Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Paulina Hapka. Samoocena jest rodzajem sądów wartościujących, które dotyczą specyficznych cech człowieka, tzn., właściwości fizycznych, cech osobowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Paulina Hapka. Samoocena jest rodzajem sądów wartościujących, które dotyczą specyficznych cech człowieka, tzn., właściwości fizycznych, cech osobowości."— Zapis prezentacji:

1 mgr Paulina Hapka

2 Samoocena jest rodzajem sądów wartościujących, które dotyczą specyficznych cech człowieka, tzn., właściwości fizycznych, cech osobowości oraz stosunków z innymi ludźmi. Samoocena zatem wpływa na zachowanie się jednostki. Świadomość funkcjonuje normalnie i osoba nie popada w konflikty z samym sobą, jeśli właściwie uświadamia sobie miejsce, jakie zajmuje w społeczeństwie, oraz co może osiągnąć – jest to tzw., samoocena adekwatna. mgr Paulina Hapka

3 Ma miejsce, kiedy wyobrażenia osoby na swój temat różnią się od jej faktycznych możliwości, może wtedy dojść do zaburzeń w funkcjonowaniu świadomości samego siebie, co może prowadzić nawet do nieprzystosowania. Może występować w postaci zawyżonej, zaniżonej lub niestabilnej. mgr Paulina Hapka

4 Charakteryzuje się uwielbieniem samego siebie i bezkrytycznym zadowoleniem z siebie oraz swoich osiągnięć, a to może pociągnąć za sobą trudności w uspołecznieniu jednostki i może spowodować zahamowanie samowychowywania. mgr Paulina Hapka

5 To niezadowolenie z siebie i brak wiary we własne możliwości. Prowadzi do niepokoju, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, a nawet w skrajności do okrucieństwa wobec siebie samego. mgr Paulina Hapka

6 Powoduje, że osoba kieruje się raz wyobrażeniami na swój temat, a innym razem rzeczywiście zdobytym doświadczeniem. mgr Paulina Hapka

7 Niepewność jest podmiotowym stanem człowieka, w którym brakuje pełnej i rzetelnej informacji o środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. W jednej i tej samej sytuacji niektórzy ludzie mogą mieć wątpliwości co do swoich odczuć, zachowania, a inni mogą być co do nich zupełnie pewni. Niepewność może dotyczyć świata zewnętrznego – niepewność zewnętrzna, jak i świata wewnętrznego – niepewność wewnętrzna. mgr Paulina Hapka

8 Ludzie mają tendencję do opisywania siebie tylko za pomocą cech, które odróżniają ich od innych oraz te, które dobrze świadczą o nich samych. Własne zalety uważa za wyjątkowe, niepowtarzalne i ważne, natomiast własne wady za powszechne i mało straszne. Formułowanie nierealistycznie pochlebnych sądów o sobie. Wyjaśnianie własnych zachowań w pochlebny dla siebie sposób – własne sukcesy są wyjaśniane czynnikami wewnętrznymi, zaś porażki zewnętrznymi. mgr Paulina Hapka

9 Ludzie porównują siebie z innymi w taki sposób, żeby oni sami wypadli lepiej od innych. Potwierdzanie ogólnej wartości własnej osoby, chociażby poprzez zaangażowanie się w moralne postępowanie lub odnoszenie sukcesów. Kształtowanie tożsamości społecznej, która przejawia się w społecznej kategoryzacji (my-oni) Autoprezentacja – wywieranie maksymalnie pozytywnego wrażenia na innych. mgr Paulina Hapka


Pobierz ppt "Mgr Paulina Hapka. Samoocena jest rodzajem sądów wartościujących, które dotyczą specyficznych cech człowieka, tzn., właściwości fizycznych, cech osobowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google