Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 2 KDPW KDPW_CCP KDPW KDPW_CCP Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, New Connect, OTC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 2 KDPW KDPW_CCP KDPW KDPW_CCP Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, New Connect, OTC."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

2 2 KDPW KDPW_CCP KDPW KDPW_CCP Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, New Connect, OTC Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci Inwestorzy instytucjonalni Inwestorzy indywidualni Narodowy Bank Polski Instytucje polskiego rynku kapitałowego

3 Deponowanie Rejestracja Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r. Polski centralny depozyt papierów wartościowych

4 KDPW – struktura własności Historia  1991 - 1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  1994 - obecnie Niezależna instytucja działająca w formie spółki akcyjnej  Obecni akcjonariusze (od 1999 r.) Skarb Państwa 1/3 akcji GPW 1/3 akcji Narodowy Bank Polski 1/3 akcji  KDPW_CCP (lipiec 2011 r.) KDPW100% akcji

5 Główne zadania KDPW  Prowadzenie kont depozytowych dla uczestników, na których w formie elektronicznego zapisu, rejestrowane są papiery wartościowe  Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych podlegających dematerializacji na kontach depozytowych uczestników  Rozrachunek transakcji zawieranych na rynkach regulowanych: GPW oraz BondSpot, a także transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym (NewConnect, MTS-Poland)  Nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie  Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. wypłata dywidendy, scalanie akcji)  Przydzielanie kodów ISIN (International Securities Identifying Numbers) polskim emisjom instrumentów finansowych (KDPW jest krajowym organem odpowiedzialnym za ich nadawanie)

6 Instrumenty finansowe rejestrowane w KDPW  Wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym muszą być zarejestrowane w KDPW  Obecnie w systemie KDPW zarejestrowane są następujące papiery wartościowe: - Akcje (krajowe i zagraniczne) -Obligacje (Skarbu Państwa, NBP (banku centralnego) korporacyjne (krajowe i zagraniczne), komunalne, zamienne, EBI, z prawem pierwszeństwa, obligacje niepubliczne, listy zastawne) -Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych -Kontrakty Futures (na indeks WIG20, na walutę, na akcje) -Indeksowe jednostki udziałowe -Opcje (Europejskie), (na indeks WIG20, na akcje)  Wyjątek: Bony skarbowe: przechowywanie, rozliczanie oraz rozrachunek – system Narodowego Banku Polskiego

7 Strategia budowania połączeń operacyjnych Cele budowy nowych połączeń operacyjnych: rozliczanie rynków zagranicznych obsługiwanych przez rynki regulowane lub ASO w Polsce budowa międzynarodowej sieci operacyjnej i połączeń operacyjnych KDPW w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku, w szczególności w związku z podwójnym notowaniem papierów wartościowych na GPW i rynku macierzystym: –rynki kluczowe – połączenia bezpośrednie –pozostałe rynki – połączenia operacyjne za pośrednictwem ICSD lub banków. uzyskanie przez KDPW pozycji głównego pośrednika w zakresie rozrachunku dla inwestorów polskich działających poprzez uczestników KDPW na rynkach zagranicznych (np. Wiedeń, Frankfurt, Londyn). dywersyfikacja i uzyskanie przychodów z tytułu pełnionej przez KDPW roli CSD inwestora dla klientów działających na rynkach zagranicznych. rozwój współpracy biznesowej z innymi centralnymi depozytami oraz izbami rozliczeniowymi w regionie poprzez sprzedaż na danym rynku systemu kdpw_stream nawiązywanie biznesowych relacji z zagranicznymi podmiotami depozytowo-rozliczeniowymi w regionie. Korzyści dla inwestorów: dostęp do nowych możliwości inwestycyjnych w tym - nowych rynków oraz szerszej gamy instrumentów finansowych

8 Linki – korzyści dla rynku Promocja polskiego rynku Budowa centrum regionalnego Dywersyfikacja inwestycji Spółki zagraniczne notowane na GPW Możliwości dla OFE (limit inwestycji zagranicznych) Przyciąganie kolejnych spółek – efekt kuli śnieżnej RYNEK

9 Połączenia operacyjne z innymi depozytami Marzec 2012 – nowe połączenie operacyjne – z Rumunią (Sibex Depository) Czerwiec 2012 – link z Łotwą EVK Euroclear Sweden LCD

10 Liczba rachunków papierów wartościowych 10 Źródło: KDPW, na podstawie informacji przekazanych przez Uczestników. Dla lat 2005-2011 na koniec roku; dla roku 2012 – na koniec sierpnia.

11 11 www.kdpw.pl


Pobierz ppt "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 2 KDPW KDPW_CCP KDPW KDPW_CCP Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, New Connect, OTC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google