Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Raciechowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Raciechowice."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Raciechowice

2 Gmina Raciechowice – podstawowe informacje
Położenie: województwo małopolskie, powiat myślenicki Odległość od Krakowa: ok. 40 km Gmina leży na pograniczu Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego (najwyższe wzniesienie: Grodzisko – 618 m n.p.m.)

3 Gmina Raciechowice – podstawowe informacje c.d.
Powierzchnia: 61 km2, z tego: 64% użytki rolne, 28% lasy i zadrzewienia, 5% grunty zurbanizowane i zabudowane, 2,4% nieużytki, 0,6% wody. Liczba mieszkańców: 6077 osób Gęstość zaludnienia: 94 os./km2 Liczba sołectw: 15

4 Gmina o charakterze typowo wiejskim
Gmina o charakterze typowo wiejskim. Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo (sadownictwo i hodowla), w którym pracuje 53% ogółu zatrudnionych.

5 Sadownictwo Chlubą i wizytówką gminy jest sadownictwo. Sady stanowią 1/3 użytków rolnych. Intensywne zakładanie sadów rozpoczęło się w latach 50-tych ubiegłego stulecia i trwa do dzisiaj: 1000 ha upraw sadowniczych, w tym 800 ha stanowią same jabłonie, drzewek, średni roczny zbiór szacuje się na ton jabłek. „Jabłko z Raciechowic” widnieje na Liście Produktów Tradycyjnych województwa małopolskiego.

6 EKOLOGIA Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb. Ma na to wpływ korzystne położenie i przyjazna dla środowiska gospodarka, ale nie bez znaczenia są także przedsięwzięcia, które gmina podjęła, aby zapewnić sobie status „Gminy Ekologicznej”, a które niewątpliwie wpłynęły na poprawę środowiska naturalnego Przedsięwzięcia podjęte przez gminę w celu poprawy środowiska naturalnego: reorganizacja systemu ogrzewania w 1996 roku – przejście z ogrzewania miałem węglowym na rzecz ogrzewania olejowego w budynkach użyteczności publicznej wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów – od 1996 roku gmina posiada zorganizowany system odbioru odpadów, oparty na selektywnej zbiórce bezpośrednio w miejscach powstawania tzw. „zbiórka przy krawężniku”. w 1994 roku rozpoczęto budowę wodociągów, wraz z budową oczyszczalni ścieków i częściową kanalizacją – oczyszczalnia ścieków, obsługuje ok. 7% ludności gminy zmodernizowano także sieć przepustów wodnych

7 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Od 1999r. gmina Raciechowice jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, którego głównym celem jest działalność edukacyjna oraz wsparcie członków w podejmowaniu działań zawartych w Protokole z Kioto. W ramach PNEC gmina brała udział w projektach: ScooBieDo (2003 – 2006) – School Buildings Integrated Energy Development Operation – „Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych” Partnerzy projektu: Polska, Irlandia, Rumunia Rezultaty: Zainstalowano urządzenia do monitoringu zużycia energii i mediów w dwóch szkołach gminy: Raciechowicach i Gruszowie Zmodernizowano system oświetlenia w Szkołach Podstawowych w: Raciechowicach , Gruszowie i Czasławiu

8 Monitoring zużycia energii - Szkoła Podstawowa w Raciechowicach

9 RUSE – Redictering Urban development towards Sustainable Energy - „Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii” (maj 2004 – kwiecień 2007) Główne cele projektu: przygotowanie czterech państw: Polski, Słowacji, Czech i Litwy do wykorzystywania Funduszy Strukturalnych w celu wzbogacenia wiedzy na temat zrównoważonego wykorzystywania energii sposoby na zagospodarowanie energii odnawialnej w gminie Rezultaty: Zbudowanie strategii klimatycznej dla gminy Raciechowice

10 szkolnych” (sierpień 2005 – maj 2006) Cel ogólny projektu:
„Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych” (sierpień 2005 – maj 2006) Cel ogólny projektu: Promocja działań na rzecz ochrony klimatu - kampania informacyjno – promocyjna (przygotowanie ulotek, strony internetowej, pakietu dydaktycznego oraz przygotowanie pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków szkolnych) Rezultaty: Pilotażowe etykiety energetyczne umieszczono w szkołach, które zaangażowane były w projekt SchooBieDo: w Raciechowicach i Gruszowie Uruchomiono witrynę internetową: Dystrybucja ulotek na terenie gminy: „Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych”

