Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Oświatowe SOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Oświatowe SOWA"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Oświatowe SOWA
Organizacja konkursów i zawodów sportowych w roku 2014/2015 oraz 2015/2016

2 Rok 2014/15 Zorganizowano 66 konkursów. W kategorii: klas 1-3 SP – 11 klas 4-6 SP – 24, razem SP – 35 gimnazja – 25 ponadgimnazjalne – 6

3 Rok 2014/15 SP 1-3 SP 4-6 Gimnazja Ponagimn. Razem Polonistyczne, ortograficzne, biograficzne 3 6 2 14 Języków obcych, o krajach obcojęzycznych - 4 9 15 Recytatorskie, plastyczne, teatralne Matematyczne, fiz.-chem. 8 Historyczne O Unii Europejskiej 1 Inne (komputerowe, religijne, drogowe, regionalne, geograficzne, praw człowieka) 5 13

4 Rok 2014/15 Organizatorzy finałów powiatowych konkursów SP klasy 1-3:
w gm. Trzebnica- 3: SP2 – 1, SP3 -1, SP Ujeździec-1 w gm. Oborniki Śl.- 3: SP2-1, SP Osolin-1, SP Uraz-1 w gm. Zawonia-2: SP Czeszów-1, SP Zawonia-1 SP Prusice-1 SP Kryniczno-1 SP Żmigród-1 Razem w 11 szkołach, na 26 SP w powiecie.

5 Rok 2014/15 Organizatorzy finałów powiatowych konkursów SP klasy 4-6:
w gm. Trzebnica-11: SP3-5, SP2-3, SP Kuźniczysko-1, SP Masłów-1, Gim.1-1 w gm. Oborniki Śl.-9: SP2-2, SP Pęgów-2, SP Osolin-2, SP Uraz-1 w gm. Prusice-3: SP Prusice-3 w gm. Żmigród-2: SP Żmigród-1, SP Powidzko-1 w gm. Wisznia Mała-1: SP Kryniczno-1 Razem w 12 szkołach na ogółem 26 w powiecie

6 Rok 2014/15 Organizatorzy finałów powiatowych konkursów Gimnazja:
w gm. Trzebnica-7: G.1 T-ca-4, G.Ujeździec-1, PZS1 T-ca-2 w gm. Oborniki Śl.-7: G.Pęgów-4, G. Ob.Śl.-2, SP Osolin-1 w gm. Prusice-6: G. Prusice-6 w gm. Żmigród-5: G.Żmigród-3, PZS Żmigród-2 Razem w 8 gimnazjach na 13 w powiecie.

7 Rok 2014/15 Organizatorzy finałów powiatowych konkursów w szkołach ponadgimnazjalnych: PZS nr1 w Trzebnicy: 4 PZS w Obornikach Śl.: 2 Razem w 2 na 5 w powiecie.

8 Rok 2014/15 Zawody sportowe: zorganizowano ogółem 55 zawodów (uwzględniając odrębne zawody dla dziewcząt i chłopców). W kategoriach szkół: SP – 23 Gimnazja – 16 Ponadgimnazjalne - 16

9 Rok 2014/15 Organizatorzy finałów powiatowych zawodów sportowych:
SP: SP3 T-ca-4, SP3 Ob.Śl.-3, SP Żmigród-3, SP Korzeńsko-3, SP Zawonia-2 (5 szkół z 26) Gimnazja: G. Ob.Śl.-4, G.nr1 T-ca-3, PZSnr1 T-ca-2, PZS Żmigród-2, G. Żmigród-1, G. Pęgów-1, G. Zawonia-1 (7 gimnazjów z 13) Ponadgimnazjalne: PZSnr1 T-ca-6, PZSnr2 T-ca-4, PZS Ob.Śl.-2, PZS Żmigród-1 (4 szkoły z 5)

