Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Fundusze i ustawa o OZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Fundusze i ustawa o OZE."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Fundusze i ustawa o OZE

2 Tematy O czym będzie prezentacja? Fundacja WWF Polska Po co OZE? Środki na niskoemisyjny rozwój Polski – NFOŚiGW, WFOŚiGW – BGK – POIiŚ Ustawa o OZE i systemy wsparcia

3 Fundacja WWF Polska WWF O nas Rzecznictwo, nie lobbing Ochrona klimatu Energetyka odnawialna Efektywność energetyczna 300 tys. „likeów” na facebook

4 Koszty zewnętrzne Po co OZE? Perspektywa środowiskowa (Demaskowanie Mitów: obalanie mitów o energii odnawialnej, WWF Polska, 2014)

5 Prosument A co to takiego? Producent i konsument, któremu opłaca się wytwarzać energię z odnawialnych źródeł

6 Środki na niskoemisyjny rozwój Polski Money, money, money PLN, EUR http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/e1dcdab8f1749936fd2ef53aefc3a7ba.pdfhttp://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/e1dcdab8f1749936fd2ef53aefc3a7ba.pdf MŚ, Krajowy Program Ochrony Powietrza Do Roku 2020 (Z Perspektywą d 2030), 2015

7 Środki na energetykę obywatelską Środki na energetykę obywatelską NFOŚiGW + WFOŚiGW – KAWKA – BOCIAN – Poprawa efektywności energetycznej – Prosument – Dom energooszczędny BGK – fundusz termomodernizacyjny POIiŚ – 1.3.2. wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

8 NFOŚiGW+WFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – Zadanie 1): efektywność energetyczna wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii (m.in. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych, rozbudowa sieci ciepłowniczej, zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła) – Budżet: 400 mln zł – forma dofinansowania: dotacja – okres wdrażania: 2013–2018 – współfinansowanie z WFOŚiGW: do 45% Kk dotacja z NFOŚiGW dla WFOŚiGW na rzecz Beneficjenta końcowego, + do 45% Kk dotacja z WFOŚiGW https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy/poprawa-jakosci-powietrza/#c2

9 NFOŚiGW+WFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską KAWKA – WFOŚiGW Kraków – Budżet: 125,5 mln PLN – Okres realizacji: 2015-2018 – do 90 % kosztów kwalifikowanych – Beneficjenci: JST, spółki komunalne – Miejscowości>5000 mieszkańców (nd. Uzdrowisk) – W miejscach przekraczających normy stężeń bezo(a)pirenu, PM10 – Ujęte w programie ochrony powietrza http://www.wfos.krakow.pl/wfosfiles/upload/regulamin_programu_kawka_3_edycja_0.pdf

10 NFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii. – Zadanie 1): Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii – Budżet: 570 mln zł – okres wdrażania: 2014–2020 (2023) – Beneficjent: przedsiębiorcy – Finansowanie (pożyczka) do 85% Kk, max 40 mln PLN, max 15 lat WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (pomoc pub.), lub wg. stopy referencyjnej zgodnej z komunikatem Komisji (nie pomoc) Ograniczenia mocy i nakładów na moc https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy/poprawa-jakosci-powietrza/#c2

11 NFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską BOCIAN https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy/poprawa-jakosci-powietrza/#c2

12 NFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską Poprawa efektywności energetycznej – ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. – Dystrybutorzy: Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BNP Paribas Bank S.A. IDEA Bank S.A. – Budżet: 60 mln zł – okres wdrażania: 2014–2016 – Beneficjent: przedsiębiorcy http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/informacje-o-programie/

13 NFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską Poprawa efektywności energetycznej – Finansowanie (kredyt z dotacją) do 100% Kk 10% (15% z eudytem) kapitału kredytu: – inwestycja w efektywność – Termomodernizacja budynku/ów 15% jeśli wykonany audyt energetyczny 15% na system zarządzania energią, max 10 000 zł – Lista LEME (Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń) - max 250 000 euro – Poza LEME (ale EE i/lub OZE =>20% oszcz. lub TM i/lub OZE =30% oszcz.) - max 1 000 000 euro http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/informacje-o-programie/

14 NFOŚiGW+WFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską Prosument – Okres: 2015-2020 (2022) – Budżet na realizację celu programu wynosi do 714 700 tys. zł., w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 251 400 tys. zł., dla zwrotnych form dofinansowania – do 463 300 tys. zł. a) 100 tys. zł - z zastrzeżeniem pkt. b i c, b) 300 tys. zł - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego zarządzanego przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową (z zastrzeżeniem pkt. c), c) 500 tys. zł - w przypadku instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz; + 50 tys. zł jeśli hybryda http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

15 NFOŚiGW+WFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską Prosument – Dotacja: OZEt: do 15% (20% 2015-2016) OZEe: do 30% (40% 2015-2016) Hybrydy: udział średnioważony Magazyn energii: OK – Pożyczka: do 100%Kk, 1%, max 15 lat Prowizje (opcja przez bank): – 3% kwoty wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i – 1,5% rocznie aktualnego stanu zadłużenia w każdym kolejnym rozpoczętym okresie rocznym kredytowania http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

