Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie kop studni jeśli nie będziesz miał pragnienia Zrównoważony rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie kop studni jeśli nie będziesz miał pragnienia Zrównoważony rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Nie kop studni jeśli nie będziesz miał pragnienia Zrównoważony rozwój

2 4 + 1 pola ZR społeczeństwo ekonomia ekologia nauka/wiedza

3 Najcenniejsze dobro jakim możesz obdarować potomnych bliźnich to te bogactwa natury, z których zrezygnujesz Zrównoważony rozwój

4 Przykłady celów 1. Powstrzymanie globalnych zagrożeń środowiska, przede wszystkim zmian klimatu, utraty bogactwa różnorodności biologicznej, głównie poprzez działania promocyjne oraz pośrednie. 2. Tworzenie i utrzymywanie sieci sytemu ochrony przyrody: konserwatorskiej - przestrzennej, gatunkowej i siedliskowej z myślą o zapewnieniu trwałości bogactw natury przy tworzeniu szans skorzystania z sąsiedztwa z tymi bogactwami przez miejscową ludność oraz regiony i kraje. 3. Zapewnienie coraz to wyższego poziomu ochrony życia i zdrowia, poprzez poprawę jakości żywności i wody oraz oddalanie zagrożeń nadzwyczajnych.

5 Nie budowniczym i możnowładcom, ale najwięcej zawdzięczamy tym bezimiennym z przeszłości, którzy nie wleźli do wszystkich lasów, na wszystkie góry, do wszystkich jaskiń, nor, gniazd i wodnych toni.

6 Przykłady celów 4.Ograniczanie łapczywego konsumeryzmu i wzrostu oferty produktów zbędnych oraz odpadów poprzez wpływ na styl życia. 5. Instytucjonalne oraz indywidualne skuteczne zadbanie o tradycje i wizerunek regionu. 6. Stopniowe włączanie do standardów kultury obcowania z przyrodą.

7 Przykłady celów 7. Ostateczne rozwiązanie problemów wywołanych pospolitymi zagrożeniami środowiska degradującymi przestrzeń oraz zasoby: zwłaszcza związanych z następstwami zrzutów ścieków, uwalnianiem odpadów oraz emisjami szkodliwych substancji do atmosfery, gleby i hydrosfery. 8. Wprowadzanie coraz wyższych standardów bezpieczeństwa ekologicznego we wspólnym wysiłku społeczeństwa, podmiotów gospodarczych oraz administracji. 9. Wzmocnienie roli społeczeństwa, w tym samorządów i organizacji pozarządowych w planowaniu przeznaczenia przestrzeni i wyborze kierunków rozwoju.

8 Tylko sen jest nieszkodliwy dla środowiska, chyba, że jest to sen o potędze Zrównoważony rozwój

9 Przykłady celów 10. Tworzenie warunków do wykorzystywania wszelkiej wiedzy i doświadczeń w promowaniu i wspieraniu prośrodowiskowych form działalności gospodarczej. 11. Zdecydowane rozszerzenie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza sąsiedzkiej w celu wspólnego rozwiązywania problemów środowiskowych, przestrzennych a także zrównoważonej gospodarki. 12. Podnoszenie świadomości ekologicznej i regionalnej. 13.Zapewnienie odpowiedniego finansowania ochrony środowiska przy realizacji działań

10 A gdybyśmy nie sypiali i nie odpoczywali? Czy Ziemia byłaby podwójnie zdewastowana?

11 Relacje głównych zasad zrównoważonego rozwoju do celów ZR Ogólna zasada zrównoważonego rozwojuPrzykłady emanacji lokalnych 1. Wszyscy ludzie mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą. Nasze wzorce ekologiczne dla wszystkich, w tym dla przybyszy 2. Państwa zobowiązują się, że ich działalność nie spowoduje zniszczeń środowiska naturalnego innych państw, w tym ościennych. Lepsze standardy ekologiczne od sąsiadów 3. Prawo i działalność gospodarcza powinny być tak prowadzone by zapewnić potrzeby rozwojowe i zasoby środowiska dla przyszłych pokoleń. Dobry, odpowiedzialny, stabilny, choć okresowo weryfikowany plan wykorzystania przestrzeni, zasobów i czasu

12 Jeśli we wszechświecie jest tysiące takich Ziem; ciekawe jaki stopień nam stawiasz Panie Boże, za to cośmy tu urządzili? Zrównoważony rozwój

13 dc 4. Ochrona środowiska musi być traktowana łącznie z innymi procesami rozwojowymi. Deklaracja uwzględniania aspektów środowiskowych przy wszystkich decyzjach. 5. Należy eliminować modele produkcji i konsumpcji zakłócające zasady ZR. Lokalne standardy wykluczające określone technologie, odpady, poziomy zaczerpywania zasobów, w tym wody I przestrzeni. 6. Rozwój nauki i techniki powinien wspomagać wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Rządzenie wiedzą jako standard zarządzania gminą 7. Dostęp do informacji o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego poprawy a także udział społeczeństwa w rozwiązywaniu kwestii środowiskowych jest fundamentem wdrażania ZR. Nowe formy partycypacji społecznej, droga do świadomej demokracji bezpośredniej. 8. Zasoby środowiska świata, zarówno odnawialne jak i nieodnawialne, powinny być traktowane jako dobro ogólnoludzkie i wykorzystywane zgodnie z zasadami ZR bez względu na uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne. Dopuszczenie do zewnętrznej oceny planów eksploatacji zasobów.

