Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Warszawa, 1

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne Domy energooszczędne
450 mln na dotacje w latach Wykonane instalacje: 57,1 tys. (w tym 47 wspólnot) Dotacja: 374,4 mln zł (83% budżetu) Łączna powierzchnia kolektorów: 395 tys. m2 Domy energooszczędne 300 mln na dotacje w latach 7 banków wybranych w naborze 50 złożonych wniosków (24 umowy) 4 projekty deweloperskie 10 domów, dotacja: 300 tys. zł

4 Doświadczenia - jst Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne
222,3 mln na pożyczki i dotacje w latach 347 złożonych wniosków na pożyczki i dotacje (246 umów) Dotacja wypłacona: 69,9 mln zł Planowany efekt rzeczowy: 5,6 tys. PBOS i 45,9 tys. podłączeń

5 Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wskaźniki realizacji Zwiększenie produkcji energii MWh/rok Ograniczenie emisji CO Mg/rok

6 Parametry programu Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej związanych z budynkiem mieszkalnym Okres wdrażania: 2014 – 2020 Budżet : 600 mln zł

7 Beneficjenci Jednostki Samorządu Terytorialnego - Część 4a)
Osoby fizyczne Wspólnoty mieszkaniowe Część 4b) Spółdzielnie mieszkaniowe

8 Rodzaje przedsięwzięć
Źródło energii cieplnej do 300 kWt źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

9 Forma dofinansowania - JST
Transza pilotażowa : 100 mln zł, Pożyczka: Minimalna kwota tys. zł Oprocentowanie % Okres udzielenia ≤ 15 lat Okres karencji ≤ 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia ≤ 24 m-ce Dotacje Pożyczki ze środków NFOŚiGW dla JST Do 100% kosztów kwalifikowanych

10 Forma dofinansowania - Bank
Transza pilotażowa : 100 mln zł, Wybór banku zgodnie z ustawą PZP Kryterium wyboru - wysokość opłat Kredyt ze środków NFOŚiGW: Oprocentowanie kredytu % Okres kredytowania ≤ 15 lat Okres karencji ≤ 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia ≤ 18 m-cy Dotacje Kredyty ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla banku Do 100% kosztów kwalifikowanych

11 Maksymalny koszt I. Maksymalna koszt kwalifikowany dla budynku:
dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE 100 tys. zł b) kilka źródeł OZE 150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE 300 tys. zł b) kilka źródeł OZE 450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy kosztów kwalifikowanych

12 Warunki dofinansowania
min. 50% powierzchni budynku - cele mieszkaniowe beneficjenta przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie kredyt wraz z dotacją wypłacany na podstawie faktur pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym

13 Warunki techniczne Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta
obliczenie uzysk energii Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

14 Systemy fotowoltaiczne
Znamionowa moc instalacji - do 40 kWp. Zgodność z normą PN-EN lub 61646 Określony maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych. (wyższy dla instalacji z akumulatorami) Wymagania dla akumulatorów Koszty kwalifikowane: kompletna instalacja, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, liczniki energii elektrycznej (obligatoryjnie), projekt techniczny, dokumentacja roboty budowlane.

15 Korzyści Zwiększenie udziału energii z OZE
Obniżenie opłat za energię w budżetach domowych Kontynuacja dofinansowania mikroinstalacji OZE ze środków NFOŚiGW Ochrona utworzonych miejsc pracy w branży OZE i impuls do powstania nowych miejsc pracy Efekt edukacyjny

16 Plan wdrażania Przyjęcie programu przez Zarząd/Radę Nadzorczą 02. 2014
Ogłoszenie naboru wniosków dla JST - Część 4 a) II kw. 2014 Ogłoszenie postępowania dotyczącego wyboru banku - Część 4 b) II kw. 2014 Nabór wniosków przez bank dla osób fizycznych, SM, WM - Część 4 b) III kw. 2014

17 Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista
tel Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google