Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i zadania Związku Euroregion Tatry we wdrażaniu mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i zadania Związku Euroregion Tatry we wdrażaniu mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Rola i zadania Związku Euroregion Tatry we wdrażaniu mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion Tatry

2 Związek Euroregion "Tatry"2 Jak Euroregion Tatry jest przygotowany do realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka ?

3 Związek Euroregion "Tatry"3 Już 12 marca 2008 roku, zgodnie z wcześniejszymi założeniami Euroregion Tatry zakończył realizację mikroprojektów w ramach Programu IW INTERREG IIIA PL-SK

4 Związek Euroregion "Tatry"4 Przedstawiciele Euroregionu Tatry aktywnie, twórczo i konstruktywnie uczestniczyli w pracach grupy roboczej ds. Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK Przeforsowano wiele przyjaznych dla beneficjentów zapisów, m.in. zwiększenie dofinansowania mikroprojektu z EFRR do EUR, uproszczony formularz wniosku o dofinansowanie czy system oceny mikroprojektów.

5 Związek Euroregion "Tatry"5 Wspólną polsko-słowacką Strategię Rozwoju Euroregionu Tatry na lata XIV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion Tatry w dniu 28 marca 2008 roku zatwierdził Wspólną polsko-słowacką Strategię Rozwoju Euroregionu Tatry na lata Dokument ten będzie pomocny dla beneficjentów przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

6 Związek Euroregion "Tatry"6 Rada Związku Euroregion Tatry w dniu 14 kwietnia 2008 roku przyjęła dokumenty precyzujące zasady funkcjonowania biura Związku, które umożliwią sprawne i skuteczne zarządzanie mikroprojektami w ramach projektu parasolowego.

7 Związek Euroregion "Tatry"7 Euroregion Tatry dysponuje wykwalifikowanym personelem, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu małymi projektami zdobyte podczas realizacji Programu Współpracy Transgranicznej PHARE Polska-Słowacja oraz Programu IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka

8 Związek Euroregion "Tatry"8 Biuro Euroregionu Tatry opracowało już swoją część projektu parasolowego, który realizowany będzie wspólnie przez euroregiony Beskidy, Karpacki i Tatry oraz Wyższe Jednostki Terytorialne Preszów i Żylina. Przedstawiciele tych instytucji na posiedzeniu podgrupy roboczej ds. mikroprojektów w dniach 2-3 czerwca 2008 roku uzgodnili treść najważniejszych dokumentów: formularza wniosku o dofinansowanie, systemu oceny mikroprojektów, regulaminu Podkomitetu Monitorującego oraz planu finansowego projektu parasolowego.

9 Związek Euroregion "Tatry"9 Potencjalni beneficjenci już dziś mogą w biurze Euroregionu Tatry uzyskać podstawowe informacje o Programie oraz skonsultować swoje projekty. Natychmiast po zatwierdzeniu projektu parasolowego biuro przeprowadzi cykl szkoleń dla wszystkich zainteresowanych wnioskodawców.

10 Związek Euroregion "Tatry"10 Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Projekt parasolowy na lata Partner wiodący - Euroregion Karpacki Całkowita alokacja ,54 EUR, w tym Euroregion Tatry ,76 EUR Rok: ,02 EUR ,06 EUR ,28 EUR ,40 EUR

11 Związek Euroregion "Tatry"11 Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Projekt parasolowy na lata Partner wiodący - VUC Preszów Całkowita alokacja ,19 EUR, w tym Euroregion Tatry ,81 EUR Rok: ,43 EUR ,12 EUR ,26 EUR

12 Związek Euroregion "Tatry"12 Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Zadania Euroregionu Tatry » udział w polsko-słowackiej grupie roboczej przygotowującej program operacyjny, » opracowanie procedur i wytycznych dla beneficjentów, » ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie, » prowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów, » przyjmowanie wniosków aplikacyjnych, » ewaluacja wniosków, » przygotowanie listy rankingowej do zatwierdzenia przez Podkomitet Monitorujący,

13 Związek Euroregion "Tatry"13 Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Zadania Euroregionu Tatry c.d. » podpisywanie umów z beneficjentami, » monitoring i kontrola projektów, » przyjmowanie i rozliczanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, » dokonywanie płatności dla beneficjentów, » kontrola beneficjentów, » sprawozdawczość, » promocja programu.


Pobierz ppt "Rola i zadania Związku Euroregion Tatry we wdrażaniu mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google