Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28.10.2009 Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28.10.2009 Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 II Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28.10.2009 Olsztyn

2 Dorota Kopeć Kierownik Projektu Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie Prezentacja zrealizowanych działań RIS Warmia – Mazury Plus (kwiecień – październik 2009 r)

3 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Luty 2009 – kwiecień 2011

4 Podjęte działania: 1.Organizacyjne 2.Promocyjne 3.Merytoryczne

5 ZREALIZOWANE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE: Powołanie Jednostkę Zarządzającą Projektem w Departamencie Polityki Regionalnej Przygotowanie stosownych pełnomocnictw Zakup sprzętu i wyposażenia Udział w szkoleniach (z zakresu Prawa zamówień publicznych, ze względu na dużą ilość realizowanych w ramach projektu zakupów towarów i usług objętych ustawą (4 – y osoby), dane osobowe, zasady finansowania i rozliczania projektów) Organizacja biura projektu:

6 OPEN DAYS 2009 - BRUKSELA 2 osoby z Jednostki Zarządzającej Projektem w dniach 05-07 października wzięły udział w warsztatach i seminariach poświęconych zagadnieniom innowacyjności organizowanych w ramach Open Days 2009 w Brukseli

7 ZREALIZOWANE DZIAŁANIA PROMOCYJNE: Przygotowana została Księga Znaków Projektu, Księga Znaków służy identyfikacji wizualnej projektu oraz określa graficzne wytyczne, zgodnie, z którymi produkowane są materiały promocyjne oraz inne elementy identyfikacji wizualnej projektu jak: wzory wizytówki, papieru firmowego, kopert. Na podstawie Księgi Znaków w drodze przetargu publicznego zakupiono materiały promocyjne KSIĘGA ZNAKÓW PROJEKTU

8 Utworzona została strona internetowa projektu i funkcjonuje pod adresem: www.ris.warmia.mazury.pl. Utworzony serwis internetowy oferuje informacje na temat postępów w realizacji projektu, wyników badań i analiz, a także aktualności związane z samym zagadnieniem innowacji. Strona służy również promocji projektu oraz kultury innowacyjnej w regionie. WWW.RIS.WARMIA.MAZURY.PL

9 ULOTKA

10 IV Wystawa Innowacyjności, która odbyła się w dniu 25 września w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wystawa organizowana była przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. SPOTKANIA PROMUJĄCE PROJEKT Spotkanie konsultantów Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w dniu 04 września 2009 r., - prezentacja głównych założeń projektu oraz procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Warmii i Mazur.

11 Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy produkcji oraz emisji spotów telewizyjnych i radiowych. Spoty będą emitowane w mediach o zasięgu regionalnym i kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, środowisk naukowo-badawczych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Promować będą postawę innowacyjną oraz działania przewidziane do realizacji w ramach projektu RIS Warmia Mazury Plus zmierzające do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji wraz z promocją Województwa Warmińsko Mazurskiego jako regionu nastawionego na rozwój polityki innowacyjnej. PROMOCJA

12 22 czerwca 2009 odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu RIS WARMIA MAZURY PLUS Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Skierowana była do przedsiębiorców, środowisk naukowo-badawczych w regionie oraz jednostek samorządów całego kraju i miała na celu przybliżenie działań proinnowacyjnych prowadzonych w regionie, a także przedstawienie dalszego kierunku ich rozwoju w związku z realizowanym projektem RIS Warmia Mazury Plus. Wysłano ponad 400 zaproszeń. W konferencji uczestniczyło ok. 90 osób. KONFERENCJA

13 W dniach 20-21 sierpnia w Rynie przeprowadzono szkolenie dla Grup Roboczych oraz Jednostki Zarządzającej Projektem. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu kreowania polityki innowacyjności, budowania Regionalnej Strategii Innowacyjności, przydatnej w procesie aktualizacji RIS dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na 3 grupy tematyczne zgodnie z zakresem merytorycznym Grup Roboczych. SZKOLENIA

14 ANALIZA DOKUMENTÓW EWALUUJĄCYCH RIS W POLSCE ANALIZA DOKUMENTÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ANALIZA WDRAŻANIA RSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM NA PODSTAWIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH REALIZOWANYCH W REGIONIE, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ANALIZA SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA PODSTAWIE DANYCH ZASTANYCH: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ STANU INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Z LAT 2004-2008 BADANIA Przygotowano specyfikację i Wyłoniono wykonawców 4 raportów analitycznych

15 Trwa procedura wyboru wykonawcy, który zorganizuje zagraniczną wizytę studyjną planowaną na listopad/grudzień 2009 r. i kierowaną do Członków Komitetu Sterującego oraz Jednostki Zarządzającej Projektem. Celem głównym wizyty będzie przybliżenie wiedzy i doświadczenia bardziej zaawansowanych regionów w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności w tym z zakresu: Procesu powstawania Regionalnej Strategii Innowacyjności. Funkcjonowania regionalnych instytucji wspierających innowacyjność. Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacyjności. Stosowanych instrumentów wspierania innowacji (funkcjonowania Parków Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych). Sposobu budowania postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Metod współpracy przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz B+R. WIZYTA STUDYJNA

16 Analizy wstępne Aktualizacja Strategii Rekomendacje Konsultacje społeczne Opracowanie planu działań Opracowanie systemu przewidywania trendów innowacyjności w regionie Badanie Pilotażowe Opracowanie metodologii monitoringu ETAPY PRAC

17 OPRACOWANIE SYSTEMU PRZEWIDYWANIA TREDNÓW INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK ORAZ OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ DO RIS ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MONITORINGU I EWALUACJI PRZYGOTOWANIE METODY MONITOROWANIA I EWALUACJI RIS I PLANU DZIAŁAŃ PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU MONITORINGU RIS I PLANU DZIAŁAŃ PRZYGOTOWANIE STRATEGII FUNKCJONOWANIA POWIATOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH RSWI W PROCESIE ZARZĄDZANIA RIS WARMIA MAZURY PLUS DALSZE DZIAŁANIA:

18 DALSZE PRACE RKS I GRUP ROBOCZYCH RKS Udział w wizycie studyjnej planowanej na listopad/grudzień 2009 r.; Akceptacja rekomendacji do aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko - Mazurskiego opracowanych przez Grupy Robocze; Udział w szkoleniu z zakresu systemu przewidywania trendów innowacyjności oraz monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacyjności. GRUPY ROBOCZE warsztaty : opracowanie rekomendacji do aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

19 Dorota Kopeć Z – ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej tel. 089 521-93 -02 d.kopec@warmia.mazury.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "II Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28.10.2009 Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google