Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby"— Zapis prezentacji:

1 Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby http://www.poznan.pl/mim/public/staryrynek/staryrynek.html

2 Powstanie Oddziału Obsługi PO – Ryby W województwie wielkopolskim jednostką wdrażającą oś priorytetową 4 PO RYBY jest Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a dokładnie wyodrębniony w dniu 2 listopada 2009 r. w strukturze Departamentu Oddział Obsługi PO-Ryby.

3 Powstanie Oddziału Obsługi PO – Ryby Oddział Obsługi PO-Ryby został powołany wyłącznie do wdrażania osi 4 PO RYBY. Szczegółowy zakres zadań Oddziału został zawarty w Regulaminie Organizacyjnym Departamentu. Pierwotnie Oddział składał się z dwóch osób – dotychczasowych pracowników Departamentu. Obecnie wdrażaniem osi 4 PO RYBY zajmuje się 7 osób, a planowana liczba docelowa w 2011 r. to 12 osób.

4 Dyrektor Depatramentu Kierownik Oddziału Sekcja Wdrażania 1 osoba - weryfikacja wniosków o dofinansowanie - umowy/aneksy - sprawozdawczość 1 osoba - weryfikacja wniosków o dofinansowanie - umowy/aneksy - promocja 1 osoba - weryfikacja wniosków o dofinansowanie - umowy/aneksy Sekcja Płatności 1 osoba - zatwierdzanie wniosków o płatność - obsługa pomocy technicznej 1 osoba - weryfikacja wniosków o płatność 1 osoba - weryfikacja wniosków o płatność Sekcja Kontroli 1 osoba - kontrola na miejscu - weryfikacja zamówień publicznych 1 osoba - kontrola na miejscu - weryfikacja zamówień publicznych Schemat struktury organizacyjnej Oddziału Obsługi PO – Ryby:

5 Sekcja wdrożenia: Stanowisko ds. wdrażania (1):  Obsługa wniosków o dofinansowanie  Przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów  Promocja PO RYBY  Monitoring i sprawozdawczość Magdalena Grochowa tel. 616 266 034, pokój 411 magdalena.grochowa@umww.pl

6 Sekcja wdrożenia: Stanowisko ds. wdrażania (2):  Obsługa wniosków o dofinansowanie.  Przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów.  Promocja PO RYBY.  Monitoring i sprawozdawczość. Paweł Zbierajewski tel. 616 266 031, pokój 411 pawel.zbierajewski@umww.pl

7 Sekcja wdrożenia: Stanowisko ds. wdrażania (3):  Obsługa wniosków o dofinansowanie.  Przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów.  Promocja PO RYBY.  Monitoring i sprawozdawczość. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - czerwiec 2011 r.

8 Sekcja płatności: Stanowisko ds. rozliczania projektów (1):  Ocena wniosków o płatność  Zatwierdzanie wniosków o płatność  Przygotowywanie zleceń płatności  Wdrażanie osi 5 – Pomoc techniczna – sporządzanie wniosków o dofinansowanie i płatność, rozliczanie środków Eliza Klósak tel. 616 266 034, pokój 411 eliza.klosak@umww.pl

9 Sekcja płatności: Stanowisko ds. rozliczania projektów (2):  Obsługa wniosków o płatność  Przygotowywanie zleceń płatności  Realizacja zadań w zakresie osi 5 – Pomoc techniczna  Wykonywanie pozostałych czynności związanych z zakresem obowiązków Krystian Margan tel. 616 266 032, pokój 412 krystian.margan@umww.pl

10 Sekcja płatności: Stanowisko ds. rozliczania projektów:  Obsługa wniosków o płatność.  Realizacja zadań w zakresie osi 5 – Pomoc techniczna.  Wykonywanie pozostałych czynności związanych z zakresem obowiązków. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do końca 2011 r.

11 Sekcja kontroli: Stanowisko ds. kontroli projektów (1):  Przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektu  Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Joanna Kuternozińska tel. 616 266 030, pokój 412 joanna.kuternozinska@umww.pl

12 Sekcja kontroli: Stanowisko ds. kontroli projektów (2):  Przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektu  Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Andrzej Maślanko tel. 616 266 030, pokój 412 andrzej.maslanko@umww.pl

13 Kierownik Oddziału Obsługi PO – Ryby:  Organizacja pracy całego biura  Właściwe rozdzielenie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność  Zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie  Promocja PO RYBY Karolina Szambelańczyk tel. 616 266 033, pokój 407 karolina.szambelanczyk@umww.pl

14 Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Zawieranie umów i aneksów do umów.  Zatwierdzanie zleceń płatności.  Podawanie do publicznej wiadomości informacji o naborach wniosków przez LGR. Emilia Dunal tel. 616 266 000, pokój 513 dow.sekretariat@umww.pl

15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Szyperska 14, 61-754 Poznaniu Sekretariat (V piętro) tel. 061 62 66 000 Oddział Obsługi PO – Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14 w Poznaniu, IV piętro - tel. 061 62 66 030/033/034 - Obsługa wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Kancelaria Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – ul. Szyperska 14, parter - składanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Dane kontaktowe:

16 Dziękuję za uwagę Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO – Ryby www.poryby.umww.pl tel. 616 266 033


Pobierz ppt "Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby"

Podobne prezentacje


Reklamy Google