Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to jeden z dwóch modułów programu Być przedsiębiorczym realizowanego przez Fundację Młodzieżowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to jeden z dwóch modułów programu Być przedsiębiorczym realizowanego przez Fundację Młodzieżowej."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM

2 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to jeden z dwóch modułów programu Być przedsiębiorczym realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy

3 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program przeznaczony do realizacji: przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce – w liceach i technikach, podstawy programowej kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) – w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, zajęć pozalekcyjnych – w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Czym jest Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?

4 Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest zgodny z nową podstawą programową. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 977). Program został opracowany przy współudziale uczestników projektu Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program nauczania

5 Celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze społecznym, jak i zawodowym: przygotowanie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych, kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Cele programu:

6 Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej, realnie działającej firmy, zorganizowanej na wzór spółki jawnej: szukają pomysłu na produkt/usługę miniprzedsiębiorstwa, opracowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą kapitał niezbędny do prowadzenia miniprzedsiębiorstwa, organizują proces produkcji/świadczenia usług oraz wszelkie działania marketingowe, sprzedają swoje produkty/usługi, prowadzą dokumentację finansową. Jak przebiega realizacja programu?

7 Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi – praktycy życia gospodarczego. Nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa. Uczniowie rejestrują swoje miniprzedsiębiorstwo w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która zapewnia im i nauczycielom stałą opiekę organizacyjną, merytoryczną i metodyczną. Rolę kas urzędu skarbowego oraz ZUS-u pełni rada rodziców. Jak przebiega realizacja programu?

8 Szczegółowe zasady działalności miniprzedsiębiorstwa zapisano w Regulaminie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. Regulamin miniprzedsiębiorstwa określa: cele działania, zasady działania, strukturę organizacyjną, źródła finansowania działalności, podstawowe obowiązki wspólników. Jak przebiega realizacja programu?

9 S zukamy pomysłu na biznes U kładamy plan działania K to? Co? Jak? C zym zaskoczyć klientów? E fekty finansowe S ami o sobie Obszary działań miniprzedsiębiorstwa

10 Dyrektor naczelny Dyrektor ds. finansów Wspólnicy Dyrektor ds. marketingu Struktura organizacyjna miniprzedsiębiorstwa

11 Innowacyjny Program nauczania z odniesieniem do podstawy programowej, co bardzo ułatwia monitorowanie realizacji podstawy programowej Przepisy na lekcje z omówieniem tematów i krótkim opisem materiałów do zajęć Co proponujemy nauczycielom?

12 Zadania edukacyjne – gotowe scenariusze z opracowanymi kartami pracy dla uczniów Filmy i prezentacje dydaktyczne Miniprzedsiębiorstwo krok po kroku – opis zadań nauczyciela w poszczególnych obszarach działania miniprzedsiębiorstwa Co proponujemy nauczycielom?

13 Poradnik – jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Miniprzedsiębiorstwo krok po kroku – opis zadań ucznia w poszczególnych obszarach działań miniprzedsiębiorstwa Co proponujemy uczniom?

14 Generator biznesplanu – wygodne narzędzie do opracowania biznesplanu miniprzedsiębiorstwa Program FINANSE – komputerowy program do dokumentowania działalności finansowej miniprzedsiębiorstwa Test kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych: Przedsiębiorca czy pracownik? Co proponujemy uczniom?

15 Wystarczy wypełnić i wysłać do Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Formularz zgłoszenia dostępny na platformie internetowej programu. Czy brałeś już udział w programach Fundacji? Nauczyciele realizujący inne programy Fundacji mogą zalogować się, korzystając ze swojego maila i hasła. Jeśli pierwszy raz uczestniczysz w naszych programach, wypełnij ZALOGUJ SIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA Jak przystąpić do programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?

16 Uczeń: przeżyje przygodę edukacyjną, która wyzwoli jego aktywność i zwiększy pewność siebie; zdobędzie umiejętność organizacji pracy w zespole oraz prezentowania wyników swojej pracy; wykształci podstawowe kompetencje w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej; będzie w stanie ocenić swoje predyspozycje dotyczące samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego warto wziąć udział w programie?

17 Nauczyciel: otrzyma nowoczesne, innowacyjne narzędzia pracy z uczniami do przedmiotu ekonomia w praktyce, realizacji treści PDG oraz zajęć pozalekcyjnych; zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy – naukę przez działanie; stworzy uczniom okazję do współpracy, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności; zwiększy wiedzę i ukształtuje umiejętności dotyczące prowadzenia miniprzedsiębiorstw oraz motywację do ich inicjowania. Dlaczego warto wziąć udział w programie?

18 Szkoła: zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji uczniów; będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób; w wyniku współpracy ze środowiskiem biznesu, zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej; wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły. Dlaczego warto wziąć udział w programie?

19 Realizacja programu nie wymaga zakupu podręczników! Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów znajdują się na stronie internetowej programu i dostęp do nich jest bezpłatny. Udział w programie daje możliwość uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, który jest znakomitą okazją do porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami koleżanek i kolegów z innych szkół. Dlaczego warto wziąć udział w programie?

20 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Junior Achievement Foundation 02-504 Warszawa, ul. Kielecka 1/1 tel. (22) 845 08 76, fax (22) 899 29 86 junior@junior.org.pl www.junior.org.pl


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to jeden z dwóch modułów programu Być przedsiębiorczym realizowanego przez Fundację Młodzieżowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google