Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian po klasie szóstej 2013. Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4 kwietnia 2013r. Do sprawdzianu przystąpiło 42 uczniów Test składał się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian po klasie szóstej 2013. Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4 kwietnia 2013r. Do sprawdzianu przystąpiło 42 uczniów Test składał się."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian po klasie szóstej 2013

2 Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4 kwietnia 2013r. Do sprawdzianu przystąpiło 42 uczniów Test składał się z: 20 zadań zamkniętych i 6 otwartych Należało rozwiązać: - 12 zadań z języka polskiego -14 zadań z matematyki Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40 Najniższy wynik 11pkt. Najwyższy wynik 40pkt. Średnia dla szkoły 26,15 W 9 stopniowej skali Stanin 7 - wysoki Średnia dla Pruszkowa 26,38 Średnia dla Mazowsza 25,22 Średnia dla kraju 24,03 Zestaw S-1 pisało 40 uczniów Zestaw S-4 – 1 uczeń Zestaw S-7 – 1 uczeń

3 OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO W tegorocznym arkuszu, podobnie jak w ubiegłorocznym, można zauważyć tendencję do wyraźnego wyodrębnienia umiejętności matematycznych i polonistycznych. Czytanie i pisanie sprawdza kompetencje polonistyczne, a rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji – kompetencje matematyczne. Można sądzić, że jest to sposób na płynne przejście do nowej formuły sprawdzianu w 2015 roku, kiedy to pojawią się zadania konstruowane w oparciu o wymagania zapisane w nowej podstawie programowej, a nie jak dotychczas w oparciu o standardy wymagań z pięciu obszarów umiejętności. Arkusz zawierał 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z czterema możliwościami wyboru i 6 zadań otwartych wymagających dłuższej odpowiedzi.

4

5 Plan arkusza standardowego Obszar umiejętności Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań/czynności Czytanie język polski 1025%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Pisanie język polski 1025%25,26 Rozumowanie matematyka 820%11,12,13,20,21,22, Korzystanie z informacji matematyka 410%15,16,17,18 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce matematyka 820%14,19,23,24 RAZEM40100%

6 CZYTANIE Czytanie sprawdzano 10 zadaniami zamkniętymi, w których uczeń miał wybrać spośród czterech odpowiedzi jedną prawidłową. Umiejętność tę sprawdzano na podstawie tekstu popularnonaukowego o sztuce dobrego mówienia oraz fragmentów wiersza Józefa Ratajczaka– Słowa ze słownika. Za swoje odpowiedzi uczeń mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów, co stanowi ¼ punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu.

7 Czytanie w obu oddziałach powyżej wyników powiatu i gminy

8 PISANIE Pisanie sprawdzano 2 zadaniami otwartymi, krótszym i dłuższym. Uczeń miał w dwóch, trzech zdaniach uzasadnić, dlaczego należy mówić i pisać poprawnie. Za logiczną wypowiedź, napisaną poprawnie pod względem językowym, mógł otrzymać 2 punkty. W dłuższej wypowiedzi ocenianej na 8 punktów uczeń proszony był o napisanie listu do kolegi czy koleżanki, w którym zachęci do przeczytania ciekawej książki. Waga umiejętności pisania jest w arkuszu taka sama jak umiejętności czytania i wynosi ¼ punktów możliwych do uzyskania

9 Pisanie w oddziale A wynik porównywalny z powiatem i gminą, w oddziale B wynik poniżej wyników powiatu i gminy

10 ROZUMOWANIE Rozumowanie sprawdzano 4 zadaniami zamkniętymi, w których należało wybrać jedną odpowiedź spośród czterech podanych oraz 2 zadaniami otwartymi, w których uczeń rozpoznawał charakterystyczne cechy i własności figur, a także ustalał sposób rozwiązania zadania i prezentacji tego rozwiązania. Za rozwiązania wszystkich zadań z tego obszaru uczeń mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów

11 Rozumowanie w oddziale A o około 0,1pkt powyżej wyników gminy i powiatu, w oddziale B – wynik porównywalny z wynikami gminy i powiatu

12 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Korzystanie z informacji sprawdzano 4 zadaniami zamkniętymi, w których uczeń analizował informację dotyczącą miejskiej komunikacji, godzin odjazdu autobusów i czasu poruszania się po mieście. Za rozwiązanie zadań uczeń mógł uzyskać maksymalnie 4 punkty.

