Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wrocław, dnia 19 kwietnia 2007 roku Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wrocław, dnia 19 kwietnia 2007 roku Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 1 REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wrocław, dnia 19 kwietnia 2007 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Gospodarczego

2 HARMONOGRAMY Na stronie ZPORR dla Dolnego Śląska zamieszczono następujące dokumenty: Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu (wersja z dnia 04 stycznia 2007 roku), Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu (wersja z dnia 04 stycznia 2007 roku), Wzór Harmonogramu składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR (wersja z dnia 10 czerwca 2006 roku), Instrukcja wypełniania Harmonogramu składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR (wersja z dnia 08 listopada 2006 roku), Strona ZPORR dla DŚ: www.zporr.dolnyslask.plwww.zporr.dolnyslask.pl zakładka Realizacja projektów/Dodatkowe informacje - Działanie 2.6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Gospodarczego

3 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wniosek o płatność należy przygotować w Generatorze Wniosków Płatniczych wg instrukcji wypełniania wniosku zamieszczonej na stronie internetowej IZ ZPORR. Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność dla Priorytetu 2 z wyłączeniem Działania 2.5 ZPORR (wersja z dnia 09 stycznia 2007 roku) Strona IZ ZPORR: www.zporr.gov.plwww.zporr.gov.pl zakładka Finansowanie/Formularze wniosków o płatność Ponadto na stronie ZPORR dla Dolnego Śląska zamieszczono następujące dokumenty: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w aplikacji Generator Wniosków Płatniczych (wersja z dnia 03 stycznia 2007 roku), Wzór Obowiązkowych załączników do wniosku o płatność (wersja z dnia 10 stycznia 2007 roku), Instrukcja wypełniania obowiązkowych załączników do wniosku o płatność (wersja z dnia 10 stycznia 2007 roku), Wytyczne Instytucji Wdrażającej odnośnie sporządzania i składania wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR (wersja z 10 stycznia 2007 roku), Strona ZPORR dla DŚ: www.zporr.dolnyslask.plwww.zporr.dolnyslask.pl zakładka Realizacja projektów/Dodatkowe informacje - Działanie 2.6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Gospodarczego

4 4 SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING Wzory sprawozdań i instrukcji ich wypełniania Strona IZ ZPORR: www.zporr.gov.plwww.zporr.gov.pl zakładka Dokumenty/Wzory sprawozdań albo Sprawozdania z realizacji ZPORR Rodzaje sprawozdań wg okresu sprawozdawczego: okresowe (półroczne), roczne, końcowe. Podręcznik "Zasady doboru i pomiaru wskaźników w ramach ZPORR" zawiera informację istotne dla Priorytetu 2 ZPORR Strona IZ ZPORR: www.zporr.gov.plwww.zporr.gov.pl zakładka Sprawozdania z realizacji ZPORR/Wskaźniki monitoringowe ZPORR/Zasady doboru i pomiaru wskaźników Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Gospodarczego

5 5 Terminy przedkładania sprawozdań Sprawozdanie okresowe (półroczne) do 7 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego Sprawozdanie roczne do 25 dni kalendarzowych kolejnego roku kalendarzowego Sprawozdanie końcowe do 25 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Gospodarczego

6 MACIEJ BIERNACKI Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Gospodarczego Dział ds. Wdrażania Działania 2.6 ZPORR Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071) 776 91 09 fax (071) 776 91 40 e-mail: maciej.biernacki@dolnyslask.pl wrg-zporr@umwd.pl strona internetowa: http://www.zporr.dolnyslask.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Gospodarczego

7 Dziękuję Państwu za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Rozwoju Gospodarczego


Pobierz ppt "1 REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wrocław, dnia 19 kwietnia 2007 roku Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google