Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Sieć „Energie Cités” Polska Sieć „Energie Cités”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Sieć „Energie Cités” Polska Sieć „Energie Cités”"— Zapis prezentacji:

1 Polska Sieć „Energie Cités” Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” ul. Floriańska 55/ Kraków tel./faks:

2 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Cele działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z misją i celami określonymi w Statucie jako promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii i kreowanie strategii rozwoju gmin z uwzględnieniem tych zasad.

3 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Obszary działania Stowarzyszenia lokalna polityka energetyczna efektywne wykorzystanie energii promocja energii odnawialnej zintegrowane planowanie energetyczne edukacja ekologiczna wymiana informacji o źródłach finansowania wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wymiana doświadczeń i transfer wiedzy „know-how” poszukiwanie partnerów do projektów działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja i organizacja wolontariatu

4 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Członkowie Stowarzyszenia Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 40 członków: 26 gmin w Polsce, 1 na Litwie oraz 13 członków wspierających, w tym 2 na Ukrainie.

5 Polska Sieć „Energie Cités” Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (i liczba mieszkańców) Bielsko-Biała Bieruń Chełmno Cieszyn Dobczyce Dzierżoniów Ełk Janów Laszki Lubań Miechów Niemenczyn Nowa Dęba Nowy Sącz Ogrodzieniec Olsztynek Pałecznica Poddębice Raciechowice Radomsko Skała Słomniki Stary Targ Świerzawa Tychy Tymbark Wiśniowa

6 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Minęło 11 lat działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie uczestniczyło w ponad 30 projektach krajowych i międzynarodowych oraz zorganizowało ponad 40 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów sponsorowanych przez programy Unii Europejskiej (TEMPUS, SAVE, ALTENER) oraz USAID (World Learning, ASE, AED, PAUCI, MUNEE). W przeszkolono ponad przedstawicieli władz lokalnych: z Polski – około 2000 osób z Ukrainy – 70 osób z Chorwacji – 22 osoby z Armenii – 12 osób z Mołdawii – 12 osób

7 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Obecnie Stowarzyszenie realizuje 5 projektów: „Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do)” „Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE)” „Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych”, „Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem” „Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych”

8 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 1. Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), r. Koordynator: Europejska Sieć Miast „Energie Cités” Sponsor: Program ALTENER, DG-TREN (Dyrektoriat Energetyki i Transportu), Komisja Europejska; ADEME Polski Partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Partnerzy: „ORASE Energia” z Rumunii, Irlandzka Agencja Energetyczna z Cork Uczestnicy: Wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół i władz lokalnych w krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Irlandia i Rumunia) Rezultaty: 1) monitoring zużycia energii w 20 szkołach 2) 20 audytów energetycznych budynków szkolnych w gminach 3) wskazanie źródeł finansowania zaplanowanych działań 4) szkolenia, seminaria, warsztaty

9 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 2. Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE), marzec kwiecień 2007 Koordynator: Europejska Sieć Miast „Energie Cités” Sponsor: INTERREG III C - UE Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie-Cités” oraz partnerów z 14 krajów Europy Rezultaty: 1) utworzenie punktu informacyjnego na temat funduszy strukturalnych 2) przygotowanie gmin do tworzenia projektów energetycznych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych 3) rozpowszechnianie informacji o udanych przedsięwzięciach energetycznych 4) wymiana doświadczeń i informacji oraz transfer wiedzy „know-how” 5) stworzenie sieci ekspertów

10 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 3. „Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych”, marzec grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie-Cités” Sponsor: Unia Europejska - EFS, ZPORR Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Rezultaty: 1) baza danych z zakresu energetyki odnawialnej 2) poradnik (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną 3) dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski 4) 22 szkolenia we wszystkich powiatach Małopolski

11 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 4. „Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem”, sierpień 2005 – grudzień 2005 Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie-Cités” Sponsor: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty: przygotowanie, produkcję oraz dystrybucję w całym kraju płyty CD zawierającej 60 przekładów dobrych praktyk z Unii Europejskiej i Kanady w zakresie zarządzania energią (nakład 10 tys. egz.) strona internetowa konferencja końcowa

12 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 5. „Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych”, sierpień 2005 – maj 2006 Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie-Cités” Sponsor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rezultaty: Promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną (styczeń 2006 – marzec ): a. dystrybucja ulotek b. uruchomienie strony internetowej c. cykliczne publikacje w miesięczniku „Dyrektor szkoły” (wrzesień 2005 – maj 2006) d.wydanie i rozpowszechnienie poradnika e. opracowanie charakterystyki energetycznej dla wybranych budynków f. przygotowanie pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków

13 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Korzyści dla członków Stowarzyszenia wynikające z realizowanych projektów: 1. SchooBie-Do: - dni otwarte zorganizowane w szkołach uczestniczących w projekcie poradnik dotyczący monitorowania zużycia energii i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przykłady dobrych praktyk 2. RUSE: punkt informacyjny (help desk) podróże studyjne (Holandia, Portugalia, Finlandia i inne) 3. „Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych” 22 seminaria w każdym powiecie województwa małopolskiego internetowa baza danych poradnik dla przedsiębiorców

14 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Korzyści dla członków Stowarzyszenia wynikające z realizowanych projektów: 4. „Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem” - 10 tysięcy CD-Romów - strona internetowa 5. „Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych” poradnik ulotka informacyjna strona internetowa konferencja etykieta – tablica informacyjna

15 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” „...Dzięki szkoleniom organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” wzrosło zainteresowanie gminy Nowa Dęba problemami związanymi z możliwościami zastosowania energii odnawialnych w funkcjonowaniu miasta. Efektem zainteresowania tymi zagadnieniami jest kotłownia na biomasę i zadowolenie mieszkańców Nowej Dęby z dostarczanej, taniej energii...” Józef Czekalski Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba „...Dzięki przynależności Miasta Cieszyna do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” zyskaliśmy wiedzę o tym jak oszczędzać energię, którą wykorzystaliśmy w działaniach inwestycyjnych takich jak: wymiana oświetlenia miasta na energooszczędne; monitoring zużycia energii na ogrzewanie i wynikające z niego działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej; pierwsze próby wykorzystania energii solarnej w Cieszynie...” dr inż. Bogdan Ficek Burmistrz Cieszyna

16 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” „...Nasze kontakty zaowocowały wdrożeniem takich przedsięwzięć jak modernizacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie...” „...Dzięki naszej współpracy wdrożyliśmy także w gminie monitoring zużycia nośników energetycznych w placówkach oświatowych i dzięki kontaktom poprzez Stowarzyszenie możemy wymieniać doświadczenia z innymi partnerami europejskimi...” Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa

17 Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia w Krakowie oraz do odwiedzania strony internetowej: ul. Floriańska 55/ Kraków tel./faks:


Pobierz ppt "Polska Sieć „Energie Cités” Polska Sieć „Energie Cités”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google