10 Wnioski z analizy kart ewaluacyjnych konkursów 2014-15
Uwagi dotyczące jakości przygotowanych przez SO SOWA zadań, pytań (treść wykraczająca poza regulaminową literaturę, nieprecyzyjne pytania, błędy merytoryczne w kluczu odpowiedzi itp.) SP 1-3 – Czytam i rozumiem-2 (SP Prusice), o Unii Europejskiej -5 (SP Uraz), Bajkowy-4 (SP2 Ob.Śl.) SP 4-6: Św. Jadwiga-3 (SP2 T-ca), Mickiewiczowski-6 (SP Pęgów), ortograficzny-4 (SP P-ce), Baśniowy-2(SP3 T-ca) o Unii E.-3 (SP Uraz), Mitologiczny-13(SP3 T-ca), Sprawnie liczę-13(SP Masłów), Władcy Polski-8(SP P-ce), ortograficzny-4(SP Żmigród) Gimnazja: Sienkiewiczowski-6(SP P-ce), języka niem. i ang. -8(PZS1 T-ca), kraje niemieckojęzyczne-5(G. Pęgów), o Unii E.-5(G. Ob.Śl.), o Wlk. Brytanii-3(G. P-ce) Ponadgimnazjalne: Lektury do Matury-3(PZS Ob.Śl.)

11 Wnioski z analizy kart ewaluacyjnych konkursów 2014-15
Nieczytelne forma graficzna testu (za mała czcionka, zlewanie się numeracji zadania z treścią zadania) itp. SP 1-3: Mistrz rachunku-14(SP Żmigród), o Unii E.-2(SP Uraz), SP 4-6: O krajach niemieckojęzycznych-4 (SP Kuźniczysko)

12 Wnioski z analizy kart ewaluacyjnych konkursów 2014-15
Uwagi do obiektywizmu prac jury, skład jury, niejasne kryteria oceniania SP 1-3: recytatorski-3(SP Czeszów), recytatorski-1(SP2 T-ca), komputerowy-1(SP Ujeździec), SP 4-6: recytatorski-3(SP Pęgów), Multipolak-1(SP2 Ob.Śl.), recytatorski j. ang. -3 (SP P-ce), ruch drogowy-3(SP Powidzko), regionalny-5(SP Osolin) Gimnazja: recytatorski-4(G.nr1 T-ca), teatralny-1(G. P-ce) Ponadgimnazjalne: recyt. w j. ang. i j. niem -1(PZS1 T-ca)

13 Wnioski z analizy kart ewaluacyjnych konkursów 2014-15
Propozycje zmiany formuły konkursu (podział na kategorie wiekowe, rywalizacja drużynowa, zmiana formuły pytań, zadań; doprecyzować, rozszerzyć lub zmniejszyć zakres literatury itp.) SP 1-3 : ortograficzny-11(SP Kryniczno), bajkowy-1(SP2 Ob.Śl.) SP 4-6: recytatorski-8 (SP Pęgów), Św. Jadwiga-(SP2 T-ca), Potęga-3(SP2 Ob.Śl.), regionalny-8 (SP Osolin), Mistrz Office-2(SP3 T-ca) Gimnazja: recyt. w j. niem-1(PZS Żmigród), recytatorski-4 (G.nr1 T-ca)

14 Wnioski z analizy kart ewaluacyjnych konkursów 2014-15
Uwagi do sposobu przygotowania sali (osobne ławki dla piszących, sprzęt techniczny: projektor, komputery), zła organizacja czasu wolnego uczestników, uniemożliwienie obejrzenia przez rodziców-opiekunów występów uczniów: SP 1-3: recytatorski-2(SP Czeszów), recytatorski-1(SP Zawonia) SP4-6: Mistrz Office-2(SP3 T-ca), Mistrz rachunku-5 (SP2 T-ca) Gimnazja: recyt. j. niem.-1(PZS Żmigród), kraje anglojęzyczne-3(G. Ob.Śl.), kraje niemieckojęzyczne-2 (G. Pęgów), ortograficzny w j. ang. – 5 (PZS1 T-ca), Znasz swój powiat-4 (G.Pęgów) Ponagimnazjalne: prawa człowieka-1(PZS Ob. Śl.)

