Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE – przykład wykorzystania funduszy strukturalnych UE i współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej Anna Jaskuła Kierownik Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

2 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. KONTEKST Od 1 stycznia 2004 r. fundusze strukturalne są dostępne w nowych krajach członkowskich UE Staje zatem obecnie przed nami wyzwanie, jak w sposób najbardziej efektywny wykorzystać tę nową możliwość, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z energią, które stanowią istotny element rozwoju regionalnego Państwa członkowskie dysponują już w tej dziedzinie doświadczeniem, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym

3 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. PARTNERZY

4 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Koszt całkowity: 1 468 000 Interreg III C: 880 800 Współfinansowanie: 587 200 BUDŻET CZAS TRWANIA marzec 2004 – grudzień 2007

5 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. CELE Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii… …i poprawa wykorzystania funduszy strukturalnych - oraz innych źródeł finansowania - w projektach urbanistycznych przynajmniej w 4 nowych krajach członkowskich… … w ten sposób zmierzanie w kierunku lepszej integracji zagadnień związanych z energią z ich projektami... …także poprzez usprawnienie organizacji przedsięwzięć w sieciach miast, agencjach energetycznych, gminach i miastach...

6 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod działania państw europejskich (w tym nowych państw członkowskich) i krajów trzecich Udoskonalenie działania organizacji: sieci, związków, stowarzyszeń gmin, regionów czy agencji energetycznych Intensyfikacja działań partnerów na rzecz obszarów miejskich i zurbanizowanych Praktyczne włączenie obszarów miejskich i zurbanizowanych do projektów finansowanych z funduszy strukturalnych PLANOWANE REZULTATY

7 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. PLANOWANE ODDZIAŁYWANIE Pełniejsze połączenie rozwoju obszarów zurbanizowanych ze zrównoważonym zarządzaniem energią Lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomach: narodowym, regionalnym i lokalnym Aktywizowanie organizacji oraz samorządów miast i gmin w celu uwzględnienia - w możliwie jak najszerszym zakresie - zagadnień związanych z wykorzystaniem energii w planowaniu rozwoju obszarów zurbanizowanych

8 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. GŁÓWNE DZIAŁANIA Wymiana doświadczeń i informacji oraz transfer wiedzy know-how Stworzenie sieci ekspertów Przygotowanie i rozpowszechnienie opisów dobrych praktyk (good practice case studies) oraz poradników Zapewnienie informacji i porad gminom oraz zainteresowanym organizacjom Promocja projektu

9 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. PROGRAM PRACY Komponent 1: Zarządzanie projektem i koordynacja działań Komponent 2: Rozpowszechnianie informacji i promocja, zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym Komponent 3: Wymiana doświadczeń Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk Komponent 5: Informacje i porady dla gmin i zainteresowanych organizacji w poszczególnych krajach

10 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Komponent 2: Rozpowszechnianie informacji i promocja, zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym ulotki, plakaty, postery strony www.ruse-europe.org 6 numerów biuletynu CD artykuły w prasie prezentacje na konferencjach

11 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. biuletyn w wersji elektronicznej

12 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. CD

13 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Komponent 3: Wymiana doświadczeń Bratysława, 23-24 marca 2004 Kraków, 17-18 czerwca 2004 Czeskie Budziejowice, 7-10 grudnia 2004 Kowno, 7-10 czerwca 2005 Krakow, 28 listopada - 1 grudnia 2005 Bruksela, 9 - 10 lutego 2006 Praga, 29 maja – 1 lipca 2006 Ryga, 25-27 października 2006 Bratysława, 5-6 grudnia 2006 Bruksela, 11-12 kwietnia 2007 Varna, 5-6 czerwca 2007 Paryż, 22-23 listopada 2007 Spotkania Komitetu Sterującego projektem oraz seminaria:

14 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Utrecht-Zoetermeer-Delft, 27 czerwca –1lipca 2005 Vila Nova de Gaia,14-18 listopada 2005 Monachium, 15-17 listopada 2006 Grenoble, Clermont-Ferrand, Amber, 19-21 czerwca 2007 Rzym, 21-23 października 2007 Podróże studyjne: Wymiany pracowników: Besancon, 5-9 września 2005 Tampere, 21-24 lutego 2006 Kirkless-Leicester, 26-28 września 2006

15 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk Wybór 20 dobrych praktyk z istniejącej bazy

