Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: Dolnośląska Federacja Organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: Dolnośląska Federacja Organizacji."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku Waldemar Weihs Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

2 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Historia rozwoju współpracy: < 2009 – Brak partnerstwa ze strony administracji, Nie uwzględnianie głosu III sektora III-VI 2009 – Protest środowiska Projektodawców VI-VII 2009 – Rozpoczęcie dialogu > VII 2009 – Program naprawczy X 2009 – Spotkanie przedstawicieli Partnerów Społeczno-Gospodarczych Podkomitetu Monitorującego PO KL 2009-2012 – Rozwój współpracy IV 2012 – Zawiązanie Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

3 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Marzec 2009 r. ZGŁOSZONE UWAGI przez Projektodawców: Długie okresy przepływów finansowych. Brak kompetentnych członków KOP. Brak osoby decyzyjnej w DWUP (dyrektora). Duża ilość protestów. Wkład własny samorządu. Brak szybkiego przepływu informacji pomiędzy DWUP a projektodawcami. Rozumienie posiadania doświadczenia przez projektodawców. Odwlekanie rozwiązywania problemów. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

4 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ZGŁOSZONE UWAGI przez Projektodawców: Brak poprawy w czytelności strony internetowej. Grupy robocze odsyłają projektodawców do szukania informacji na stronach innych województw. Brak informacji korzystnych dla beneficjentów. Usprawnienie harmonogramu działu kontroli. Doprecyzowanie pojęcia posiadanie potencjału. Wszystkie zgłoszone poprawki odrzucone przez Podkomitet bez dyskusji. Nierealność projektów, które otrzymały dofinansowanie. BRAK DIALOGU! www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

5 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Projektodawcy spotykają się opracowując POSTYLATY I OCZEKIWANIA: Wola słuchania Projektodawców. Eliminowanie na bieżąco błędów. Spotkanie z Marszałkiem. Regularne spotkania Projektodawców z DWUP i UMWD Stworzenie PLATFORMY DIALOGU pomiędzy Projektodawcami a DWUP i UMWD. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

6 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Projektodawcy spotykają się opracowując POSTYLATY I OCZEKIWANIA: Szkolenia dla członków KOP (winni być ekspertami w danej dziedzinie). Myślenie o trwałych rezultatach projektów długofalowo (zapisy w dokumentacji konkursowej). Polepszenie współpracy pomiędzy partnerami społecznymi w Podkomitecie Monitorującym. Wspólne wypracowywanie stanowisk. Wspólne stanowisko różnych środowisk. Mówienie jednym głosem. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

7 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

8 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

9 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

10 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Program naprawczy: CELE NADRZĘDNE 1. Uporządkowanie systemu wdrażania PO KL w IW (IP2). 2. Dokonanie, do końca roku 2009, oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursach. 3. Podpisanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów, w szczególności dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

11 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Program naprawczy: Dokonanie zmian organizacyjnych w DWUP 1.Dokonanie podziału zadań związanych z wdrażaniem PO KL pomiędzy 2 wicedyrektorów. 2.Uzupełnienie braków kadrowych w komórkach DWUP zaangażowanych we wdrażanie PO KL. 3.Wprowadzenie usprawnień w komunikacji pomiędzy DWUP i beneficjentami, w tym wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za opracowywanie i udostępnianie opinii publicznej bieżącej, pełnej i rzetelnej informacji o przebiegu konkursów. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

12 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Program naprawczy: Wprowadzenie działań usprawniających ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w DWUP między innymi: 1.Wprowadzenie czytelnego sposobu informowania beneficjentów o stanie oceny ich wniosków o dofinansowanie projektów. 2.Wprowadzenie działań usprawniających pracę KOP w DWUP poprzez między innymi: a) zwiększenie składu osobowego KOP, b) zwiększenie intensywności posiedzeń KOP, www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

13 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Program naprawczy: c) uszczegółowienie procedury przebiegu pracy KOP, w tym: - nowelizacja Regulaminu KOP, - wprowadzenie procedur dotyczących sposobu oceny potencjału instytucjonalnego beneficjenta, d) zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, e) kontynuacja systematycznych szkoleń pracowników IOK oraz innych członków KOP, f) wprowadzenie obserwatorów na posiedzenia KOP celem zapewnienia bezstronności podczas obrad. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

14 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Rozwój współpracy: Wspólna organizacja spotkań z Projektodawcami przez DFOP, DWUP i UMWD Powstanie grup roboczych Podkomitecie Monitorującym PO KL Wyjazdowe spotkanie przedstawicieli Partnerów Społeczno-Gospodarczych Podkomitetu Monitorującego PO KL Dialog pomiędzy strukturami władzy publicznej a organizacjami pozarządowymi www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

