Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93"— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

2 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z misją i celami określonymi w Statucie jako promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii i kreowanie strategii rozwoju gmin z uwzględnieniem tych zasad. Cele działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

3 www.pnec.org.pl Obszary działania Stowarzyszenia lokalna polityka energetyczna efektywne wykorzystanie energii promocja energii odnawialnej zintegrowane planowanie energetyczne edukacja ekologiczna wymiana informacji o źródłach finansowania wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wymiana doświadczeń i transfer wiedzy know-how poszukiwanie partnerów do projektów działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja i organizacja wolontariatu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

4 www.pnec.org.pl Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 40 członków: 26 gmin w Polsce, 1 na Litwie oraz 13 członków wspierających, w tym 2 na Ukrainie. Członkowie Stowarzyszenia Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

5 www.pnec.org.pl Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités (i liczba mieszkańców)Energie Cités (i liczba mieszkańców) Bielsko-Biała 180 200 Bieruń 19 300 Chełmno 22 000 Cieszyn 37 000 Dobczyce 12 000 Dzierżoniów 37 000 Ełk 54 000 Janów 7 000 Laszki 7 200 Lubań 25 000 Miechów 20 000 Niemenczyn 6 000 Nowa Dęba 19 500 Nowy Sącz 84 000 Ogrodzieniec 9 670 Olsztynek 13 750 Pałecznica 3 700 Poddębice 8 000 Raciechowice 6 070 Radomsko 51 700 Skała 8 000 Słomniki 13 700 Stary Targ 7 000 Świerzawa 8 200 Tychy 136 000 Tymbark 6 000 Wiśniowa 8 700 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

6 www.pnec.org.pl Minęło 11 lat działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie uczestniczyło w ponad 30 projektach krajowych i międzynarodowych oraz zorganizowało ponad 40 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów sponsorowanych przez programy Unii Europejskiej (TEMPUS, SAVE, ALTENER) oraz USAID (World Learning, ASE, AED, PAUCI, MUNEE). W 1995- 2004 przeszkolono ponad 2 100 przedstawicieli władz lokalnych: z Polski – około 2000 osób z Ukrainy – 70 osób z Chorwacji – 22 osoby z Armenii – 12 osób z Mołdawii – 12 osób Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

7 www.pnec.org.pl Obecnie Stowarzyszenie realizuje 5 projektów: 1.Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) 2.Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE) 3.Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, 4.Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem 5.Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

8 1. Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), 2003-2006 r. Koordynator: Europejska Sieć Miast Energie Cités Sponsor: Program ALTENER, DG-TREN (Dyrektoriat Energetyki i Transportu), Komisja Europejska; ADEME Polski Partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Partnerzy: ORASE Energia z Rumunii, Irlandzka Agencja Energetyczna z Cork Uczestnicy: Wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół i władz lokalnych w krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Irlandia i Rumunia) Rezultaty: 1) monitoring zużycia energii w 20 szkołach 2) 20 audytów energetycznych budynków szkolnych w 11 gminach 3) wskazanie źródeł finansowania zaplanowanych działań 4) szkolenia, seminaria, warsztaty www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

9 2. Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE), marzec 2004 - kwiecień 2007 Koordynator: Europejska Sieć Miast Energie Cités Sponsor: INTERREG III C - UE Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités oraz 18 partnerów z 14 krajów Europy Rezultaty: 1) utworzenie punktu informacyjnego na temat funduszy strukturalnych 2) przygotowanie gmin do tworzenia projektów energetycznych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych 3) rozpowszechnianie informacji o udanych przedsięwzięciach energetycznych 4) wymiana doświadczeń i informacji oraz transfer wiedzy know-how 5) stworzenie sieci ekspertów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

10 3. Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, marzec 2005 - grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Unia Europejska - EFS, ZPORR Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Rezultaty: 1) baza danych z zakresu energetyki odnawialnej 2) poradnik (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną 3) dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski 4) 22 szkolenia we wszystkich powiatach Małopolski www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

11 4. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, sierpień 2005 – grudzień 2005 www.pnec.org.pl Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty: przygotowanie, produkcję oraz dystrybucję w całym kraju płyty CD zawierającej 60 przekładów dobrych praktyk z Unii Europejskiej i Kanady w zakresie zarządzania energią (nakład 10 tys. egz.) strona internetowa konferencja końcowa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

12 5. Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych, sierpień 2005 – maj 2006 www.pnec.org.pl Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rezultaty: Promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną (styczeń 2006 – marzec 2006): a. dystrybucja ulotek b. uruchomienie strony internetowej c. cykliczne publikacje w miesięczniku Dyrektor szkoły (wrzesień 2005 – maj 2006) d.wydanie i rozpowszechnienie poradnika e. opracowanie charakterystyki energetycznej dla wybranych budynków f. przygotowanie pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

13 Korzyści dla członków Stowarzyszenia wynikające z realizowanych projektów: 1. SchooBie-Do: - dni otwarte zorganizowane w szkołach uczestniczących w projekcie -poradnik dotyczący monitorowania zużycia energii i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych -przykłady dobrych praktyk 2. RUSE: - punkt informacyjny (help desk) - podróże studyjne (Holandia, Portugalia, Finlandia i inne) - przykłady dobrych praktyk 3. Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych - 22 seminaria w każdym powiecie województwa małopolskiego - internetowa baza danych - poradnik dla przedsiębiorców www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

14 Korzyści dla członków Stowarzyszenia wynikające z realizowanych projektów: 4. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem - 10 tysięcy CD-Romów - strona internetowa 5. Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych -poradnik -ulotka informacyjna -strona internetowa -konferencja -etykieta – tablica informacyjna www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

15 www.pnec.org.pl...Dzięki szkoleniom organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites wzrosło zainteresowanie gminy Nowa Dęba problemami związanymi z możliwościami zastosowania energii odnawialnych w funkcjonowaniu miasta. Efektem zainteresowania tymi zagadnieniami jest kotłownia na biomasę i zadowolenie mieszkańców Nowej Dęby z dostarczanej, taniej energii... Józef Czekalski Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba...Dzięki przynależności Miasta Cieszyna do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites zyskaliśmy wiedzę o tym jak oszczędzać energię, którą wykorzystaliśmy w działaniach inwestycyjnych takich jak: wymiana oświetlenia miasta na energooszczędne; monitoring zużycia energii na ogrzewanie i wynikające z niego działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej; pierwsze próby wykorzystania energii solarnej w Cieszynie... dr inż. Bogdan Ficek Burmistrz Cieszyna Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

16 www.pnec.org.pl...Nasze kontakty zaowocowały wdrożeniem takich przedsięwzięć jak modernizacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie......Dzięki naszej współpracy wdrożyliśmy także w gminie monitoring zużycia nośników energetycznych w placówkach oświatowych i dzięki kontaktom poprzez Stowarzyszenie możemy wymieniać doświadczenia z innymi partnerami europejskimi... Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

17 Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia w Krakowie oraz do odwiedzania strony internetowej: www.pnec.org.pl ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93"

Podobne prezentacje


Reklamy Google