Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WYNIKÓW TRZECIEGO KWARTAŁU 2007 październik 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WYNIKÓW TRZECIEGO KWARTAŁU 2007 październik 2007."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW TRZECIEGO KWARTAŁU 2007 październik 2007

2 2 Wyniki segmentów - SWW Wzrost wartości sprzedaży o 6% (głównie dzięki wyższej sprzedaży krajowej) pomimo znacznego umocnienia się złotego Silny wzrost sprzedaży na rynku krajowym do branży transportowej oraz budownictwa Sprzedaż eksportowa na poziomie ok. 3% wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Węgry Stopniowe zwiększanie poziomu sprzedaży w spółce na Ukrainie Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie ponad 80%.

3 3 Wyniki segmentów - SSA Wzrost sprzedaży segmentu o ok. 15% dzięki wysokiej dynamice sprzedaży eksportowej oraz stabilnym wzroście w kraju Ok. 25% wzrost eksportu. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria,Ukraina i kraje Beneluxu Otwarcie nowego centrum logistycznego na Węgrzech Analiza nowych rynków eksportowych – Kazachstan Systematyczne poszerzanie oferty produktowej – drzwi przesuwne, parapety, udoskonalenia systemów fasadowych

4 4 Wyniki segmentów - SOG Sprzedaż wyższa o ok. 16% w stosunku do analogicznego okresie roku poprzedniego głównie ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej oraz stabilny wzrost w kraju Nowi klienci krajowi w branży koncentratów spożywczych Sprzedaż eksportowa na poziomie 23% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Czechy, Rumunia i Ukraina Przygotowanie produkcji dla klientów z rynku Austrii oraz Wielkiej Brytanii Wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakresie nadruku na poziomie 60 - 65%

5 WYNIKI SKONSOLIDOWANE

6 6 Czynniki wpływające na wyniki trzeciego kwartału Wzrost wolumenowy Konsolidacja Metalplastu Złotów Umocnienie się złotówki w stosunku do EUR Niższe ceny aluminium wyrażone w złotych Zmniejszenie sprzedaży niezadrukowanych folii aluminiowych Niższe cło na aluminium Korzystna relacja EUR/USD Umocnienie się złotówki w stosunku do EUR Wzrost kosztów odsetkowych Ujemna wycena transakcji zabezpieczających Wyższa efektywna stopa opodatkowania SPRZEDAŻ ZYSK NETTO ZYSK OPERACYJNY

7 7 Podstawowe dane finansowe trzeciego kwartału 3Q 20063Q 2007Zmiana aluminium 3M (USD/tonę)2 5272 610+3% EUR/PLN3,963,79-4% USD/PLN3,102,76-11% EUR/USD1,281,37+7% [mln zł]3Q 20063Q 2007Zmiana1-3Q 20061-3Q 2007Zmiana Sprzedaż288,8337,5+17%764,4944,3+23% EBITDA46,554,6+17%121,4135,4+12% Marża EBITDA16% 14% EBIT35,441,1+16%88,697,1+10% Zysk netto25,228,3+12%68,770,5+3% Grupa Kapitałowa zanotowała dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży pomimo ciągłego umacniania się złotówki w stosunku do EUR Wzrost zysku operacyjnego dzięki większemu wolumenowi sprzedaży oraz korzystnej relacji EUR/USD Niższa dynamika zysku netto ze względu na wyższe zadłużenie oraz wzrost realnej stopy opodatkowania

8 8 Koszty rodzajowe Wzrost wartości amortyzacji jako efekt prowadzonych inwestycji Wzrost kosztów materiałów i energii wynikający ze wzrostu wolumenowego sprzedaży Usługi obce – wzrost wynikający z korzystania z firm podwykonawczych przy realizacji dużych kontraktów obiektowych przez Metalplast Stolarkę Świadczenia pracownicze – wyższy poziom wynikający ze zwiększenia wolumenu sprzedaży (większe zatrudnienie) oraz wprowadzonych od początku roku podwyżek płac a także rozpoczęcia konsolidacji Metalplastu Złotów Pozostałe koszty – ok. 40% tej pozycji w roku 2006 to wartość majątku spalonego w trakcie pożaru w SOG 1-3Q 20061-3Q 2007Zmiana Koszty operacyjne ogółem 737 238882 176120% Amortyzacja 32 82238 333117% Materiały i energia 556 601664 485119% Usługi obce 37 38251 395137% Podatki i opłaty 5 5296 284114% Świadczenia pracownicze 79 396109 439138% Pozostałe koszty 25 50812 24048%

9 9 Zarządzanie kapitałem obrotowym Wzrost wartości zobowiązań o 22% częściowo finansuje zwiększone zapasy Wzrost wartości należności o 26% wynikający z większych wolumenów sprzedaży Wzrost wartości zapasów o 26% wynikający z większych wolumenów sprzedaży Wzrost kapitału pracującego o 28% przy 17% wzroście wartości sprzedaży

10 10 Poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej Struktura walutowa kredytów – 3Q 07 Poziom zadłużenia Przepływy z działalności operacyjnej Dzięki dobrym wynikom oraz kontroli kapitału pracującego Grupa wypracowała w trzecim kwartale prawie 45 mln cash-flow operacyjnego Zwiększenie zaangażowania w EUR jako metoda naturalnego zabezpieczenia ekspozycji walutowej spółki Wzrost zadłużenia wynika z realizacji programu inwestycji, wypłaty dywidendy w lipcu w kwocie ok.. 37 mln zł oraz konieczności finansowania większego kapitału pracującego. Dług netto osiągnął poziom 362,5 mln zł. Wskaźnik dług netto/kapitał własny wyniósł 52%

11 11 Podsumowanie Systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży oraz korzystna relacja EUR/USD pozwoliła Grupie zrealizować budżetowane wyniki kwartału pomimo silnej aprecjacji złotówki Biorąc pod uwagę posiadany portfel zamówień Zarząd optymistycznie patrzy na perspektywy osiągnięcia zakładanego poziomu sprzedaży w IV kwartale Przy stabilnym popycie kluczowym dla realizacji prognozy całego roku będzie sytuacja na rynku walutowym Dobre wyniki III kwartału Kluczowe czynniki makro Stabilny popyt w IV kwartale ZARZĄD GRUPY KĘTY PODTRZYMUJE DOTYCHCZASOWĄ PROGNOZĘ

12 DZIĘKUJEMY Kontakt z Działem RI Michał Malina + 33 81 95 478 lub 600 083 001 mmalina@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl


Pobierz ppt "PREZENTACJA WYNIKÓW TRZECIEGO KWARTAŁU 2007 październik 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google