Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W. Bartkiewicz Biznes elektroniczny Wykład 1. Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W. Bartkiewicz Biznes elektroniczny Wykład 1. Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 W. Bartkiewicz Biznes elektroniczny Wykład 1. Wprowadzenie

2 Literatura M. Norris, S. West, E-biznes, Wyd. Komunikacji i Łączności, 2001. B. Gregor, M. Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wyd. Branta, 2002. W. Kyciek, K. Przeliorz, Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Helion, 2006. A. Leśniewska, Reklama internetowa, Helion, 2006. T. Frontczak, Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion, 2006. W. Chmielasz, Systemy elektronicznej bankowości, Wyd. "Difin", 2005

3 Gospodarka elektroniczna
Rozwój nowoczesnych technik informacyjnych oraz telekomunikacyjnych stwarza możliwości i wymusza zastosowanie nowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim Internet, umożliwia pojawienie się gospodarki, w której obok czynników materialnych znaczącą, a nie rzadko kluczową rolę odgrywa informacja. Gospodarka elektroniczna, to wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność gospodarcza : gdzie uczestnicy życia gospodarczego czerpią wiedzę o sobie ze stron WWW, gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między jej uczestnikami ( ), gdzie przeprowadzane są transakcje elektroniczne, gdzie dochodzi do tworzenia i wymiany wartości. (za dr inż. J. Papińską Kacperek – wykład „Społeczeństwo informacyjne”, Wydział Zarządzania UŁ)

4 Gospodarka elektroniczna
Rozwój możliwości przesyłu, organizowania i przetwarzania informacji niesie ze sobą zarówno szanse jak i zagrożenia dla przedsiębiorstw, wśród których wymienić możemy: otoczenie rynkowe coraz bardziej niepewne, zaostrzona rywalizacja na rynku (duży zysk tylko dzięki nowościom), skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowości skrócenie cyklu życia produktu groźba pojawiania się nowych produktów i substytutów Wymaga to rekonstrukcji przedsiębiorstwa w celu najlepszego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. (za dr inż. J. Papińską Kacperek – wykład „Społeczeństwo informacyjne”, Wydział Zarządzania UŁ)

5 Biznes elektroniczny (e-biznes)
Dowolna forma wymiany zasobów pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, dokonana poprzez łącza elektroniczne. Prowadzenie biznesu on-line, z wykorzystaniem systemów informatycznych i technologii internetowych. Najważniejsze składniki e-biznesu: handel elektroniczny wywiad biznesowy finanse elektroniczne (za dr inż. J. Papińską Kacperek – wykład „Społeczeństwo informacyjne”, Wydział Zarządzania UŁ)

6 EDI Początki biznesu elektronicznego związane są wprowadzeniem w latach 70-tych i 80-tych do użytku rozwiązań EDI (Electronic Data Interchange), czyli elektronicznej wymiany danych/dokumentów. EDI umożliwia przyspieszenie, ułatwienie i eliminację wielokrotnego wprowadzania danych oraz zwiększenie dokładności przepływu informacji między partnerami gospodarczymi. Dokumenty, takie jak faktury, zamówienia, rachunki itp. były wymieniane między przedsiębiorstwami w formie elektronicznej, a nie jak do tej pory w formie papierowej. Dzięki temu informacje stały się szybciej dostępne, dane bardziej uściślone i poszerzone, a sam proces wymiany danych i dokumentów jest mniej praco- i czasochłonny.

7 EDI Wymiana danych pomiędzy partnerami gospodarczymi wymagała ustalenia różnych parametrów technicznych, przede wszystkim struktury przesyłanych danych. Spowodowało to stworzenie pewnego standardu obejmującego zasady składni i wielopoziomowy system katalogów, zgodnie z którymi tworzone są struktury dokumentów, będące odpowiednikami tradycyjnych dokumentów papierowych. Standard ten nosi nazwę EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Dokumenty EDI wymieniane były miedzy partnerami z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań sieciowych, tworzonych specjalnie na potrzeby komunikacji partnerów (tzw. sieci VAN – Value Added Networks). Podnosiło to w bardzo poważny sposób koszty współpracy, ograniczając możliwości zastosowań EDI wyłącznie do największych przedsiębiorstw.

8 Internet Dopiero wskutek rozkwitu sieci Internet w latach 90, rozwój biznesu elektronicznego znacznie przyśpieszył, a dzięki dość niskim kosztom i powszechności łączy internetowych, ta forma prowadzenia działalności gospodarczej znalazła szybko zastosowanie nie tylko w dużych i bogatych firmach, ale także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Początkowo działalność gospodarcza w Internecie polegała na publikowaniu w sieci stron, zawierających różnego rodzaju materiały informacyjne dotyczące działalności firmy, jej struktury, ofert, cenników, referencji klientów, oraz różnego rodzaju porad. Strona internetowa była swego rodzaju formą reklamy i źródłem informacji o firmie. W miarę upływu czasu zaczęto budować witryny interaktywne, umożliwiające bezpośredni kontakt między kupującym i sprzedającym, tworząc elektroniczny rynek, w którym Internet stał się jedynie narzędziem pośredniczącym.

9 Typy e-biznesu Działania biznesowe, prowadzone w formie elektronicznej, klasyfikowane są zazwyczaj w tradycyjny sposób, w zależności od rodzaju uczestników, którzy biorą w nich udział: B2B, czyli relacje business to business występujące pomiędzy firmami, B2C, czyli relacje business to consumer występujące pomiędzy firmą, a klientem docelowym, konsumentem, C2C, czyli relacje consumer to consumer występujące pomiędzy konsumentami, C2B, czyli relacje consumer to business występujące w przypadku wystawienia przez konsumenta w serwisie ofert zakupów i zainteresowaniu tymi ofertami przez firmy, B2A (B2G), czyli relacje business to administration (business to government) dotyczące kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami rządowymi i administracyjnymi na poziomach lokalnych, regionalnych i krajowych, A2B (G2B), czyli relacje administration to business (government to business), dotyczące np. ogłaszania lub zlecania przetargów, zakupów przez jednostki rządowe i administracyjne.

10 Typowe przykłady działań e-biznesowych
Prowadzenie i organizacja aukcji internetowych: przykład działań C2C. Sprzedaż towarów i usług drogą elektroniczną (zarówno B2C i B2B): sklepy internetowe, wypożyczalnie, biura turystyczne, transport, dodatkowe kanały dystrybucji. Integracja informacji rynkowej (B2C i B2B): pasaże handlowe, katalogi sklepów, porównywarki cen. Reklama internetowa. Przedsiębiorstwo i klient: prezentacja oferty przedsiębiorstwa, CRM (kontakt z klientem, organizacja programów lojalnościowych, analiza klienta). Integracja partnerów gospodarczych: Programy partnerskie, organizacja łańcucha dostaw, logistyka. Bankowość elektroniczna.


Pobierz ppt "W. Bartkiewicz Biznes elektroniczny Wykład 1. Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google