16 NFOŚiGW+WFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską Instytucja finansująca Beneficjenci Wielkość inwestycji NFOŚiGW 1) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia; 2) spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. >=200 tys. PLN WFOŚiGW 1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym; 2) wspólnoty mieszkaniowe; 3) spółdzielnie mieszkaniowe; 4) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia; 5) spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. 1-3 >= 5 tys. PLN <=40 tys. PLN 4-5 >= 200 tys. PLN Bank (BOŚ)1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym; 2) wspólnoty mieszkaniowe; 3) spółdzielnie mieszkaniowe 1-3 >= 5 tys. PLN <=40 tys. PLN http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

17 Środki na energetykę obywatelską

18 NFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską Dom energooszczędny „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” – Beneficjent: osoba fizyczna – Banki wdrażające: (BOŚ, BPS, DB, GNB, SGB-B, BZ WKB) – Alokacja środków (300 mln zł): 100 mln zł – w latach 2013 – 2015 200 mln zł – w latach 2016 – 2018 – Wysokość dofinansowania wynosi: w przypadku domów jednorodzinnych: – standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto; – standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto; w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: – standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto; – standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto. http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/

19 NFOŚiGW Środki na energetykę obywatelską Ryś „Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych” – Od Q1 2016 – Beneficjenci: osoby fizyczne, jst, przedsiębiorcy, WM, SM, związki – wyznaniowe, itd. – Instytucje udostępniające środki: wybrane banki – Budżet: 300 mln zł 90 mln zł – dotacje 210 mln zł – kredyty niskoprocentowe (1% + prowizja) – Działania: prace termomodernizacyjne, instalacje wewnętrzne, źródła ciepła – 100% finansowania + 20 - 40% dotacji po rozliczeniu i potwierdzeniu osiągnięcia efektu rzeczowego 20% (ściany lub dach; wentylacja i instalacja cieplna; OZE) 40% (ściany i dach) http://www.forumees.pl/gfx/ees/userfiles/files/75_forum/forum_ees_75_-_1_rys_-_info_wprowadzajace_dzs.pdf

20 Bank Gospodarstwa Krajowego Środki na energetykę obywatelską Fundusz termomodernizacyjny (premia termomodernizacyjna) – całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji lub zmniejszenie: zużycia energii kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, – Beneficjenci, właściciele: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej JST dla zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna

21 Bank Gospodarstwa Krajowego Środki na energetykę obywatelską Fundusz termomodernizacyjny (premia termomodernizacyjna) – Wysokość: 20% kredytu, <=16% kosztów i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii – Budżet (obecny): 137 mln zł – Banki współpracujące: Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wybrane oddziały) Krakowski Bank Spółdzielczy Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna

22 POIiŚ Środki na energetykę obywatelską 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – Wysokość: 225 578 811 zł – Instytucja wdrażająca: NFOŚiGW Beneficjenci: spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe w ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i PGN – Preferencje: >60%, min.25% oszczędności energii http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna

23 Ustawa o OZE i systemy wsparcia Środki na energetykę obywatelską Taryfy gwarantowane dla mikro-OZE Tzw. net-metering (netto) – dla mikro System aukcyjny – dla małych i dużych OZE http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000047801.pdf

24 Taryfy gwarantowane (FiT) Środki na energetykę obywatelską FiT stały na 15 lat (od 01.01.2016) Przedziały: – do 3 kW (300 MW) – do 10 kW (500 MW) Dla: – Osób fizycznych – Przedsiębiorców http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000047801.pdf

25 Taryfy gwarantowane (FiT) Środki na energetykę obywatelską RODZAJ OZE Taryfa FiT '2016 dla źródeł do 3 kW Taryfa FiT '2016 dla źródeł od 3 do 10 kW zł/kWh woda0,750,65 wiatr0,750,65 PV0,750,65 biogaz rolniczy- 0,70 biogaz składowiskowy- 0,55 biogaz z osadów ściekowych- 0,45 http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000047801.pdf

26 Taryfy gwarantowane (FiT) Środki na energetykę obywatelską Nie łączymy wsparcia Dla nowych Okres zwrotu: 10-20 lat Gwarantowany odbiór energii Zgłoszenie do OSD Sprzedaż, użytek własny http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000047801.pdf

27 Zasada opłacalności Intencje wnioskodawców Co miało być Okres zwrotu (TNS OBOP, >10 lat = 3%) Różnica między kosztami bez inwestycji i po inwestycji (100 PLN = 100 PLN)

28 Zasada przewidywalności i systemowości Intencje wnioskodawców Co miało być FiT > dotacje „Bankowalność” Niższe koszty kapitału Rozwój rynku Spadek kosztów Miejsca pracy

29 Zasada zwykłej przyzwoitości wobec obywateli Intencje wnioskodawców Co miało być

30 DZIĘKUJĘ Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. klimatu i energii, WWF Polska WWF Polska | Gandhiego 3, 02-645 Warszawa | tel: +48 22 849 84 69 wew. 118 | kom:: +48 721 253 857 | Skype: tadamczewskiwwf | tadamczewski@wwf.pl | www.wwf.pltadamczewski@wwf.pl www.wwf.pl


Pobierz ppt "Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Fundusze i ustawa o OZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google