Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ. Program wykładów Wprowadzenie do GE Podstawy marketingu internetowego Rynki elektroniczne Płatności w Internecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ. Program wykładów Wprowadzenie do GE Podstawy marketingu internetowego Rynki elektroniczne Płatności w Internecie."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE DO GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

2 Program wykładów Wprowadzenie do GE Podstawy marketingu internetowego Rynki elektroniczne Płatności w Internecie Wykorzystanie GE w logistyce i transporcie

3 O czym dzisiaj? Społeczeństwo Informacyjne gospodarka elektroniczna rynek elektroniczny handel elektroniczny

4 Świat w XXI wieku kształtują globalizacja postęp w technologiach informacyjnych Globalne Społeczeństwo Informacyjne

5 Geneza społeczeństwa informacyjnego lata 60. – ewolucyjna teoria społeczeństwa Tadeo Umesao lata 70. – dostrzeżono rolę usług informacyjnych 1980 – książka Information Society koniec 90. – dyskusje o wpływie technologii teleinformatycznych na społeczeństwa o istotę informacji w procesie rozwoju społecznego

6 Problemy definicyjne

7 Globalne społeczeństwo informacyjne Polityka państw i struktur ponad- narodowych Grupy interesów: producenci i operatorzy IT społeczności wirtualne społeczności realne Przemiana struktur gospodarczych i biznesowych Postęp techniczny i technologiczny branży IT Społeczeństwo informacyjne

8 Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego informacja jako dobro ekonomiczne, upowszechniony dostęp do technologii informacyjnej swobodna cyrkulacja różnych kategorii informacji ok. 50% zatrudnionych w sektorze informacyjnym ok. 50% udziału sektora informacyjnego w PKB sektor informacyjny warunkuje sprawne funkcjonowanie innych sektorów i działów gospodarki specjalny status nauki i edukacji

9 Tempo rozprzestrzeniania technologii informacyjnych

10 Krzywe adaptacji różnych mediów

11 Gospodarka elektroniczna funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej i jest odbiciem struktur rzeczywistych, ale działających głównie w sferze elektronicznej

12 współczesna filozofia zarządzania współczesna filozofia zarządzania udogodnienia w handlu światowym komputeryzacja Geneza gospodarki elektronicznej Gospodarka elektroniczna

13 Warunki funkcjonowania gospodarki elektronicznej zharmonizowane i uproszczone procedury handlowe bezpieczne podstawy prawne wdrażanie...nowoczesnych technologii GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

14 SKŁADNIKI GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Instytucje władze, firmy handlowe, producenci, dostawcy, konsumenci Procesy marketing, sprzedaż towarów i usług płatności, realizacja wsparcie transakcji Sieci korporacyjne Internet komercyjne GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

15 INFRASTRUKTURA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Jakość procesów gospodarczych

16 INFRASTRUKTURA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Jakość procesów gospodarczych Powszechny dostęp do sieci

17 INFRASTRUKTURA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Jakość procesów gospodarczych Powszechny dostęp do sieci Standardy informacyjne

18 INFRASTRUKTURA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Jakość procesów gospodarczych Powszechny dostęp do sieci Standardy informacyjne Bezpieczeństwo

19 INFRASTRUKTURA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Jakość procesów gospodarczych Powszechny dostęp do sieci Standardy informacyjne Bezpieczeństwo Przepisy prawne

20 INFRASTRUKTURA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Jakość procesów gospodarczych Powszechny dostęp do sieci Standardy informacyjne Bezpieczeństwo Przepisy prawne Przekonanie i wiedza

21 Struktura gospodarki elektronicznej

22 Różnica w układzie relacji między przedsiębiorstwem prowadzącym biznes elektroniczny i handel elektroniczny KlienciKooperanciCentrala Dział produkcyjny CentralaKooperanciKlienci Medium tradycyjneMedium komputerowe biznes elektroniczny handel elektroniczny

23 TECHNOLOGIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ WYMIANA DANYCH DOSTĘP DO DANYCH AKWIZYCJA DANYCH Elektroniczna wymiana danych (EDI) Wspólne bazy danych Kody kreskowe Poczta elektroniczna Katalogi elektroniczne OCR, OMR, DIP, RF/ID, techniki biometryczne Biuletyny elektroniczne Karty elektroniczne

24 KATEGORIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Biznes – biznes (B2B) Biznes – konsument (B2C) Biznes – instytucje publiczne (B2A) Konsument – instytucje publiczne (C2A)

25 KATEGORIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ C2A B2B B2A B2CB2A B2C KONSUMENTKONSUMENT ADMINISTRACJAADMINISTRACJA FIRMA

