Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji."— Zapis prezentacji:

1

2 Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Informacji o Terenie

3 Podstawowe definicje synchronizacja danych – proces polegający na doprowadzeniu do jednego punktu czasowego stanu dwóch lub więcej danych integracja danych – zapisanie danych w jednej relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazie danych tworzącej spójną całość, pozwalającej na wykonywanie wszelkiego rodzaju analiz przestrzennych* * - Kryteria oceny systemów informatycznych służących do prowadzenia baz danych katastru nieruchomości. Opracowanie wykonane na zamówienie Głównego Geodety Kraju przez Instytut Geodezji i Kartografii, Przegląd Geodezyjny nr 7 z 2000 r.

4 Program referatu 1.Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych. 2.Przyczyny i konsekwencje niespójności danych. 3.Koncepcja synchronizacji danych ewidencyjnych. 4.Wyniki prac synchronizacyjnych na obiektach testowych. 5.Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej. 6.Zakończenie i wnioski.

5 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych Założenia: wykorzystanie w procesie synchronizacji tylko istniejących opracowań geodezyjnych w postaci map, rejestrów i operatów, stopniowe usuwanie tych rozbieżności i błędów, które wymagają nowych pomiarów geodezyjnych i/lub odpowiednich postępowań (administracyjnych, sądowych), wykorzystanie prowadzonych na bieżąco prac geodezyjnych do weryfikacji danych (informowanie o wykrytych rozbieżnościach).

6 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych USTAWA dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z 2000 r. z późn. zmianami) Art. 21. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

7 1. Podstawowe założenia i cele synchronizacji danych ewidencyjnych Cele: podniesienie wiarygodności danych ewidencyjnych, przygotowanie danych ewidencyjnych do funkcjonowania w ramach Krajowego Systemu Informacji o Terenie (integracja danych), wykrycie i identyfikacja błędów i rozbieżności, usunięcie błędów o charakterze pisarskim, przejście na prowadzenie cyfrowej mapy ewidencyjnej, przygotowanie danych do pełnej modernizacji ewidencji, podniesienie walorów użytkowych ewidencji (zarządzanie gminą, planowanie przestrzenne itp.)

8 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych podział operatu ewidencyjnego na dwie części: kartograficzną i opisowo-tabelarycznej (wynikający z ograniczeń ówczesnej technologii), podział elementów operatu pomiędzy różne instytucje, regulowanie spraw ewidencji przez dwa ministerstwa, regulacje prawne stanowiące niekiedy formalną barierę w procesie synchronizacji danych ewidencyjnych, stosowane technologie i kryteria dokładnościowe, błędy i pomyłki.

9 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. Nr 11 z dnia 25 marca 1969 r.) § 7. 1. Działkę stanowi obszar gruntu ograniczony gruntami stanowiącymi przedmiot odrębnego władania.

10

11

12 2. Przyczyny i konsekwencje niespójności danych ewidencyjnych § 22. 6. Dla potrzeb wymiaru świadczeń państwowych: 1) powierzchnie dróg i rowów prywatnych zalicza się do powierzchni klas użytków przylegających, z wyjątkiem rowów włączonych do sieci urządzeń wodno- melioracyjnych, 2) powierzchnie terenów osiedlowych położone na obszarach gromad zalicza się do tego otaczającego lub przylegającego użytku rolnego bądź leśnego i jego klasy, który powierzchniowo przeważa; dotyczy to również terenów osiedlowych w obszarach użytkowanych rolniczo w osiedlach i miastach. Zarządzenie z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów

13 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 161/3 | RIVb B | 0.05 || B | 0.0503 || -0.0003 | Pow. kl_uz Ok | 161/3 || RIVb | 0.0165 || Brak odp. uzytkow ! ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 0.05 || | 0.0668 || D_pow = -0.0168 % pow. = 33.6% --------------------------------------------------------------------------------------------------

