Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Warszawa, 26.02.2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne 450 mln na dotacje w latach 2010-2014 Wykonane instalacje: 57,1 tys. (w tym 47 wspólnot) Dotacja: 374,4 mln zł (83% budżetu) Łączna powierzchnia kolektorów: 395 tys. m 2 Domy energooszczędne 300 mln na dotacje w latach 2013-2022 7 banków wybranych w naborze 50 złożonych wniosków (24 umowy) 4 projekty deweloperskie 10 domów, dotacja: 300 tys. zł

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - jst Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne 222,3 mln na pożyczki i dotacje w latach 2011-2015 347 złożonych wniosków na pożyczki i dotacje (246 umów) Dotacja wypłacona: 69,9 mln zł Planowany efekt rzeczowy: 5,6 tys. PBOS i 45,9 tys. podłączeń

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Zwiększenie produkcji energii - 360 000 MWh/rok Ograniczenie emisji CO 2 - 165 000 Mg/rok Wskaźniki realizacji

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Parametry programu Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej związanych z budynkiem mieszkalnym Okres wdrażania: 2014 – 2020 Budżet : 600 mln zł

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Beneficjenci Jednostki Samorządu Terytorialnego - Część 4a) Osoby fizyczne Wspólnoty mieszkaniowe Część 4b) Spółdzielnie mieszkaniowe

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć Ź ródło energii cieplnej do 300 kWt źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Transza pilotażowa 2014-2016: 100 mln zł, Pożyczka: Minimalna kwota 1 000 tys. zł Oprocentowanie 1% Okres udzielenia 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 24 m-ce Dotacje Pożyczki ze środków NFOŚiGW dla JST Do 100% kosztów kwalifikowanych Forma dofinansowania - JST

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wybór banku zgodnie z ustawą PZP Kryterium wyboru - wysokość opłat Kredyt ze środków NFOŚiGW: Oprocentowanie kredytu 1% Okres kredytowania 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 18 m-cy Dotacje Kredyty ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla banku Do 100% kosztów kwalifikowanych Forma dofinansowania - Bank Transza pilotażowa 2014-2016: 100 mln zł,

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Maksymalny koszt I. Maksymalna koszt kwalifikowany dla budynku: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE100 tys. zł b) kilka źródeł OZE150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE300 tys. zł b) kilka źródeł OZE450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy kosztów kwalifikowanych

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l min. 50% powierzchni budynku - cele mieszkaniowe beneficjenta przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie kredyt wraz z dotacją wypłacany na podstawie faktur pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym Warunki dofinansowania

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Warunki techniczne 1.Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta obliczenie uzysk energii 2.Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat 3.Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

14 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Systemy fotowoltaiczne Znamionowa moc instalacji - do 40 kWp. Zgodność z normą PN-EN 61215 lub 61646 Określony maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych. (wyższy dla instalacji z akumulatorami) Wymagania dla akumulatorów Koszty kwalifikowane: kompletna instalacja, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, liczniki energii elektrycznej (obligatoryjnie), projekt techniczny, dokumentacja roboty budowlane.

15 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Zwiększenie udziału energii z OZE Obniżenie opłat za energię w budżetach domowych Kontynuacja dofinansowania mikroinstalacji OZE ze środków NFOŚiGW Ochrona utworzonych miejsc pracy w branży OZE i impuls do powstania nowych miejsc pracy Efekt edukacyjny Korzyści

16 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Przyjęcie programu przez Zarząd/Radę Nadzorczą02. 2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla JST - Część 4 a) II kw. 2014 Ogłoszenie postępowania dotyczącego wyboru banku - Część 4 b) II kw. 2014 Nabór wniosków przez bank dla osób fizycznych, SM, WM - Część 4 b) III kw. 2014 Plan wdrażania

17 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista tel. 22 45 90 861 p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."

Podobne prezentacje


Reklamy Google