Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”"— Zapis prezentacji:

1 Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Maria Stankiewicz Dyrektor www. pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” ul. Sławkowska Kraków tel./faks:

2 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Cele działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z misją i celami określonymi w Statucie jako promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii i kreowanie strategii rozwoju gmin z uwzględnieniem tych zasad. www. pnec.org.pl Polska Sieć

3 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Obszary działania Stowarzyszenia lokalna polityka energetyczna efektywne wykorzystanie energii promocja energii odnawialnej edukacja ekologiczna wymiana informacji o źródłach finansowania wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wymiana doświadczeń i transfer wiedzy „know-how” poszukiwanie partnerów do projektów działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja i organizacja wolontariatu www. pnec.org.pl Polska Sieć

4 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (i liczba mieszkańców) Bielsko-Biała Bielawa Chełmno Cieszyn Dobczyce Dzierżoniów Ełk Gorlice Janów 7 000 Laszki 7 200 Lubań Miechów Niemenczyn 6 000 Nowa Dęba Nowy Sącz Ogrodzieniec 9 670 Olsztynek Pałecznica 3 700 Poddębice 8 000 Powiat Myślenice Raciechowice 6 070 Radomsko Skała 8 000 Słomniki Stary Targ 7 000 Świerzawa 8 200 Tychy Tymbark 6 000 Wiśniowa 8 700 Wiązów 7 500 www. pnec.org.pl

5 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Doświadczenie Stowarzyszenia Udział w ponad 40 projektach krajowych i międzynarodowych, zorganizowanie ponad 70 seminariów, warsztatów, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów finansowanych przez: - programy unijne (TEMPUS, SAVE, ALTENER, IEE) - USAID (World Learning, ASE, PAUCI, MUNEE). www. pnec.org.pl W latach przeszkolono ponad 3000 reprezentantów władz lokalnych (z Polski, Ukrainy, Chorwacji, Armenii, Mołdawii).

6 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE marzec grudzień 2007 r. Koordynator: Energie-Cités Sponsor: INTERREG III C - UE Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie-Cités” oraz partnerów z 14 krajów Europy Cel: 3-letni projekt dotyczący zrównoważonego zarządzania energią w miastach ma na celu także przygotowanie czterech nowych państw członkowskich (Polska, Słowacja, Litwa i Czechy) do wykorzystywania Funduszy Strukturalnych – i innych źródeł finansowania – w realizacji projektów związanych z lokalną polityką energetyczną www. pnec.org.pl

7 Udział gmin członkowskich w wymianach pracowników:
Polska Sieć Udział gmin członkowskich w wymianach pracowników: Tampere (Finlandia), lutego 2006 Raciechowice Kirkless-Leicester (UK), września 2006 Bielsko-Biała, Raciechowice

8 Przygotowanie opisów dobrych praktyk
Polska Sieć Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk 1) Wybór 20 dobrych praktyk z istniejącej bazy. Wśród nich opis budowy kotłowni na biomasę połączonej z siecią ciepłowniczą w Nowej Dębie, budowa stacji przygotowania paliwa oraz uprawa wierzby energetycznej przy użyciu przetworzonych osadów ściekowych jako nawozu.

9 Przygotowanie opisów dobrych praktyk
Polska Sieć Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk 2) Przygotowanie 20 nowych opisów dobrych praktyk. Wśród nich w: Cieszynie, Skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w EC Cieszyn Świerzawie, Termomodernizacja gimnazjum Tychach, Program ograniczenia niskiej emisji

10 Polska Sieć Komponent 5: Informacje i porady dla gmin oraz zainteresowanych organizacji w poszczególnych krajach Od stycznia 2006 r. uruchomiony został w biurze PNEC punkt informujący o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych – do stycznia 2007 skonsultowano ponad 20 projektów Podpisano porozumienie z dwoma instytucjami: - Federacją Związków Gmin i Powiatów RP - Fundacją Promocji Gmin Polskich

11 Polska Sieć Promocja Punktu Informacyjnego podczas seminariów we wszystkich powiatach w Małopolsce Zacieśnienie współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Departamentem ds. Funduszy Strukturalnych Bieżące informacje zamieszczone na stronach internetowych PNEC (ok osób odwiedzających miesięcznie) oraz wysyłane bezpośrednio do gmin członkowskich

12 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) październik 2003 – maj 2006 r. Koordynator: Europejska Sieć Miast „Energie Cités” Sponsor: Program ALTENER, DG-TREN (Dyrektoriat Energetyki i Transportu), Komisja Europejska; ADEME Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, „ORASE Energia” z Rumunii, Irlandzka Agencja Energetyczna z Cork Uczestnicy: Wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół i władz lokalnych w krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Irlandia i Rumunia) www. pnec.org.pl

13 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) październik 2003 – maj 2006 r. Rezultaty projektu w Polsce: 1) monitoring zużycia energii w 20 szkołach 2) 20 audytów energetycznych budynków szkolnych w gminach 3) 5 dni otwartych w szkołach 4) poradnik „Zarządzanie energią w szkołach – Etykiety energetyczne” (5 tys. egz.) www. pnec.org.pl

