Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ANALIZY STRUKTURALNE KATASTRÓW GRUNTOWYCH na przykładzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ANALIZY STRUKTURALNE KATASTRÓW GRUNTOWYCH na przykładzie."— Zapis prezentacji:

1 STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ANALIZY STRUKTURALNE KATASTRÓW GRUNTOWYCH na przykładzie POWIATU BRZESKIEGO Elżbieta Wąs Brzesko, rok

2 ANALIZY STRUKTURALNE KATASTRÓW GRUNTOWYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU BRZESKIEGO Z istniejących dokumentów kartograficzno- prawnych wynika, że teren województwa małopolskiego aktualnie podzielony jest na trzy obszary katastralne. Z istniejących dokumentów kartograficzno- prawnych wynika, że teren województwa małopolskiego aktualnie podzielony jest na trzy obszary katastralne.

3

4 Kryteria generacji austriackiego katastru gruntowego stanowiły następujące elementy kartograficzne i opisowe: A. Część kartograficzną stanowiły: mapa katastralna składająca się z arkuszy sekcji szczegółowych do prowadzenia ewidencji podatku gruntowego, mapa katastralna składająca się z arkuszy sekcji szczegółowych do prowadzenia ewidencji podatku gruntowego, szkice indykacyjne określające zmiany na gruncie, szkice indykacyjne określające zmiany na gruncie, manualia pierwotnych szkiców polowych. manualia pierwotnych szkiców polowych. B. Część opisowa zawierała: protokół parcelowy, protokół parcelowy, arkusze posiadłości gruntowych, arkusze posiadłości gruntowych, sumaryczne zestawienie ogólnych powierzchni poszczególnych arkuszy posiadłości gruntowych, sumaryczne zestawienie ogólnych powierzchni poszczególnych arkuszy posiadłości gruntowych, alfabetyczny spis posiadaczy, alfabetyczny spis posiadaczy, wypisy hipoteczne. wypisy hipoteczne.

5 B. Część opisowa zawierała: protokół parcelowy, protokół parcelowy, arkusze posiadłości gruntowych, arkusze posiadłości gruntowych, sumaryczne zestawienie ogólnych powierzchni poszczególnych arkuszy posiadłości gruntowych, sumaryczne zestawienie ogólnych powierzchni poszczególnych arkuszy posiadłości gruntowych, alfabetyczny spis posiadaczy, alfabetyczny spis posiadaczy, wypisy hipoteczne. wypisy hipoteczne.

6

7 Rys. 2. Pomiary stolikowe

8 ANALIZY STRUKTURALNE KATASTRÓW GRUNTOWYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU BRZESKIEGO Wydany kolejny dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 6 poz.32), obejmował założenia, w których dane z rejestru były wyłączną podstawą do: Wydany kolejny dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 6 poz.32), obejmował założenia, w których dane z rejestru były wyłączną podstawą do: planowania wymiaru podatków i świadczeń, planowania wymiaru podatków i świadczeń, skupu i dostaw obowiązkowych, skupu i dostaw obowiązkowych, określenia strony fizycznej nieruchomości w księgach wieczystych. określenia strony fizycznej nieruchomości w księgach wieczystych.

9 Przykładowo operat ewidencyjny założony w oparciu o dekret z dnia 2 lutego 1955 r., w rozpatrywanym okresie, składał się z części kartograficznej i opisowo tabelarycznej. Podstawowym obiektem operatu ewidencji gruntów i budynków była działka, ogólnie zdefiniowana jako: obszar gruntu ograniczony gruntami stanowiącymi przedmiot odrębnego władania

10 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U.Nr 6 poz.32), obejmował założenia, w których dane z rejestru były wyłączną podstawą do: planowania wymiaru podatków i świadczeń, planowania wymiaru podatków i świadczeń, skupu i dostaw obowiązkowych, skupu i dostaw obowiązkowych, określenia strony fizycznej nieruchomości w księgach wieczystych. określenia strony fizycznej nieruchomości w księgach wieczystych.

11 ANALIZY STRUKTURALNE KATASTRÓW GRUNTOWYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU BRZESKIEGO Preferowanie pojęcia władanie a nie własność i niechęć władz państwowych do instytucji ksiąg wieczystych, w sposób bezpośredni przyczyniła się do utraty powiązania instytucji ksiąg wieczystych z katastrem gruntowym. Preferowanie pojęcia władanie a nie własność i niechęć władz państwowych do instytucji ksiąg wieczystych, w sposób bezpośredni przyczyniła się do utraty powiązania instytucji ksiąg wieczystych z katastrem gruntowym.