26 W państwach Europy Wschodniej i Centralnej dynamika nowych kanałów jest zauważalna... Penetracja Internetu w Polsce Dostrzegł to zarówno sektor komercyjny...... jak i publiczny Jak wskazują doświadczenia o sukcesie tego kanału decyduje użyteczność treści oraz zakres usług dodanych Jak wskazują doświadczenia o sukcesie tego kanału decyduje użyteczność treści oraz zakres usług dodanych

27 OBROTY E-COMMERCE W EUROPIE ( MILIARDY $ ) 200020012002200320041999 20 41 82 214 509 1088 INNE B2B B2B eMARKETPLACE B2C Źródło: GARTNER

28 Integracja biznesowa prowadzi do platform wymiany i komunikacji typu B2B - Współpraca między rynkami - Integracja łańcucha dostaw - Efektywność handlowa - Automatyzacja -Integracja klientów -Automatyzacja -Osiągnięcie efektywności zewnętrznego łańcucha dostaw -Automatyzacja Osiągnięcie efektywności wewnętrznego łańcucha dostaw Główne czynniki rozwoju - Zarządzanie treścią i wiedzą - Rozwiązania dotyczące połączeń - Rozwiązania handlowe - Łączenie poprzez internet Rozwiązania sieciowe EDIERP Technologie stymulujące rozwój 2000+Początek 2000Późne lata 90-tePoczątek lat 90- tych Późne lata 80-te Czas Integracja wewnętrzna Integracja pomiędzy poszczególnymi firmami Integracja strony kupującej lub sprzedającej Integracja klientów i dostawców (B2B) Integracja pomiędzy rynkami

29 Etapy rozwoju gospodarki elektronicznej okres transferu funduszy (1973 – 1984) okres rozwoju systemów EDI i poczty elektronicznej (1984 – 1991) okres dominacji Internetu w rozwoju kontaktów między przedsiębiorstwami (1992-1997) okres globalizacji handlu elektronicznego (1997 – 2000) okres totalitaryzmu handlu elektronicznego

30 Rozwój Internetu w Polsce Informacje o produktach FAZA I Marketing: Koncentracja na B2C FAZA II Systemy transakcyjne: Koncentracja na B2B i B2C FAZA III eBusiness: kolejna generacja systemów SCM, CRM, ERP, Procurement FAZA IV Czas Stopień zaawansowania rozwiązań internetowych POLSKA EUROPA USA

31 Cechy rynku elektronicznego towar kontrahenci pieniądz elektroniczny dokument elektroniczny operacja (transakcja) elektroniczna

32 Handel elektroniczny to wprowadzona do praktyki koncepcja opisująca proces –kupna –sprzedaży –dostawy produktów, usług, informacji przez partnerów handlowych –indywidualnych –lub/i grupowych –oraz przedsiębiorstwa elektroniczne na terenie –tego samego kraju –lub większej ich liczby zabezpieczany za pomocą środków płatności –tradycyjnych –i elektronicznych) dokonywany za pomocą infrastruktury techniczno- organizacyjnej, w tym głównie sieci komputerowych z Internetem włącznie

33 Inne definicje wszelkie formy komercyjnych transakcji z uwzględnieniem indywidualnych i instytucjonalnych podmiotów, które bazują na cyfrowym przetwarzaniu i transmisji danych biznes prowadzony w sieciach komputerowych, takich jak Internet, z uwzględnieniem pokrewnej infrastruktury produkcja, dystrybucja, marketing i sprzedaż oraz dostarczanie dóbr i usług z wykorzystaniem mediów elektronicznych

34 Różnice między handlem elektronicznym a handlem tradycyjnym Kryteria media elastyczność działalności logistyka działalności logistyka sprzedaży formy płatności parametry sprzedaży

35 Media HANDEL TRADYCYJNY komunikacja bezpośrednia, przy pomocy pośredników, bądź przy pomocy dokumentów przesyłanych tradycyjnie HANDEL INTERNETOWY kontakt przez głównie Internet, przejściowe wsparcie przez media tradycyjne

36 Elastyczność działalności HANDEL TRADYCYJNY niska HANDEL INTERNETOWY wysoka, wynikająca z roli pośrednika na rynku

37 Logistyka działalności HANDEL TRADYCYJNY towary wytwarzane na miejscu lub magazynowane, ograniczony zakres HANDEL INTERNETOWY oderwanie od procesu wytwórczego, outsourcing

38 Logistyka sprzedaży HANDEL TRADYCYJNY struktura pionowa, łańcuch pośredników, konieczność dotarcia klienta do punktu sprzedaży HANDEL INTERNETOWY spłaszczenie struktur, możliwość przeprowadzenia transakcji z dowolnego miejsca o dowolnym czasie

