Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne

2 Literatura podmiotu WSZYSTKIE DOKUMENTY PODDAWANE ANALIZIE I INTERPRETACJI ZGODNIE WSZYSTKIE DOKUMENTY PODDAWANE ANALIZIE I INTERPRETACJI ZGODNIE Z WYBRANYM TEMATEM PREZENTACJI Z WYBRANYM TEMATEM PREZENTACJI Teksty literackie - w całości lub we fragmentach Teksty literackie - w całości lub we fragmentach Reprodukcje malarstwa Reprodukcje malarstwa Filmy Filmy Fragmenty dzieł muzycznych Fragmenty dzieł muzycznych

3 Literatura przedmiotu WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE AUTOR PREZENTACJI WYSZUKAŁ WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE AUTOR PREZENTACJI WYSZUKAŁ I WYKORZYSTAŁ PRZY OPRACOWANIU TEMATU I WYKORZYSTAŁ PRZY OPRACOWANIU TEMATU Opracowania krytycznoliterackie Opracowania krytycznoliterackie Eseje Eseje Wstępy do wydania Biblioteki Narodowej Wstępy do wydania Biblioteki Narodowej Recenzje filmów Recenzje filmów

4 Poszukiwania... Biblioteka Naukowa Biblioteka Naukowa - katalog przedmiotowy: hasła osobowe, np. Mickiewicz Adam; - katalog przedmiotowy: hasła osobowe, np. Mickiewicz Adam; problemowe, np. Mesjanizm w literaturze; problemowe, np. Mesjanizm w literaturze; dotyczące konkretnych utworów literackich, np. Mickiewicz Adam Dziady dotyczące konkretnych utworów literackich, np. Mickiewicz Adam Dziady

5 Poszukiwania cd. Biblioteka Naukowa- Czytelnia czasopism- jeśli szukasz recenzji filmu, spektaklu teatralnego tu znajdziesz w kartotece zawartości czasopism odpowiednie wskazówki. Biblioteka Naukowa- Czytelnia czasopism- jeśli szukasz recenzji filmu, spektaklu teatralnego tu znajdziesz w kartotece zawartości czasopism odpowiednie wskazówki.

6 Pamiętaj ! Zaleca się ostrożne korzystanie z internetowych źródeł: dopuszczalne jest powoływanie się na elektroniczne wersje słowników i encyklopedii oraz czasopism wydawanych w wersji elektronicznej. Zaleca się ostrożne korzystanie z internetowych źródeł: dopuszczalne jest powoływanie się na elektroniczne wersje słowników i encyklopedii oraz czasopism wydawanych w wersji elektronicznej.

7 Elementy opisu bibliograficznego - uwagi ogólne Informacje do opisu należy czerpać ze strony tytułowej, nie z okładki książki. Informacje do opisu należy czerpać ze strony tytułowej, nie z okładki książki. Jeśli praca jest autorstwa kilku osób należy podać nazwisko pierwszej z nich z dopiskiem Jeśli praca jest autorstwa kilku osób należy podać nazwisko pierwszej z nich z dopiskiem i in. i in. W przypadku zbioru prac wielu autorów opis rozpoczynamy od tytułu pracy ( nazwisko redaktora całości zapisujemy po tytule- red.). W przypadku zbioru prac wielu autorów opis rozpoczynamy od tytułu pracy ( nazwisko redaktora całości zapisujemy po tytule- red.). Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (…) Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (…) pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma

8 Informacje dodatkowe Informacje na temat wydania zapisujemy Informacje na temat wydania zapisujemy w skrócie np. Wyd. 2 popr. rozszerz. skr. uzup. Liczebniki porządkowe zapisujemy cyframi arabskimi. w skrócie np. Wyd. 2 popr. rozszerz. skr. uzup. Liczebniki porządkowe zapisujemy cyframi arabskimi. Jeżeli wymieniono więcej niż jedno miejsce wydania, zapisujemy pierwsze lub wyróżnione graficznie. Jeżeli wymieniono więcej niż jedno miejsce wydania, zapisujemy pierwsze lub wyróżnione graficznie. Dopuszcza się stosowanie skrótów nazw wydawnictw powszechnie znanych np.. PWN, PIW. Dopuszcza się stosowanie skrótów nazw wydawnictw powszechnie znanych np.. PWN, PIW.

9 Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego Nazwisko i imię autora Nazwisko i imię autora Tytuł Tytuł Wydanie Wydanie Miejsce wydania Miejsce wydania Nazwa wydawnictwa Nazwa wydawnictwa Rok wydania Rok wydania nr ISBN ( niekoniecznie) nr ISBN ( niekoniecznie) Wszystkie informacje zapisujemy w ciągu, od marginesu do marginesu Wszystkie informacje zapisujemy w ciągu, od marginesu do marginesu

10 Opis bibliograficzny książki jednego autora, pracy zbiorowej, fragmentu książki Gombrowicz Witold, Ferdydurke.Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2007. Gombrowicz Witold, Ferdydurke.Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2007. Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej. Pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis- Czernickiej. Lublin,W ydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2006. i obcej. Pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis- Czernickiej. Lublin,W ydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2006. Bachórz Józef, Na wycugu i w jego pobliżu. Fragmenty rozważań o starości w Chłopach. W: Dojrzewanie do pełni życia... Pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis- Czernickiej. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2006, s.289-303. Bachórz Józef, Na wycugu i w jego pobliżu. Fragmenty rozważań o starości w Chłopach. W: Dojrzewanie do pełni życia... Pod red. Stefana Kruka i Elżbiety Flis- Czernickiej. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2006, s.289-303. Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko-żydowskie Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej.Warszawa, Czytelnik,1988. Idealiści s.156-176 w czasie II wojny światowej.Warszawa, Czytelnik,1988. Idealiści s.156-176

