Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17 31-016 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités

2 www.pnec.org.pl Polska Sieć Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z misją i celami określonymi w Statucie jako promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii i kreowanie strategii rozwoju gmin z uwzględnieniem tych zasad. Cele działalności Stowarzyszenia

3 www.pnec.org.pl Polska Sieć Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Obszary działania Stowarzyszenia lokalna polityka energetyczna efektywne wykorzystanie energii promocja energii odnawialnej edukacja ekologiczna wymiana informacji o źródłach finansowania wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wymiana doświadczeń i transfer wiedzy know-how poszukiwanie partnerów do projektów działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja i organizacja wolontariatu

4 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités (i liczba mieszkańców) Bielsko-Biała180 200 Bielawa33 000 Chełmno22 000 Cieszyn37 000 Dobczyce12 000 Dzierżoniów37 000 Ełk54 000 Gorlice29 600 Janów7 000 Laszki7 200 Lubań25 000 Miechów20 000 Niemenczyn6 000 Nowa Dęba19 500 Nowy Sącz84 000 Ogrodzieniec9 670 Olsztynek13 750 Pałecznica3 700 Poddębice8 000 Powiat Myślenice116 480 Raciechowice6 070 Radomsko51 700 Skała8 000 Słomniki13 700 Stary Targ7 000 Świerzawa8 200 Tychy136 000 Tymbark6 000 Wiśniowa8 700 Wiązów7 500

5 www.pnec.org.pl Udział w ponad 40 projektach krajowych i międzynarodowych, zorganizowanie ponad 70 seminariów, warsztatów, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów finansowanych przez: - programy unijne (TEMPUS, SAVE, ALTENER, IEE) - USAID (World Learning, ASE, PAUCI, MUNEE). Doświadczenie Stowarzyszenia W latach 1995 - 2007 przeszkolono ponad 3000 reprezentantów władz lokalnych (z Polski, Ukrainy, Chorwacji, Armenii, Mołdawii). Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

6 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE marzec 2004 - grudzień 2007 r. Koordynator: Energie-Cités Sponsor: INTERREG III C - UE Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités oraz 18 partnerów z 14 krajów Europy Cel: 3-letni projekt dotyczący zrównoważonego zarządzania energią w miastach ma na celu także przygotowanie czterech nowych państw członkowskich (Polska, Słowacja, Litwa i Czechy) do wykorzystywania Funduszy Strukturalnych – i innych źródeł finansowania – w realizacji projektów związanych z lokalną polityką energetyczną

7 Polska Sieć Tampere (Finlandia), 21-24 lutego 2006 Raciechowice Kirkless-Leicester (UK), 26-28 września 2006 Bielsko-Biała, Raciechowice Udział gmin członkowskich w wymianach pracowników:

8 Polska Sieć Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk 1) Wybór 20 dobrych praktyk z istniejącej bazy. Wśród nich opis budowy kotłowni na biomasę połączonej z siecią ciepłowniczą w Nowej Dębie, budowa stacji przygotowania paliwa oraz uprawa wierzby energetycznej przy użyciu przetworzonych osadów ściekowych jako nawozu.

9 Polska Sieć Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk 2) Przygotowanie 20 nowych opisów dobrych praktyk. Wśród nich w: Cieszynie, Skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w EC Cieszyn Świerzawie, Termomodernizacja gimnazjum Tychach, Program ograniczenia niskiej emisji

10 Polska Sieć Komponent 5: Informacje i porady dla gmin oraz zainteresowanych organizacji w poszczególnych krajach Od stycznia 2006 r. uruchomiony został w biurze PNEC punkt informujący o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych – do stycznia 2007 skonsultowano ponad 20 projektów Podpisano porozumienie z dwoma instytucjami: - Federacją Związków Gmin i Powiatów RP - Fundacją Promocji Gmin Polskich

11 Polska Sieć Promocja Punktu Informacyjnego podczas 22 seminariów we wszystkich powiatach w Małopolsce Bieżące informacje zamieszczone na stronach internetowych PNEC (ok. 250 osób odwiedzających miesięcznie) oraz wysyłane bezpośrednio do gmin członkowskich Zacieśnienie współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Departamentem ds. Funduszy Strukturalnych

12 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) październik 2003 – maj 2006 r. Koordynator: Europejska Sieć Miast Energie Cités Sponsor: Program ALTENER, DG-TREN (Dyrektoriat Energetyki i Transportu), Komisja Europejska; ADEME Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités, ORASE Energia z Rumunii, Irlandzka Agencja Energetyczna z Cork Uczestnicy: Wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół i władz lokalnych w krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Irlandia i Rumunia)

13 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Rezultaty projektu w Polsce: 1) monitoring zużycia energii w 20 szkołach 2) 20 audytów energetycznych budynków szkolnych w 11 gminach 3) 5 dni otwartych w szkołach 4) poradnik Zarządzanie energią w szkołach – Etykiety energetyczne (5 tys. egz.) Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) październik 2003 – maj 2006 r.