39 Formy płatności HANDEL TRADYCYJNY tradycyjne: gotówka, karta płatnicza, czek; anonimowość kupna i sprzedaży; powszechność użycia i akceptowalności różnych form sprzedaży; problemy z wymianą walut; akceptowalny poziom zabezpieczenia HANDEL INTERNETOWY tradycyjne: za zaliczeniem pocztowym, przekaz pieniężny, karta płatnicza odmienne od tradycyjnych: karta inteligentna, mikropłatności, pieniądz elektroniczny; wątpliwa powszechność wobec wymogu odpowiedniej infrastruktury; poziom zabezpieczeń uznawany za mniejszy od tradycyjnego

40 Parametry sprzedaży HANDEL TRADYCYJNY zależność pomiędzy położeniem punktu sprzedaży i gęstością realnej sieci a ceną zakupu; różnice regionalne związane z położeniem geograficznym HANDEL INTERNETOWY niewielkie różnice cenowe, niwelowane przez trudne warunki dostawy; najniższe ceny w handlu wartościami intelektualnymi (brak np. ceł, kosztów transportu)

41 Tradycyjny handel elektroniczny a elektroniczny handel internetowy

42 Wartość rynków B2C i B2B w mld USD

43 Źródło: BCE

44 Penetracja platform B2B w określonej branży zależy od skali oferowanych korzyści biznesowych Sprzęt komputerowy / elektroniczny Energia, gaz i woda Lotnictwo / przemysł zbrojeniowy Transport / hurtownie Przemysł samochodowy Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny Papier / materiały biurowe Dobra konsumpcyjne Produkcja żywności / rolnictwo Przemysł ciężki Maszyny i urządzenia dla przemysłu 40% 26% 20% 17% 14% 13% 7% 6% 4% 3% 2% 1% Źródło: Forrester Research Całkowita liczba transakcji w 2003 roku (procentowo) w USA [prognoza z 2001]

45 Prognozy wartości obrotów handlu elektronicznego w 2004

46 SZANSE I KORZYŚCI GE MOŻLIWOŚĆI DOSTAWCY Globalna obecność Zwiększona konkurencyjność Masowa analiza popytu Skrócenie łańcucha dostaw Obniżka kosztów Perspektywy innowacji KORZYŚCI DLA KLIENTA Globalny wybór Jakość usług Indywidualizacja produktów i usług Szybkie reagowanie na potrzeby Obniżka cen Nowe produkty i usługi

47 M. Rzewuski, Inwestowanie w technologie, PCkurier, 2003, nr 6

48 Wydatki na informatykę w 2003 roku w mln euro wg krajów

49 Odsetek kupujących w Internecie w różnych krajach

50 Najczęściej kupowane/sprzedawane w Internecie

51 Korzyści standardowe: redukcja kosztów transakcji handlowych poprawa kontaktów z klientami przewaga strategiczna zaufanie inwestorów doskonalenie jakości przepływów informacyjnych skrócenie cykli czasowych procesów handlowych eliminacja przepływów papierowych

52 Korzyści dla organizacji niższe koszty produkcji, przetwarzania, dystrybucji, przechowywania i uaktualniania w stosunku do informacji na nośnikach papierowych redukcja zapasów magazynowych krótszy czas zwrotu poniesionych nakładów niższe koszty telekomunikacji wyższa konkurencyjność małego biznesu w stosunku do wielkich przedsiębiorstw tańsze pozyskanie klienta możliwość poszerzenia kręgu dostawców możliwość łatwiejszego sprzedania nadwyżek lub przestarzałych produktów

53 Korzyści dla konsumentów większa możliwość wyboru niższa cena zakupy o każdej porze i z każdego miejsca szybsza i pełniejsza informacja możliwość udziału w aukcjach internetowych

54 Korzyści dla społeczeństwa praca w domu podwyższenie standardu życia przy tych samych kosztach dostęp do dóbr i usług dla osób z odległych stron

55 Wady i niedogodności: brak systemu bezpieczeństwa, niezawodności, standardów i protokołów komunikacji niedostateczna sieć telekomunikacyjna ciągłe ewolucje i zmiany oprogramowania trudności w zintegrowaniu różnych systemów drogi dostęp do Internetu liczne problemy prawne opory klientów niewystarczające usługi dodatkowe możliwość naruszenia tradycyjnych więzi międzyludzkich

56 Literatura B. Gregor, M. Stawiszyński, E- Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002, r. 1,2,3 M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN, W-a 2004, r. 1, 3 M. Norris, S. West, e-biznes, WKŁ, Warszawa 2001, r. 1 źródła internetowe


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ. Program wykładów Wprowadzenie do GE Podstawy marketingu internetowego Rynki elektroniczne Płatności w Internecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google