Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata 2008 - 2015 W Mławie jak w domu 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata 2008 - 2015 W Mławie jak w domu 1."— Zapis prezentacji:

1 Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata W Mławie jak w domu 1

2 Co chcemy osiągnąć? Właściwie skierowana pomoc mieszkaniowa, Zaprzestać subsydiowania osób, które pomocy nie potrzebują, Zapobiec zamieszkiwaniu osób w lokalach niedostosowanych wielkością do potrzeb i do dochodów, Zapobiec przetrzymywaniu lokali przez osoby, które w nich długotrwale nie zamieszkują, Wywołać zjawisko dobrowolnego opuszczania lokali komunalnych przez osoby o wysokich dochodach, Spowodować zbilansowanie przychodów i nakładów w gospodarce mieszkaniowej, Zachęcić mieszkańców zasobów komunalnych i stworzyć warunki do remontów na ich koszt oraz poszukiwania możliwości adaptacji lokali, które miały inne przeznaczenie, 2

3 Zwiększyć efektywność windykacji należności, Zachęcić młodych ludzi do pozostania w Mławie oraz przyciągnąć z zewnątrz specjalistów pożądanych na lokalnym rynku pracy, Zwiększyć efektywność i racjonalność procesu prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkalnych, Zapobiec rozlewaniu zabudowy, Zapobiec niszczeniu zabytkowych zasobów mieszkaniowych będących własnością prywatną. Co chcemy osiągnąć? 3

4 Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia) Stan techniczny i wielkość zasobu mieszkaniowego Mławy są niezadowalające, a wyposażenie części komunalnych lokali mieszkalnych nie pozwala na godne zamieszkiwanie. 4

5 Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia) Poprawa sytuacji może nastąpić głównie poprzez następujące działania: 1.Zintegrowany system informatyczny do zarządzania miastem i jego majątkiem, 2.Inwentaryzacja zasobu mieszkaniowego, 3.Racjonalizacja gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym, 4. Wprowadzenie kategoryzacji budynków mieszkalnych, 5

6 Poprawa sytuacji może nastąpić głównie poprzez następujące działania : 5. Stworzenie systemu wspierania i organizacja zamiany mieszkań, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, 6. Wprowadzenie wieloletniego planowania działań remontowych i inwestycyjnych w mieszkalnictwie komunalnym i społecznym, 7. Stworzenie systemu monitorowania efektywności ekonomicznej zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz poziomu jakości świadczonych usług, 8. Koncentracja na remontach, remontach kapitalnych i modernizacji budynków mieszkalnych Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia) 6

7 Poprawa sytuacji może nastąpić głównie poprzez następujące działania : 9. Doprowadzenie lokali socjalnych do przyzwoitego stanu technicznego, 10. Wypracowanie optymalnej, elastycznej i wieloletniej polityki aczynszowej, 11. Stworzenie mechanizmów partycypacji społecznej w decyzjach adotyczących zasobów mieszkaniowego miasta, 12. Podjęcie realizacji nowego budownictwa komunalnego, również aw oparciu o formułę PPP, 13. Zachęcenie sektora prywatnego do realizacji budownictwa amieszkalnego pod wynajem. Wnioski z diagnozy (Mieszkaniowego Bilansu Otwarcia) 7

8 Zasady Mławskiej Polityki Mieszkaniowej 1. Zasada planowania i racjonalności działań. 2. Zasady zaspokajania potrzeb mieszkańców członków wspólnoty samorządowej Mławy. 3. Zasady prowadzenia gospodarki mieszkaniowej i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 4. Zasady polityki czynszowej. 5. Zasady planowania i prowadzenia remontów oraz inwestycji w mieszkaniowym zasobie miasta. 8

9 5. Zasady prywatyzacji zasobów mieszkaniowych i udziału miasta we wspólnotach mieszkaniowych. 6. Zasady planowania terenów mieszkaniowych i pozyskiwania mieszkań do zasobu gminy. 7. Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej i zapobiegania bezdomności. 8. Zasady inicjowania i promowania rewitalizacji oraz nowego budownictwa mieszkaniowego. Zasady Mławskiej Polityki Mieszkaniowej 9

10 Zasoby mieszkaniowe Miasta Mławy Lokale mieszkalne: Powierzchnia użytkowa: 37919m m 2 w tym w budynkach stanowiących współwłasność (419 lokali) m m 2 Lokale socjalne: Powierzchnia użytkowa: 1515 m m r. 2011r. 10

11 Potrzeby mieszkaniowe Lokale mieszkalne: 36/40 rodzin zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego Lokale socjalne: 30/40 rodzin zakwalifikowanych do przydziału lub wskazania lok. socjalnego Lokale zamienne: 40/74 rodzin zakwalifikowanych do przydziału lokalu zamiennego Pomieszczenia tymczasowe: 2/1 rodziny oczekujące na wskazanie pomieszczenia tymczasowego 2008r/2011r 11

