Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/ Kraków tel./faks: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

2 Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z misją i celami określonymi w Statucie jako promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii i kreowanie strategii rozwoju gmin z uwzględnieniem tych zasad. Cele działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

3 Obszary działania Stowarzyszenia lokalna polityka energetyczna efektywne wykorzystanie energii promocja energii odnawialnej zintegrowane planowanie energetyczne edukacja ekologiczna wymiana informacji o źródłach finansowania wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wymiana doświadczeń i transfer wiedzy know-how poszukiwanie partnerów do projektów działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja i organizacja wolontariatu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

4 Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 40 członków: 26 gmin w Polsce, 1 na Litwie oraz 13 członków wspierających, w tym 2 na Ukrainie. Członkowie Stowarzyszenia Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

5 Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités (i liczba mieszkańców)Energie Cités (i liczba mieszkańców) Bielsko-Biała Bieruń Chełmno Cieszyn Dobczyce Dzierżoniów Ełk Janów Laszki Lubań Miechów Niemenczyn Nowa Dęba Nowy Sącz Ogrodzieniec Olsztynek Pałecznica Poddębice Raciechowice Radomsko Skała Słomniki Stary Targ Świerzawa Tychy Tymbark Wiśniowa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

6 Minęło 11 lat działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie uczestniczyło w ponad 30 projektach krajowych i międzynarodowych oraz zorganizowało ponad 40 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów sponsorowanych przez programy Unii Europejskiej (TEMPUS, SAVE, ALTENER) oraz USAID (World Learning, ASE, AED, PAUCI, MUNEE). W przeszkolono ponad przedstawicieli władz lokalnych: z Polski – około 2000 osób z Ukrainy – 70 osób z Chorwacji – 22 osoby z Armenii – 12 osób z Mołdawii – 12 osób Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

7 Obecnie Stowarzyszenie realizuje 5 projektów: 1.Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) 2.Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE) 3.Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, 4.Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem 5.Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

8 1. Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), r. Koordynator: Europejska Sieć Miast Energie Cités Sponsor: Program ALTENER, DG-TREN (Dyrektoriat Energetyki i Transportu), Komisja Europejska; ADEME Polski Partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Partnerzy: ORASE Energia z Rumunii, Irlandzka Agencja Energetyczna z Cork Uczestnicy: Wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół i władz lokalnych w krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Irlandia i Rumunia) Rezultaty: 1) monitoring zużycia energii w 20 szkołach 2) 20 audytów energetycznych budynków szkolnych w 11 gminach 3) wskazanie źródeł finansowania zaplanowanych działań 4) szkolenia, seminaria, warsztaty Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

9 2. Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE), marzec kwiecień 2007 Koordynator: Europejska Sieć Miast Energie Cités Sponsor: INTERREG III C - UE Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités oraz 18 partnerów z 14 krajów Europy Rezultaty: 1) utworzenie punktu informacyjnego na temat funduszy strukturalnych 2) przygotowanie gmin do tworzenia projektów energetycznych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych 3) rozpowszechnianie informacji o udanych przedsięwzięciach energetycznych 4) wymiana doświadczeń i informacji oraz transfer wiedzy know-how 5) stworzenie sieci ekspertów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

10 3. Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, marzec grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Unia Europejska - EFS, ZPORR Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Rezultaty: 1) baza danych z zakresu energetyki odnawialnej 2) poradnik (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną 3) dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski 4) 22 szkolenia we wszystkich powiatach Małopolski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

11 4. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, sierpień 2005 – grudzień Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty: przygotowanie, produkcję oraz dystrybucję w całym kraju płyty CD zawierającej 60 przekładów dobrych praktyk z Unii Europejskiej i Kanady w zakresie zarządzania energią (nakład 10 tys. egz.) strona internetowa konferencja końcowa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

12 5. Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych, sierpień 2005 – maj Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rezultaty: Promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną (styczeń 2006 – marzec 2006): a. dystrybucja ulotek b. uruchomienie strony internetowej c. cykliczne publikacje w miesięczniku Dyrektor szkoły (wrzesień 2005 – maj 2006) d.wydanie i rozpowszechnienie poradnika e. opracowanie charakterystyki energetycznej dla wybranych budynków f. przygotowanie pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

13 Korzyści dla członków Stowarzyszenia wynikające z realizowanych projektów: 1. SchooBie-Do: - dni otwarte zorganizowane w szkołach uczestniczących w projekcie -poradnik dotyczący monitorowania zużycia energii i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych -przykłady dobrych praktyk 2. RUSE: - punkt informacyjny (help desk) - podróże studyjne (Holandia, Portugalia, Finlandia i inne) - przykłady dobrych praktyk 3. Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych - 22 seminaria w każdym powiecie województwa małopolskiego - internetowa baza danych - poradnik dla przedsiębiorców Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

14 Korzyści dla członków Stowarzyszenia wynikające z realizowanych projektów: 4. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem - 10 tysięcy CD-Romów - strona internetowa 5. Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych -poradnik -ulotka informacyjna -strona internetowa -konferencja -etykieta – tablica informacyjna Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

15 szkoleniom organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites wzrosło zainteresowanie gminy Nowa Dęba problemami związanymi z możliwościami zastosowania energii odnawialnych w funkcjonowaniu miasta. Efektem zainteresowania tymi zagadnieniami jest kotłownia na biomasę i zadowolenie mieszkańców Nowej Dęby z dostarczanej, taniej energii... Józef Czekalski Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba...Dzięki przynależności Miasta Cieszyna do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites zyskaliśmy wiedzę o tym jak oszczędzać energię, którą wykorzystaliśmy w działaniach inwestycyjnych takich jak: wymiana oświetlenia miasta na energooszczędne; monitoring zużycia energii na ogrzewanie i wynikające z niego działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej; pierwsze próby wykorzystania energii solarnej w Cieszynie... dr inż. Bogdan Ficek Burmistrz Cieszyna Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

16 kontakty zaowocowały wdrożeniem takich przedsięwzięć jak modernizacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie......Dzięki naszej współpracy wdrożyliśmy także w gminie monitoring zużycia nośników energetycznych w placówkach oświatowych i dzięki kontaktom poprzez Stowarzyszenie możemy wymieniać doświadczenia z innymi partnerami europejskimi... Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

17 Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia w Krakowie oraz do odwiedzania strony internetowej: ul. Floriańska 55/ Kraków tel./faks: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93"

Podobne prezentacje


Reklamy Google