14 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), październik 2003 – maj 2006 r. www. pnec.org.pl

15 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych sierpień 2005 – maj 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Sponsor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uczestnicy: - dyrektorzy szkół, - kuratorzy oświaty, - zarządcy budynków, - 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia: Bieruń, Bielsko-Biała, Cieszyn, Dzierżoniów, Janów, Lubań, Miechów, Ogrodzieniec, Świerzawa, Raciechowice, Tychy www. pnec.org.pl

16 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych www. pnec.org.pl

17 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych sierpień 2005 – maj 2006 r. Rezultaty projektu: Promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków: a. opracowanie i dystrybucja 10 tys. ulotek b. uruchomienie strony internetowej c. wydanie i rozpowszechnienie 5 tys. egz. poradnika d. opracowanie charakterystyki energetycznej dla wybranych budynków e. przygotowanie pilotażowych świadectw energetycznych dla budynków www. pnec.org.pl

18 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Sponsor: Unia Europejska – EFS, ZPORR, budżet Państwa Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Uczestnicy: - absolwenci uczelni Małopolski - pracownicy jednostek samorządowych - pracownicy sektora prywatnego www. pnec.org.pl

19 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec grudzień 2006 r. Rezultaty projektu: 22 jednodniowe szkolenia we wszystkich powiatach Małopolski - baza danych z zakresu energetyki odnawialnej poradnik (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną - dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski www. pnec.org.pl

20 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec grudzień 2006 r. 1. SZKOLENIA We wszystkich powiatach województwa małopolskiego przeprowadzono 22 jednodniowych szkoleń, które przyczyniły się do rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji oraz działań edukacyjnych w zakresie rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej. Szkolenia kierowane były do burmistrzów, wójtów i pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za inwestycje z zakresu energii odnawialnych i ochrony środowiska oraz do przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetyki odnawialnej. www. pnec.org.pl

21 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec grudzień 2006 r. 2. BAZA DANYCH Stworzenie wielodziedzinowej bazy danych z zakresu energetyki odnawialnej zawierającej: opisy wykonanych inwestycji wykorzystania odnawialnych źródeł energii zrealizowanych przez jednostki samorządowe i inwestorów prywatnych, zrealizowane prace naukowo-badawcze z dziedziny OŹE, adresy producentów i inwestorów, adresy jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tym zagadnieniem, stowarzyszeń, fundacji, związków www. pnec.org.pl

22 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec grudzień 2006 r. 3. PORADNIK „Odnawialne źródła energii w Małopolsce” (w nakładzie 1000 egz.) Poradnik zawiera charakterystykę OŹE (energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, biomasy oraz pomp ciepła) uwzględniającą następujące aspekty: potencjał energetyczny na terenie Małopolski, technologie, formalne odnawialnej. procedury realizacji inwestycji z zakresu energetyki oraz rozdział dotyczący źródeł finansowania inwestycji z tego zakresu. Autorami poradnika są specjaliści z AGH, PAN oraz specjaliści posiadający duże doświadczenie praktyczne w inwestycjach z tego zakresu. Poradnik jest dostępny bezpłatnie. www. pnec.org.pl

23 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych marzec grudzień 2006 r. 4. STAŻE Przeprowadzenie 10 sześciomiesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski w okresie od listopada 2005 r. do końca 2006 r., które zaowocowały zatrudnieniem 6 stażystów. Przeprowadzenie staży poprzedzone zostało wyborem przedsiębiorstw z branży energetyki odnawialnej oraz rekrutacją osób zainteresowanych odbyciem stażu. www. pnec.org.pl

24 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych 4. STAŻE W wyniku negocjacji z pracodawcami wybrano następujące przedsiębiorstwa realizujące staże: DR ZĄBER Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu – energetyka wiatrowa, wodna Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie – energetyka wodna PHU MARI z siedzibą w Chełmku - energetyka wodna Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biomasa, kogeneracja, pompy ciepłą Przedsiębiorstwo Geotermika z siedzibą w Krakowie – pompy ciepła Przedsiębiorstwo SYSTEM-PROFI z siedzibą w Krakowie - pompy ciepła Przedsiębiorstwo VATRA S.A. - pompy ciepła www. pnec.org.pl

25 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego grudzień 2005 – sierpień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Sponsor: Unia Europejska, Program PHARE Partnerzy: Urząd Gminy Raciechowice, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Raciechowice Uczestnicy: - władze lokalne i mieszkańcy gminy Raciechowice - władze lokalne sąsiednich gmin - wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia www. pnec.org.pl

26 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego grudzień 2005 – sierpień 2006 r. Rezultaty projektu: Poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie poprzez stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego: - opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, - opracowanie „Zarysu polityki klimatycznej dla gminy Raciechowice” z wykorzystaniem narzędzia Climate Menu dni otwarte w szkołach - 6 spotkań lokalnych - wystawa w Gminnym Centrum Informacji i Promocji - strona internetowa – www. pnec.org.pl

