Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Present Simple.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Present Simple."— Zapis prezentacji:

1 Present Simple

2 1.Użycie czasu 2.Struktura 3.Zasady tworzenia końcówki –S/ -ES 4.Przysłówki częstotliwości w zdaniu 5.Charakterystyczne określenia czasu

3 UŻYCIE CZASU Czasu present simple używamy, aby: 1.Opisać czynności wykonywane stale, regularnie. I play tennis every Wednesday. (Gram w tenisa w każdą środę.) The class starts at nine o’ clock. (Lekcje zaczynają się o dziewiątej.) 2. Powiedzieć, że coś jest zawsze lub prawie zawsze prawdziwe My teacher speaks Italian. (Mój nauczyciel mówi po włosku.) He lives in a small town. (On żyje w małym mieście.) 3. Powiedzieć o tym, co lubimy lub czego nie lubimy i podzielić się opinią. I don’t like art. (Nie lubię sztuki.) She doesn’t think English is easy. ( Ona nie sądzi, że angielski jest łatwy.)

4 Struktura ZDANIA TWIERDZĄCE
W zdaniach twierdzących musimy pamiętać o dodaniu końcówki –s/-es dla osób he, she, it. podmiot Czasownik (-s, -es) dopełnienie I work hard Josh speaks Englisch fluently She listens carefully They enjoy themselves

5 ZDANIA PYTAJĄCE Pytania tworzymy używając pomocniczych słów: do/ does does używamy dla osób: he, she, it do używamy dla pozostałych, czyli: I, we, you, they Należy pamiętać, że czasowniki w pytaniach występują w bezokoliczniku. (bez końcówek) do/ does podmiot czasownik dopełnienie Does Tom love Magda? her brother study in Lublin? Do you cook well? they live near here?

6 ZDANIA PRZECZĄCE W przeczeniach, czasowniki również występują w formie bezokolicznika. (bez końcówek) Krótkie odpowiedzi: podmiot do/ does not casownik dopełnienie I do work abroad Megan does hate her job They smoke at all Yes, I/ you/ we/ they do he/ she/ it does No, I/ you/ we/ they don’t he/ she/ it doesn’t

7 Przykłady zdań zdania twierdzące:
1.I play volleyball every day. ( Gram w siatkówkę każdego dnia.) 2.I usually finish my course at 5pm. (Zazwyczaj kończę kurs o 17.) 3.They visit their parents from time to time. (Oni odwiedzają swoich rodziców od czasu do czasu.) Marry works as a policewoman. (Mary pracuje jako policjantka.) 5.Susan buys new clothes every Sunday. (Susan kupuje nowe ubrania co niedzielę.)

8 zdania pytające: 1. Why does she leave at 3 am in the morning
zdania pytające: 1.Why does she leave at 3 am in the morning? (Dlaczego ona wyjeżdża o 3 rano?) 2.Do they work hard? (Czy oni pracują ciężko?) 3.Where do they spend their free time? (Gdzie oni spędzają swój wolny czas?) 4.Why does Megan hate him so much? (Dlaczego Megan nienawidzi go tak bardzo?) 5.Do you like her? (Czy ty ją lubisz?)

9 zdania przeczące: 1. He never does his homework. (On nigdy nie robi swojej pracy domowej.) He does not do his homework in the evenings. (On nie odrabia pracy domowej wieczorami.) 3.It does not seem to be a good idea. (To nie wydaje się być dobrym pomysłem.) 4.My friends don't travel abroad. (Moi przyjaciele nie podróżują za granicę.) 5.I do not often eat breakfast in the morning. (Często nie jadam śniadań rano.)

10 ZASADY TWORZENIA KOŃCÓWKI –S/ -ES
Do większości czasowników dodajemy -s work- works swim- swims find- finds Czasowniki zakończone na spółgłoskę –y, zamieniamy –y na –i dodajemy końcówkę -es try- trise fry- fries cry- cries Czasowniki zakończone na spółgłoskę –y, bez zmian, dodajemy samą końcówkę -s play- plays enjoy- enjoys Czasowniki zakończone na –s, -z, -ch, -sh, -x dodajemy końcówkę -es miss- misses buzz- buzzes watch- watches wash- washes fix- fixes Wyjątki have- has go- goes do- does

11 Przysłówki częstotliwości
Przysłówków częstotliwości używamy, kiedy chcemy powiedzieć, jak często wykonujemy daną czynność. Czasownik + -ing Love, like, enjoy, don’t mind, don’t like lub hate uzywane są z czasownikiem z końcówką –ing, kiedy chcemy powiedzieć, jak bardzo wykonywanie danej czynności sprawia nam przyjemność lub jej nie sprawia. I love playing sport. (Kocham uprawiać sport.) My mother doesn’t like watching TV. ( moja mama nie lubi oglądać telewizji.) W zdaniach twierdzących przysłówek częstotliwości wstawiamy przed orzeczeniem. I usually play volleyball at the weekend. (Zazwyczaj gram w siatkówkę w weekend.) Jeśli orzeczeniem jest be, przysłówek częstotliwości znajduje się po nim. He’s always late. (On zawsze się spóźnia.)

12 CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASU
ALWAYS ZAWSZE USUALLY ZAZWYCZAJ OFTEN CZĘSTO SOMETIMES CZASAMI NORMALLY ZWYKLE OCCASIONALLY OKAZYJNIE FROM TIME TO TIME OD CZASU DO CZASU RARELY RZADKO NEVER NIGDY EVERY DAY CODZIENNIE ON +(dzień tygodnia +s) ON MONDAYS ON FRIDAYS W PONIEDZIAŁKI W PIĄTKI

13 Opracowała: Agnieszka Wojtuń


Pobierz ppt "Present Simple."

Podobne prezentacje


Reklamy Google