Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i zadania Związku Euroregion „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i zadania Związku Euroregion „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów"— Zapis prezentacji:

1 Rola i zadania Związku Euroregion „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”

2 Jak Euroregion „Tatry” jest przygotowany do realizacji
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka ? Związek Euroregion "Tatry"

3 Związek Euroregion "Tatry"
Już 12 marca 2008 roku, zgodnie z wcześniejszymi założeniami Euroregion „Tatry” zakończył realizację mikroprojektów w ramach Programu IW INTERREG IIIA PL-SK 1. Związek Euroregion "Tatry"

4 Związek Euroregion "Tatry"
2. Przedstawiciele Euroregionu „Tatry” aktywnie, twórczo i konstruktywnie uczestniczyli w pracach grupy roboczej ds. Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK Przeforsowano wiele przyjaznych dla beneficjentów zapisów, m.in. zwiększenie dofinansowania mikroprojektu z EFRR do EUR, uproszczony formularz wniosku o dofinansowanie czy system oceny mikroprojektów. Związek Euroregion "Tatry"

5 Związek Euroregion "Tatry"
XIV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 28 marca 2008 roku zatwierdził Wspólną polsko-słowacką Strategię Rozwoju Euroregionu „Tatry” na lata Dokument ten będzie pomocny dla beneficjentów przy składaniu wniosków aplikacyjnych. 3. Związek Euroregion "Tatry"

6 Związek Euroregion "Tatry"
Rada Związku Euroregion „Tatry” w dniu 14 kwietnia 2008 roku przyjęła dokumenty precyzujące zasady funkcjonowania biura Związku, które umożliwią sprawne i skuteczne zarządzanie mikroprojektami w ramach projektu parasolowego. 4. Związek Euroregion "Tatry"

7 Związek Euroregion "Tatry"
Euroregion „Tatry” dysponuje wykwalifikowanym personelem, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu małymi projektami zdobyte podczas realizacji Programu Współpracy Transgranicznej PHARE Polska-Słowacja oraz Programu IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 5. Związek Euroregion "Tatry"

8 Związek Euroregion "Tatry"
6. Biuro Euroregionu „Tatry” opracowało już swoją część projektu parasolowego, który realizowany będzie wspólnie przez euroregiony Beskidy, Karpacki i „Tatry” oraz Wyższe Jednostki Terytorialne Preszów i Żylina. Przedstawiciele tych instytucji na posiedzeniu podgrupy roboczej ds. mikroprojektów w dniach 2-3 czerwca 2008 roku uzgodnili treść najważniejszych dokumentów: formularza wniosku o dofinansowanie, systemu oceny mikroprojektów, regulaminu Podkomitetu Monitorującego oraz planu finansowego projektu parasolowego. Związek Euroregion "Tatry"

9 Związek Euroregion "Tatry"
Potencjalni beneficjenci już dziś mogą w biurze Euroregionu „Tatry” uzyskać podstawowe informacje o Programie oraz skonsultować swoje projekty. Natychmiast po zatwierdzeniu projektu parasolowego biuro przeprowadzi cykl szkoleń dla wszystkich zainteresowanych wnioskodawców. 7. Związek Euroregion "Tatry"

10 Projekt parasolowy na lata 2007-2010
Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Projekt parasolowy na lata Partner wiodący - Euroregion Karpacki Całkowita alokacja ,54 EUR, w tym Euroregion „Tatry” ,76 EUR Rok: ,02 EUR ,06 EUR ,28 EUR ,40 EUR Związek Euroregion "Tatry"

11 Projekt parasolowy na lata 2011-2013
Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Projekt parasolowy na lata Partner wiodący - VUC Preszów Całkowita alokacja ,19 EUR, w tym Euroregion „Tatry” ,81 EUR Rok: ,43 EUR ,12 EUR ,26 EUR Związek Euroregion "Tatry"

12 Zadania Euroregionu „Tatry”
Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Zadania Euroregionu „Tatry” udział w polsko-słowackiej grupie roboczej przygotowującej program operacyjny, opracowanie procedur i wytycznych dla beneficjentów, ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie, prowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów, przyjmowanie wniosków aplikacyjnych, ewaluacja wniosków, przygotowanie listy rankingowej do zatwierdzenia przez Podkomitet Monitorujący, Związek Euroregion "Tatry"

13 Zadania Euroregionu „Tatry” c.d.
Program Współpracy Transgranicznej PL-SK Zadania Euroregionu „Tatry” c.d. podpisywanie umów z beneficjentami, monitoring i kontrola projektów, przyjmowanie i rozliczanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, dokonywanie płatności dla beneficjentów, kontrola beneficjentów, sprawozdawczość, promocja programu. Związek Euroregion "Tatry"


Pobierz ppt "Rola i zadania Związku Euroregion „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google