Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Przedsiębiorczość szansą na kadry 50+ dla gospodarki Polski i Małopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Przedsiębiorczość szansą na kadry 50+ dla gospodarki Polski i Małopolski."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Przedsiębiorczość szansą na kadry 50+ dla gospodarki Polski i Małopolski

2 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Dlaczego przyjąłem zaproszenie do udziału w Konferencji ? od 20 lat ( w tym 9 jako Prezydent ) jestem związany z najstarszą Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce ( rok założenia 1850 ) i pierwszą reaktywowaną po zmianie systemu politycznego ( zebranie reaktywujące IPH odbyło się 13.12.1989 ) instytucją- od swojej reaktywacji zaangażowanej w rozw ó j przedsiębiorczości w Małopolsce, w tym wdrażanie rozwiązań Unii Europejskie, w latach 2001- 2003 jako podsekretarz stanu w Ministerstwach : Pracy i Polityki Społecznej i Gospodarki i Pracy odpowiadałem m.innymi za rynek pracy wprowadzając m.innym program Pierwsza Praca ( jego największą zaletą było zbudowanie świadomości, że na rzeczywistym rynku pracy nie wystarczy wykształcenie ale potrzebna jest też praktyka ), jestem 50+

3 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków To przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy a nie pracodawcy ( przedsiębiorca ma pomysł, wizje biznesu i nowych miejsc pracy a pracodawca to inna kategoria – pracodawcą jest np..PKP )

4 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Dochód narodowy realnie pomnażają pracujący a nie zatrudnieni ! ( to ważna różnica )

5 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Nie ma czegoś takiego jak lunch za darmo Milton Friedman

6 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków W państwie gdzie nie ma regularnego wymiaru sprawiedliwości, gdzie ludność nie ma zapewnionej ochrony mienia, a prawo nie gwarantuje wykonania umów, i gdzie wreszcie władza państwowa nie czuwa nad tym, by należności od osób, które są w stanie je uiścić, egzekwowano regularnie, tam handel i przemysł wkrótce podupadną. Krótko mówiąc, handel i przemysł nie mogą się rozwinąć w żadnym państwie, gdzie nie ma zaufania do sprawiedliwości władz. Adam Smith

7 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Każdy człowiek, który umieszcza swój kapitał w wytwórczości krajowej, stara się z konieczności tak pokierować tą wytwórczością aby jej produkt przedstawiał możliwie najwyższą wartość. Adam Smith Swoboda działania każdej jednostki prowadzi do maksymalnego wzrostu, a rola państwa sprowadza się do funkcji państwa żandarma, tzn. zapewnienia bezpieczeństwa, sprawiedliwości i utrzymania minimalnej administracji koniecznej do zachowania państwa. Komentarz za: PSF, Filozofia

8 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Etyka gospodarcza jest ideologią i jest nie potrzebna, gdyż wystarczy by zaangażować się w otwartą i wolną konkurencję bez podstępu i oszustw. W biznesie wystarczy zwykła przyzwoitość. Milton Friedman

9 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Czego oczekują przedsiębiorcy - nie gadać, ale zmieniać - nie przeszkadzać - nie szkodzić - budować świadomość

10 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Przyczyny rozpoczynania działalności gospodarczej ( w proc ) 1. Potrzeba niezależności, bycia na swoim29 % 2. Brak innych możliwości zarabiania22 % 3. Przejęcie przedsiębiorstwa rodzinnego16 % 4. Dobry pomysł na własny biznes10 % 5. Potrzeba wyższych zarobk ó w8 % 6. Chęć wykorzystania własnej wiedzy6 % Źr ó dło: PARP

11 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Małopolska – podmioty gospodarki narodowej na 31.12.2008 301,6 – podmiotów gospodarki narodowej w tym : 228,9 tys. jednostki prowadzone przez osoby fizyczne ( 75,9 % og ó łu firm ) – wzrost o 2,8 % w stosunku do roku 2007 72,2 tys. os ó b prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej 19,5 tys. sp ó łek prawa handlowego Żródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

12 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Małopolska – zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie ( I 2009 ) w sektorze przedsiębiorstw 406,8 tys os ó b Wskaźnik zatrudnienia 50,3% ( średnia dla Polski 50,4% ) Współczynnik aktywności zawodowej 53,6 % ( średnia dla Polski 54,2 % ) Począwszy od 2004 wzrasta liczba i udział emerytów – średni wiek przechodzenia do dezaktywacji zawodowej 54 lata ( średnia dla Polski 57-58 lat ) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

13 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków 73,3% przedsiębiorców nie zamierza ani zatrudniać ani zwalniać pracowników w 2010 roku Źr ó dło: Raport KPP

14 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków System emerytalny – inne zasady - brak górnej granicy wieku przechodzenia na emeryturę - jeden warunek - 40 lat udokumentowanego zatrudnienia ( lub 30 dla niekt ó rych grup zawodowych – służby mundurowe, g ó rnicy ) – emerytura na poziome minimum socjalnego - możliwość pracy bez ograniczeń przy pobieraniu minimalnej emerytury - II filar dobrowolne składki od początku zatrudnienia – drugi składnik emerytury zależny od zebranych funduszy -budowanie świadomości u os ó b wchodzących na rynek pracy ( od 18 roku życia ), że system będzie wyglądał jak powyżej a więc zadbaj o swoją emeryturę świadomie

15 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Garść pomysłów na aktywizację grupy 50 + 1.Korpus doradców i ekspertów 50 + ( polscy byli menedżerowie ), listy w Urzędach Pracy i w IPH 2.Fundusz 50+ - środki finansowe na szkolenia i kursy przekwalifikowujące dla osób 50+ na wniosek osoby lub przedsiębiorcy z określeniem kursu i okresowej gwarancji zatrudnienia ( np. zwalniani kierowcy TIR przekwalifikowani na np..motorniczych tramwaj ó w ) 3.Kursy opieki nad osobami obłożnie chorymi szczeg ó lnie dla kobiet 50+ i uproszczone formy zatrudniania takich osób ( podobnie jak gosposi ) 4.Akcje informacyjne 50+też wydajny i to dwukrotnie niż 25+ ( przekonanie przedsiębiorców do zatrudniania w firmie jako nowych pracowników osób 50+)

16 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Najważniejsze jest utrzymanie równowagi między ochroną pracowników a elastycznością, której wymagają względy ekonomiczne. To gdzie jest ten punkt równowagi, zależy od specyfiki danego kraju... Każde państwo musi wypracować własną drogę do jej utrzymania. Juan Somovia, Dyr.Generalny,MBP w : Rzeczpospolita 20.10.2004

17 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Ogólnopolska sieć Izb Przemysłowo – Handlowych partnerem w realizacji zasad programu 50+ Konieczność zmiany Ustawy o izbach gospodarczych tak aby powstała jednorodna sieć izb gospodarczych ( np. 16 izb wojew ó dzkich )

18 Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Życie zaczyna się po 50 - tce


Pobierz ppt "Andrzej ZDEBSKI Elastyczni 50+ 14.04 Kraków Przedsiębiorczość szansą na kadry 50+ dla gospodarki Polski i Małopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google