Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Gorzów Wielkopolski, 24.02.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Gorzów Wielkopolski, 24.02.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Gorzów Wielkopolski, 24.02.2011 r.

2 Dane nt. obcokrajowców w województwie lubuskim Wojewoda Lubuski w latach 2007-2009 wydał: –zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (cudzoziemcy poza UE, zezwolenia ważne od 3 miesięcy do 2 lat) - 1204 –zezwolenia na osiedlenie się (cudzoziemcy poza UE, zezwolenia na czas nieokreślony) - 206 –zezwolenia na pobyt rezydenta UE (cudzoziemcy poza UE, zezwolenia na czas nieokreślony) - 92 –zarejestrowanie pobytu obywatela UE - 1943 –pobyt stały obywatela UE – 73 Ponieważ część zezwoleń jest wydawana na czas nieokreślony, zezwolenia wydane 20 lat temu też są aktualne, osoby migrują, więc liczba aktualnie przebywających na stałe cudzoziemców jest trudna do określenia, rocznie przybywa na stały pobyt około 100 osób spoza UE i kilkadziesiąt z UE. Liczba cudzoziemców wjeżdżających na teren lubuskiego na podstawie wiz i ruchu bezwizowego (np. z UE) jest niemożliwa do określenia. Na podstawie: Paweł Klimczak - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW

3 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego W polskich szkołach w roku szkolnym 2006/2007 uczyło się 3357 uczniów- cudzoziemców, co stanowi 0,06% całej populacji szkolnej w tym roku. To nieznaczna liczba, ale bardzo zróżnicowana. Poza uczniami z mniejszości narodowych i etnicznych, do polskich szkołach uczęszczają dzieci pochodzące z innych krajów: z Wietnamu, z Czeczenii (Federacja Rosyjska), z krajów Unii Europejskiej, Ameryki Północnej, z innych krajów europejskich poza UE (najwięcej z Ukrainy, Białorusi) oraz pojedyncze dzieci z rodzin uchodźców z krajów Azji i Afryki (Kongo, Somalia, Sudan, Uganda, Sierra Leone, Afganistan, Nepal, Tybet), inne. Liczba uczniów - cudzoziemców w szkołach województwa lubuskiego w roku szk. 2006/2007 wynosiła - 58. Na podstawie: Valentina Todorovska-Sokolovska Dzieci imigrantów. Nowe edukacyjne wyzwanie dla polskich szkół. Raport CMPPP

4 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

5 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

6 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

7 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

8 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

9 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

10 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

11 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Ewy Rawy, Dyrektora WDAiSE

12 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Liczba dzieci ogółem w przedszkolach województwa lubuskiego: 29235 uczniów Liczba dzieci, które nie są obywatelami polskimi w przedszkolach województwa lubuskiego 21 (0,072 %)

13 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Liczba uczniów ogółem w szkołach województwa lubuskiego: 129993 uczniów Liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi w szkołach województwa lubuskiego: 63 (0,048 %)

14 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Liczba uczniów/dzieci, którzy nie są obywatelami polskimi i korzystają z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego: 49 ( Prywatna SP Gorzów, SP 4 Kostrzyn, SP 2 Kostrzyn, SP Witnica, SP 3 Słubice, SP 3 Drezdenko, SP Lubniewice, SP nr 1 Rzepin, SP Wiechlice, SP 5 Żary, ZS Łęknica, G1 Kostrzyn, SP Klenica)

15 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Podsumowanie: – do szkół/przedszkoli województwa lubuskiego uczęszcza 84 uczniów/dzieci, którzy nie są obywatelami polskimi, – wśród 44 szkół/placówek oświatowych w województwie, w których przebywają dzieci i młodzież nie będący obywatelami polskimi najwięcej jest szkół podstawowych (19), następnie – przedszkola (9), gimnazja (7), szkoły ponadgimnazjalne (6) i policealne (3), – najwięcej dzieci/uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi uczęszcza do szkół/placówek województwa lubuskiego w powiatach: żarskim (23), gorzowskim ziemskim (16), słubickim (10), krośnieńskim (9); nie ma wcale uczniów cudzoziemców w powiecie wschowskim,

16 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Podsumowanie: – największe skupiska uczniów cudzoziemców znajdują się w Łęknicy, Kostrzynie n/O oraz w Słubicach (tereny przygraniczne), – poza uczniami z mniejszości narodowych i etnicznych, do lubuskich szkół uczęszczają dzieci pochodzące z krajów: Bułgaria, Ukraina, Białoruś, Serbia, Turcja, Mołdawia, Rosja, Słowacja, Tajwan, Kazachstan, Włochy, Wielka Brytania, Liban, Indie, Niemcy, – w żadnej placówce w województwie nie jest organizowana dla uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi nauka języka i kultury kraju pochodzenia,

17 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Podsumowanie: – uczniom/dzieciom, którzy nie są obywatelami polskimi (w zależności od potrzeb) organizowana jest w szkołach/przedszkolach dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego, a także zajęcia wyrównujące inne braki edukacyjne (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN), – uczniowie cudzoziemcy uczestniczą dodatkowo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły dla wszystkich uczniów, – uczniowie szybko wyrównują braki, wynikające z początkowej słabej znajomości języka polskiego; lepiej radzą sobie dzieci w przedszkolu i w młodszych klasach szkoły podstawowej, – często uczniowie cudzoziemcy to bardzo dobrzy uczniowie, uzdolnieni artystycznie, muzycznie, zaangażowani w życie szkoły,

18 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Podsumowanie: – lubuskie szkoły nie mają problemów z rodzicami uczniów cudzoziemców, współpraca układa się dobrze i bardzo dobrze, – przeszkodą w kontaktach dyrektorów i nauczycieli z rodzicami jest słaba znajomość języka polskiego, – w kilku szkołach na terenie województwa pracują nauczyciele przygotowani do prowadzenia nauki języka polskiego jako obcego (ukończony kurs – PCN w Lublinie).

19 Dziękuję za uwagę Radosław Wróblewski Lubuski Wicekurator Oświaty


Pobierz ppt "Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego Gorzów Wielkopolski, 24.02.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google