14 Jak to dobrze, że nie każdemu należy się pomnik – budulca by nie starczyło Zrównow ażony rozwój

15 Sfery zastosowania potencjalnych instrumentów zrównoważonego rozwoju 1 Sfera zastosowania instrumentów ZR atrybut ideowy Przykład technicznyPriorytet, trzy klasy możliwego dziś zastosowania (od A do C) Przestrzeń ład mpzp A Czas następstwo, nieuchronność udział czasu wolnegoA Zasoby materialne odnawialne trwałość Kolektory powszechne A Zasoby materialne nieodnawialne kres substytucjaB Rudymenty kontrola odzyskB Zasoby kulturowe bogactwo nieogarnione bliska kuchnia A Wiedza podstawa rządzenia globalistyka lokalna B

16 Sfery zastosowania potencjalnych instrumentów zrównoważonego rozwoju 2 Człowiek. Rodzina, społeczeństwo spójność A Informacja powszechna dostępność B Finanse oszczędność B Prawo, zarządzanie sprawiedliwość, sprawność B Wzorce, tradycja, obyczaje szacunek, selekcja historyczna B Świadomość, odpowiedzialność spolegliwość A Postęp, ambicje, plany retardacja, weryfikacja, ewaluacja, kontrola C Demokracja powszechna referendalność C (lista nie jest zakończona)

17 Przestrzeń Czy jest dobrem trwałym? Czy jest dobrem odnawialnym? Jakie uniwersalne standardy wykorzystania przestrzeni można przyjąć w czasach, kiedy ponad 50% terenu ma zdeterminowane przeznaczenie, ale tylko około 10% ma akceptację społeczną tego wykorzystania?

18 Durchschnittlicher CO2-Ausstoß nach Herstellern PositionMarkeGramm CO2/Kilometer 1Smart116 2Fiat140 3Citroen145 5Renault149 6Chevrolet150 8Skoda153 9Ford153 10Peugeot154 11Opel157 12VW161 13Toyota163 14Honda166 16Audi179 18Alfa Romeo184 19Mercedes186 20Volvo192 21BMW192 23Jaguar208 24Chrysler241 25Land Rover253 26Porsche297 Quelle: Centre for Automotive Research, FH Gelsenkirchen

19 Schneemangel in den Bergen: Der Winter 2006/2007 war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichungen. Ski fahren war selbst in den Bergen kaum möglich, wie dieses Foto einer Piste mit Sessellift bei Winterberg vom 11. Januar zeigt

20 CZY WIESZ O CO CHODZI ????

21 Jeśli by, spełniając potrzeby każdego, wybudować drogi w kierunkach im dogodnych, nie stało by terenu na cele podróży Zrównoważony rozwój

22 Zrównoważony rozwój – gospodarka odpadami – edukacja ekologiczna Policzyłem, że opróżnione w ciągu roku w Polsce puszki po napojach ułożone jedna za drugą tworzą łańcuch sięgający księżyca. Czy uwierzycie?

23 Wyobraźnia zagrożenia

24 Pamiętaj, że warunkiem zapuszczenia wąsów jest zachowanie bilansu wodnego: oszczędzasz na goleniu, tracisz na myciu

25 UUUUUU PORCZY WIE ODMA WIAJ NIKAJ ŻYWAJ POW TÓRNIE TYLIZUJ NIESZ KODLI WIAJ CZ SIĘ

26 U wuja Za rzeką Sąsiad Obok Tuż Z własnej działki M i l a o d t a l e r z a

27 Wszystkie zasoby lokalne, blisko i na okrągło Na tym następnym rysunku najważniejsze jest to, że wanna jest podłączona do systemu oczyszczania i zawracania wody. Czy nie miło czuć, że to nasza woda, stale nasza - nie cudza?

28 MAKE LOVE NOT DROUGHT I Sik!

29 Dziękuję za uwagę, ale czy to dobrze, że nie będziemy płacili za błędy, których skutki dosięgną naszych prawnuków?


Pobierz ppt "Nie kop studni jeśli nie będziesz miał pragnienia Zrównoważony rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google