11 „Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego”
(grudzień 2005 – sierpień 2006) Celem projektu była poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie Raciechowice poprzez stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego. Rezultaty: Poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie poprzez  stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego: opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, opracowanie „Zarysu polityki klimatycznej dla gminy Raciechowice” z wykorzystaniem narzędzia Climate Menu       2 dni otwarte w szkołach 6 spotkań lokalnych wystawa w Gminnym Centrum Informacji i Promocji uruchomienie strony internetowej

12 „Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego” (wrzesień – listopad 2006) Celem projektu było przekazanie partnerom z Kirgizji wiedzy i doświadczeń gminy Raciechowice w zakresie tworzenia strategii rozwoju lokalnego według przetestowanych w UE wzorców i metody Climate Menu Rezultaty projektu: prezentacja strategii rozwoju lokalnego wg przetestowanych w Raciechowicach wzorców i metody Climate Menu (seminarium w Kirgizji) powołanie lokalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego w wybranych gminach w Kirgizji (Przewodnik do budowy polityki klimatycznej, w jęz. rosyjskim) demonstracja wiodących w Polsce rozwiązań finansowych i organizacyjnych wspierających partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie usług energetycznych,  poprzez wizytę studialną promocja i wsparcie mechanizmu przekazywania doświadczeń między Raciechowicami a samorządem w Kirgizji (misja doradcza w Kirgizji) rozszerzenie działania serwisu Virtual Back Office

13 PROJEKT MODEL MODEL - Management of Domains Related to Energy in Local Authorities – „ Zarządzanie energią przez władze lokalne” (wrzesień 2007 – luty 2010) Cel główny projektu: Projekt zmierza do zaktywizowania samorządów lokalnych, aby stały się wzorcem/MODELem dla mieszkańców, miejscowych interesariuszy oraz innych władz lokalnych Zadania gminy Raciechowice: Przyjęcie i wdrażanie Miejskiego Programu Energetycznego i Rocznych Planów Działania mających na celu zaoszczędzenie przynajmniej 10 % energii zużywanej w budynkach komunalnych Wybranie specjalisty do spraw Zarządzania Energią lub stworzenie Jednostki do spraw Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Zorganizowanie raz w roku Miejskich Dni Inteligentnej Energii, których celem będzie promowanie poprawy efektywności energetycznej wśród mieszkańców i poszerzenie wiedzy w tym zakresie

14 W ramach projektu Bottom Up to Kyoto
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ramach projektu Bottom Up to Kyoto Czerwiec-sierpień 2008 r. Procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji programowej modernizacji systemu oświetlenia ulic i dróg gminy Raciechowice Październik-listopad 2008 r. Wybór najkorzystniejszej oferty i opracowanie dokumentacji projektowej

15 Wyniki opracowania: Do obliczeń przyjęto rzeczywiste moce opraw oświetleniowych zgodnie z poniższą tabelą. Moc źródła światła Strata mocy w oprawie Razem [kW] Rtęciówka 125W 0,125 0,012 0,137 Rtęciówka 250W 0,250 0,020 0,265 Rtęciówka 400W 0,400 0,028 0,428 Żarowa 100W 0,100 - Sodowa 50W 0,050 0,062 Sodowa 70W 0,070 0,013 0,083 Sodowa 100W 0,016 0,116 Sodowa 150W 0,150 0,018 0,168 Sodowa 250W 0,02 0,270 Sodowa 400W 0,036 0,436

16 Realizacja zadania – wymiana 273 pkt. oświetleniowych
Listopad –Grudzień 2009 Realizacja zadania – wymiana 273 pkt. oświetleniowych Przed przebudową Po przebudowie % oszczędności Gmina Raciechowice 60,86 kW 33,24 kW 45,4

17 POROZUMIENIE BURMISTRZÓW
Raciechowice w listopadzie 2009 r. przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów jako piąte miasto z Polski Zobowiązanie realizacji Dyrektywy 3x20 do roku 2020

18 Dziękuję za uwagę Marek Gabzdyl Urząd Gminy Raciechowice
tel


Pobierz ppt "Gmina Raciechowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google