Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdzie mo ż na uzyska ć pomoc w Gminie Niepołomice ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdzie mo ż na uzyska ć pomoc w Gminie Niepołomice ?"— Zapis prezentacji:

1 Gdzie mo ż na uzyska ć pomoc w Gminie Niepołomice ?

2 Miejsko-Gminny O ś rodek Pomocy Spo ł ecznej. Godziny otwarcia : 7.00-15.00 Adres: ul. Piękna 1, 32-005 Niepołomice. Tel. (0-12) 28 11 172, Tel./Fax 28 11 259 Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności w sferze pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka kierują się zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi oraz z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

3 Niepo ł omickie Centrum Medyczne w Niepo ł omicach Sp. z o.o. Adres : ul. Korczaka 1, 32-005 Niepołomice. W skład NCM wchodzą: Przychodnia Rejonowa w Niepołomicach: Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa NZOZ - lek. med. Wojciech Duda, rejestracja tel. (12) 281-10-05, (12) 350-26-00 Przychodnia w Podłężu - kierownik: lek. med. Zbigniew Hauser, rejestracja tel. (12) 281-89-99,I piętro (12) 350-26-20, parter (12) 350-26-21 Filia w Podgrabiu: z-ca kierownika: lek. med. Ewa Śledziowska, rejestracja tel. (12) 281-13-17 Przychodnia w Staniątkach - kierownik: lek. med. Jacek Wyjatek, rejestracja tel. (12) 281-80-57, (12) 350-26-38 Przychodnia w Zabierzowie Bocheńskim - kierownik: lek. med. Danuta Gustaw, rejestracja tel. (12) 281-68-36, (12) 350-26-30

4 Gminna Komisja Rozwi ą zywania Problemów Alkoholowych w Niepo ł omicach Adres: ul. Grunwaldzka 11 32-005 Niepołomice Telefon: (0-12) 28 12 255

5 Osoby borykające się z problemami związanymi z alkoholem, narkotykami czy przemocą nie są pozostawiane samym sobie. Na terenie Niepołomic działają jednostki i organizacje w których można uzyskać pomoc:

6 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin ul. Grunwaldzka 11 telefon: (0-12) 28 12 255 Czwartek: 15.00 - 19.00 Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy ul. Grunwaldzka 11 telefon: (0-12) 28 12 255 Środa: 16.00 - 20.00 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych telefon: 0-12 28 12 255 ; przyjmuje codziennie w godz. 08:00-16:00, Ul. Grunwaldzka 11 Klub AbstynentaPlac Zwycięstwa 13 ( budynek UMiG, wejście od strony podwórza ) telefon: (0-12) 28 12 426 Poniedziałek-piątek: 16.00 - 20.00 Dyżur terapeuty uzależnień - wtorki i środy w godz. 16.00 - 20.00 Grupa BronisławMeetingi AA Dom Św. Karola (obok Kościoła pod wezwaniem 10 Tysięcy Męczenników) Sobota: 18.00 Filia Grupy Bronisław Meetingi AA Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej na Jazach - czwartki, godz. 18.00. (zachrystia)

7 Telefony zaufania: Całodobowy telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Krakowie, tel. (012) 411-60-44 Całodobowa Informacja Medyczna, tel. (012) 661-22-40 Młodzieżowy Telefon Zaufania, tel. 9288 pn.-pt. 10.00-22.00 Antynarkotykowy Telefon Zaufania, tel. 0-801-199-990 codziennie w godz. 16.00-21.00, pomoc on-line: www.poradnia.narkomania.org.pl www.poradnia.narkomania.org.pl Pomarańczowa Linia (pomaga rodzicom, których dzieci piją), tel. 0-801-140-068 pn.-pt.14.00-20.00 Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie), tel. 0-801-120-002; porady prawne śr. 18.00-22.00 i mailowo: niebieskalinia@niebieskalinia.info niebieskalinia@niebieskalinia.info Linia Nieobojętnych (informacyjno-interwencyjna, jeśli jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu nieletnim), tel. 0-801-188-288

8 Jednostka Operacyjno - Techniczna Straży Ul. Grunwaldzka 7 Telefon Alarmowy 2811-998, tel./fax 2811-130 TELEFONY Prezes OSP - Stanisław Dąbroś tel. 0 608 603 406 V-ce Prezes - Roman Więcław tel. 0 503 067 641 Naczelnik OSP - Paweł Dąbroś tel. 0 506 690 360

9 Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego Korczaka 1 32-005 Niepołomice tel.: 12 28119 99

10 Dominika Pieprzyca klasa 1b Niepubliczne Gimnazjum w Staniątkach Op. Anna Lorek-Bera gimnazjumwojciech@neostrada.pl Tel. 12/2819500


Pobierz ppt "Gdzie mo ż na uzyska ć pomoc w Gminie Niepołomice ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google