Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrzesień Rok 2010   Test diagnostyczny składał się z pięciu zadań i sprawdzał umiejętności: • rozumienie ze słuchu • rozumienie tekstu czytanego • umiejętność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrzesień Rok 2010   Test diagnostyczny składał się z pięciu zadań i sprawdzał umiejętności: • rozumienie ze słuchu • rozumienie tekstu czytanego • umiejętność."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników testu diagnostycznego z języka angielskiego w klasach I LO i I T.

2 Wrzesień Rok 2010 Test diagnostyczny składał się z pięciu zadań i sprawdzał umiejętności: • rozumienie ze słuchu • rozumienie tekstu czytanego • umiejętność użycia struktur leksykalno- gramatycznych • umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnej (krótki tekst użytkowy- pocztówka do koleżanki z zagranicy) Zadanie 1. Rozumienie ze słuchu - ( 5 punktów) dotyczyło tematu ,,Szkoła” i polegało na wybraniu ( z trzech możliwości) odpowiedzi zgodnych z treścią wysłuchanego nagrania. Zadanie 2. Rozumienie tekstu czytanego ( 4 punkty) dotyczyło tematu ,,Zakupy” i polegało na wybraniu ( z trzech możliwości) odpowiedzi zgodnych z treścią przeczytanego tekstu. Zadanie 3. Rozumienie tekstu czytanego ( 5 punktów) dotyczyło rożnych tematów i polegało na dopasowywaniu odpowiedzi do pytania. Zadanie 4. Tłumaczenie 10 zdań( 10 punktów) z użyciem różnych struktur leksykalno- gramatycznych. Zadanie 5. Wypowiedz pisemna ( 6 punktów)- polegało na napisaniu pocztówki z wakacji.

3 Porównanie wyników: Zadanie Klasa I LO Klasa I T
1. Rozumienie ze słuchu 36 % 34 % 2. Rozumienie tekstu czytanego 38 % 28 % 3. Reagowanie językowe 51 % 35 % 4. Użycie struktur leksykalno- gramatycznych 5 % 5. Wypowiedz pisemna 7 % 13 %

4 Analizując wyniki uczniów można wywnioskować, że:
najłatwiejszym zadaniem było Rozumienie tekstu czytanego; najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie polegające na tłumaczeniu, co świadczy o niskim poziomie umiejętności zastosowania struktur leksykalno-gramatycznych; słaba umiejętność zastosowania struktur leksykalno-gramatycznych również sprawiła, że większość uczniów nie poradziła sobie z zadaniem sformułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. na lekcjach należy więcej uwagi poświęcać pracy nad poprawnością językową oraz stosować urozmaicone słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne.

5 Analiza testu diagnostycznego wraz z egzaminem gimnazjalnym:
Test sprawdzający Egzamin gimnazjalny Zadanie Klasa I LO Klasa I T 1. Rozumienie ze słuchu 36% 34% 56% 55% 2. Rozumienie tekstu czytanego 38% 28% 40% 39% 3. Reagowanie językowe 51% 35% 44% 43%

6 Ryc.1 Wykres porównujący wyniki uczniów z testu diagnostycznego oraz egzaminu gimnazjalnego.

7 ANALIZA: Analiza testów gimnazjalnych oraz testów diagnostycznych w klasach 1T oraz 1LO ukazuje, że w zestawieniu najgorzej wypadają wyniki z rozumienia ze słuchu. Wartość procentowa uzyskana zarówno z rozumienia tekstu czytanego jak i reagowania językowego nie odbiega znacznie od wyników z egzaminu gimnazjalnego. Niższe wyniki procentowe uzyskane przez uczniów po napisaniu testu diagnostycznego mogły być spowodowane przerwą wakacyjną, podczas której kontakt z językiem angielskim został znacznie ograniczony.


Pobierz ppt "Wrzesień Rok 2010   Test diagnostyczny składał się z pięciu zadań i sprawdzał umiejętności: • rozumienie ze słuchu • rozumienie tekstu czytanego • umiejętność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google