Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorca i przedsiębiorczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorca i przedsiębiorczość"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorca i przedsiębiorczość
Dr Andrzej Niemiec

2 Przedsiębiorca „Przedsiębiorca to ktoś, kto podejmuje decyzje w celu osiągnięcia zysku, organizuje przedsiębiorstwo w założeniu, że przyniesie ono zysk. Przed-siębiorca zakłada firmę, nabywa prawo do kierowania zasobami firmy, ponosi odpowiedzialność za opłacanie tych zasobów, i rości sobie prawa do całego zysku lub strat, jakie pozostaną po opłaceniu wszystkich zasobów.” W.A.McEachern: Economics, A Contemporary Intrroduction, College Division, South Western Publi- shing Co., Cincinnati, Ohio, 1991, s.712 za T.Gruszeckim, Przedsiêbiorca, cyt.praca, s.26.

3 Do funkcji przedsiębiorcy wg Z.Łaskiego zaliczyć należy:
planowanie i realizację produkcji, inicjatywę majątkowo-inwestycyjną, organizowanie, inicjatywę w dziedzinie polityki zatrudnienia i płac, zaopatrzenie, zbyt, kontrolę działalności przedsiębiorstwa, odpowiedzialność prawno-majątkową.

4 Zasada przedsiębiorczości
„Przedsiębiorczość oznacza coś więcej niż przestrzeganie zasady ekonomiczności. Oznacza imperatyw maksymalnie twórczego podejścia do zasobów kadrowych i materialnych, którymi rozporządza przedsiębiorstwo, w celu wykorzystania wszelkich szans, jakie przynosi rozwój nauki i techniki oraz zmiana warunków zewnętrznych”. B.Gliński: Zarządzanie gospodarką socjalistyczną. Logika postępu, PWE, Warszawa 1980, s.234.

5 Przedsiębiorczość cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach: proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka

6 Przedsiębiorczość jako zespół cech wyróżnia się:
dynamizmem, aktywnością skłonnością do podejmowania ryzyka umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem innowacyjnością i motoryką

7 Zestawienie cech psychicznych sprzyjających i utrudniających działania przedsiębiorcze
Cechy utrudniające Kategorie ogólne Cechy ułatwiające poniżanie się, liczenie głównie na opiekę i oparcie u innych osób, uległość, odrzucenie i izolacja, usprawiedliwianie siebie za brak sukcesów POTRZEBY PSYCHICZNE tendencje do dominowania, skłonność do wyczynu i posiadania, dążenie do własności i autonomii, orientacja na osiągnięcie sukcesu i władzy, lęki, niechęć, bojaźń zamiast samodzielności, chęć utrzymania tego, co się posiada, a nie jego pomnażania. MOTYWACJA umiejętność przezwyciężania lęków i depresji oraz różnych zagrożeń, tendencje do powiększania stanu posiadania, orientacja na osiągnięcie i sukces, motywy „bycia przedsiębiorczym”,

8 SUKCES I NIEPOWODZENIE
Zestawienie cech psychicznych sprzyjających i utrudniających działania przedsiębiorcze Cechy utrudniające Kategorie ogólne Cechy ułatwiające trudności w podejmowaniu decyzji, chwiejność, „wyuczona bezradność”, DECYZJE zdecydowanie, decyzje adekwatne do sytuacji, konsekwencja, unikanie sytuacji i decyzji obciążonych ryzykiem, RYZYKO traktowanie sytuacji ryzykownych jako szans na sukces, podejmowanie decyzji obciążonych ryzykiem. brak odporności psychicznej, niski próg stresu i frustracji, SUKCES I NIEPOWODZENIE odporność psychiczna, wysoki próg stresu i frustracji, umiejętność działania w sytuacjach trudnych.

9 INNOWACYJNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie cech psychicznych sprzyjających i utrudniających działania przedsiębiorcze Cechy utrudniające Kategorie ogólne Cechy ułatwiające postawa zachowawcza, konformizm, algorytmiczny styl działania, brak zdolności twórczych. INNOWACYJNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ postawa pionierska, zdolności twórcze, pomysłowość, wyobraźnia i myślenie dywergencyjne, intuicja. introwersja, trudności w kontaktach i współpracy brak zdolności przywódczych. WSPÓŁPRACA ekstrowersja, zdolności przywódcze, twórcze kierowanie, zaufanie u innych, umiejętność negocjacji i mobilizowania innych, -znajomość potrzeb ludzi. lęki i obawy, lenistwo, pesymizm i in. BARIERY optymizm i aktywność, znajomość siebie, postawa abarietyczna. melancholik TEMPERAMENT sangwinik, duża energia i zrównoważenie.


Pobierz ppt "Przedsiębiorca i przedsiębiorczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google