12 Finansowanie MPM: Środki z budżetu Miasta, Fundusze pomocowe, Kredyty i pożyczki, Darowizny osób fizycznych i prawnych Środki własne spółek, spółek komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych, Środki partnerów prywatnych. 12

13 Instrumenty realizacji MPM Mławski Program Mieszkanie za remont Mławski Program Ulepszamy Mieszkania Mławski Program Nasz Dom Mławski Program Elastycznego Spłacania Zadłużenia Mławski Program Pomocy Mieszkaniowej Program Mławskie Forum Mieszkaniowe (MFM) 13

14 Mławski Program Mieszkanie za remont Program przewiduje uzyskanie prawa najmu do lokalu komunalnego w zamian za adaptację lokalu wyłączonego z użytkowania na mieszkalny bez refundacji poniesionych kosztów Adresaci: Mławianie – najemcy lokalu komunalnego, Mławianie – oczekujący na przyznanie lokalu komunalnego, którzy zrezygnują z tego uprawnienia, Osoby fizyczne lub prawne. Zachęta finansowa: Czynsz za wyremontowany lokal będzie przez 3 lata stały, równy czynszowi bazowemu dla lokali zakwalifikowanych do najniższej kategorii użytkowej, a w kolejnych 3 latach nie wzrośnie o więcej niż 20%. 14

15 Program przewiduje refundację kosztów, poniesionych przez najemcę lokalu komunalnego w celu poprawy standardu zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. wykonanie łazienki, WC, kuchni, zmian w ogrzewaniu itp.). Adresaci: najemcy lokalu komunalnego. Mławski Program Ulepszanie Mieszkania Zachęta finansowa: Refundacja nie więcej niż 20% udokumentowanych wydatków w przypadku ulepszeń w lokalu, Refundacja nie więcej niż 40% udokumentowanych wydatków w przypadku, gdy ulepszenia przeprowadzą wszyscy najemcy w budynku. 15

16 Mławski Program Nasz Dom Program przewiduje refundację kosztów, poniesionych przez najemcę lokalu komunalnego w celu poprawy stanu technicznego zamieszkiwanego budynku oraz jakości jego otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Adresaci: Mławianie, mieszkający w budynkach stanowiących współwłasność Miasta. Zachęta finansowa: Refundacja kosztów na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem a wspólnotą mieszkaniową. Udzielanie pożyczek wspólnotom mieszkaniowym, w których Miasto ma nie mniej niż 50% udziałów, Udzielanie gwarancji dla kredytów lub pożyczek zaciąganych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto ma co najmniej 75% udziałów. 16

17 Mławski Program Elastycznego o Spłacania Zadłużenia Program ma na celu ułatwienie uregulowania zaległych zobowiązań wobec Miasta poprzez: rozłożenie na raty opłat za mieszkanie, umorzenie odsetek po dokonaniu spłaty zaległości głównej, współpracę z MOPS w zakresie pomocy przy zmniejszaniu opłat za mieszkanie, stworzenie możliwości odpracowania zaległego czynszu w ramach prac w zasobie mieszkaniowym Miasta. Adresaci: Mławianie – najemcy lokali mieszkalnych w zasobie Miasta, którzy ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową nie regulują na bieżąco opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. 17

18 Mławski Program Pomocy Mieszkaniowej Program przewiduje wsparcie finansowe i inne formy wsparcia w zakresie Mieszkalnictwa Komunalnego na terenie Miasta Mławy. Adresaci: Mławianie, których sytuacja życiowa jest szczególnie trudna, niezawiniona, ma trwały i nieodwracalny charakter a docelowe wypełnienie ich potrzeb mieszkaniowych jest uzależnione od szczególnych, nietypowych rozwiązań organizacyjno-prawnych lub techniczno-funkcjonalnych, które Miasto może umożliwić. 18

19 Program Mławskie Forum Mieszkaniowe - MFM Miasto zamierza zainicjować działanie Mławskiego Forum Mieszkaniowego, którego ideą jest stworzenie i moderowanie forum – płaszczyzny wymiany informacji, poglądów, pomysłów i koncepcji oraz dialogu i dyskusji - na temat mieszkalnictwa w Mławie. 19

20 Rezultat: U C H W A Ł A Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata

21 Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata Dziękuję za uwagę Opracowanie: Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta w Mławie 3 Października 2011 r. 21


Pobierz ppt "Mławska Polityka Mieszkaniowa na lata 2008 - 2015 W Mławie jak w domu 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google