Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asertywno ś ć. Co to jest asertywno ś ć ? Asertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asertywno ś ć. Co to jest asertywno ś ć ? Asertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje,"— Zapis prezentacji:

1 Asertywno ś ć

2 Co to jest asertywno ś ć ? Asertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych, umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć nie, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku..

3 Być asertywnym, znaczy… Być asertywnym – znaczy domagać się swoich lub czyichś praw lub występować w ich obronie, nie ograniczając przy tym praw kogoś innego. Teoria asertywności oparta jest na przekonaniu, że każda osoba posiada pewne podstawowe prawa.

4 : Przypomnijmy, zatem pięć, bardzo przydatnych w codziennej praktyce specjalisty ds. public relations, praw Herberta Fensterheima : 1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz dopóki twoja działalność nie rani kogoś innego. 2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie nawet jeśli rani to kogoś innego dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne. 3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić. 4. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z drugą osobą. 5. Masz prawo z korzystania ze swoich praw. Jeśli z nich nie korzystasz, to godzisz się na odebranie ich sobie.

5 Asertywno ś ć wykazuje 3 wła ś ciwo ś ci: - Dobrze pojęty własny interes – oznacza to, że potrafisz ocenić, co jest warte twojego czasu i uwagi. - Uczciwe postępowanie - mówisz to, co myślisz w taki sposób, by nikogo nie urazić. - Poszanowanie praw – uznanie swojego prawa do wyrażenia opinii, uwagi czy obawy, tak by nie naruszyć przy tym praw innych ludzi.

6 Jak być asertywnym w ś ród najbli ż szych? - Mów najbliższym coś miłego - Pytaj bliskich jak minął dzień - Mów patrząc prosto w oczy - Używaj uprzejmych słów i komplementów - Chwal najbliższych - Przed rozmową opanuj wszystkie negatywne uczucia

7 Rozpoczynaj zdania od takich wyra ż e ń : Cieszyłbym się, gdyby... Wolałbym, żeby... Podoba mi się, że ty... Czy mógłbyś, proszę... Potrzebowałbym twojej pomocy przy... Mam nadzieję, że będziesz chciał...

8 U ż ywaj słów zdradzaj ą cych uczucia cz ęś ciej ni ż wyra ż aj ą cych rozumienie: Wydaje mi się, że moglibyśmy... Zamiast Myślę, że moglibyśmy... Proś, a nie wydawaj rozkazów: Czy mogłabyś... Proszę cię, żebyś... Muszę cię o coś poprosić...

9 Asertywno ś ć fizyczna : Asertywność fizyczna – to umiejętność przekazywania swym wyglądem zewnętrznym i zachowaniem, że potrafisz walczyć w obronie swoich praw i że to ty kontrolujesz sytuację.

10 Jak si ę zachowywać asertywnie fizycznie? - chodź równym i pewnym krokiem - nieznacznie machaj ramionami podczas chodzenia - chodź z podniesioną głową - rejestruj wszystko lub prawie wszystko, co się wokół ciebie dzieje - krótko, ale uważnie przyglądaj się mijanym osobom - sprawiaj wrażenie czujnego - gdy rozmawiasz z drugą osobą patrz jej prosto w oczy - mów z przekonaniem - dobrze się ubieraj - uśmiechaj się - bądź uprzejmy - mów w równym tempie - mocno ściskaj dłoń, gdy kogoś witasz lub żegnasz

11 ASERTYWNE ZACHOWANIA A) ODMAWIANIE - nie i podanie przyczyn odmowy B) Prośba – ja +.......... C) Przyjęcie krytyki – można się zgodzić lub nie Wiem, ja też tak myślę, Zgadzam się z tą opinią nie zgodzić: Mam na ten temat inne zdanie, Nie zgadzam się z Tobą D) Przyjęcie pochwały – Dziękuję, wiem, że to moja zasługa, Miło mi to słyszeć nieprzyjęcie pochwały: Nie zgadzam się z Twoją opinią Jestem innego zdania

12 Być asertywnym w miło ś ci. 1. Obdarz szacunkiem samego siebie 2. Dawaj miłości więcej niż oczekuje 3. Wybierz partnera, który będzie sprzyjał Twojemu rozwojowi i maksymalnemu wykorzystaniu talentów... 4. Myśl o jakości, nie ilości 5. Nie zaniedbuj swoich przyjaciół 6. Spodziewaj się tylko tego co najlepsze 7. Ufaj 8. Głośno i wyraźnie mów o swoich potrzebach, oczekiwaniach 9. Ucz się miłości 10. Bądź sobą...;)

13

14 Dzi ę kuj ę za uwag ę Ola Kustra Kl. III e


Pobierz ppt "Asertywno ś ć. Co to jest asertywno ś ć ? Asertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google