11 Opis bibliograficzny wiersza, opis bibliograficzny wiersza w antologii Leśmian Bolesław, Wybór poezji. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,1987. Dziewczyna, Leśmian Bolesław, Wybór poezji. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,1987. Dziewczyna, s. 187-189. s. 187-189. Słonimski Antoni, Alarm. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Kama, 1997, Słonimski Antoni, Alarm. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Kama, 1997, s. 410. s. 410. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wyd. 2, Warszawa, Wydaw. Kama, 1997, s. 6-10. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wyd. 2, Warszawa, Wydaw. Kama, 1997, s. 6-10.

12 Opis bibliograficzny wstępu do książki innego autora, hasła... Smaga Józef, Wstęp. W: Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. I-CXXVIII. Smaga Józef, Wstęp. W: Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. I-CXXVIII. Zarębski Konrad, Pianista. W: Słownik adaptacji filmowych. Bielsko- Biała, Wydaw. Park, 2005. Zarębski Konrad, Pianista. W: Słownik adaptacji filmowych. Bielsko- Biała, Wydaw. Park, 2005. s. 180-182. s. 180-182. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich. Wyd. 2, Warszawa, Wydaw. Szkolne PWN, 2008. [hasło] Miłość s. 290-297. Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich. Wyd. 2, Warszawa, Wydaw. Szkolne PWN, 2008. [hasło] Miłość s. 290-297.

13 Opis fragmentu Biblii Księga Mądrości. W: Pismo Święte Starego Księga Mądrości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu[ Biblia Tysiąclecia]. i Nowego Testamentu[ Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr., Poznań, Pallottinum,1990, s.758-774. Wyd. 3 popr., Poznań, Pallottinum,1990, s.758-774. Syn marnotrawny. W: Pismo Święte Starego Syn marnotrawny. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu[ Biblia Tysiąclecia]. i Nowego Testamentu[ Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 3 popr., Poznań, Pallottinum,1990, Łk 15,11-32, s.1201 Wyd. 3 popr., Poznań, Pallottinum,1990, Łk 15,11-32, s.1201

14 Opis bibliograficzny recenzji książki i filmu Kubiak Zygmunt, Literatura Greków i Rzymian. Warszawa, 1999. Rec. Jan Sochoń, Dusza wśród arcydzieł… Nowe Książki 1999, nr 11, s. 33. Kubiak Zygmunt, Literatura Greków i Rzymian. Warszawa, 1999. Rec. Jan Sochoń, Dusza wśród arcydzieł… Nowe Książki 1999, nr 11, s. 33. Sala Paweł [reż.], Matka Teresa od kotów. Rec. Paweł T. Felis, Dom zwyczajnie niedoskonały. Gazeta wyborcza 2010, nr 219, s. 12. Sala Paweł [reż.], Matka Teresa od kotów. Rec. Paweł T. Felis, Dom zwyczajnie niedoskonały. Gazeta wyborcza 2010, nr 219, s. 12.

15 Opis bibliograficzny filmu Wajda Andrzej [Reż.] Pan Tadeusz. Warszawa, Vision Distribution Company,1999.[ DVD] Wajda Andrzej [Reż.] Pan Tadeusz. Warszawa, Vision Distribution Company,1999.[ DVD] Kieślowski Krzysztof [Reż.] Krótki film o miłości. Warszawa, Best film, 1987. [DVD]

16 Opis reprodukcji malarstwa w książce i w czasopiśmie Matejko Jan, Rejtan - upadek Polski [il.] W: Poprzęcka Maria, Matejko Jan, Rejtan - upadek Polski [il.] W: Poprzęcka Maria, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym. Warszawa, Stentor, 2004, s. 138-139. Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym. Warszawa, Stentor, 2004, s. 138-139. Wyspiański Stanisław, Macierzyństwo [il.] W: Wielcy Malarze nr 30 s. 25.

17 Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł Przykład: Przykład: Wilczak Dariusz, Bóg nie potrzebuje kiczu.Newsweek 2010, nr 47, s. 36-38. Wilczak Dariusz, Bóg nie potrzebuje kiczu.Newsweek 2010, nr 47, s. 36-38.

18 Opis bibliograficzny wywiadu Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. Tytuł czasopisma rok, nr, strony zajęte przez wywiad. Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. Tytuł czasopisma rok, nr, strony zajęte przez wywiad. Przykład: Przykład: Mann Wojciech, Politycy, wynocha. Rozm. przepr. Andrzej Stankiewicz. Newsweek2010, nr 10, s.18-22. Mann Wojciech, Politycy, wynocha. Rozm. przepr. Andrzej Stankiewicz. Newsweek2010, nr 10, s.18-22.

19 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005] Dostępny Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005] Dostępny w Internecie: http:// www. literatura. zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko w Internecie: http:// www. literatura. zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko /osmy.htm /osmy.htm


Pobierz ppt "Bibliografia Spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz innych dokumentów uporządkowany według określonych kryteriów i spełniający zadania informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google