Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca podmiotów gospodarczych szansą na pokonanie barier rozwojowych Konferencja: Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca podmiotów gospodarczych szansą na pokonanie barier rozwojowych Konferencja: Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca podmiotów gospodarczych szansą na pokonanie barier rozwojowych Konferencja: Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku Wrocław, 8 czerwca 2013 r.

2 2/23 Wystąpienie realizowane w ramach projektu Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 O PKPP Lewiatan działalność od stycznia 1999 roku biuro w Brukseli od 2002 roku najsilniejsza organizacja pracodawców w Polsce jedyny polski przedstawiciel w BUSINESSEUROPE Misja:rozwijanie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

4 Czym zajmuje się reprezentatywna konfederacja pracodawców Wiek emerytalny Budżet Deregulacja Zamówienia publiczne Legislacja związki branżowe i regionalne firmy i ich pracownicy Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych Reprezentacja Indeks biznesu Badania MŚP i dużych przedsiębiorstw Czarna Lista Barier Biała księga, czyli 35 rekomendacji dla rządu Ekspertyza

5 Kompetencje Organizacji Pracodawców kompetencje PKPP Lewiatan Stowarzyszenia Izby Opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych +–+ Udział w pracach komisji i podkomisji parlamentarnych +–+ Opiniowanie budżetu państwa +–– Udział w Tr ó jstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych i WKD +–– Negocjacje ze związkami zawodowymi +–– Udział w pracach rad nadzorczych ZUS, PFRON, NRZ, PARP +–– Składanie wniosk ó w do Trybunału Konstytucyjnego +––

6 Reprezentacja branż

7 Reprezentacja firm

8 Ekspertyza: Rynek pracy Dialog społeczny Podatki Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej Fundusze europejskie Zamówienia publiczne Innowacyjność Ochrona środowiska i kwestii klimatycznych Ochrona Zdrowia Sprawy branżowe

9 Udział w pracach Rad: Podatkowa Dyrektorów Personalnych Rynku Pracy Infrastruktury Forum Menedżerów Ryzyka Lewiatan Business Angels

10 Reprezentacja w Brukseli Stałe Biuro Członkostwo w BUSINESSEUROPE Henryka Bochniarz w Radzie Prezydentów BUSINESSUEROPE Jacek Krawczyk wiceprezydentem EKES 42 przedstawicieli w instytucjach europejskich Udział w pracach komitetów i komisji europejskich

11 Branżowe sukcesy Lewiatana Zminimalizowanie kosztów związanych z podwyżką VAT Wprowadzenie nowego produktu - leasing konsumencki Zatrzymanie zmian dotyczących rozliczeń rocznych pracowników Odblokowanie inwestycji Kingi Pienińskiej w procedurze SOLVIT Wydłużenie vacatio legis w ustawie o kredycie konsumenckim Rachunkowość funduszy emerytalnych Liberalizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości

12 Ogólnogospodarcze sukcesy Lewiatana Uwzględnione postulaty w deregulacji III Odmrożenie podst. dofinansowania wynagrodzeń os. niepełnosprawnych Doprowadzenie do spotkania z Premierem D. Tuskiem i kontynuacja Podniesienie wieku emerytalnego Ograniczenie wzrostu płacy minimalnej Powstrzymanie oskładkowania umów cywilnoprawnych

13 Ogólnogospodarcze sukcesy Lewiatana Przekształcanie spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego Nowelizacja Kodeksu Pracy dot. podnoszenia kwalifikacji Ograniczenia w ustawie o pozwach zbiorowych Zmiany w Ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej Uzyskanie w expose Premiera obietnicy wydłużenia okresu rozliczeniowego pracy i przedstawienie dwóch projektów przez MPiPS i PO

14 Obecnie realizowanie priorytety Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Nowelizacja ustawy prawo bankowe Projekt rozporządzenia ws. ochrony danych osobowych Reforma systemu emerytalnego (reforma OFE) Uelastycznienie przepisów o czasie pracy

15 Legislacja UE - horyzontalna Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Projekt rozporządzenia ws. ochrony danych osobowych Projekt dyrektywy rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych Ułatwienie delegowania oraz przenoszenia pracowników w ramach przedsiębiorstw wielonarodowych Energia po roku 2030 Ramy prawne dot. niekonwencjonalnego wydobycia węglowodorów

16 Obecność w mediach Lewiatan to najczęściej cytowana organizacja pracodawcóww Polsce: 20 523 odniesienia do Konfederacji w mediach w 2012 roku Najbardziej rozpoznawalna organizacja pracodawców: PKPP Lewiatan 84% (96%) Pracodawcy RP 22% (70%) BCC 35% (76%) ZRP 15% (65%) Badanie wizerunku PKPP Lewiatan i organizacji pracodawców wśród przedsiębiorców i decydentów, 4P Research Mix, wywiady CAPI

17 Organizacja ważnych wydarzeń

18 Europejskie Forum Nowych Idei

19 Spotkania z ważnymi osobami:

20

21 Oferta dla firm i związków: Udział w opiniowaniu projektów ustaw Możliwość inicjowania zmian w prawie Możliwość osobistych spotkań z przedstawicielami rządu i parlamentu Dotarcie do decydentów z postulatami Związku Wsparcie kreowania pozytywnego wizerunku branży Możliwość nawiązywania relacji biznesowych z członkami Konfederacji

22 Oferta dla firm i związków: Możliwość czynnego udziału w konferencjach i panelach eksperckich Udział w realizacji projektów unijnych Współpracę z innymi Związkami Zrzeszonymi w Lewiatanie Uczestnictwo w corocznej Gali Nagród, letnim pikniku, regatach, zawodach narciarskich i innych wydarzeniach merytorycznych i integracyjnych Specjalne warunki udziału w Europejskim Forum Nowych Idei, www.efni.pl www.efni.pl

23 Oferta dla firm i związków: Możliwość tworzenia Czarnej Listy Barier Dostęp do Indeksu Lewiatana i raportów z badań Profesjonalne ekspertyzy, aktualne informacje i wyniki najważniejszych badań Internetową platformę Konfederaci Konfederatom Internetową platformę zarządzania projektami i komunikacji Wspólną realizację projektów inicjowanych przez Związek

24 24/23 Wystąpienie zrealizowane w ramach projektu Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 Dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań Paweł Kaczmarczyk Departament Rozwoju Organizacji e-mail: pkaczmarczyk@konfederacjalewiatan.plpkaczmarczyk@konfederacjalewiatan.pl Tel. (22) 55 99 956 www.konfederacjalewiatan.pl


Pobierz ppt "Współpraca podmiotów gospodarczych szansą na pokonanie barier rozwojowych Konferencja: Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google