Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby"— Zapis prezentacji:

1 Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby

2 Powstanie Oddziału Obsługi PO – Ryby W województwie wielkopolskim jednostką wdrażającą oś priorytetową 4 PO RYBY jest Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a dokładnie wyodrębniony w dniu 2 listopada 2009 r. w strukturze Departamentu Oddział Obsługi PO-Ryby.

3 Powstanie Oddziału Obsługi PO – Ryby Oddział Obsługi PO-Ryby został powołany wyłącznie do wdrażania osi 4 PO RYBY. Szczegółowy zakres zadań Oddziału został zawarty w Regulaminie Organizacyjnym Departamentu. Pierwotnie Oddział składał się z dwóch osób – dotychczasowych pracowników Departamentu. Obecnie wdrażaniem osi 4 PO RYBY zajmuje się 7 osób, a planowana liczba docelowa w 2011 r. to 12 osób.

4 Dyrektor Depatramentu Kierownik Oddziału Sekcja Wdrażania 1 osoba - weryfikacja wniosków o dofinansowanie - umowy/aneksy - sprawozdawczość 1 osoba - weryfikacja wniosków o dofinansowanie - umowy/aneksy - promocja 1 osoba - weryfikacja wniosków o dofinansowanie - umowy/aneksy Sekcja Płatności 1 osoba - zatwierdzanie wniosków o płatność - obsługa pomocy technicznej 1 osoba - weryfikacja wniosków o płatność 1 osoba - weryfikacja wniosków o płatność Sekcja Kontroli 1 osoba - kontrola na miejscu - weryfikacja zamówień publicznych 1 osoba - kontrola na miejscu - weryfikacja zamówień publicznych Schemat struktury organizacyjnej Oddziału Obsługi PO – Ryby:

5 Sekcja wdrożenia: Stanowisko ds. wdrażania (1):  Obsługa wniosków o dofinansowanie  Przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów  Promocja PO RYBY  Monitoring i sprawozdawczość Magdalena Grochowa tel , pokój 411

6 Sekcja wdrożenia: Stanowisko ds. wdrażania (2):  Obsługa wniosków o dofinansowanie.  Przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów.  Promocja PO RYBY.  Monitoring i sprawozdawczość. Paweł Zbierajewski tel , pokój 411

7 Sekcja wdrożenia: Stanowisko ds. wdrażania (3):  Obsługa wniosków o dofinansowanie.  Przygotowywanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów.  Promocja PO RYBY.  Monitoring i sprawozdawczość. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - czerwiec 2011 r.

8 Sekcja płatności: Stanowisko ds. rozliczania projektów (1):  Ocena wniosków o płatność  Zatwierdzanie wniosków o płatność  Przygotowywanie zleceń płatności  Wdrażanie osi 5 – Pomoc techniczna – sporządzanie wniosków o dofinansowanie i płatność, rozliczanie środków Eliza Klósak tel , pokój 411

9 Sekcja płatności: Stanowisko ds. rozliczania projektów (2):  Obsługa wniosków o płatność  Przygotowywanie zleceń płatności  Realizacja zadań w zakresie osi 5 – Pomoc techniczna  Wykonywanie pozostałych czynności związanych z zakresem obowiązków Krystian Margan tel , pokój 412

10 Sekcja płatności: Stanowisko ds. rozliczania projektów:  Obsługa wniosków o płatność.  Realizacja zadań w zakresie osi 5 – Pomoc techniczna.  Wykonywanie pozostałych czynności związanych z zakresem obowiązków. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do końca 2011 r.

11 Sekcja kontroli: Stanowisko ds. kontroli projektów (1):  Przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektu  Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Joanna Kuternozińska tel , pokój 412

12 Sekcja kontroli: Stanowisko ds. kontroli projektów (2):  Przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektu  Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Andrzej Maślanko tel , pokój 412

13 Kierownik Oddziału Obsługi PO – Ryby:  Organizacja pracy całego biura  Właściwe rozdzielenie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność  Zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie  Promocja PO RYBY Karolina Szambelańczyk tel , pokój 407

14 Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Zawieranie umów i aneksów do umów.  Zatwierdzanie zleceń płatności.  Podawanie do publicznej wiadomości informacji o naborach wniosków przez LGR. Emilia Dunal tel , pokój 513

15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Szyperska 14, Poznaniu Sekretariat (V piętro) tel Oddział Obsługi PO – Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14 w Poznaniu, IV piętro - tel /033/034 - Obsługa wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Kancelaria Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – ul. Szyperska 14, parter - składanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Dane kontaktowe:

16 Dziękuję za uwagę Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO – Ryby tel


Pobierz ppt "Płotki, 6 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO - Ryby"

Podobne prezentacje


Reklamy Google