15 Wnioski z analizy kart ewaluacyjnych konkursów 2014-15
Jakość nagród (zwiększenie kwoty, powiązać z tematyka konkursu, jawność wręczania, obecność dyrekcji szkoły itp.) SP 4-6: Triduum paschalne-1(SP3 T-ca), Sprawnie liczę-3(SP Masłów), Mistrz rachunku-3(SP2 T-ca), Gimnazja: historia Polski-4(G. Pęgów), polonistyczny-3(G. P-ce)

16 Wnioski z analizy kart ewaluacyjnych konkursów 2014-15
INNE: - nie liczenie miejsc ex aequo - 5 o Krajach Niemieckojęz. (SP Kuźniczysko), -2 recyt. w j. ang(SP Prusice) - umieszczanie zadań archiwalnych na stronie SO Sowa – 1 Potęga(SP2 Ob.Sl.), 6- Mistrz Rachunku(SP2 T-ca) - określenie w Regulaminie zasad organizacji ew. dogrywek -13 –Mitologiczny(SP3 T-ca) - określenie w Regulaminie zasad udziału więcej niż 1 ucznia ze szkoły -1-Mitologiczny(SP3 T-ca), 1- ortograficzny(SP Żmigrod)

17 RAMOWY REGULAMIN ORGANIZACJI KONKURSÓW/ ZAWODÓW SPORTOWYCH koordynowanych przez SO SOWA (tekst jednolity – po zmianach dokonanych przez Zarząd SO Sowy – ) 1.Celem organizacji konkursów/ zawodów sportowych/ przeglądów jest rozwój wśród uczniów wiedzy, umiejętności, sprawności w zakresie tematycznym danej formy, promocja najzdolniejszych uczniów i ich opiekunów. 2.Przyjęcia konkursu/z.s./prz. do terminarza SO SOWA na dany rok szkolny dokonuje Zarząd Stowarzyszenia. Po przyjęciu do realizacji i opublikowaniu na stronie internetowej SO SOWA terminarza konkursów/zawodów sportowych organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania Ramowego Regulaminu i wszelkich innych ustaleń Zarządu Stowarzyszenia.

18 3. Organizator zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej SO SOWA odpowiednie informacje o konkursie (regulamin wraz z zasadami pracy jury, zakres tematyczny i wykaz literatury, zakres wiekowy, dopuszczalna liczba uczniów ze szkoły). Wszystkie w/w informacje, zgodnie z wzorem Regulaminu Konkursu opracowanym przez SO SOWA (zał. 1 niniejszego Regulaminu) muszą zostać umieszczone w odpowiedniej zakładce konkursowej na stronie internetowej SO SOWA, w terminie najpóźniej 60 dni przed konkursem. Każda szkoła-organizator finału powiatowego otrzymuje od administratora strony kod dostępu do swojej podstrony i odpowiada za jej zawartość. Niedotrzymanie terminu umieszczenia wszystkich informacji może powodować wycofanie konkursu z rankingu Złote Sowy i dofinansowania przez Zarząd SO SOWA.

19 4. Organizator odpowiada za przebieg finału powiatowego
4. Organizator odpowiada za przebieg finału powiatowego. Zadanie nadzorowania przestrzegania zasad etycznych w organizacji konkursu powierza się dyrektorowi szkoły organizatora. 5. Konkursy, zawody sportowe kończą się finałem powiatowym, podczas którego wyłaniani są laureaci ( I, II, III miejsce ). Należy dążyć do eliminacji miejsc ex aequo. W przypadku równej liczby punktów nagradzane (laureatami) są osoby/szkoły z najwyższą liczbą punktów. (np.: 2 miejsca pierwsze, 1 miejsce trzecie). W protokole konkursu podaje się dane uczniów/szkół od 1 do 5 miejsca.

20 6. SO SOWA zapewnia organizatorom finałów powiatowych pytania do części pisemnych konkursów. Koperta z pytaniami będzie możliwa do pobrania przez organizatora nie wcześniej jak 3 dni przed finałem powiatowym od koordynatora ds. konkursów SO SOWY dla danej gminy. Pytania organizator otrzyma w zabezpieczonej kopercie, którą otwiera się komisyjnie w dniu finału powiatowego, w obecności innych opiekunów oraz uczniów. Do pytań organizator otrzymuje klucz odpowiedzi. Istnieje możliwość otrzymania testów w ilości uczestników finału, pod warunkiem że organizator zgłosi potrzebną ilość co najmniej 7 dni przed terminem konkursu. W przeciwnym razie organizator zobowiązany jest we własnym zakresie w dniu konkursu powielić odpowiednią liczbę testów. Powyższe nie dotyczy konkursów artystycznych: plastycznych, recytatorskich itp. oraz zawodów sportowych.