14 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 172 | RIVb S | 0.04 || S | 0.0404 || -0.0004 | Pow. kl_uz Ok | 172 | RIVb B | 0.09 || B | 0.0796 || 0.0104 | Rozn. pow. 11.6% | 172 || LzIV | 0.0022 || Brak odp. uzytkow ! ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 0.13 || | 0.1222 || D_pow = 0.0078 % pow. = 6.0% --------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Dane z pomiaru |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 215/1 | RII | 0.85 || RII | 0.8432 || 0.0068 | Pow. kl_uz Ok | 215/1 | RII S | 0.14 || S | 0.1346 || 0.0054 | Pow. kl_uz Ok | 215/1 | RII B | 0.02 || B | 0.0345 || -0.0145 | Rozn. pow. 72.5% ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 1.01 || | 1.0123 || D_pow = -0.0023 % pow. = 0.2% --------------------------------------------------------------------------------------------------

16 |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 216/1 | dr dr | 1.05 || dr | 1.0698 || -0.0198 | Pow. kl_uz Ok ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 1.05 || | 1.0698 || D_pow = -0.0198 % pow. = 1.9% -------------------------------------------------------------------------------------------------- |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 216/2 | dr dr | 0.45 || dr | 0.4336 || 0.0164 | Pow. kl_uz Ok ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 0.45 || | 0.4336 || D_pow = 0.0164 % pow. = 3.6% -------------------------------------------------------------------------------------------------- |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 217/2 | RII | 0.54 || RII | 0.5349 || 0.0051 | Pow. kl_uz Ok ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 0.54 || | 0.5349 || D_pow = 0.0051 % pow. = 0.9% -------------------------------------------------------------------------------------------------- Brak podziału w MSEGu. |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 701 | Wp Wp | 0.05 || Brak mianownika dz. | 701 | dr dr | 2.10 || Brak mianownika dz. | 701/1 || dr | 0.6066 || Numery zblizone ! | 701/1 || Wp | 0.0522 || Numery zblizone ! | 701/2 || dr | 1.5027 || Numery zblizone ! --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 2.15 || | 2.1615 || D_pow = -0.0115 % pow. = 0.5% -------------------------------------------------------------------------------------------------- |____________ M S E G _____________ ||____________ E W M A P A _________________________ | 22/1 | RIIIa | 0.31 || RIIIa | 0.3249 || -0.0149 | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | RIIIb | 0.28 || RIIIb | 0.2767 || 0.0033 | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | PsIII S | 0.86 || S | 0.8762 || -0.0162 | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | PsIII | 0.80 || PsIII | 0.8227 || -0.0227 | Pow. kl_uz Ok | 22/1 | PsIII B | 0.21 || B | 0.2189 || -0.0089 | Pow. kl_uz Ok ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ogolna pow. dz.= | 2.46 || | 2.5194 || D_pow = -0.0594 % pow. = 2.4% -------------------------------------------------------------------------------------------------- RAPORT

17 4. Wyniki prac synchronizacyjnych na obiektach testowych gmina Zabierzów licząca około 9928 ha i 16000 działek ewidencyjnych o średniej powierzchni 0,23 ha, wieś Podwilk licząca około 3500 ha i 22000 działek o średniej powierzchni 0,11 ha, posiadająca mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 w tzw. układzie węgierskim, obręb Trzebinia liczący ok. 4600 parcel (!) o średniej powierzchni 0.09 ha, dla którego mapy ewidencyjne w skali 1:2880 są kopiami oryginalnych map katastru austriackiego sporządzanych w tzw. układzie KUL (Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie).

18

19

20

21 Nazwa obrębu [0,1](1,2](2,3](3,4](4,5](5,10 ] > 10Dz 0Liczba działek Podwilk24,020,614,611,98,313,96,8-2890 na matrycy brak działki nr 970/3 oraz występują błędne numery działek: 976/2 zamiast 972/2 i 976/1 zamiast 975/1

22

23

24 5. Możliwości wykorzystania spójnej bazy ewidencyjnej

25

26

27


Pobierz ppt "Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów Józef Maślanka Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google