15 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Rozwój współpracy: Tworzenie Wieloletniego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej i jej Otoczenia w Województwie Dolnośląskim (2012-2020) Powołanie Rady ds. Ekonomii Społecznej Projekt Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego Udział w aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

16 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dlaczego powołano FORUM Partnerów? Utrwalenie dotychczasowej współpracy między Partnerami Społeczno-Gospodarczymi. Spójna prezentacja stanowisk ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu dolnośląskiego. Lepsza koordynacja współpracy między organizacjami, które są zaangażowane w różne ciała społeczne i gospodarcze (WKDS, WRZ). www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

17 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dlaczego powołano FORUM Partnerów? Przygotowanie się do nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Wyraźny trend w formalizowaniu współpracy w regionie np. Forum Subregionalne Obszaru Sudeckiego (12 powiatów podpisało formalne porozumienie). www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

18 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Cele FORUM: Rzecznictwo interesów Partnerów Społeczno- Gospodarczych. Ochrona praw Partnerów Społecznych i Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego. Zabezpieczenie równego parytetu organizacji społecznych i gospodarczych w radach, komisjach, komitetach Województwa Dolnośląskiego zajmujących się sprawami rozwoju województwa. Wypracowanie Forum Partnerów jako miejsca - przestrzeni dostępu do ekspertów z różnych obszarów tematycznych. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

19 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Działania FORUM: Promowania aktywnej współpracy międzysektorowej i włączania społecznego na rzecz rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Prowadzenia działań integrujących podmioty działające w obszarze rozwoju społeczeństwa obyw. Tworzenia mechanizmów wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego sprzyjającego rozwojowi województwa poprzez aktywne konsultacje społeczne w regionie. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

20 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

21 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Sygnatariusze FORUM: 1.Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 2.Zbigniew Sebastian - Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 3.Irena Nowak - Wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Dolnego Śląska 4.Marek Dymkowski - Członek Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska 5.Tadeusz Choczaj - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

22 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

23 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Sygnatariusze FORUM: 6.Franciszek Hertman - Członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców 7.Andrzej Otręba - Przewodniczący OPZZ Województwa Dolnośląskiego 8.Marcin Kowalski - Pełnomocnik Regionalny Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Województwie Dolnośląskim 9.Janusz Romańczukiewicz - Wiceprezes Zarządu i Hanna Ilnicka - Członkini Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

24 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

25 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Sygnatariusze FORUM: 10.Waldemar Weihs - Prezes Fundacji Merkury 11.Mariusz Kołodziej - Przewodniczący Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 12.Arkadiusz Czocher - Prezes Zarządu Forum Aktywności Lokalnej 13.Karolina Maląg - Wiceprzewodnicząca Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 14.Violetta Sołtysik - Prezes Stowarzyszenia EKO-EDUKACJA www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

26 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

27 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych to: 123 organizacje członkowskie, 8 lat działania, sieć 16 inkubatorów w województwie, integracja środowiska pozarządowego Dolnego Śląska, silna reprezentacja wobec władz publicznych, działania strażnicze PO KL na Dolnym Śląsku, inicjowanie Dobrego prawa dla NGO, promowanie aktywnych Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, dynamika i młodość w działaniach, otwartość na współpracę www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

28 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Potencjał naszych Członków: W badaniu wzięły udział 64 organizacje. Tylko w tej grupie organizacji jest: 9.913 członków (dotyczy tylko stowarzyszeń), 819 osób zatrudnionych, w tym: - 388 osób na etatach, - 431 osób na umowach cywilno-prawnych, 10.144 współpracujących wolontariuszy. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

29 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Potencjał naszych Członków: Organizacje te dotarły w 2010 r. do 1.123.500 odbiorców i pozyskały łącznie na swoje działania blisko 30 mln zł (dokładnie 29.675.911 zł). Dane te dotyczą nieco ponad połowy organizacji członkowskich, ale i tak pokazują jak ogromny potencjał tkwi w społeczności Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

30 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

31 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Biuro DFOP: pl. Solidarności 1-3-5, V piętro, pok. 515 53-661 Wrocław tel./faks 71 793 23 24 e-mail: dfop@dfop.org.pl www.dfop.org.pl www.facebook.com/dfop.org

32 Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: dfop@dfop.org.pl Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dziękuję za uwagę! Waldemar Weihs tel. 509 673 693 e-mail: waldemar@weihs.pl Skype: waldemarpl, ICQ: 399-009-649 www.facebook.com/waldemar.weihs


Pobierz ppt "Biuro Federacji: pl.Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław tel. (71) 793 23 24, fax (71) 793 23 24 mail: Dolnośląska Federacja Organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google