14 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), październik 2003 – maj 2006 r.

15 www.pnec.org.pl Uczestnicy: - dyrektorzy szkół, - kuratorzy oświaty, - zarządcy budynków, - 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia: Bieruń, Bielsko-Biała, Cieszyn, Dzierżoniów, Janów, Lubań, Miechów, Ogrodzieniec, Świerzawa, Raciechowice, Tychy Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Sponsor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych sierpień 2005 – maj 2006 r.

16 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych

17 www.pnec.org.pl Rezultaty projektu: Promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków: a. opracowanie i dystrybucja 10 tys. ulotek b. uruchomienie strony internetowej www.etykietyenergetyczne.pl c. wydanie i rozpowszechnienie 5 tys. egz. poradnika d. opracowanie charakterystyki energetycznej dla wybranych budynków e. przygotowanie pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych sierpień 2005 – maj 2006 r.

18 www.pnec.org.pl Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Sponsor: Unia Europejska – EFS, ZPORR, budżet Państwa Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Uczestnicy:- absolwenci uczelni Małopolski - pracownicy jednostek samorządowych - pracownicy sektora prywatnego Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec 2005 - grudzień 2006 r.

19 www.pnec.org.pl Rezultaty projektu: - 22 jednodniowe szkolenia we wszystkich powiatach Małopolski - baza danych z zakresu energetyki odnawialnej www.pnec.org.pl/baza - poradnik (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną - dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec 2005 - grudzień 2006 r.

20 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec 2005 - grudzień 2006 r. 1. SZKOLENIA We wszystkich powiatach województwa małopolskiego przeprowadzono 22 jednodniowych szkoleń, które przyczyniły się do rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji oraz działań edukacyjnych w zakresie rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej. Szkolenia kierowane były do burmistrzów, wójtów i pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za inwestycje z zakresu energii odnawialnych i ochrony środowiska oraz do przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetyki odnawialnej.

21 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec 2005 - grudzień 2006 r. 2. BAZA DANYCH Stworzenie wielodziedzinowej bazy danych z zakresu energetyki odnawialnej zawierającej: opisy wykonanych inwestycji wykorzystania odnawialnych źródeł energii zrealizowanych przez jednostki samorządowe i inwestorów prywatnych, zrealizowane prace naukowo-badawcze z dziedziny OŹE, adresy producentów i inwestorów, adresy jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tym zagadnieniem, stowarzyszeń, fundacji, związków www.pnec.org.pl/baza

22 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec 2005 - grudzień 2006 r. 3. PORADNIK Odnawialne źródła energii w Małopolsce (w nakładzie 1000 egz.) Poradnik zawiera charakterystykę OŹE (energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, biomasy oraz pomp ciepła) uwzględniającą następujące aspekty: potencjał energetyczny na terenie Małopolski, technologie, formalne odnawialnej. procedury realizacji inwestycji z zakresu energetyki oraz rozdział dotyczący źródeł finansowania inwestycji z tego zakresu. Autorami poradnika są specjaliści z AGH, PAN oraz specjaliści posiadający duże doświadczenie praktyczne w inwestycjach z tego zakresu. Poradnik jest dostępny bezpłatnie.

23 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec 2005 - grudzień 2006 r. 4. STAŻE Przeprowadzenie 10 sześciomiesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski w okresie od listopada 2005 r. do końca 2006 r., które zaowocowały zatrudnieniem 6 stażystów. Przeprowadzenie staży poprzedzone zostało wyborem przedsiębiorstw z branży energetyki odnawialnej oraz rekrutacją osób zainteresowanych odbyciem stażu.

24 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych 4. STAŻE W wyniku negocjacji z pracodawcami wybrano następujące przedsiębiorstwa realizujące staże: DR ZĄBER Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu – energetyka wiatrowa, wodna Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie – energetyka wodna PHU MARI z siedzibą w Chełmku - energetyka wodna Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biomasa, kogeneracja, pompy ciepłą Przedsiębiorstwo Geotermika z siedzibą w Krakowie – pompy ciepła Przedsiębiorstwo SYSTEM-PROFI z siedzibą w Krakowie - pompy ciepła Przedsiębiorstwo VATRA S.A. - pompy ciepła

25 www.pnec.org.pl Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Sponsor: Unia Europejska, Program PHARE Partnerzy: Urząd Gminy Raciechowice, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Raciechowice Uczestnicy:- władze lokalne i mieszkańcy gminy Raciechowice - władze lokalne sąsiednich gmin - wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego grudzień 2005 – sierpień 2006 r.

26 www.pnec.org.pl Rezultaty projektu: Poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie poprzez stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego: - opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, - opracowanie Zarysu polityki klimatycznej dla gminy Raciechowice z wykorzystaniem narzędzia Climate Menu - 2 dni otwarte w szkołach - 6 spotkań lokalnych - wystawa w Gminnym Centrum Informacji i Promocji - strona internetowa – www.pnec.org.pl/partnerstwo Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego grudzień 2005 – sierpień 2006 r.