16 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. opracowanie 20 nowych dobrych praktyk w ramach projektu powstała baza dobrych praktyk zawierająca 78 opisy najlepszych przykładów wykorzystania funduszy strukturalnych zamieszczone w 6 językach (polskim, angielskim, litewskim, słowackim, czeskim i bułgarskim). 14 z Czech 19 z Polski 6 z Litwy 10 z Bułgarii 3 ze Słowacji

17 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Komponent 5: Informacje i porady dla gmin i zainteresowanych organizacji w poszczególnych krajach od stycznia 2006 uruchomiony został w biurze PNEC punkt informujący o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych bieżące informacje zamieszczone na stronach internetowych PNEC oraz wysyłane bezpośrednio do gmin członkowskich

18 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Polska Sieć Komponent 5: Informacje i porady dla gmin i zainteresowanych organizacji w poszczególnych krajach zorganizowano 2 warsztaty narodowe Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 14 marca 2007 r. w Krakowie Zarządzanie energią w gminach 2007-2013 16-17 maja 2007 r. w Krakowskim Centrum Konferencyjnym w Tomaszowicach

19 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Anna Sas-Micuń, przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa, omówiła Dyrektywę Europejską 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz aktualny stan jej wdrażania w Polsce, jak również proponowane zmiany w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162). Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 14 marca 2007 r. w Krakowie Krzysztof Bolek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele banków BGK i BOŚ przedstawili możliwości finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

20 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 14 marca 2007 r. w Krakowie W grupach warsztatowych odbyły się zajęcia z zakresu planowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień termomodernizacyjnych. Przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites zaprezentowali udane inwestycje tremomodernizacyjne w swoich gminach oraz podzielili się własnymi doświadczeniami.

21 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Polska Sieć Zarządzanie energią w gminach 2007-2013 16-17 maja 2007 r. w Tomaszowicach Jakub Szymański, kierownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego omówił zasady finansowania przedsięwzięć z zakresu wykorzystania energii w nowym okresie programowania. Andrzej Masny, dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania energii odnawialnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

22 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Polska Sieć Zarządzanie energią w gminach 2007-2013 16-17 maja 2007 r. w Tomaszowicach Ponadto w programie seminarium znalazły się wystąpienia Krzysztofa Bolka, Prezesa WFOŚiGW oraz przedstawicieli banków BGK i BOŚ na temat zasad udzielania dotacji, pożyczek i kredytów oraz możliwości finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej w Polsce. Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Miasta Bielsko- Biała zaprezentował projekt nowego prawa energetycznego, a Edward Then, pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania energią - zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie. Jacek Piotrowski, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego zapoznał zebranych z zagadnieniami dotyczącymi oświetlenia dróg, ulic, obiektów sportowych szkół i urzędów.

23 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Międzynarodowa konferencja IV Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, 24-26 października 2007 r. Kraków około 120 uczestników z 21 krajów europejskich - przedstawicieli gmin i miast europejskich, banków przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz agencji energetycznych w ramach konferencji omówione zostały programy operacyjne okresu programowania 2007-2013 w nowych krajach członkowskich UE, projekty dotyczące zrównoważonej lokalnej polityki energetycznej, realizowane także w gminach polskich oraz wzorcowe przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego sesje plenarne przy okrągłych stołach poświęcone zostały dyskusji, w jaki sposób władze lokalne powinny stawać się wzorem dla obywateli

24 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Międzynarodowa konferencja IV Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW Na zakończenie Forum przyjęty został APEL KRAKOWSKI podpisany przez Wiesława Starowicza, Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa i Zbigniewa Michniowskiego, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités i Zastępcę Prezydenta Bielska-Białej. W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią Od lewej: Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités i wiceprezes Zarządu europejskiej sieci Energie Cités, Gerard Magnin, dyrektor generalny europejskiej sieci Energie Cités, Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités oraz Wiesław Starowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

25 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Międzynarodowa konferencja IV Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW Treść Apelu kierowanego początkowo do samorządów gmin polskich zyskała aprobatę uczestników Forum z całej Europy, dlatego zostanie on rozpowszechniony nie tylko w Polsce, ale i w krajach europejskich.

26 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. SEMINARIUM, Kraków 10-11.12.2007 r. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. KONTAKT Więcej informacji: www.ruse-europe.org Maria Stankiewicz - Dyrektor Anna Jaskuła - Kierownik Projektu biuro@pnec.org.pl


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google