Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs plastyczny Zęby myj, radośnie żyj. Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO w ramach realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs plastyczny Zęby myj, radośnie żyj. Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO w ramach realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs plastyczny Zęby myj, radośnie żyj

2 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO w ramach realizacji programu edukacyjnego Radosny Uśmiech – Radosny Przyszłość

3 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 1. Postanowienia ogólne Konkurs plastyczny prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w klasach II szkół podstawowych. Hasło konkursu: Zęby myj, radośnie żyj Organizator: Główny Inspektorat Sanitarny Partner programu: Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.

4 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 2. Cel konkursu Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wśród dzieci szkół podstawowych zasad higieny jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zęby.

5 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Cele szczegółowe: poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego sposobu pielęgnowania zębów i dziąseł, kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie, wyrobienie nawyku codziennego mycia zębów pastą z fluorem,

6 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość wykształcenie nawyku prawidłowego, dokładnego szczotkowania zębów jako elementu profilaktyki próchnicy, uświadomienie dzieciom konieczności regularnych wizyt u dentysty, uwrażliwienie dzieci na właściwy sposób odżywiania jako jeden z czynników mających wpływ na zdrowie, angażowanie rodziców i opiekunów dzieci w codzienne wspólne szczotkowanie zębów.

7 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 3. Uczestnicy konkursu Uczestnikami konkursu są uczniowie klas II szkół podstawowych, uczniowie kształcący się w klasach łączonych oraz szkoły, w których zorganizowano konkurs.

8 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 4. Zakres tematyczny Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do higieny jamy ustnej, dbałości o stan uzębienia z uwzględnieniem codziennego, prawidłowego czyszczenia zębów, systematycznych, profilaktycznych wizyt u dentysty, właściwego odżywiania.

9 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 5. Zasady przeprowadzenia konkursu Zadania dla uczestników konkursu: Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane: –w technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki, –format: A-3, A-4, –materiał: papier, karton (mogą być kolorowe). Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.

10 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Miejsce konkursu: Szkoły Podstawowe. Liczba etapów konkursu : IV etapy - szkolny, - powiatowy, - wojewódzki, - centralny.

11 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Sposób przekazania prac: osobiście lub przesyłką –dyrekcja szkoły do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, zwanej dalej PSSE (maksymalnie 3 prace):do 1 stycznia 2007 r. –PSSE do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, zwanej dalej WSSE (po 3 prace): do 1 marca 2007 r. –WSSE do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zwanego dalej GIS (po 3 prace):do 16 kwietnia 2007 r.

12 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Adresy, na które należy przesłać prace konkursowe: –etap II: PSSE – właściwa miejscowo ze względu na siedzibę szkoły, –etap III: WSSE – właściwa miejscowo ze względu na siedzibę PSSE, –etap IV: Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, ul. Długa 38/40, Warszawa.

13 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu oraz ich zadania: –na poziomie szkolnym: koordynatorzy szkolni programu w szkołach podstawowych, którzy wraz z komisją konkursową dokonują wyboru prac, które zostaną przekazane do PSSE, –na poziomie powiatowym: pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE (koordynatorzy powiatowi), którzy wraz z komisją konkursową dokonują wyboru prac, które zostaną przekazane do WSSE,

14 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość –na poziomie wojewódzkim: koordynatorzy programu w Działach/ Oddziałach Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE, którzy wraz z komisją konkursową dokonują wyboru prac, które zostaną przekazane do GIS, –na poziomie centralnym: pracownicy Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, którzy wraz z komisją konkursową dokonują wyboru laureatów na etapie centralnym.

15 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Czas trwania konkursu: –etap I - szkolny: październik - grudzień 2006 r., –etap II - powiatowy: styczeń - luty 2007 r., –etap III - wojewódzki: marzec - kwiecień 2007 r., –etap IV - centralny: kwiecień - maj 2007 r.

16 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników etapu centralnego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2007r.

17 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Sposób opisania prac konkursowych: Do pracy dołączyć należy kopertę zawierającą informacje dotyczące uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa; nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu; imię i nazwisko opiekuna szkolnego).

18 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Prace konkursowe muszą zostać opatrzone godłem. Godło jest to symbol umieszczany na rewersie pracy oraz na kopercie. Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE należy dołączyć oświadczenie w sprawie autorstwa pracy oraz przetwarzania danych osobowych (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).

19 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 6. Kryteria oceny Prace oceniane będą pod względem: zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych z higieną jamy ustnej oraz odżywiania mającego wpływ na stan uzębienia, komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy, estetyki pracy.

20 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 7. Skład komisji konkursowej W skład komisji konkursowej na każdym etapie konkursu wchodzą minimum 3 osoby, np.: koordynator programu, pielęgniarka środowiska szkolnego, dyrektor szkoły, dentysta i plastyk.

21 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość 8. Zasady nagradzania Liczba laureatów: szkoły biorące udział: laureatów, PSSE: 3 laureatów (I, II, III miejsce), WSSE:3 laureatów (I, II, III miejsce), GIS: 10 laureatów. Liczba wyróżnień wg uznania komisji konkursowej na poszczególnych etapach konkursu.

22 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Rodzaj nagród: etap szkolny - uzależnione od możliwości finansowych dyrekcji szkoły; proponuje się zorganizowanie wystawy zwycięskich prac konkursowych, etap powiatowy - dyplomy uznania, zamieszczenie informacji o zwycięskiej pracy na stronie internetowej PSSE (ufundowane przez PSSE),

23 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość etap wojewódzki: –zestaw czystościowo-higieniczny dla jednej szkoły, w województwie, w której przeprowadzono konkurs - ufundowany przez Partnera programu, –zamieszczenie informacji o zwycięskiej pracy na stronie internetowej WSSE, dyplomy uznania lub inne formy nagradzania według uznania WSSE - ufundowane przez WSSE,

24 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość etap centralny: –główna nagroda - dla ucznia PLN - ufundowane przez Partnera programu, –miejsca II-X - dla uczniów - zestawy czystościowo-higieniczne ufundowane przez Partnera programu, –dyplomy uznania Głównego Inspektora Sanitarnego - dla szkół ufundowane przez GIS.

25 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. O wynikach etapu centralnego konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do dnia 12 czerwca 2007 r.

26 Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość Dziękuję


Pobierz ppt "Konkurs plastyczny Zęby myj, radośnie żyj. Konkurs plastyczny Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO w ramach realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google