Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele działania Fundacji Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogiczno - terapeutycznej, finansowej i rzeczowej dzieciom, w szczególności dzieciom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele działania Fundacji Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogiczno - terapeutycznej, finansowej i rzeczowej dzieciom, w szczególności dzieciom."— Zapis prezentacji:

1

2 Cele działania Fundacji Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogiczno - terapeutycznej, finansowej i rzeczowej dzieciom, w szczególności dzieciom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu

3

4

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zdolność do tego, żeby być przedsiębiorczym; posiadanie ducha inicjatywy, rzutkość, zaradność (M. Łuczak, Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą) Działalność gospodarcza charakteryzująca się innowacyjnością i kreowaniem własnej wartości dodanej (B. Beger, Kultura przedsiębiorczości) Proces kreowania czegoś odmiennego ze względu na wartość, poświęcając konieczny do tego czas i wysiłek, zakładając towarzyszące temu finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko i uzyskanie dzięki temu nagrody finansowej i osobistej satysfakcji (R.D. Hisrich, M.P. Peters, Enterpreneurship. Starting, Deweloping and Managing)

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ zdolność do kreowania i zaspakajania swoich i cudzych potrzeb aktywne działanie w sferze gospodarczej, np. prowadzenie własnej firmy

7 Założenia PROGRAMU Wykreowanie własnej przedsiębiorczości gotowość i zdolność podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów; umiejętność wykorzystywania nadarzających się szans i okazji; umiejętność elastycznego przystosowania do zmiennych warunków; umiejętność podjęcia decyzji o zaplanowaniu własnej przyszłości. Stworzenie przy Fundacji Klubu Kreatywnej Młodzieży

8 KIM JESTEM ANALIZA WŁASNEJ OSOBOWOŚCI predyspozycje; zdolności; zainteresowania.

9 MÓJ CEL ŻYCIOWY wielkość; zasięg; realność.

10 Nie załamuj się chwilowym niepowodzeniem. Przegrać bitwę, to nie zawsze znaczy przegrać wojnę.

11 Nie obawiaj się ryzyka, ono bywa opłacalne!

12 LUDZIE SUKCESU ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzących jednoosobową firmę; zatrudniających wielu pracowników; prowadzących firmę państwową.

13 kreatywność optymizm zdecydowanie umiejętność porozumiewania się wykorzystanie życiowych szans ponoszenie ryzyka pracowitość i wiedza

14 MAŁE PROJEKTY Stworzenie 3 - osobowych grup, które opracują wymyślone przez siebie innowacyjne „Małe projekty”

15 BIZNES PLAN Stworzenie biznes planów do „Małych projektów”, które będą uwzględniały: stworzenie przewodnika w zakresie kierowania, zarządzania i prowadzenia firmy; prezentacja firmy wobec otoczenia.

16 JESTEM ASERTYWNY Nabycie umiejętności wyrażania własnych myśli, preferencji, przekonań i wartości bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu nie lekceważąc rozmówców. Nabycie umiejętności osiągania kompromisów bez poświęcenia własnej godności i rezygnacji z uznanych wartości. Nauczenie się mówienia „nie” bez wyrzutów sumienia, złości i lęku. Nauczenie się występowania w obronie swoich praw i innych osób, Nauczenie się mówienia tego co się myśli w taki sposób, by nikogo nie urazić (uczciwe postępowanie).

17 Masz prawo nie wiedzieć… Masz prawo dopytywać się: „Dlaczego?”

18 JESTEM DOBRYM NEGOCJATOREM Docieranie do prawdziwych interesów motywujących negocjatorów; Radzenie sobie z emocjami po obu stronach stołu; Poznanie mechanizmów powstawania złudzeń w percepcji i obrony przez nimi; Poznanie metod poszerzania obszaru swoich możliwości w negocjacjach; Techniki obrony przed presją, manipulacją i „wojną psychologiczną”; Ćwiczenie umiejętności negocjacji z silniejszym partnerem; Budowanie swojej siły negocjacyjnej; Określanie stopnia efektywności negocjacji.

19 „Największą tajemnicą negocjacji jest znalezienie sposobów wrzucenia różnych interesów do jednego kapelusza” (Pierre Garbore)

20 PREZENTACJA „MAŁYCH PROJEKTÓW” Nauczenie się zachowania dobrego samopoczucia i pewności siebie podczas całego wystąpienia; Nabycie umiejętności wzbudzania zainteresowania słuchaczy dla siebie i prezentacji; Nauczenie uzyskania dobrego kontaktu z grupą (kierowanie uwaga ludzi); Nauka panowania nad własnym ciałem w czasie prezentacji; Nauka radzenia sobie z trudnymi pytaniami i tzw. trudnymi ludźmi; Nauka konstruowania ciekawych i atrakcyjnych wypowiedzi.

21 „Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś” (Hans Georg Gadamer)

22 ZAKŁADAM FIRMĘ KOLEJNE CZYNNOŚCI KONIECZNE PRZY ZAKŁADANIU FIRMY: Złożenie podania o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta. Wypełnienie wniosku o wydanie numeru REGON w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. Wyrobienie pieczątki. Założenie konta w banku. Zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie działalności w ZUS. Powiadomienie Państwowego Inspektoratu Pracy. Zgłoszenie do Sanepidu.

23 Promocja Projektu Strony internetowe www. Tablice szkolne Mass media

24 „Planując swoją przyszłość nie rezygnuj z aspiracji. Człowieka ocenia się dziś według wielkości jego marzeń. Nikt nie osiągnie więcej niż chce. Dlatego wyznaczaj sobie tylko ambitne plany.” /Młodzieżowe Vademecum Poszukiwania Pracy/


Pobierz ppt "Cele działania Fundacji Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogiczno - terapeutycznej, finansowej i rzeczowej dzieciom, w szczególności dzieciom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google