Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWARTA FIRMA Otwarta firma  Pracownik  przedsiębiorca  przedsiębiorstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWARTA FIRMA Otwarta firma  Pracownik  przedsiębiorca  przedsiębiorstwo."— Zapis prezentacji:

1 OTWARTA FIRMA Otwarta firma  Pracownik  przedsiębiorca  przedsiębiorstwo

2 OTWARTA FIRMA Idea programu Otwarta firma — Pracownik– przedsiębiorca–przedsiębiorstwo to program przeznaczony dla uczniów gimnazjum, wspierający nauczyciela przy realizacji zadań związanych z kształtowaniem przedsiębiorczych postaw uczniów.

3 OTWARTA FIRMA Uczestnicy programu Otwarta firma 2014

4 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? Realizacja programu polega na zorganizowaniu dwugodzinnej wycieczki dla uczniów gimnazjum do firmy bądź instytucji działającej w pobliżu szkoły lub na zorganizowaniu na terenie szkoły spotkania z wolontariuszem – przedstawicielem firmy bądź instytucji. W wycieczce bądź spotkaniu może uczestniczyć cała klasa bądź grupa uczniów.

5 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? Wycieczka do firmy bądź instytucji Podczas wycieczki uczniowie zapoznają się ze specyfiką działalności firmy bądź instytucji, możliwościami zatrudnienia oraz zasadami etyki w życiu gospodarczym. Najkorzystniej byłoby, aby każda klasa z danej szkoły poznała inną firmę bądź instytucję.

6 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? Spotkanie z wolontariuszem w szkole Spotkanie w szkole z przedstawicielami lokalnego biznesu powinno być zrealizowane podczas jednej godziny lekcyjnej, np. w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie albo godzin z wychowawcą, i dotyczyć jednego z poniższych tematów: Jak działa przedsiębiorstwo? Przedsiębiorstwo a rynek Pracownik i pracodawca Etyka w życiu gospodarczym Spotkanie można zorganizować dla każdej z zainteresowanych klas odrębnie albo dla kilku klas wspólnie (np. w auli szkolnej).

7 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? W szkole powołuje się szkolnego koordynatora programu, który czuwa nad jego prawidłową realizacją. Może nim być doradca zawodowy, pedagog szkolny, a także każdy inny nauczyciel, któremu zależy na kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów.

8 OTWARTA FIRMA Jak wziąć udział w programie? Należy zgłosić szkołę do udziału w programie poprzez wypełnienie formularza rejestracji szkoły dostępnego na stronie internetowej programu: http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie- szkoly.http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie- szkoly

9 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę? Nauczyciel przedstawia rodzicom propozycję zorganizowania wycieczki do firmy bądź instytucji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szkolny koordynator lub inny nauczyciel nawiązuje kontakt z firmą bądź instytucją, przekazuje informacje na temat celu i zasad udziału w programie. Pozyskuje dane, które będą niezbędne do zgłoszenia firmy bądź instytucji do udziału w nim, a są to: -nazwa firmy bądź instytucji, -adres, -imię i nazwisko wolontariusza – przedstawiciela firmy bądź instytucji, -telefon i/lub adres e-mail wolontariusza.

10 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę? Szkolny koordynator rejestruje firmę bądź instytucję na stronie internetowej programu (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Rejestracja firmy bądź instytucji przez szkołę) albo wybiera firmę bądź instytucję z listy firm i instytucji, które same zgłosiły się do udziału w programie (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Wybór firmy bądź instytucji z listy firm i instytucji, które same zgłosiły się do udziału w programie). Szkolny koordynator bądź nauczyciel ustala z wolontariuszem szczegóły wycieczki (data, godzina, liczba uczestników, czas trwania).

11 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować wycieczkę? Wycieczka odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. Po zakończeniu wycieczki szkolny koordynator bądź nauczyciel zapisuje informacje o niej w panelu szkoły na stronie internetowej programu (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Dokumentowanie spotkań z wolontariuszami). Po zapisaniu informacji o wycieczce będzie możliwe wydrukowanie certyfikatu potwierdzającego udział firmy bądź instytucji w programie. Certyfikat będzie dostępny na stronie internetowej programu po zalogowaniu. Certyfikat należy wręczyć wolontariuszowi po zakończeniu wycieczki.

