3 seminaria, spotkanie ewaluacyjne, wizyty studyjne),

5 Badania Badania – starość (badanie jakościowe) Spotkania Grupy Badawczej Badanie socjodemograficzne – grudzień 2013 Raporty z badania socjodemograficznego dla poszczególnych gmin Badania w ramach działalności gospodarczej

6 Edukacja Szkolenie dla członków PFWB – wyjazdowe (Jak zarządzać) 9.2013 Zagraniczna wizyta studyjna – starość 11.2013 Spotkania grupy edukacji (do ustalenia Walne) Szkolenia w ramach działalności gospodarczej Realizacja projektu – w zakresie edukacji i komunikacji społecznej – kampania społeczna

7 Komunikacja społeczna Obszar Komunikacji Społecznej Forum O bezdomności bez lęku 2012 – wydane w maju 2013 Informatory i plakaty 2012 - dystrybucja Kampania w zakresie 1% - styczeń – kwiecień 2013 Mini kampania społeczna o mądrym pomaganiu Platforma internetowa (styczeń - grudzień 2013) Spotkania grupy komunikacji (do ustalenia Walne) Newsletter Forum (raz na kwartał) Portale społecznościowe – Facebook

8 Polityka społeczna Rok tematyczny 2013 – Starość Pilotaż – karty mieszkańca (AGAPE, OPS Bytów, TPBA Grudziądz, CHSD) Wspieranie działań Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych (działania, współpraca MOPS Rumia) Konferencja podsumowująca rok tematyczny 2012 – więziennictwo (6.13) Spotkania i działalność Grupy Polityki Społecznej (5 spotkań) Wojewódzkie spotkania ze służbami (do ustalenia Walne) Raport tematyczny Fundusz Mieszkań Wspieranych – dystrybucja środków wśród członków – co z 1% Stanowiska, opinie, rekomendacje PFWB Wizyty studyjne

9 Projekt GSWB Model GSWB – standardy streetworkingu, pracy socjalnej, zatrudnienia i edukacji, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia i partnerstw lokalnych – zatwierdzenie i opublikowanie Podręcznik Streetworker Bezdomności Minimum 16 partnerstw lokalnych w Pilotażu – minimum 3 partnerstwa PFWB Seminaria regionalne i ogólnopolskie Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne Monitorowanie i ewaluowanie pilotażu Praca 6 grup eksperckich Ostateczna wersja Modelu GSWB, wraz z rekomendacjami systemowymi i projektami aktów prawnych (krajowy program rozwiązania problemu bezdomności)

10 Finanse 2013 Projekt systemowy 2012- 1 868 549,00 zł Składki i partycypacja czł.- 20 500 zł Przewidywane Szkolenia i wizyty studyjne- 50 000,00 zł Projekty - 200 000,00 zł

11 Wyzwania 1.Realizacja już podjętych zobowiązań :-) projekt systemowy 2.Opracowanie planu działań – po realizacji projektu systemowego 3.Dywersyfikacja źródeł finansowania i środki własne 4.Co ze Strategią Rozwoju?

12 Rada Sektor pozarządowy Mieczysław Wacławski Bogdan Palmowski Krzysztof Iwanow Sektor publiczny Maria Chlebowska Arleta Maliszewska Elżbieta Konkol

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan działań 2013 Walne Zgromadzenie 18.04.2012r. Gdańsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google