13 Korzystanie z informacji oddział A - wynik powyżej wyników gminy i powiatu oddział B - wynik niższy od powiatowego i gminnego.

14 WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE Wykorzystywanie wiedzy w praktyce sprawdzano 2 zadaniami zamkniętymi oraz 2 zadaniami otwartymi. W tym obszarze badano umiejętność wykonywania obliczeń dotyczących wagi i długości, wykorzystywania własności liczb w sytuacjach praktycznych i stosowania ich do rozwiązywania problemów, a także wykonywania obliczeń dotyczących powierzchni i objętości. Uczeń mógł uzyskać maksymalnie 8 punktów. Ich waga w teście jest taka sama jak waga punktów uzyskanych za umiejętność rozumowania.

15 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce w obu oddziałach niższy od gminnego i powiatowego

16 WYNIKI INDYWIDUALNE ZE SPRAWDZIANU W naszej szkole 15 uczniów uzyskało powyżej 30 punktów – wynik mieszczący się w staninie najwyższym, 6 zdobyło 22 punkty - wynik mieszczący się w staninie niżej średnim. Na Mazowszu największa liczba uczniów osiągnęła wynik mieszczący się w staninie wysokim – 32 punkty. Mediana czyli wynik dzielący grupę zdających na 2 równe części wynosi w szkole 25,5 / dla Mazowsza - 26 Średnia szkoły 26,15/ dla Mazowsza - 25,22

17 WYNIKI UCZNIÓW W STANDARDOWEJ SKALI DZIEWIĄTKI ODDZIAŁ A ODDZIAŁ B Liczba piszących Poziom najniższy Poziom bardzo niski Poziom niski Poziom niżej średni Poziom średni Poziom wyżej średni Poziom wysoki Poziom bardzo wysoki Poziom najwyższy 23411511118 Liczba piszących Poziom najniższy Poziom bardzo niski Poziom niski Poziom niżej średni Poziom średni Poziom wyżej średni Poziom wysoki Poziom bardzo wysoki Poziom najwyższy 17 201112217

18 WYNIKI UCZNIÓW WEDŁUG SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Wniosek: Największą trudność sprawiły uczniom zadania badające umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i rozumowanie.

19 Arkusz S - 4 Arkusz S – 4 pisała jedna uczennica uzyskując 21pkt Porównanie średnich wyników Wynik średni dla arkusza Oddział A21 Szkoła21 Gmina Pruszków21 Powiat Pruszków21 Uczennica: bardzo dobrze opanowała umiejętność czytania i pisania; słabo - umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce; dość dobrze opanowała umiejętność korzystania z informacji

20 Arkusz S - 7 Arkusz S – 7 pisał jeden uczeń uzyskując 36pkt Porównanie średnich wyników Wynik średni dla arkusza Oddział A36 Szkoła36 Gmina Pruszków36 Powiat Pruszków35,5 Uczeń: bardzo dobrze opanował umiejętność czytania, pisania, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz umiejętność korzystania z informacji. Najwięcej problemów sprawiły mu zadania dotyczące rozumowania.

21 Podsumowanie W tym roku wyniki sprawdzianu po klasie szóstej uplasowały szkołę (tak jak w roku ubiegłym) w staninie 7 wysokim. Tegoroczny zestaw zadań w arkuszu standardowym okazał się dla uczniów naszej szkoły łatwy. Analizując średnie dla sprawdzanych umiejętności widać wyraźnie, że największą trudność sprawiły uczniom zadania badające umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i rozumowanie. Zdecydowanie lepiej sprawdzian napisali uczniowie klasy VIa. Ich wyniki dla poszczególnych umiejętności były zawsze wyższe niż średnie uzyskane przez klasę VIb.


Pobierz ppt "Sprawdzian po klasie szóstej 2013. Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4 kwietnia 2013r. Do sprawdzianu przystąpiło 42 uczniów Test składał się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google