Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorca i przedsiębiorczość Dr Andrzej Niemiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorca i przedsiębiorczość Dr Andrzej Niemiec."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorca i przedsiębiorczość Dr Andrzej Niemiec

2 Przedsiębiorca Przedsiębiorca to ktoś, kto podejmuje decyzje w celu osiągnięcia zysku, organizuje przedsiębiorstwo w założeniu, że przyniesie ono zysk. Przed-siębiorca zakłada firmę, nabywa prawo do kierowania zasobami firmy, ponosi odpowiedzialność za opłacanie tych zasobów, i rości sobie prawa do całego zysku lub strat, jakie pozostaną po opłaceniu wszystkich zasobów. W.A.McEachern: Economics, A Contemporary Intrroduction, College Division, South Western Publi- shing Co., Cincinnati, Ohio, 1991, s.712 za T.Gruszeckim, Przedsiêbiorca, cyt.praca, s.26.

3 Do funkcji przedsiębiorcy wg Z.Łaskiego zaliczyć należy: planowanie i realizację produkcji, inicjatywę majątkowo-inwestycyjną, organizowanie, inicjatywę w dziedzinie polityki zatrudnienia i płac, zaopatrzenie, zbyt, kontrolę działalności przedsiębiorstwa, odpowiedzialność prawno-majątkową.

4 Zasada przedsiębiorczości Przedsiębiorczość oznacza coś więcej niż przestrzeganie zasady ekonomiczności. Oznacza imperatyw maksymalnie twórczego podejścia do zasobów kadrowych i materialnych, którymi rozporządza przedsiębiorstwo, w celu wykorzystania wszelkich szans, jakie przynosi rozwój nauki i techniki oraz zmiana warunków zewnętrznych. B.Gliński: Zarządzanie gospodarką socjalistyczną. Logika postępu, PWE, Warszawa 1980, s.234.

5 Przedsiębiorczość cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach: proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka

6 Przedsiębiorczość jako zespół cech wyróżnia się: dynamizmem, aktywnością skłonnością do podejmowania ryzyka umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem innowacyjnością i motoryką

7 Zestawienie cech psychicznych sprzyjających i utrudniających działania przedsiębiorcze Cechy utrudniająceKategorie ogólneCechy ułatwiające * poniżanie się, * liczenie głównie na opiekę i oparcie u innych osób, * uległość, * odrzucenie i izolacja, * usprawiedliwianie siebie za brak sukcesów POTRZEBY PSYCHICZNE * tendencje do dominowania, * skłonność do wyczynu i posiadania, * dążenie do własności i autonomii, * orientacja na osiągnięcie sukcesu i władzy, * lęki, * niechęć, bojaźń zamiast samodzielności, * chęć utrzymania tego, co się posiada, a nie jego pomnażania. MOTYWACJA * umiejętność przezwyciężania lęków i depresji oraz różnych zagrożeń, * tendencje do powiększania stanu posiadania, * orientacja na osiągnięcie i sukces, * motywy bycia przedsiębiorczym,

8 Zestawienie cech psychicznych sprzyjających i utrudniających działania przedsiębiorcze Cechy utrudniająceKategorie ogólneCechy ułatwiające * trudności w podejmowaniu decyzji, * chwiejność, * wyuczona bezradność, DECYZJE * zdecydowanie, * decyzje adekwatne do sytuacji, * konsekwencja, * unikanie sytuacji i decyzji obciążonych ryzykiem,RYZYKO * traktowanie sytuacji ryzykownych jako szans na sukces, * podejmowanie decyzji obciążonych ryzykiem. * brak odporności psychicznej, * niski próg stresu i frustracji,SUKCES I NIEPOWODZENIE * odporność psychiczna, * wysoki próg stresu i frustracji, * umiejętność działania w sytuacjach trudnych.

9 Zestawienie cech psychicznych sprzyjających i utrudniających działania przedsiębiorcze Cechy utrudniająceKategorie ogólneCechy ułatwiające * postawa zachowawcza, * konformizm, * algorytmiczny styl działania, * brak zdolności twórczych. INNOWACYJNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ * postawa pionierska, * zdolności twórcze, * pomysłowość, * wyobraźnia i myślenie dywergencyjne, * intuicja. * introwersja, * trudności w kontaktach i współpracy * brak zdolności przywódczych. WSPÓŁPRACA * ekstrowersja, * zdolności przywódcze, * twórcze kierowanie, * zaufanie u innych, * umiejętność negocjacji i mobilizowania innych, -znajomość potrzeb ludzi. * lęki i obawy, * lenistwo, * pesymizm i in. BARIERY * optymizm i aktywność, * znajomość siebie, * postawa abarietyczna. * melancholik TEMPERAMENT * sangwinik, * duża energia i zrównoważenie.


Pobierz ppt "Przedsiębiorca i przedsiębiorczość Dr Andrzej Niemiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google