12 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Nauczyciel przedstawia rodzicom propozycję zorganizowania spotkania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szkolny koordynator lub inny nauczyciel nawiązuje kontakt z firmą bądź instytucją, przekazuje informacje na temat celu i zasad udziału w programie. Pozyskuje też dane, które będą niezbędne do zgłoszenia firmy bądź instytucji do udziału w nim, a są to: -nazwa firmy bądź instytucji, -adres, -imię i nazwisko wolontariusza – przedstawiciela firmy bądź instytucji, -telefon i/lub adres e-mail wolontariusza.

13 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Szkolny koordynator rejestruje firmę bądź instytucję na stronie internetowej programu. Szkolny koordynator bądź nauczyciel ustala z wolontariuszem szczegóły spotkania: -datę, -godzinę, -liczbę uczestników, -czas trwania, -wyposażenie sali.

14 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Należy przygotować uczniów do spotkania: -poinformować ich, kto będzie na spotkaniu, -zapoznać z tematem spotkania, -zachęcić do przygotowania pytań, na które mogą uzyskać rzetelne odpowiedzi od praktyka biznesu. Po zakończeniu spotkania szkolny koordynator (bądź nauczyciel) zapisuje informacje o spotkaniu w panelu szkoły na stronie internetowej programu (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Dokumentowanie spotkań z wolontariuszami).

15 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Po zapisaniu informacji o spotkaniu będzie możliwe wydrukowanie certyfikatu potwierdzającego udział firmy bądź instytucji w programie. Certyfikat będzie dostępny na stronie internetowej programu, po zalogowaniu. Certyfikat należy wręczyć wolontariuszowi po zakończeniu spotkania.

16 OTWARTA FIRMA Podsumowanie wycieczki bądź spotkania Podczas podsumowania wycieczki bądź spotkania z wolontariuszem uczniowie mogą: wydać okolicznościową gazetkę, opracować plakat tematyczny, opracować folder reklamowy firmy, opracować poradnik Planowanie ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów gimnazjum, przygotować wystawę swoich prac.

17 OTWARTA FIRMA Czego szkoła może oczekiwać od wolontariusza? Wolontariusz może: pomóc w przekazywaniu wiedzy, zgodnej z aktualnym stanem prawnym, przybliżyć zasady funkcjonowania firmy bądź instytucji w obecnej sytuacji gospodarczej, zaprezentować doświadczenia i przemyślenia dotyczące swojej drogi zawodowej i edukacyjnej, stworzyć uczniom możliwości do zadawania pytań dotyczących biznesu, motywować do podejmowania wyzwań edukacyjnych, stworzyć szansę na konfrontację wiedzy uczniów z doświadczeniami praktyków biznesu.

18 OTWARTA FIRMA Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę Wszystkie szkoły uczestniczące w programie Otwarta firma mogą wziąć udział w Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę. Laureaci tego konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę podsumowującą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce i uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami.

19 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Uczeń: w atrakcyjny sposób – poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami (przedstawicielami firm i instytucji) – pozna firmy i instytucje działające w najbliższej okolicy szkoły, pozna na konkretnych przykładach zasady funkcjonowania biznesu, zweryfikuje swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy bądź instytucji, lepiej przygotuje się do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, będzie uczestniczył w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.

20 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Nauczyciel: zaproponuje atrakcyjną formę zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze uczniów, otrzyma wskazówki, jak przeprowadzić spotkanie z przedstawicielem firmy bądź instytucji, stworzy uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie Otwarta firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

21 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Szkoła: stworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie, zbuduje pozytywne relacje z biznesem, lepiej przygotuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pomoże uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań i przygotuje do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych, skorzysta z możliwości ogólnopolskiej promocji swoich działań na platformie internetowej projektu, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie Otwarta firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.


Pobierz ppt "OTWARTA FIRMA Otwarta firma  Pracownik  przedsiębiorca  przedsiębiorstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google