Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne

2 Literatura podmiotu WSZYSTKIE DOKUMENTY PODDAWANE ANALIZIE I INTERPRETACJI ZGODNIE Z WYBRANYM TEMATEM PREZENTACJI Teksty literackie - w całości lub we fragmentach Reprodukcje malarstwa Filmy Fragmenty dzieł muzycznych

3 Literatura przedmiotu
WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE AUTOR PREZENTACJI WYSZUKAŁ I WYKORZYSTAŁ PRZY OPRACOWANIU TEMATU Opracowania krytycznoliterackie Eseje Wstępy do wydania Biblioteki Narodowej Recenzje filmów

4 Poszukiwania . . . Biblioteka Naukowa
- katalog przedmiotowy: hasła osobowe, np. Mickiewicz Adam; problemowe, np. Mesjanizm w literaturze; dotyczące konkretnych utworów literackich, np. Mickiewicz Adam „ Dziady”

5 Poszukiwania cd. Biblioteka Naukowa- Czytelnia czasopism- jeśli szukasz recenzji filmu, spektaklu teatralnego tu znajdziesz w kartotece zawartości czasopism odpowiednie wskazówki.

6 Pamiętaj ! Zaleca się ostrożne korzystanie z internetowych źródeł: dopuszczalne jest powoływanie się na elektroniczne wersje słowników i encyklopedii oraz czasopism wydawanych w wersji elektronicznej.

7 Elementy opisu bibliograficznego - uwagi ogólne
Informacje do opisu należy czerpać ze strony tytułowej, nie z okładki książki. Jeśli praca jest autorstwa kilku osób należy podać nazwisko pierwszej z nich z dopiskiem i in. W przypadku zbioru prac wielu autorów opis rozpoczynamy od tytułu pracy ( nazwisko redaktora całości zapisujemy po tytule- red.). Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (…) pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma

8 Informacje dodatkowe Informacje na temat wydania zapisujemy
w skrócie np. Wyd. 2 popr. rozszerz. skr. uzup. Liczebniki porządkowe zapisujemy cyframi arabskimi. Jeżeli wymieniono więcej niż jedno miejsce wydania, zapisujemy pierwsze lub wyróżnione graficznie. Dopuszcza się stosowanie skrótów nazw wydawnictw powszechnie znanych np.. PWN, PIW.

9 Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego
Nazwisko i imię autora Tytuł Wydanie Miejsce wydania Nazwa wydawnictwa Rok wydania nr ISBN ( niekoniecznie) Wszystkie informacje zapisujemy w ciągu, od marginesu do marginesu

10 Opis bibliograficzny książki jednego autora, pracy zbiorowej, fragmentu książki
Gombrowicz Witold, Ferdydurke.Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2007. Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej. Pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis-Czernickiej. Lublin,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2006. Bachórz Józef, Na wycugu i w jego pobliżu. Fragmenty rozważań o starości w Chłopach. W: Dojrzewanie do pełni życia... Pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis-Czernickiej. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2006, s Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej.Warszawa, Czytelnik,1988. Idealiści s

11 Opis bibliograficzny wiersza , opis bibliograficzny wiersza w antologii
Leśmian Bolesław, Wybór poezji. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,1987. Dziewczyna, s Słonimski Antoni, Alarm. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Kama, 1997, s. 410. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wyd. 2, Warszawa, Wydaw. Kama, 1997, s

12 Opis bibliograficzny wstępu do książki innego autora, hasła...
Smaga Józef, Wstęp. W: Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. I-CXXVIII. Zarębski Konrad, Pianista. W: Słownik adaptacji filmowych. Bielsko- Biała, Wydaw. Park, 2005. s Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich. Wyd. 2, Warszawa, Wydaw. Szkolne PWN, [hasło] Miłość s

13 Opis fragmentu Biblii Księga Mądrości. W: Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu[ Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr., Poznań, Pallottinum,1990, s Syn marnotrawny. W: Pismo Święte Starego Wyd. 3 popr., Poznań, Pallottinum,1990, Łk 15,11-32, s.1201

14 Opis bibliograficzny recenzji książki i filmu
Kubiak Zygmunt, Literatura Greków i Rzymian. Warszawa, Rec. Jan Sochoń, Dusza wśród arcydzieł… ”Nowe Książki” 1999, nr 11, s. 33. Sala Paweł [reż.], Matka Teresa od kotów. Rec. Paweł T. Felis, Dom zwyczajnie niedoskonały. „Gazeta wyborcza” 2010, nr 219, s. 12.

15 Opis bibliograficzny filmu
Wajda Andrzej [Reż.] Pan Tadeusz. Warszawa, Vision Distribution Company,1999.[ DVD] Kieślowski Krzysztof [Reż.] Krótki film o miłości. Warszawa, Best film, 1987. [DVD]

16 Opis reprodukcji malarstwa w książce i w czasopiśmie
Matejko Jan, Rejtan -upadek Polski [il.] W: Poprzęcka Maria, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym. Warszawa, Stentor, 2004, s Wyspiański Stanisław, Macierzyństwo [il.] W: „Wielcy Malarze” nr 30 s. 25.

17 Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie
Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł Przykład: Wilczak Dariusz, Bóg nie potrzebuje kiczu .„Newsweek” 2010, nr 47, s

18 Opis bibliograficzny wywiadu
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „ Tytuł czasopisma” rok, nr, strony zajęte przez wywiad. Przykład: Mann Wojciech, Politycy, wynocha. Rozm. przepr. Andrzej Stankiewicz. „Newsweek”2010, nr 10, s

19 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych
Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005] Dostępny w Internecie: www. literatura. zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko /osmy.htm


Pobierz ppt "Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google