Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżo wa przedsiębio rczość. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo do przedmiotu uzupełniającego ekonomia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżo wa przedsiębio rczość. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo do przedmiotu uzupełniającego ekonomia."— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżo wa przedsiębio rczość

2 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce jest innowacyjnym produktem wypracowanym przy współudziale uczestników projektu Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to: nowy, ciekawy program przetestowany przez 160 nauczycieli i ponad 3500 uczniów w ramach projektu realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja programu bez konieczności zakupu podręcznika, wszystkie materiały dla ucznia i nauczyciela dostępne bezpłatnie na platformie internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, możliwość uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Produkcik.

4 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – program nauczania Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012 r. Może być wykorzystany do realizacji: przedmiotu ekonomia w praktyce, zajęć pozalekcyjnych, skierowanych do uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

5 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – cel programu Celem programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie ich inicjatywności i przedsiębiorczości.

6 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – realizacja programu W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Istotą gry jest założenie i prowadzenie w szkole realnie działającej firmy – młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa - zorganizowanego na wzór spółki jawnej. Wszyscy uczestnicy programu stają się współwłaścicielami (wspólnikami) spółki. Liczba wspólników powinna wynosić 6 – 15 osób. W szkole może działać kilka miniprzedsiębiorstw.

7 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – realizacja programu Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa gromadzą potrzebny kapitał, sporządzają biznesplan, prowadzą badania marketingowe, wybierają produkt (lub usługę), a następnie organizują produkcję oraz sprzedaż. Prowadzą dokumentację finansową na wzór dokumentacji małych przedsiębiorstw (Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT-owska). Szczegółowe zasady działalności określa regulamin młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

8 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – platforma internetowa Uczestnicy programu nie muszą kupować podręcznika ! Wszystkie materiały dla zarejestrowanych nauczycieli oraz uczniów są udostępnione nieodpłatnie na platformie internetowej Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. www.praktycznaekonomia.edu.pl

9 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zasoby platformy internetowej zakładki ogólnodostępne

10 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zasoby platformy internetowej zakładka Nauczyciel dostępna po zalogowaniu

11 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zasoby platformy internetowej zakładka Miniprzedsiębiorstwo dostępna po zalogowaniu

12 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zasoby platformy internetowej program Finanse

13 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dla nauczyciela: - program nauczania - zadania edukacyjne - filmy - prezentacje - - Vademecum dla ucznia

14 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dla ucznia: - Vademecum dla ucznia - program Finanse - generator biznesplanu - psychozabawa: Przedsiębiorca czy pracownik?

15 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne Zadania edukacyjne: Ćwiczenia – gotowe scenariusze, które mają wspólną strukturę – zawierają przewidywany czas realizacji, cele, metody i formy pracy, a także przewidywane osiągnięcia ucznia oraz sposób weryfikacji tych osiągnięć. Studia przypadku, które doskonalą umiejętność analizowania i wyciągania wniosków, prognozowania osiągnięć oraz samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

16 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne Zadania edukacyjne:

17 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne Vademecum dla ucznia to poradnik, który przedstawia istotę gry edukacyjnej Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, a także szczegółową instrukcję prowadzenia i dokumentowania działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. Szczególnie przydatne dla nauczycieli będą gotowe wzory dokumentowania działalności finansowej w rozdziale Przykład.

18 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne Filmy dydaktyczne: Marketing mix Skuteczna sprzedaż Kalkulacja ceny Trudna sztuka prezentacji Etyka w biznesie

19 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne Prezentacje multimedialne: Badanie rynku Segmentacja rynku Budowa biznesplanu Analiza metodą SMART Analiza SWOT Dokumentacja finansowa Public Relations Skuteczna promocja Jak prezentować

20 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne Nauczyciel sam decyduje o wyborze określonych materiałów dydaktycznych, kierując się realizacją treści nauczania i osiągnięciem planowanych celów edukacyjnych. Zadania edukacyjne i Vademecum dla ucznia zamieszczone na platformie są do pobrania jako pliki pdf.

21 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – dlaczego warto wziąć udział w programie? Uczeń: przeżyje atrakcyjną przygodę edukacyjną, rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu, takie jak: praca w zespole, organizacja pracy, zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu małej firmy, oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

22 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – dlaczego warto wziąć udział w programie? Nauczyciel: otrzyma nowoczesne, innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce, zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy - naukę przez działanie, stworzy uczniom okazję do współpracy, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności.

23 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – dlaczego warto wziąć udział w programie? Szkoła: zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji u uczniów, będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób, zgodny z zaleceniami KE, zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu, wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły, zaangażowanej społecznie i promującej uczniów.

24 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – jak przystąpić do programu? http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/nauczyciel

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.junior.org.pl


Pobierz ppt "Młodzieżo wa przedsiębio rczość. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo do przedmiotu uzupełniającego ekonomia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google