Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odwrócony łańcuch dystrybucji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odwrócony łańcuch dystrybucji"— Zapis prezentacji:

1 Odwrócony łańcuch dystrybucji
Odwrócony łańcuch dystrybucji. Sposoby zapobiegania jego negatywnym skutkom dr n. farm. Tadeusz Bąbelek Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu Poznań, dnia r.

2 Udział handlu równoległego w sprzedaży aptecznej
(dane sprzed silnych wahań kursów walut)

3 Różnice cen leków w państwach OECD

4 Różnice w PKB na mieszkańca (uzasadniające zróżnicowanie cen leków)

5

6

7

8 Zakaz reklamy aptek z punktu widzenia samorządu aptekarskiego dr n
Zakaz reklamy aptek z punktu widzenia samorządu aptekarskiego dr n. farm. Tadeusz Bąbelek Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu Poznań, dnia r.

9 Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 maja 2011 r
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.)

10 Zgodnie z art. 94a Pr. farm. zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Zabroniona jest także reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

11 Reklama wg Słownika Polskiego to
Co to jest reklama? Reklama wg Słownika Polskiego to działanie zachęcające potencjalnych klientów do korzystania z usług lub zakupu towarów; ogłoszenie, film, plakat itp. służące zachęcaniu potencjalnych klientów

12 Czym jest zatem reklama apteki?
Problem poruszono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2008 r., VII SA/Wa 1985/07. Stwierdzono w nim, że reklamą apteki będzie każde działanie „polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Każde działanie skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece”

13 programy lojalnościowe
Uwzględniając tak ustaloną definicję, nie powinno ulegać wątpliwości, że do szerokiego pojęcia reklamy apteki należy zaliczyć takie formy informowania klientów o działalności apteki, jak różnego rodzaju: plakaty ulotki gazetki reklamę prasową programy lojalnościowe

14 Konsekwencje naruszenia zakazu reklamy aptek i ich działalności
od dnia 1 stycznia 2012 r. W myśl art. 94a ust. 2 ustawy P.f. nadzór nad przestrzeganiem przepisów zakazujących aptekom i punktom aptecznym prowadzenia reklamy prowadzi właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów zakazujących prowadzenia reklamy wojewódzki inspektor farmaceutyczny uprawniony jest do nakazania, w drodze decyzji, zaprzestania prowadzenia przez aptekę takiej działalności, przy czym należy pamiętać, że decyzja taka staje się natychmiast wykonalna.

15 Sankcje w postaci kar pieniężnych
Na podstawie znowelizowanego art. 129b ust. 1 ustawy P.f. wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej uprawniony jest do nałożenia na prowadzącego aptekę kary pieniężnej w kwocie nieprzekraczającej zł w przypadku, gdy wbrew zakazowi prowadzi on reklamę apteki, punktu aptecznego lub ich działalności.

16 Przykłady reklamy aptek na terenie Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej

17

18

19

20 Od r. Wlkp. Okręgowa Izba Aptekarska poinformowała Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny o naruszeniu zakazu reklamy w 20 przypadkach (bez DOZ)


Pobierz ppt "Odwrócony łańcuch dystrybucji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google