27 www.pnec.org.pl www.pnec.org.pl/partnerstwo Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

28 www.pnec.org.pl Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju wrzesień - listopad 2006 r. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Sponsor: MSZ RP Partner: Fundacja Forum XXI z Mołdowy Uczestnicy:- 10 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Mołdowy

29 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Rezultaty projektu: 1. Diagnostyczno-doradcza wizyta ekspertów PNEC (m.in. z Bielska-Białej i Bielawy) w Mołdowie. 2. Podróż studyjna (5 dni) dla przedstawicieli mołdawskiej administracji samorządowej obejmująca seminarium oraz wizyty w 6 gminach (Raciechowice, Dobczyce, Mszana Dolna, Tychy, Cieszyn, Bielsko-Biała), spotkania z władzami lokalnymi, prezentację zrealizowanych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, dobre praktyki. 3. Rozpowszechnienie rezultatów projektu przez strony www Stowarzyszenia i Forum, publikacje w czasopismach polskich i mołdawskich. Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju wrzesień - listopad 2006 r.

30 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki maj 2006 – grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Sponsor: Unia Europejska, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Partnerzy: kwartalnik GlobEnergy, Federacja Związków Gmin i Powiatów RP Uczestnicy:- władze lokalne - prywatni przedsiębiorcy - instytucje zainteresowane wykorzystywaniem funduszy strukturalnych

31 www.pnec.org.pl Rezultaty projektu: przygotowanie i wydanie 10 tys. płyt CD-ROM z opisami najlepszych praktyk przygotowanie i wydanie 10 tys. ulotek informacyjnych opublikowanie 3 artykułów w czasopiśmie GlobeEnergy Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

32 www.pnec.org.pl utworzenie strony internetowej www.dobrepraktyki.org.pl przygotowanie i utworzenie bazy danych najlepszych projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

33 www.pnec.org.pl zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt Fundusze strukturalne dla rozwoju - najlepsze praktyki Kraków 15.12.2006 r. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

34 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Sponsor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Partner: Association of Young Social Innovators - Moldova Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy lipiec – grudzień 2007 r.

35 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Założenia projektu: Pomoc w umocnieniu lokalnych samorządów poprzez przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego w tym energii odnawialnych Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy lipiec – grudzień 2007

36 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Działania w projekcie: - wizyta diagnostyczno-doradcza przedstawicieli ekspertów PNEC w Mołdawii, - podróż studyjna (5 dni w Polsce) dla przedstawicieli mołdawskiej administracji samorządowej i organizacji pozarządowych obejmująca dwudniowe seminarium oraz wizyty studyjne w gminach i spotkania z władzami lokalnymi, Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy

37 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Działania w projekcie: - działania przygotowawcze do powołania stowarzyszenia - opracowanie i wydanie poradnika dla gmin mołdawskich. Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy

38 www.pnec.org.pl Koordynator: Energie Cités Sponsor: programu Inteligentna Energia dla Europy Partnerzy: 11 partnerów z Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydujących Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL wrzesień 2007 r. – luty 2010 r.

39 www.pnec.org.pl Cele projektu na poziomie lokalnym: -przygotowanie pilotażowych gminnych programów energetycznych obejmujących cele długoterminowe oraz krótkoterminowe, które zostaną zatwierdzone przez Rady Miast, a także wybór odpowiedniej metodologii ich stopniowej realizacji; Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL - zdefiniowanie praktycznych wymogów dotyczących realizowania pilotażowych gminnych programów energetycznych MEPs oraz krótkoterminowych planów działania (Action Plans) obejmujących wskazanie priorytetowych inwestycji do zrealizowania w urzędach miejskich;

40 www.pnec.org.pl Cele projektu na poziomie lokalnym: -praktyczna realizacja programów MEPs w miastach pilotażowych począwszy od przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych w celu wybrania firm mających realizować inwestycje i inne działania nieinwestycyjne, monitoring i ocenę procesu realizacji; -zorganizowanie we wszystkich miastach pilotażowych Gminnych Dni Inteligentnej Energii (MIED) obejmujących różnorodne działania takie jak: konferencje, wystawy, konkursy, happeningi uliczne itp., których celem będzie informowanie o rezultatach realizacji mieszkańców, przedstawicieli lokalnego biznesu, szkół i administracji publicznej Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL

41 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Wszystkie gminy członkowskie otrzymały: płyty CD Zarządzanie energią i środowiskiem. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego (10 000 egz.) płyty CD Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki (10 000 egz.) poradnik Zarządzanie energią w budynkach szkolnych – Etykiety energetyczne (5 000 egz.) poradnik Odnawialne źródła energii w Małopolsce (5 000 egz.) ulotki Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych (10 000 egz.) ulotki Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego (5 000 egz.)

42 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

43 www.pnec.org.pl Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia w Krakowie i do odwiedzania strony internetowej: www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17 31-016 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google