27 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” www. pnec.org.pl

28 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju wrzesień - listopad 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Sponsor: MSZ RP Partner: Fundacja Forum XXI z Mołdowy Uczestnicy: - 10 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Mołdowy www. pnec.org.pl

29 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju wrzesień - listopad 2006 r. Rezultaty projektu: 1. Diagnostyczno-doradcza wizyta ekspertów PNEC (m.in. z Bielska-Białej i Bielawy) w Mołdowie. 2. Podróż studyjna (5 dni) dla przedstawicieli mołdawskiej administracji samorządowej obejmująca seminarium oraz wizyty w 6 gminach (Raciechowice, Dobczyce, Mszana Dolna, Tychy, Cieszyn, Bielsko-Biała), spotkania z władzami lokalnymi, prezentację zrealizowanych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, dobre praktyki. 3. Rozpowszechnienie rezultatów projektu przez strony www Stowarzyszenia i Forum, publikacje w czasopismach polskich i mołdawskich. www. pnec.org.pl

30 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki maj 2006 – grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Sponsor: Unia Europejska, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Partnerzy: kwartalnik „GlobEnergy”, Federacja Związków Gmin i Powiatów RP Uczestnicy: - władze lokalne - prywatni przedsiębiorcy - instytucje zainteresowane wykorzystywaniem funduszy strukturalnych www. pnec.org.pl

31 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Rezultaty projektu: przygotowanie i wydanie 10 tys. płyt CD-ROM z opisami najlepszych praktyk przygotowanie i wydanie 10 tys. ulotek informacyjnych opublikowanie 3 artykułów w czasopiśmie „GlobeEnergy” www. pnec.org.pl

32 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” utworzenie strony internetowej przygotowanie i utworzenie bazy danych najlepszych projektów www. pnec.org.pl

33 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt Fundusze strukturalne dla rozwoju - najlepsze praktyki Kraków r. www. pnec.org.pl

34 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy lipiec – grudzień 2007 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Sponsor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Partner: Association of Young Social Innovators - Moldova www. pnec.org.pl

35 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy lipiec – grudzień 2007 Założenia projektu: Pomoc w umocnieniu lokalnych samorządów poprzez przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego w tym energii odnawialnych www. pnec.org.pl

36 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy Działania w projekcie: - wizyta diagnostyczno-doradcza przedstawicieli ekspertów PNEC w Mołdawii, - podróż studyjna (5 dni w Polsce) dla przedstawicieli mołdawskiej administracji samorządowej i organizacji pozarządowych obejmująca dwudniowe seminarium oraz wizyty studyjne w gminach i spotkania z władzami lokalnymi, www. pnec.org.pl

37 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy Działania w projekcie: - działania przygotowawcze do powołania stowarzyszenia - opracowanie i wydanie poradnika dla gmin mołdawskich. www. pnec.org.pl

38 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL wrzesień 2007 r. – luty 2010 r. Koordynator: Energie Cités Sponsor: programu Inteligentna Energia dla Europy Partnerzy: 11 partnerów z Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydujących www. pnec.org.pl

39 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL Cele projektu na poziomie lokalnym: przygotowanie pilotażowych gminnych programów energetycznych obejmujących cele długoterminowe oraz krótkoterminowe, które zostaną zatwierdzone przez Rady Miast, a także wybór odpowiedniej metodologii ich stopniowej realizacji; www. pnec.org.pl - zdefiniowanie praktycznych wymogów dotyczących realizowania pilotażowych gminnych programów energetycznych MEPs oraz krótkoterminowych planów działania (Action Plans) obejmujących wskazanie priorytetowych inwestycji do zrealizowania w urzędach miejskich;

40 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL Cele projektu na poziomie lokalnym: praktyczna realizacja programów MEPs w miastach pilotażowych począwszy od przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych w celu wybrania firm mających realizować inwestycje i inne działania nieinwestycyjne, monitoring i ocenę procesu realizacji; - zorganizowanie we wszystkich miastach pilotażowych Gminnych Dni Inteligentnej Energii (MIED) obejmujących różnorodne działania takie jak: konferencje, wystawy, konkursy, happeningi uliczne itp., których celem będzie informowanie o rezultatach realizacji mieszkańców, przedstawicieli lokalnego biznesu, szkół i administracji publicznej www. pnec.org.pl

41 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Wszystkie gminy członkowskie otrzymały:       płyty CD „Zarządzanie energią i środowiskiem. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego” ( egz.) płyty CD „Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki” ( egz.) poradnik „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych – Etykiety energetyczne” (5 000 egz.) poradnik „Odnawialne źródła energii w Małopolsce” (5 000 egz.) ulotki „Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych” ( egz.) ulotki „Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego” (5 000 egz.) www. pnec.org.pl

42 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” www. pnec.org.pl

43 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités” Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia w Krakowie i do odwiedzania strony internetowej: www. pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” ul. Sławkowska 17 Kraków tel./faks:


Pobierz ppt "Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google