21 7. W skład jury konkursów artystycznych należy uwzględniać osoby nie związane z żadną ze szkół uczestników, w tym organizatorów oraz uczniami startującymi lub włączać opiekunów wszystkich uczestników i stosować zasadę odrzucania skrajnych ocen. 8. Czas przebiegu konkursu powinien być ściśle określony i dostosowany do wieku i możliwości uczniów. Ze względów organizacyjnych całkowity czas finału powiatowego (za wyjątkiem zawodów sportowych) powinien zamykać się w przedziale 2-3 godziny (licząc od rozpoczęcia do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród).

22 9. Organizator finału powiatowego zapewnia wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami poczęstunek i zorganizowany czas oczekiwania na werdykt jury. 10. Wszystkim uczestnikom finału powiatowego wręczane są dyplomy, a ich opiekunom – listy gratulacyjne, na drukach SO SOWY (laureatom – w teczkach SO SOWY). Druki dyplomów, listów gratulacyjnych, teczki SO SOWY organizatorzy finałów powiatowych pobierają od koordynatora SO SOWY ds. konkursów danej gminy. Lista koordynatorów gminnych publikowana jest na stronie internetowej SO SOWA.

23 11. Organizator finału powiatowego zapewnia laureatom nagrody rzeczowe.
Środki finansowe na nagrody rzeczowe organizatorzy otrzymują z SO SOWA. 12. W finałach powiatowych zawodów sportowych nagrodami rzeczowymi są: dla zwycięskiej drużyny – puchar, dla wszystkich zawodników drużyn zajmujących miejsca 1, 2, 3 – medale. Nagrody rzeczowe w zawodach sportowych są finansowane przez SO SOWA a ich zakup i dystrybucja odbywa się poprzez wytypowanego członka SO SOWA.

24 13. Organizator finału powiatowego dostarcza do SO SOWA (sekretariat siedziby SO SOWA –Trzebnica, ul. Nowa 1) fakturę za zakup nagród rzeczowych, ewentualnie również za poczęstunek dla uczestników, a w przypadku zawodów sportowych opłatę sędziowską, najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia finału i nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Termin zapłaty za fakturę powinien wynosić co najmniej 14 dni. Na odwrocie faktury organizator umieszcza opis zawierający: nazwę i termin finału konkursu, ilość wręczonych nagród, ogólną liczbę uczniów-uczestników, podpis organizatora i dyrektora szkoły, pieczątkę firmową szkoły, jeżeli zakupu dokonano gotówką – dane do zwrotu środków (nazwisko, nr rachunku bankowego).

25 14. Rodzaj wydatków oraz ich maksymalna kwota przeznaczana na organizację konkursów/zawodów z budżetu SO SOWA określana jest uchwałą Zarządu SO SOWA i publikowana w formie komunikatu na stronie internetowej SO SOWA. 15. Organizator finału powiatowego w terminie 7 dni od zakończenia konkursu przesyła Protokół z przebiegu konkursu/z.s. oraz Karty Ewaluacyjne do SO SOWA oraz umieszcza dane o wynikach konkursu wraz z opisanymi wybranymi zdjęciami na stronie internetowej SO SOWA.

26 Zał. 1. REGULAMIN KONKURSU (nazwa konkursu, nr edycji, tytuł konkursu) I. ORGANIZATOR : (nazwa placówki, imię szkoły, adres, nr telefonu, adres , nauczyciel odpowiedzialny) II. ADRESACI : (typ szkoły - placówki, klasa, przedział wieku itp. ) III. CELE KONKURSU: IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: V. FORMUŁA PYTAŃ KONKURSOWYCH (test, ilość i rodzaj zadań, inny system itp.) VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU (indywidualny, drużynowy – skład drużyny itp.): VII. LITERATURA (dokładny wykaz): VIII. PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA: Etap powiatowy (sposób i termin zgłaszania uczestników, miejsce konkursu powiatowego – finału) IX. DODATKOWE INFORMACJE:


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Oświatowe SOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google