12 Generacja wykazów synchronizacyjnych na potrzeby geodezyjno – kartograficzne Wykaz synchronizacyjny to dokument uzgadniający relacje pomiędzy danymi przestrzennymi porównywalnych obiektów katastralnych w zakresie ich oznaczeń, konfiguracji granic oraz powierzchni [1] Wykaz synchronizacyjny to dokument uzgadniający relacje pomiędzy danymi przestrzennymi porównywalnych obiektów katastralnych w zakresie ich oznaczeń, konfiguracji granic oraz powierzchni [1] [ 1] Surówka A., Piasek Z., Ocena kryteriów synchronizowania parcel katastralnych z działkami ewidencyjnymi. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk 1998.

13 Działka ewidencyjna E1 powstała z parcel katastralnych (pgr) nr: pgr N1, pgr N2 pgr N3 objętych (liczba wykazu hipotecznego) lwh. 195, gminy katastralnej Roki lub Działka ewidencyjna E2 odpowiada parcelom katastralnym (pgr) nr: pgr N1, pgr N2, pgr N3, objętym księgą wieczystą nr.... (KW. Nr...). Wykazy synchronizacyjne przeważnie przyjmowały postać, wg formuły, np.: Kryteria sporządzania wykazów synchronizacyjnych.

14 Opracowania dotyczące równoważenia parcel katastralnych z działkami ewidencyjnymi: nie były oparte na kryteriach dokładnościowych, przewidzianych dla pomiarów bezpośrednich, granic nieruchomości gruntowych, nie były oparte na kryteriach dokładnościowych, przewidzianych dla pomiarów bezpośrednich, granic nieruchomości gruntowych, w przeważającej większości nie były zgłaszane do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu ich oceny a zatem i nie były włączane do zasobu (za wyjątkiem większych miast np. miasta Krakowa) co oznaczało, że opracowania te podlegały tylko i wyłącznie samoocenie ich wykonawców, w przeważającej większości nie były zgłaszane do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu ich oceny a zatem i nie były włączane do zasobu (za wyjątkiem większych miast np. miasta Krakowa) co oznaczało, że opracowania te podlegały tylko i wyłącznie samoocenie ich wykonawców, stanowiły zasoby prywatne wykonawców oraz ślad, który prowadził tylko i wyłącznie do zbiorów dokumentów ksiąg wieczystych, stanowiły zasoby prywatne wykonawców oraz ślad, który prowadził tylko i wyłącznie do zbiorów dokumentów ksiąg wieczystych,

15 PODSUMOWANIE: Aktualne obowiązujące przepisy nie określają kryteriów dokładnościowych sporządzania wykazów synchronizacyjnych. Długo oczekiwana instrukcja G-5 nie nawiązała do uwarunkowań historycznych wynikających, z pokrycia Polski południowej byłym katastrem austriackim. Aktualne obowiązujące przepisy nie określają kryteriów dokładnościowych sporządzania wykazów synchronizacyjnych. Długo oczekiwana instrukcja G-5 nie nawiązała do uwarunkowań historycznych wynikających, z pokrycia Polski południowej byłym katastrem austriackim. Skutki braku norm dokładnościowych znajdujących oparcie w przepisach prawnych są powodem skarg obywateli do organów administracji publicznej, ale również i powodem licznych procesów cywilnych. Skutki braku norm dokładnościowych znajdujących oparcie w przepisach prawnych są powodem skarg obywateli do organów administracji publicznej, ale również i powodem licznych procesów cywilnych. Należy postawić pytanie skoro jest brak w obowiązujących przepisach norm techniczno- prawnych, dotyczących sporządzania wykazów synchronizacyjnych, to w jaki sposób dokonywać ich ocen technicznych. Należy postawić pytanie skoro jest brak w obowiązujących przepisach norm techniczno- prawnych, dotyczących sporządzania wykazów synchronizacyjnych, to w jaki sposób dokonywać ich ocen technicznych. Propozycja autora niniejszego referatu zmierza do rozważenia konieczności ustalenia normy techniczno-prawnej na potrzeby sporządzania wykazów synchronizacyjnych dla terenów byłego zaboru austriackiego Propozycja autora niniejszego referatu zmierza do rozważenia konieczności ustalenia normy techniczno-prawnej na potrzeby sporządzania wykazów synchronizacyjnych dla terenów byłego zaboru austriackiego

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ANALIZY STRUKTURALNE KATASTRÓW GRUNTOWYCH na przykładzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google