Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM

2 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
to jeden z dwóch modułów programu Być przedsiębiorczym realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy

3 Czym jest Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program przeznaczony do realizacji: przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce – w liceach i technikach, podstawy programowej kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) – w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, zajęć pozalekcyjnych – w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych.

4 Program nauczania Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest zgodny z nową podstawą programową. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 977). Program został opracowany przy współudziale uczestników projektu Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Cele programu: Celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze społecznym, jak i zawodowym: przygotowanie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych, kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

6 Jak przebiega realizacja programu?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej, realnie działającej firmy, zorganizowanej na wzór spółki jawnej: szukają pomysłu na produkt/usługę miniprzedsiębiorstwa, opracowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą kapitał niezbędny do prowadzenia miniprzedsiębiorstwa, organizują proces produkcji/świadczenia usług oraz wszelkie działania marketingowe, sprzedają swoje produkty/usługi, prowadzą dokumentację finansową.

7 Jak przebiega realizacja programu?
Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi – praktycy życia gospodarczego. Nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa. Uczniowie rejestrują swoje miniprzedsiębiorstwo w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która zapewnia im i nauczycielom stałą opiekę organizacyjną, merytoryczną i metodyczną. Rolę kas urzędu skarbowego oraz ZUS-u pełni rada rodziców.

8 Jak przebiega realizacja programu?
Szczegółowe zasady działalności miniprzedsiębiorstwa zapisano w Regulaminie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. Regulamin miniprzedsiębiorstwa określa: cele działania, zasady działania, strukturę organizacyjną, źródła finansowania działalności, podstawowe obowiązki wspólników.

9 Szukamy pomysłu na biznes
Obszary działań miniprzedsiębiorstwa Szukamy pomysłu na biznes Układamy plan działania Kto? Co? Jak? Czym zaskoczyć klientów? Efekty finansowe Sami o sobie

10 Dyrektor ds. marketingu
Struktura organizacyjna miniprzedsiębiorstwa Dyrektor naczelny Dyrektor ds. finansów Wspólnicy Dyrektor ds. marketingu

11 Co proponujemy nauczycielom?
Innowacyjny Program nauczania z odniesieniem do podstawy programowej, co bardzo ułatwia monitorowanie realizacji podstawy programowej Przepisy na lekcje z omówieniem tematów i krótkim opisem materiałów do zajęć

12 Co proponujemy nauczycielom?
Zadania edukacyjne – gotowe scenariusze z opracowanymi kartami pracy dla uczniów Filmy i prezentacje dydaktyczne Miniprzedsiębiorstwo krok po kroku – opis zadań nauczyciela w poszczególnych obszarach działania miniprzedsiębiorstwa

13 Co proponujemy uczniom?
Poradnik – jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Miniprzedsiębiorstwo krok po kroku – opis zadań ucznia w poszczególnych obszarach działań miniprzedsiębiorstwa

14 Co proponujemy uczniom?
Generator biznesplanu – wygodne narzędzie do opracowania biznesplanu miniprzedsiębiorstwa Program FINANSE – komputerowy program do dokumentowania działalności finansowej miniprzedsiębiorstwa Test kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych: Przedsiębiorca czy pracownik?

15 Jak przystąpić do programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?
Wystarczy wypełnić i wysłać do Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Formularz zgłoszenia dostępny na platformie internetowej programu. Czy brałeś już udział w programach Fundacji? Nauczyciele realizujący inne programy Fundacji mogą zalogować się, korzystając ze swojego maila i hasła. Jeśli pierwszy raz uczestniczysz w naszych programach, wypełnij ZALOGUJ SIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

16 Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Uczeń: przeżyje przygodę edukacyjną, która wyzwoli jego aktywność i zwiększy pewność siebie; zdobędzie umiejętność organizacji pracy w zespole oraz prezentowania wyników swojej pracy; wykształci podstawowe kompetencje w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej; będzie w stanie ocenić swoje predyspozycje dotyczące samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

17 Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Nauczyciel: otrzyma nowoczesne, innowacyjne narzędzia pracy z uczniami do przedmiotu ekonomia w praktyce, realizacji treści PDG oraz zajęć pozalekcyjnych; zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy – naukę przez działanie; stworzy uczniom okazję do współpracy, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności; zwiększy wiedzę i ukształtuje umiejętności dotyczące prowadzenia miniprzedsiębiorstw oraz motywację do ich inicjowania.

18 Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Szkoła: zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji uczniów; będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób; w wyniku współpracy ze środowiskiem biznesu, zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej; wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.

19 Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Realizacja programu nie wymaga zakupu podręczników! Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów znajdują się na stronie internetowej programu i dostęp do nich jest bezpłatny. Udział w programie daje możliwość uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK”, który jest znakomitą okazją do porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami koleżanek i kolegów z innych szkół.

20 www.junior.org.pl Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Junior Achievement Foundation Warszawa, ul. Kielecka 1/1 tel. (22) , fax (22)


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google